Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Zdolność do jedzenia 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.46 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa ZdolnoscDoJedzenia Nazwa wyświetlana Zdolność do jedzenia
Opis Zdolność do jedzenia
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10028253
Able to feed self
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10000973
Impaired self feeding
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.