Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Typ dokumentu medycznego 2018‑09‑30

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.1 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa TypDokumentuMedycznego Nazwa wyświetlana Typ dokumentu medycznego
Opis Typ dokumentu medycznego, do użycia jako tłumaczenie pozycji słownika LOINC
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32 - Klasyfikacja dokumentów projektu P1
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
04.01
Recepta
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.10
Skierowanie na badanie lub leczenie
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.11
Skierowanie na konsultację
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.12
Prośba o objęcie opieką
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.81
Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
06.10
Wynik badania laboratoryjnego
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
00.20
Karta informacyjna leczenia szpitalnego
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
06.00
Opis badania diagnostycznego
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
05.00
Konsultacja lekarska
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
00.65
Informacja o odmowie przyjęcia
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
05.70
Pozostałe dokumenty pielęgniarskie
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
05.50
Zalecenia pielęgniarskie
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
07.61
Wpis do karty szczepień
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
00.60
Protokół operacyjny
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
08.80
Dokument anulujący
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
08.90
Informacja dla lekarza kierującego/POZ
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
04.12
Realizacja recepty elektronicznej
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
04.13
Realizacja recepty papierowej
Klasyfikacja dokumentów projektu P1

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.