Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Zdolność do poruszania w łóżku 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.45 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa ZdolnoscDoPoruszaniaWLozku Nazwa wyświetlana Zdolność do poruszania w łóżku
Opis Zdolność do poruszania w łóżku
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10029240
Able to move in bed
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10001067
Impaired mobility in bed
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.