Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Dokument powiązany dla P1

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaP1BaseRelatedDocument Nazwa wyświetlana [2] Dokument powiązany dla P1
Opis Bazowy dla platformy P1 szablon struktury CDA dla dokumentu powiązanego.
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 10, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 Zawierać active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 Zawierać active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 Zawierać active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 Zawierać active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 Zawierać active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 Zawierać active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 Zawierać active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 Zawierać retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 Zawierać active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 Zawierać active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 (2017‑10‑26)
Przykład
Przykład
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21"/>  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id extension="3434344" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.1" displayable="true"/>    <code code="60593-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>    <setId extension="654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.2"/>    <versionNumber value="1"/>  </parentDocument>
</relatedDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:relatedDocument
0 … * (plCdotsent)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "RPLC"
lub
@typeCode musi mieć wartość "APND"
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
hl7:parentDocument
1 … 1 R (plCdotsent)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsent)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsent)
  Schematron report rola red error  
  test hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension]  
  Komunikat Idetyfikator dokumentu jest taki sam jak identyfikator dokumentu powiązanego wskazujcego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test hl7:setId[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@extension]  
  Komunikat Identyfikator grupy wersji dokumentów (setId) powienien być identyczny dla dokumentu i dokumentu powiązanego wskazującego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test (xs:integer(hl7:versionNumber/@value)+1)=xs:integer(/hl7:ClinicalDocument/hl7:versionNumber/@value)  
  Komunikat Dokument powiązany powienien wskazywać poprzednią wersję dokumentu.