Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Strona Lewa Prawa 2015‑08‑21

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.72 Data obowiązywania obowiązuje od 2015‑08‑21
Status final Final Etykieta wersji 1.0.2
Nazwa StronaLewaPrawa Nazwa wyświetlana Strona Lewa Prawa
Opis Strona Lewa Prawa
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.6.97
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
10011267
Left
2.16.840.1.113883.6.97
0‑L
10017234
Right
2.16.840.1.113883.6.97

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.