Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 2014‑06‑06

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.19 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑06‑06
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa PodmiotZobowiazanyDoFinansowania Nazwa wyświetlana Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
Opis Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.3.1 - Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
01
Dolnośląski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
02
Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
03
Lubelski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
04
Lubuski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
05
Łódzki Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
06
Małopolski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
07
Mazowiecki Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
08
Opolski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
09
Podkarpacki Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
10
Podlaski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
11
Pomorski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
12
Śląski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
13
Świętokrzyski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
14
Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
15
Wielkopolski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
16
Zachodniopomorski Oddział NFZ
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
93
Minister Sprawiedliwości
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
94
minister właściwy do spraw wewnętrznych
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
97
Minister Obrony Narodowej
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
0‑L
98
minister właściwy do spraw wewnętrznych
Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.