CeZ uruchamia CSIRT dla Sektora Ochrony Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

kadr na dłonie osoby pracującej na laptopie

CeZ uruchamia CSIRT dla Sektora Ochrony Zdrowia

W CeZ rozpoczynamy działalność Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) specjalnie dla sektora Ochrony Zdrowia. Uruchomienie CSIRT jest kamieniem milowym w dążeniu do wzmocnienia bezpieczeństwa informacji medycznych i systemów teleinformatycznych.

NIS i UoKSC

Uruchomienie CSIRT dla sektora Ochrony Zdrowia jest bezpośrednią odpowiedzią na nowe wyzwania i regulacje związane z bezpieczeństwem informacji. Wdrażamy je w ramach dyrektywy NIS (Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informatycznych), wyprzedzając nowelizację Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Czym jest CSIRT dla Sektora Ochrony Zdrowia

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) jest jednostką odpowiedzialną za wykrywanie, reagowanie na incydenty oraz koordynację działań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Działa na rzecz placówek medycznych, zapewniając im wsparcie w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych oraz potencjalnych zagrożeń.

Cele CSIRT dla Sektora Ochrony Zdrowia

  • Ochrona danych medycznych – CSIRT będzie monitorować i reagować na próby naruszenia bezpieczeństwa danych medycznych, chroniąc wrażliwe informacje pacjentów.
  • Zapobieganie atakom – wdrażając najlepsze praktyki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, CSIRT będzie działać proaktywnie, aby zapobiegać atakom i zagrożeniom.
  • Współpraca i koordynacja – CSIRT będzie współpracować z placówkami medycznymi, instytucjami rządowymi i innymi podmiotami, w celu koordynacji skutecznego reagowania na incydenty.
  • Edukacja i wsparcie – CSIRT oferuje wsparcie i szkolenia, aby zwiększać świadomość i kompetencje personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pacjentów na pierwszym miejscu

Wdrażając CSIRT dla sektora Ochrony Zdrowia, dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i ochrony ich poufnych danych medycznych. Będziemy minimalizować ryzyka i reagować na ewentualne zagrożenia szybko i skutecznie.

Dzięki tej inicjatywie Centrum e-Zdrowia potwierdza swoje zobowiązania do zapewnienia bezpiecznej opieki zdrowotnej w erze cyfrowej. Jesteśmy gotowi na wyzwania NIS2 i wyprzedzamy nowelizację Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas na pierwszym miejscu.