Informacje DECOR dla projektu: Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (wersja 1.3.2) (plcda-)

Wizualizacja dokumentu medycznego Transformatą XSLT

Informacja

W tym miejscu prezentowane są przykłady wizualizacji elektronicznych dokumentów medycznych zgodnych z regułami definiowanymi niniejszym dokumentem, których lista w postaci XML znajduje się w zakładce Szablony dokumentów / Przykłady .

Każda z wizualizacji generowana jest w wyniku kliknięcia w wybrany, umieszczony poniżej link. Generowanie realizowane jest przy pomocy Transformaty XSLT bezpośrednio z dokumentu elektronicznego w postaci XML. Po wyświetleniu przykładowej wizualizacji należy cofnąć się do tej strony przyciskiem Wstecz przeglądarki lub klawiszem Backspace .

Paczkę ZIP z Transformatą XSLT, przykładami XML i schemą XSD można pobrać w tym miejscu: [Pobierz ZIP] .

Przykłady

[1] Recepta na lek OTC
[2] Recepta na lek recepturowy wystawiona na zlecenie lekarza
[3] Recepta na pełnopłatny środek spożywczy
[4] Skierowanie na kardiologię
[5] Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną
[6] Skierowanie na gastroskopię
[7] Skierowanie do poradni neurologicznej
[8] Skierowanie na rehabilitację
[9] Skierowanie do laboratorium
[10] Skierowanie na RTG
[11] Zlecenie jednorazowe na gorset
[12] Zlecenie jednorazowe na nebulizator
[13] Zlecenie jednorazowe na szkła optyczne
[14] Zlecenie powtarzalne na pieluchomajtki anatomiczne
[15] Recepta farmaceutyczna
[16] Recepta na import docelowy
[17] Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
[18] Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową
[19] Skierowanie do zakładu opiekuńczego
[20] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową
[21] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego, wersja rozszerzona
[22] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego, wersja wg aktualnego wzoru
[23] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
[24] Dokument anulujący
[25] Konsultacja lekarska
[26] Konsultacja lekarska (treść dokumentu w formacie PDF)
[27] Opis badania diagnostycznego
[28] Opis badania diagnostycznego (treść dokumentu w formacie PNG)
[29] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 1)
[30] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 2)
[31] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 3)
[32] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 3, treść w formacie JPEG)
[33] Karta informacyjna leczenia szpitalnego
[34] Karta odmowy przyjęcia do szpitala
[35] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (treść dokumentu w formacie PNG)
[36] Protokół operacyjny
[37] Protokół operacyjny (treść dokumentu w formacie JPEG)
[38] Wpis do karty uodpornienia
[39] Karta wywiadu pielęgniarskiego
[40] Karta oceny stanu pacjenta
[41] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
[42] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (treść dokumentu w formacie JPEG)
[43] Raport pielęgniarski
[44] Recepta na Rilutek wystawiona przez asystenta medycznego
[45] Recepta pro auctore, spełniająca wymagania związane z refundacją
[46] Recepta na Debridat dla niemowlęcia z opiekunem obcokrajowcem, na 365 dni
[47] Recepta na wyrób medyczny
[48] Recepta na lek recepturowy
[49] Realizacja recepty farmaceutycznej
[50] Realizacja recepty na import docelowy
[51] Realizacja recepty na lek recepturowy
[52] Realizacja recepty spełniającej wymagania związane z refundacją
[53] Realizacja wycofujaca recepty
[54] Realizacja recepty papierowej pro familia, z kodem uprawnień C, z treścią komunikatu LEK
[55] Realizacja recepty papierowej dla pacjenta NN
[56] Wydanie leku OTC bez recepty
[57] Informacja dla lekarza kierującego/POZ