Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Symbol instytucji właściwej dla koordynacji 2020‑04‑22

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.20 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑04‑22
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1.3
Nazwa SymbolInstytucjiWlasciwejDlaKoordynacji Nazwa wyświetlana Symbol instytucji właściwej dla koordynacji
Opis Symbol instytucji właściwej na podstawie przepisów o koordynacji
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49 - Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
AT
Austria
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
BE
Belgia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
BG
Bułgaria
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
CY
Cypr
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
CZ
Czechy
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
DK
Dania
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
EE
Estonia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
FI
Finlandia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
FR
Francja
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
GR
Grecja
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
ES
Hiszpania
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
NL
Holandia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
IS
Islandia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
IE
Irlandia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
LI
Liechtenstein
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
LT
Litwa
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
LU
Luksemburg
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
LF
Łotwa
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
MT
Malta
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
DE
Niemcy
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
NO
Norwegia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
PT
Portugalia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
RO
Rumunia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
SK
Słowacja
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
SI
Słowenia
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
CH
Szwajcaria
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
SE
Szwecja
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
HU
Węgry
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
GB
Wielka Brytania
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
IT
Włochy
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
0‑L
HR
Chorwacja
Symbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.