Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Typ dokumentu medycznego prztwarzanego na P1 2014‑09‑23

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.35 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑09‑23
Status final Final Etykieta wersji 0.9.9
Nazwa TypDokumentuMedycznegoP1 Nazwa wyświetlana Typ dokumentu medycznego prztwarzanego na P1
Opis Typ dokumentu medycznego przetwarzanego na platformie P1, do użycia jako tłumaczenie pozycji słownika LOINC
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32 - Klasyfikacja dokumentów projektu P1
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
04.01
Recepta
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.10
Skierowanie na badanie lub leczenie
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.11
Skierowanie na konsultację
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.12
Prośba o objęcie opieką
Klasyfikacja dokumentów projektu P1
0‑L
02.81
Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Klasyfikacja dokumentów projektu P1

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.