Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Nazwa klasyfikatora skierowania 2014‑06‑06

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.3 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑06‑06
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa NazwaKlasyfikatoraSkierowania Nazwa wyświetlana Nazwa klasyfikatora skierowania
Opis Nazwa klasyfikatora skierowania
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1 - Polskie klasyfikatory HL7 v3
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑S
RSUZDR
Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego
Polskie klasyfikatory HL7 v3

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.