Informacje DECOR dla projektu: Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (wersja 1.3.2) (plcda-)

Słowniki

Nazwa
active Polskie Klasyfikatory HL7 v3 
active Rodzaj leku 
active Tryb wystawienia recepty 
active Tryb realizacji recepty 
active Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego 
active Rodzaj uzdrowiska 
active Tryb zlecenia na zaopatrzenie 
active Rodzaj recepty papierowej 
active Rodzaj realizacji recepty 
active Rodzaje czynności związanych z wystawieniem i realizacją recepty 
Kod Opis
  CDSC Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej
  PRLR Przyjęcie do realizacji leku recepturowaego
  PLR Przygotowanie leku recepturowego
  PLRA Przygotowanie leku recepturowego w warunkach aseptycznych
active Postać recepty 
active Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich 
Kod Opis
  SADL ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych
  SNMOCZDO Skala trzymania moczu - opieka długoterminowa
  SNMOCZSO Skala trzymania moczu - stany ostre
  SBOLSZ Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h
  SBOLDT Skala oceny bólu w opiece długoterminowej
  SZMEC Skala oceny zmęczenia
  SDUSZ Skala oceny duszności
  SNUDN Skala oceny nudności
  SUPASZ Skala oceny upadków podczas hospitalizacji
  SUPADT Skala oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku
  SODL Skala klasyfikacji odleżyn
active Słownik wartości dla ocen ADL 
Kod Opis
  SAM Samodzielność pacjenta
    0 niezależny
    1 wymagający okresowej pomocy
    2 potrzebujący nadzoru
    3 niewielki zakres ograniczenia opieki
    4 zwiększony zakres opieki/pomocy osób
    5 wymagający pełnej opieki
    6 całkowita zależność
active Słownik wartości dla skali oceny duszności 
Kod Opis
  DUSZ Stopień duszności
    0 bez symptomów duszności
    1 nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności
    2 nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy normalnych codziennych czynnościach
    3 obecna przy spoczynku
active Słownik wartości dla intensywności bólu 
Kod Opis
  BOLINT Intensywność bólu
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
active Słownik wartości dla skali nietrzymania moczu w opiece domowej 
Kod Opis
  NMOCZDO Stopień trzymania moczu
    0 trzymanie moczu
    1 okazjonalne nietrzymanie moczu, 1 raz w tygodniu lub mniej
    2 okresowe nietrzymanie 2 razy na tydzień
    3 częste nietrzymanie moczu
    4 nietrzymanie moczu
active Słownik wartości dla skali nietrzymania moczu w stanach ostrych 
Kod Opis
  NMOCZSO Stopień trzymania moczu
    0 trzymanie moczu
    1 wymaga okresowego cewnikowania/24h
    2 wymaga kontroli przez urostomię /24h
    3 okresowe nietrzymanie moczu
    4 częste nietrzymanie moczu
    5 nietrzymanie moczu
active Słownik wartości dla skali oceny nudności 
Kod Opis
  NUDN Stopień nudności
    0 brak nudności
    1 nudności okazjonalnie odczuwane i nie związane z jedzeniem i nie dokuczające przy aktywności codziennej
    2 nudności umiarkowane, częściowo związane z jedzeniem lub aktywnością w większości dni
    3 ociężkie nudności, codziennie, powiązane z jedzeniem i/lub aktywnością
    4 nudności silne, obezwładniające nawet w łóżku, przy jedzeniu i aktywnościach dnia codziennego
active Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn 
Kod Opis
  ODL Stopień odleżyn
    0 brak odleżyny
    1 I stopień - okolica ciała w której zaczerwienienie skóry nie znika po uciśnięciu
    2 II stopień - częściowa utrata grubości skóry, w której wystąpiło otarcie, pęcherz, płytki krater
    3 III stopień - utrata całej grubości skóry, pokazująca tkankę podskórną - ukazując głęboką ranę z lub bez kolejnej warstwy tkanek
    4 IV stopień - okolica ciała w której rana ukazuje tkankę podskórną, mięśnie czy kość
active Słownik wartości dla skali oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku 
Kod Opis
  UPADT Częstotliwość upadków
    0 bez upadku
    1 1 upadek w ostatnich 31-180 dniach (pół roku)
    2 1 upadek w ostatnich 30 dniach
active Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji 
Kod Opis
  UPASZ Częstotliwość upadków
    0 90 dni bez upadku
    1 bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)
    2 1 upadek w ostatnich 30 dniach
    3 2 upadki lub więcej w ostatnich 30 dniach
active Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w opiece długoterminowej 
Kod Opis
  BOLDT Częstotliwość występowania bólu
    0 brak bólu
    1 mniej niż codziennie
    2 codzienny ból
active Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu 
Kod Opis
  BOLSZ Częstotliwość występowania bólu
    0 brak bólu
