Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Okolice ciała 2020‑04‑22

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.86 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑04‑22
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1.3
Nazwa OkoliceCiala Nazwa wyświetlana Okolice ciała
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.23 - Słownik okolic ciała
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑S
001.000.000
Głowa
Słownik okolic ciała
1‑S
001.001.000
Mózgoczaszka
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.001
Mózg i pozostałe struktury przedniej jamy czaszki (z uwzględnieniem wszystkich opcji badania strukturalnego TK i MR/DWI,DTI)
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.002
Mózg- badanie perfuzji mózgowej
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.003
Mózg-spektroskopia rezonansu magnetycznego
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.004
Mózg -badanie czynnościowe rezonansu magnetycznego
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.005
Przysadka mózgowa
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.006
Móżdżek i pozostałe struktury tylnej jamy czaszki ( z uwzględnieniem wszystkich opcji badania strukturalnego TK i MR/DWI,DTI)
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.007
Móżdżek –badanie perfuzji w obrębie móżdżku
Słownik okolic ciała
2‑L
001.001.008
Móżdżek-spektroskopia MR
Słownik okolic ciała
1‑S
001.002.000
Rdzeń kręgowy –badanie MR
Słownik okolic ciała
1‑S
001.003.000
Twarzoczaszka i podstawa czaszki
Słownik okolic ciała
2‑L
001.003.001
Oczodoły
Słownik okolic ciała
2‑L
001.003.002
Zatoki przynosowe
Słownik okolic ciała
2‑L
001.003.003
Stawy skroniowo-żuchwowe
Słownik okolic ciała
2‑L
001.003.004
Szczęka i żuchwa (badanie stomatologiczne – TK)
Słownik okolic ciała
2‑L
001.003.005
Piramida kości skroniowej (uszy)
Słownik okolic ciała
2‑L
001.003.006
Podstawa czaszki
Słownik okolic ciała
0‑S
002.000.000
Szyja
Słownik okolic ciała
1‑S
002.001.000
Krtań
Słownik okolic ciała
1‑S
002.002.000
Gardło
Słownik okolic ciała
0‑S
003.000.000
Klatka piersiowa
Słownik okolic ciała
1‑S
003.001.000
Tchawica/ oskrzela
Słownik okolic ciała
1‑S
003.002.000
Płuca
Słownik okolic ciała
1‑S
003.003.000
Śródpiersie
Słownik okolic ciała
1‑S
003.004.000
Sutek (mammografia-MR)
Słownik okolic ciała
1‑S
003.005.000
Ściana klatki piersiowej
Słownik okolic ciała
1‑S
003.006.000
Przełyk
Słownik okolic ciała
0‑S
004.000.000
Jama brzuszna
Słownik okolic ciała
1‑S
004.001.000
Jama brzuszna
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.001
Wątroba
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.002
Drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy oraz przewody trzustkowe (cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego )
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.003
Śledziona
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.004
Żołądek i dwunastnica
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.005
Trzustka
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.006
Nadnercza
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.007
Nerki
Słownik okolic ciała
2‑L
004.001.008
Jelito cienkie i jelito grube, w tym wirtualna kolonoskopia TK u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej
Słownik okolic ciała
1‑S
004.002.000
Miednica
Słownik okolic ciała
2‑L
004.002.001
Narząd rodny
Słownik okolic ciała
2‑L
004.002.002
Gruczoł krokowy
Słownik okolic ciała
2‑L
004.002.003
Pęcherz moczowy
Słownik okolic ciała
2‑L
004.002.004
Odbytnica
Słownik okolic ciała
0‑S
005.000.000
Układ mięśniowo-szkieletowy i nerwowy
Słownik okolic ciała
1‑S
005.001.000
Kręgosłup
Słownik okolic ciała
2‑L
005.001.001
Kręgosłup szyjny
Słownik okolic ciała
2‑L
005.001.002
Kręgosłup piersiowy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.001.003
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy
Słownik okolic ciała
1‑S
005.002.000
Miednica
Słownik okolic ciała
2‑L
005.002.001
Kości miednicy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.002.002
Stawy krzyżowo-biodrowe
Słownik okolic ciała
2‑L
005.002.003
Spojenie łonowe
Słownik okolic ciała
1‑S
005.003.000
Kończyna górna
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.001
Staw mostkowo-obojczykowy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.002
Łopatka
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.003
Bark (staw ramienny i barkowo-obojczykowy)
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.004
Bark - splot nerwowy barkowy/ramienny
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.005
Ramię
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.006
Staw łokciowy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.007
Przedramię
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.008
Nadgarstek
Słownik okolic ciała
2‑L
005.003.009
Ręka
Słownik okolic ciała
1‑S
005.004.000
Kończyna dolna
Słownik okolic ciała
2‑L
005.004.001
Staw biodrowy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.004.002
Udo
Słownik okolic ciała
2‑L
005.004.003
Staw kolanowy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.004.004
Podudzie
Słownik okolic ciała
2‑L
005.004.005
Staw skokowy
Słownik okolic ciała
2‑L
005.004.006
Stopa
Słownik okolic ciała
0‑S
006.000.000
Układ sercowo-naczyniowy
Słownik okolic ciała
1‑S
006.001.000
Serce
Słownik okolic ciała
2‑L
006.001.001
Tętnice wieńcowe
Słownik okolic ciała
2‑L
006.001.002
Serce - badanie czynnościowe i morfologiczne tomografii komputerowej
Słownik okolic ciała
2‑L
006.001.003
Serce- badanie czynnościowe i morfologiczne rezonansu magnetycznego
Słownik okolic ciała
1‑S
006.002.000
Aorta
Słownik okolic ciała
2‑L
006.002.001
Piersiowa
Słownik okolic ciała
2‑L
006.002.002
Brzuszna
Słownik okolic ciała
2‑L
006.002.003
Tętnice trzewne
Słownik okolic ciała
2‑L
006.002.004
Tętnice nerkowe
Słownik okolic ciała
1‑S
006.003.000
Tętnice dogłowowe (szyjne i kręgowe)
Słownik okolic ciała
1‑S
006.004.000
Tętnice miednicy
Słownik okolic ciała
1‑S
006.005.000
Żyły szyjne
Słownik okolic ciała
1‑S
006.006.000
Tętnice wewnątrzczaszkowe
Słownik okolic ciała
1‑S
006.007.000
Zatoki żylne mózgowia
Słownik okolic ciała
1‑S
006.008.000
Tętnice kończyn górnych
Słownik okolic ciała
1‑S
006.009.000
Tętnice kończyn dolnych
Słownik okolic ciała
1‑S
006.010.000
Żyły kończyn górnych
Słownik okolic ciała
1‑S
006.011.000
Żyły kończyn dolnych
Słownik okolic ciała
1‑S
006.012.000
Żyły górnego otworu klatki piersiowej
Słownik okolic ciała
1‑S
006.013.000
Żyła główna dolna
Słownik okolic ciała
1‑S
006.014.000
Żyły miednicy
Słownik okolic ciała

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.