Plan Działania w Zakresie Cyberbezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

abstrakcyjna grafika z symboliką dotyczącą cyberbezpieczeństwa

Plan Działania w Zakresie Cyberbezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia Centrum e-Zdrowia opracowało zestaw rekomendacji funkcjonalnych i organizacyjnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówkach opieki zdrowotnej. 
Priorytetowe Kierunki Działania

W ramach nowego Planu Działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia, koncentrujemy się na czterech kluczowych obszarach:

  • Ochrona Danych Medycznych: Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony danych pacjentów to absolutny priorytet. Nasze rekomendacje pomagają w zabezpieczeniu tych danych przed nieuprawnionym dostępem i kradzieżą.
  • Ochrona Poczty Elektronicznej: Komunikacja elektroniczna odgrywa istotną rolę w systemie opieki zdrowotnej. Nasze wytyczne pomogą w zabezpieczeniu wiadomości e-mail przed atakami i zagrożeniami.
  • Ochrona Brzegu Sieci: Zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego połączenia z Internetem to kluczowy element działań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nasze rekomendacje obejmują najlepsze praktyki dotyczące ochrony brzegu sieci.
  • Ochrona Stacji Roboczych: Stacje robocze personelu medycznego to punkt wejścia dla wielu potencjalnych zagrożeń. Nasze wytyczne pomogą w zabezpieczeniu tych urządzeń przed atakami i infekcjami.

Zestaw Rekomendacji Funkcjonalnych i Organizacyjnych

"Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia" to dokument zawierający szczegółowe rekomendacje, które można zastosować zarówno na poziomie funkcjonalnym, jak i organizacyjnym. Obejmuje on najlepsze praktyki i wskazówki, które pomogą placówkom opieki zdrowotnej w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Rekomendacje jako Wskazówki

Opublikowane rekomendacje nie są obowiązkowymi zaleceniami do natychmiastowego wdrożenia. Stanowią one wskazówki, które pozwalają na wyznaczenie kierunków i dostosowanie działań do konkretnych potrzeb placówki. Wdrażając rekomendacje CeZ, placówki opieki zdrowotnej mogą znacząco poprawić swoje cyberbezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko ataków.

Centrum e-Zdrowia pozostaje do dyspozycji placówek opieki zdrowotnej w ramach udzielenia wsparcia we wdrożeniu tych ważnych działań. Razem możemy zapewnić bezpieczeństwo naszych danych i pacjentów.