Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości MaritalStatus 2014‑03‑26

ID 2.16.840.1.113883.1.11.12212 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑03‑26
Status final Final Etykieta wersji DEFN=UV=VO=1360-20160323
Nazwa MaritalStatus Nazwa wyświetlana MaritalStatus
Opis
en-US

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The domestic partnership status of a person.

Example: Married, separated, divorced, widowed, common-law marriage.

Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.5.2
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
A
Annulled
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
D
Divorced
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
I
Interlocutory
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
L
Legally Separated
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
M
Married
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
P
Polygamous
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
S
Never Married
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
T
Domestic partner
2.16.840.1.113883.5.2
0‑L
W
Widowed
2.16.840.1.113883.5.2

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.