Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść wpisu do karty uodpornienia

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaImmunizationCardItemComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść wpisu do karty uodpornienia
Opis Szablon struktury CDA dla treści medycznej wpisu do karty uodpornienia
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 Zawierać active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70"/>  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53"/>        <title>Podanie szczepionki</title>        <text>
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th>Rodzaj szczepionki</th>                <th>Data i godzina wykonania szczepienia</th>                <th>Miejsce/droga podania szczepionki</th>                <th>Nazwa szczepionki</th>                <th>Nr serii szczepionki</th>                <th>Osoba wykonująca szczepienie</th>              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr ID="SBADM_1">
                <td>DTaP - 1 dawka przypominająca</td>                <td>2015-09-07 11:25</td>                <td>głęboko domięśniowo</td>                <td>Boostrix 0,5 ml (1 dawka) zawiesina do wstrzykiwań</td>                <td>123456789</td>                <td>Anna Nowak</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
        <entry typeCode="COMP">
          <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42"/>            <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Immunization"/>            <text>
              <reference value="#SBADM_1"/>            </text>
            <effectiveTime value="201509071125"/>            <routeCode code="IMD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" displayName="Injection, intramuscular, deep"/>            <consumable>
              <manufacturedProduct>
                <manufacturedMaterial>
                  <code code="1234" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Boostrix 0,5 ml (1 dawka) zawiesina do wstrzykiwań"/>                  <lotNumberText>123456789</lotNumberText>                </manufacturedMaterial>
              </manufacturedProduct>
            </consumable>
            <performer typeCode="PRF">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17"/>              <assignedEntity>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>                <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>                <code code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>                <assignedPerson>
                  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>                  <name>
                    <given>Anna</given>                    <family>Nowak</family>                  </name>
                </assignedPerson>
              </assignedEntity>
            </performer>
          </substanceAdministration>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.