Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej 2014‑06‑06

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.30 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑06‑06
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPielegniarskiejOpiekiDlugoterminowej Nazwa wyświetlana Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej
Opis Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej, wg cz. VIII kodu resortowego
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 - Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
2142
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2143
Pielęgniarska opieka długoterminowa dla dzieci
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.