Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Typ dokumentu uprawnień 2018‑09‑30

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.18 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa TypDokumentuUprawnien Nazwa wyświetlana Typ dokumentu uprawnień
Opis Typ dokumentu uprawnień
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.40 - Typ dokumentu uprawnień
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
PNFZ
Poświadczenie NFZ
Typ dokumentu uprawnień
0‑L
EKUZ
Karta EKUZ
Typ dokumentu uprawnień
0‑L
CERT
Certyfikat zastępujący kartę EKUZ
Typ dokumentu uprawnień
0‑L
KPOL
Karta Polaka
Typ dokumentu uprawnień

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.