Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Kategoria dostępności leku 2020‑04‑22

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.6 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑04‑22
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1.3
Nazwa KategoriaDostepnosciLeku Nazwa wyświetlana Kategoria dostępności leku
Opis Klasyfikacja recept ze względu na kategorię dostępności leku
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25 - Kategorie dostępności leku
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
Rp
Rp
Kategorie dostępności leku
0‑L
Rpw
Rpw
Kategorie dostępności leku
0‑L
Rpz
Rpz
Kategorie dostępności leku
0‑L
OTC
OTC
Kategorie dostępności leku

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.