Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Kod LOINC typu skierowania 2014‑06‑06

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.33 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑06‑06
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa TypSkierowaniaWgLoinc Nazwa wyświetlana Kod LOINC typu skierowania
Opis Kod LOINC typu skierowania
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.1 - LOINC
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
57832-8
Prescription for diagnostic or specialist care Document
LOINC
0‑L
57133-1
Referral note
LOINC
0‑L
34140-4
Transfer of care referral note
LOINC

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.