Polityka prywatności | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Polityka prywatności

Centrum e-Zdrowia przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy (www.cez.gov.pl) administrowany przez CeZ. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek Centrum e-Zdrowia.

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.cez.gov.pl Centrum e-Zdrowia podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro [at] cez.gov.pl (biuro[at]cez[dot]gov[dot]pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Centrum e-Zdrowia wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod [at] cez.gov.pl (iod[at]cez[dot]gov[dot]pl). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRZETWARZANIA I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników serwisu www.cez.gov.pl są uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:

a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. cookies) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w celach statystycznych związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH

Pliki cookies

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator Serwisu informuje, iż pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
  co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące
o użyciu plików cookies.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane
w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator Serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.).

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Opera

Ze względu na okres przechowywania, pliki cookies dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookie. Zwykle jest to okres od 1 dnia do 2 lat, przy czym niektóre pliki cookies mogą zapamiętywać ustawienia Użytkownika do czasu usunięcia historii. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookies, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

webstat.cez.gov.pl

Ta strona internetowa korzysta z analityki webstat.cez.gov.pl, usługi analizy internetowej utrzymywanej przez Centrum e-Zdrowia. Aplikacja webstat.cez.gov.pl używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony są przesyłane na serwer webstat.cez.gov.pl w infrastrukturze informatycznej Centrum e-Zdrowia. Twój adres IP zostanie skrócony w celu jego anonimizacji.  

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Aplikacja webstat.cez.gov.pl respektuje nagłówek http „Do Not Track”, którego działanie można bliżej poznać pod adresem http://mzl.la/WL6fUP.   

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam
w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy,
a jeśli jest to uzasadnione - do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez Administratora danych.
Dane zbierane w ramach serwisu www.cez.gov.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.cez.gov.pl.
Dane te nie będą sprzedawane, ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom, ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami CeZ. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.cez.gov.pl

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie www.cez.gov.pl, Centrum e-Zdrowia zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.