Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Postać recepty 2017‑10‑29 09:32:45

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.77 Data obowiązywania obowiązuje od 2017‑10‑29 09:32:45
Status final Final Etykieta wersji 1.2.2
Nazwa PostacRecepty Nazwa wyświetlana Postać recepty
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1 - Polskie klasyfikatory HL7 v3
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
P
papierowa
Polskie klasyfikatory HL7 v3
0‑L
E
elektroniczna
Polskie klasyfikatory HL7 v3

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.