Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Występowanie duszności 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.48 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa WystepowanieDusznosci Nazwa wyświetlana Występowanie duszności
Opis Występowanie duszności
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10029264
No dyspnoea
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10029414
Functional dyspnoea
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10029422
Resting dyspnoea
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.