Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Rodzaj składnika leku 2020‑04‑22

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.87 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑04‑22
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1.3
Nazwa RodzajSkladnikaLeku Nazwa wyświetlana Rodzaj składnika leku
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.5.110
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
3‑L
ADTV
additive
2.16.840.1.113883.5.110
3‑L
BASE
base
2.16.840.1.113883.5.110
2‑S
INGR
ingredient
2.16.840.1.113883.5.110
3‑S
IACT
inactive ingredient
2.16.840.1.113883.5.110
4‑L
COLR
color additive
2.16.840.1.113883.5.110
4‑L
FLVR
flavor additive
2.16.840.1.113883.5.110
4‑L
PRSV
preservative
2.16.840.1.113883.5.110
4‑L
STBL
stabilizer
2.16.840.1.113883.5.110

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.