    1 ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h
    2 ból ujawnił się w ciągu ostatnich 24h
active Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia 
Kod Opis
  ZMECZ Stopień zmęczenia
    0 brak zmęczenia
    1 minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień)
    2 średnie zmęczenie (zmęczenie podczas wykonywania czynności)
    3 duże (uniemożliwiające rozpoczęcie czynności dnia codziennego)
    4 uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, żadnej czynności dnia codziennego
active Słownik okolic ciała 
Kod Opis
  OKC Okolice ciała
    001.000.000 Głowa
      001.001.000 Mózgoczaszka
        001.001.001 Mózg i pozostałe struktury przedniej jamy czaszki (z uwzględnieniem wszystkich opcji badania strukturalnego TK i MR/DWI,DTI)
        001.001.002 Mózg- badanie perfuzji mózgowej
        001.001.003 Mózg-spektroskopia rezonansu magnetycznego
        001.001.004 Mózg -badanie czynnościowe rezonansu magnetycznego
        001.001.005 Przysadka mózgowa
        001.001.006 Móżdżek i pozostałe struktury tylnej jamy czaszki ( z uwzględnieniem wszystkich opcji badania strukturalnego TK i MR/DWI,DTI)
        001.001.007 Móżdżek –badanie perfuzji w obrębie móżdżku
        001.001.008 Móżdżek-spektroskopia MR
      001.003.000 Twarzoczaszka i podstawa czaszki
        001.003.001 Oczodoły
        001.003.002 Zatoki przynosowe
        001.003.003 Stawy skroniowo-żuchwowe
        001.003.004 Szczęka i żuchwa (badanie stomatologiczne – TK)
        001.003.005 Piramida kości skroniowej (uszy)
        001.003.006 Podstawa czaszki
    002.000.000 Szyja
      002.001.000 Krtań
      002.002.000 Gardło
    003.000.000 Klatka piersiowa
      003.001.000 Tchawica/ oskrzela
      003.002.000 Płuca
      003.003.000 Śródpiersie
      003.004.000 Sutek (mammografia-MR)
      003.005.000 Ściana klatki piersiowej
      003.006.000 Przełyk
    004.000.000 Jama brzuszna
      004.001.000 Jama brzuszna
        004.001.001 Wątroba
        004.001.002 Drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy oraz przewody trzustkowe (cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego)
        004.001.003 Śledziona
        004.001.004 Żołądek i dwunastnica
        004.001.005 Trzustka
        004.001.006 Nadnercza
        004.001.007 Nerki
        004.001.008 Jelito cienkie i jelito grube, w tym wirtualna kolonoskopia TK u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej
      004.002.000 Miednica
        004.002.001 Narząd rodny
        004.002.001 Gruczoł krokowy
        004.002.001 Pęcherz moczowy
        004.002.001 Odbytnica
    005.000.000 Układ mięśniowo-szkieletowy i nerwowy
      005.001.000 Kręgosłup
        005.001.001 Kręgosłup szyjny
        005.001.002 Kręgosłup piersiowy
        005.001.003 Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy
      005.002.000 Miednica
        005.002.001 Kości miednicy
        005.002.001 Stawy krzyżowo-biodrowe
        005.002.001 Spojenie łonowe
      005.003.000 Kończyna górna
        005.003.001 Staw mostkowo-obojczykowy
        005.003.002 Łopatka
        005.003.003 Bark (staw ramienny i barkowo-obojczykowy)
        005.003.004 Bark - splot nerwowy barkowy/ramienny
        005.003.005 Ramię
        005.003.006 Staw łokciowy
        005.003.007 Przedramię
        005.003.008 Nadgarstek
        005.003.009 Ręka
      005.004.000 Kończyna dolna
        005.004.001 Staw biodrowy
        005.004.002 Udo
        005.004.003 Staw kolanowy
        005.004.004 Podudzie
        005.004.005 Staw skokowy
        005.004.006 Stopa
    006.000.000 Układ sercowo-naczyniowy
      006.001.000 Serce
        006.001.001 Tętnice wieńcowe
        006.001.002 Serce - badanie czynnościowe i morfologiczne tomografii komputerowej
        006.001.003 Serce- badanie czynnościowe i morfologiczne rezonansu magnetycznego
      006.002.000 Aorta
        006.002.001 Piersiowa
        006.002.002 Brzuszna
        006.002.003 Tętnice trzewne
        006.002.004 Tętnice nerkowe
      006.003.000 Tętnice dogłowowe (szyjne i kręgowe)
      006.004.000 Tętnice miednicy
      006.005.000 Żyły szyjne
      006.006.000 Tętnice wewnątrzczaszkowe
      006.007.000 Zatoki żylne mózgowia
      006.008.000 Tętnice kończyn górnych
      006.009.000 Tętnice kończyn dolnych
      006.010.000 Żyły kończyn górnych
      006.011.000 Żyły kończyn dolnych
      006.012.000 Żyły górnego otworu klatki piersiowej
      006.013.000 Żyła główna dolna
      006.014.000 Żyły miednicy

Zbiory danych, kody, węzły OID i szablony: informacje przeznaczone są na potrzeby renderowania oraz walidacji.