Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Postać leku recepturowego 2020‑04‑22

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.88 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑04‑22
Status final Final Etykieta wersji 1.3.1.3
Nazwa PostacLekuRecepturowego Nazwa wyświetlana Postać leku recepturowego
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.24 - Słownik postaci leku recepturowego
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
1
proszki dzielone do 20 sztuk
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
2
proszki niedzielone (proste i złożone) do 80 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
3
czopki, globulki, pręciki do 12 sztuk
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
4
roztwory, mikstury, zawiesiny oraz emulsje do użytku wewnętrznego do 250 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
5
płynne lekói do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) - do 500 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
6
maści, kremy, mazidła, pasty, żele do 100 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
7
krople do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
8
mieszanki ziołowe do 100 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
9
pigułki - do 30 sztuk,
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
10
kleiny - do 500 gramów
Słownik postaci leku recepturowego
0‑L
11
krople do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych - do 10 gramów
Słownik postaci leku recepturowego

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.