Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Występowanie bólu 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.39 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa WystepowanieBolu Nazwa wyświetlana Występowanie bólu
Opis Występowanie bólu
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10029008
No pain
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10023130
Pain
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.