Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Zdolność korzystania z toalety 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.44 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa ZdolnoscKorzystaniaZToalety Nazwa wyświetlana Zdolność korzystania z toalety
Opis Zdolność korzystania z toalety
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10028314
Able to toilet self
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10000994
Impaired self toileting
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.