Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Zdolność do higieny osobistej 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.41 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa ZdolnoscDoHigienyOsobistej Nazwa wyświetlana Zdolność do higieny osobistej
Opis Zdolność do higieny osobistej
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10028708
Able to perform hygiene
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10000987
Impaired ability to perform
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.