Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego 2014‑06‑06

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.29 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑06‑06
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaZakladuOpiekunczego Nazwa wyświetlana Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego
Opis Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego, wg cz. VIII kodu resortowego
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 - Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
5160
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
5161
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
5170
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
5171
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.