Akademia CeZ z nową stroną internetową | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Ekran komputera z widokiem strony Akademii CeZ

Akademia CeZ z nową stroną internetową

Efektywna cyfryzacja systemu ochrony zdrowia zależy nie tylko od jakości wdrażanych systemów teleinformatycznych, ale również od kompetencji ich użytkowników. W celu podnoszenia cyfrowych umiejętności personelu medycznego, Akademia CeZ prowadzi cykliczne szkolenia oraz organizuje konferencje poświęcone rozwojowi e-zdrowia w Polsce. Od teraz informacje o nich znaleźć można na nowej stronie Akademii CeZ. 

Nowy serwis Akademii CeZ, dostępny pod adresem www.akademiacez.gov.pl, pozwala zapoznać się z ofertą dostępnych szkoleń. Są one szansą na zdobycie wiedzy na temat cyfrowych usług i systemów w ochronie zdrowia, a także bezpiecznego z nich korzystania. Ich tematyka obejmuje obecnie m.in. Elektroniczną Dokumentację Medyczną, Internetowe Konto Pacjenta, e-receptę i e-skierowanie. Skierowane są do podmiotów leczniczych, instytucji rządowych, izb, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych ich tematyką. 

Szkolenia są organizowane w formule zdalnej oraz są bezpłatne. Za udział w szkoleniach z EDM lekarzom i lekarzom dentystom przysługuje 5 punktów edukacyjnych. 

Na stronie www.akademiacez.gov.pl znaleźć można również informacje dotyczące konferencji, w tym sztandarowego wydarzenia CeZ „Perspektyw e-zdrowia”. Dostępne będą zapowiedzi, transmisje oraz relacje z organizowanych przez CeZ wydarzeń. Dzięki temu każdy będzie mógł zapoznać się z wszystkimi wystąpieniami i dyskusjami. 

Zapraszamy na www.akademiacez.gov.pl