Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Tryb wydania leku 2018‑09‑30

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.79 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa TrybWydaniaLeku Nazwa wyświetlana Tryb wydania leku
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
Z
zwykły
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
0‑L
A
awaryjny
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.