Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1 2014‑06‑06

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.24 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑06‑06
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa TypSkierowaniaWgP1 Nazwa wyświetlana Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1
Opis Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32 - Klasyfikacja dokumentów projektu P1
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
02.10
Skierowanie na badanie lub leczenie
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.12
Prośba o objęcie opieką
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.11
Skierowanie na konsultację
Klasyfikacja dokumentów projektu P1

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.