Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości Rodzaj składnika leku recepturowego 2020‑06‑08

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.89 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑06‑08
Status final Final Etykieta wersji 1.3.2
Nazwa RodzajSkladnikaLekuRecepturowego Nazwa wyświetlana Rodzaj składnika leku recepturowego
Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.5.110 - RoleClass
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑L
INGR
ingredient
RoleClass
0‑L
ACTI
active ingredient
RoleClass
0‑L
ACTIB
active ingredient - basis of strength
RoleClass
0‑L
ACTIM
active ingredient - moiety is basis of strength
RoleClass
0‑L
ACTIR
active ingredient - reference substance is basis of strength
RoleClass
0‑L
ADJV
adjuvant
RoleClass
0‑L
ADTV
additive
RoleClass
0‑L
BASE
base
RoleClass
0‑L
CNTM
contaminant ingredient
RoleClass
0‑L
IACT
inactive ingredient
RoleClass
0‑L
COLR
color additive
RoleClass
0‑L
FLVR
flavor additive
RoleClass
0‑L
PRSV
preservative
RoleClass
0‑L
STBL
stabilizer
RoleClass
0‑L
MECH
mechanical ingredient
RoleClass
0‑L
ACTM
active moiety
RoleClass

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.