Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Kod ICNP dla osądu 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.68 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa OsadWgICNP Nazwa wyświetlana Kod ICNP dla osądu
Opis Kod ICNP dla osądu
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10010981
Positive Or Negative Judgement
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10000270
Absolute Level
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10000420
Actual
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10003065
Average Size
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10004849
Completed
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10023583
Complex
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10023605
Complexity
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10005663
Degree
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10022089
Delayed
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10026671
Dependence
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10007343
Expected Level
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10007423
Extent
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10009007
High
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10010519
Interrupted
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10011116
Large
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10025854
Mild
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10025865
Moderate
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10026685
Deteriorated
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10026692
Improved
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10012938
Impaired
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10026713
Negative Dependence
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10013253
None
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10013269
Abnormal
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10013295
Normal
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10013305
Normality State
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10014081
Partial
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10026721
Independence
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10014956
Effective
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10015007
Risk
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10015151
Potentiality
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10015506
Prescribed State
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10015534
Prescription State
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10046624
Presence
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10015789
Progress
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10026750
Relative Judged State
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10017252
Potential for Risk
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10025877
Severe
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10025849
Severity
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10024061
Simple
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10018218
Size
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10018315
Small
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10018764
Started
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10018786
State
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10019876
Total
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.