Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska 2014‑09‑23

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.28 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑09‑23
Status final Final Etykieta wersji 0.9.10
Nazwa SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaUzdrowiska Nazwa wyświetlana Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska
Opis Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska, wg cz. VIII kodu resortowego
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 - Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
1330
Dział (pracownia) balneoterapii
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
1850
Poradnia uzdrowiskowa
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6100
Oddział uzdrowiskowy szpitalny
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6101
Szpital (oddział) uzdrowiskowy dla dzieci
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6200
Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6500
Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6501
Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy) dla dzieci
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6600
Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
6700
Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.