Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaP1BaseCustodian Nazwa wyświetlana [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1
Opis Bazowy dla platformy P1 szablon CDA dla organizacji odpowiedzialnej za przechowywanie i udostępnianie dokumentu
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 14, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 Zawierać active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 Zawierać active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 Zawierać active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 Zawierać active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 Zawierać active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 Zawierać active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 Zawierać active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 Zawierać active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 Zawierać active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 Zawierać active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 Zawierać retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 Zawierać active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 Zawierać active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 Zawierać active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<custodian>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20"/>  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      <id root="2.16.840.1.113883.3.4424" assigningAuthorityName="CSIOZ" displayable="false"/>    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:custodian
1 … 1 M (plCdotsian)
@typeCode
0 … 1 F CST
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsian)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
hl7:assignedCustodian
1 … 1 M (plCdotsian)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 … 1 M (plCdotsian)
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsian)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424
@extension
st 0 NP NP/nie występuje
@assigningAuthorityName
st 1 … 1 F CSIOZ
@displayable
bl 1 … 1 R
hl7:name
ON 0 … * NP (plCdotsian)
hl7:telecom
TEL 0 … * NP (plCdotsian)
hl7:addr
AD 0 … * NP (plCdotsian)