Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Zdolność do wyjścia do toalety 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.43 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa ZdolnoscDoWyjsciaDoToalety Nazwa wyświetlana Zdolność do wyjścia do toalety
Opis Zdolność do wyjścia do toalety
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10028322
Able to transfer
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10001005
Impaired ability to transfer
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.