Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Występowanie nudności 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.49 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa WystepowanieNudnosci Nazwa wyświetlana Występowanie nudności
Opis Występowanie nudności
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10028984
No Nausea
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10000859
Nausea
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.