Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej 2014‑09‑23

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.31 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑09‑23
Status final Final Etykieta wersji 0.9.10
Nazwa SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPsychiatrii Nazwa wyświetlana Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej
Opis Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej, wg cz. VIII kodu resortowego
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 - Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
2700
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2701
Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2702
Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2704
Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2706
Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2707
Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2709
Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2710
Oddział/Ośrodek alzheimerowski
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2711
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2712
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2713
Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2714
Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2716
Oddział nocny psychiatryczny
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2710
Oddział nocny psychiatryczny dla uzależnionych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2720
Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2722
Hostel dla osób psychicznie chorych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2724
Hostel dla uzależnionych od alkoholu
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
2726
Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4700
Oddział psychiatryczny (ogólny)
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4701
Oddział psychiatryczny dla dzieci
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4702
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4703
Oddział psychiatryczny dla młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4704
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4705
Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4707
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4710
Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4712
Oddział psychogeriatryczny
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4714
Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4716
Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4730
Oddział psychiatrii sądowej
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4731
Oddział psychiatrii sądowej dla młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4732
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4733
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4734
Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4735
Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4736
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4737
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4740
Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4741
Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4742
Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4744
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4745
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4746
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4747
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4748
Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4750
Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4751
Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4752
Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4754
Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
0‑L
4756
Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.