CeZ z dofinansowaniem unijnym na rozwój e-zdrowia w Polsce | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

laptop, obok dłoni mężczyzny trzymające telefon

CeZ z dofinansowaniem unijnym na rozwój e-zdrowia w Polsce

Centrum e-Zdrowia otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC). Aż trzy z jedenastu projektów wyłonionych w ramach ostatniego naboru to projekty CeZ. Łączna kwota wsparcia finansowego dla CeZ to ponad 258 mln zł. 

Środki zostaną przeznaczone na rozwój systemu e-zdrowie (P1), Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0 (RPWDL 2.0) oraz Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR 2.0). Projekty będą realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. 

Planowane prace

W ramach rozwoju systemu P1 planowane są prace nad: 

 • elektroniczną obsługą e-karty ciąży, 
 • e-kartą zdrowia dziecka, 
 • e-zleceniami na badania laboratoryjne, 
 • udoskonalaniem narzędzi wspierających profilaktykę zdrowotną, 
 • udoskonalaniem narzędzi wspierających proces leczenia chorób rzadkich, w tym hemofilii.
 • działaniami wpierającymi opiekę koordynowaną w onkologii. 

W ramach prac nad rozwojem SOLR 2.0 zaplanowano m.in.: 

 • usprawnienie procesu składania wniosków o wpis na listę leków refundowanych i ustalenia ceny zbytu leków,
 • usprawnienie opiniowania wniosków przez Komisję Negocjacyjna oraz Komisję Ekonomiczną,
 • wsparcie procesu tworzenia listy leków refundacyjnych (obliczanie limitów, dopłat pacjentów do produktów leczniczych, tworzenie listy do publikacji wraz z pomocniczymi zestawieniami zmian), 
 • zapewnienie prowadzenia elektronicznej dokumentacji, w tym gromadzenie, udostępnianie i doręczanie dokumentów. 

Prace nad rozwojem RPWDL 2.0 będą obejmowały m.in.:

 • usprawnienie procesów biznesowych realizowanych przez System RPWDL,
 • wdrożenie e-usług typu A2A, A2B na wysokim poziomie dojrzałości,
 • udostępnianie szczegółowych informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w zakresie objętym rejestrem 
 • umożliwienie wykorzystania danych z Systemu RPWDL przez inne systemy poprzez udostępnienie API.  

Ocena Polski pod względem dostępu do e-zdrowia

Według unijnego Raportu o Stanie Cyfrowej Dekady 2023, Polska pod względem dostępu do e-zdrowia osiągnęła 86 punktów, co stanowi wynik znacznie lepszy od średniej UE (72 punkty w 2022 roku). Dzięki dofinansowaniu z FERC będziemy mogli udoskonalić nasze rozwiązania o kolejne e-usługi i przyspieszyć cyfrową rewolucję systemu ochrony zdrowia w Polsce.