Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Tryb wypisu ze szpitala 2015‑10‑26

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑10‑26
Status final Final Etykieta wersji 1.1
Nazwa TrybWypisu Nazwa wyświetlana Tryb wypisu ze szpitala
Opis Tryb wypisu ze szpitala
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.21 - Tryb wypisu ze szpitala
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
1
zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
2
skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
3
skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
4
skierowanie do dalszego leczenia w innym niż szpital, zakładzie opieki stacjonarnej
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
6
wypisanie na własne żądanie
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
7
osoba leczona samowolnie opuściła zakład opieki stacjonarnej przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
8
wypisanie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
9
zgon pacjenta
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
10
osoba leczona, przyjęta w trybie oznaczonym kodem „9” lub „10”, która samowolnie opuściła podmiot leczniczy
Tryb wypisu ze szpitala
0‑L
11
wypisanie na podstawie art. 46 albo 47 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
Tryb wypisu ze szpitala

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.