Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.60 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa CzestUpadkowSz Nazwa wyświetlana Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji
Opis Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10 - plcda-codesystem-3.10
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
0
90 dni bez upadku
plcda-codesystem-3.10
0‑L
1
bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)
plcda-codesystem-3.10
0‑L
2
1 upadek w ostatnich 30 dniach
plcda-codesystem-3.10
0‑L
3
2 upadki lub więcej w ostatnich 30 dniach
plcda-codesystem-3.10

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.