Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Samodzielność pacjenta 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa SamodzielnoscPacjenta Nazwa wyświetlana Samodzielność pacjenta
Opis Samodzielność pacjenta
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1 - plcda-codesystem-3.1
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
0
niezależny
plcda-codesystem-3.1
0‑L
1
wymagający okresowej pomocy
plcda-codesystem-3.1
0‑L
2
potrzebujący nadzoru
plcda-codesystem-3.1
0‑L
3
niewielki zakres ograniczenia opieki
plcda-codesystem-3.1
0‑L
4
zwiększony zakres opieki/pomocy osób
plcda-codesystem-3.1
0‑L
5
wymagający pełnej opieki
plcda-codesystem-3.1
0‑L
6
całkowita zależność
plcda-codesystem-3.1

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.