Nowy system SMK wystartował | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Lekarka siedzi przed komputerem i korzysta z systemu SMK

Nowy system SMK wystartował

19 lipca br. uruchomiliśmy pierwsze funkcjonalności nowego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Obejmują one wymagania funkcjonalne dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz nowe regulacje prawne odnoszące się w szczególności do centralnego naboru na szkolenie specjalizacyjne, w tym związane z publikacją miejsc szkoleniowych czy wnioskowaniem o rozpoczęcie specjalizacji. 
 

Jest to pierwsze z dziewięciu planowanych wdrożeń, w ramach których będziemy dostarczać Państwu kolejne obszary funkcjonalne. W październiku br. zamierzamy uruchomić możliwość weryfikacji wniosków o rozpoczęcie specjalizacji i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w listopadzie funkcjonalności związane ze skierowaniem na szkolenie specjalizacyjne. 

Realizację całego procesu specjalizacji w nowym SMK zaplanowano na wiosnę 2023 r., po wydaniu przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nowych programów specjalizacji, które istotnie przełożą się na kształt Elektronicznej Karty Szkolenia specjalizacyjnego, w której ewidencjonowany jest proces specjalizacji. Oznacza to, że osoby które rozpoczną specjalizację w postępowaniu jesiennym w 2022 r. w nowym SMK, po wystawieniu skierowania, będę je kontynuować w dotychczasowej  wersji systemu. 

System SMK jest dostępny po adresem: smk2.ezdrowie.gov.pl. Na tę stronę zostaniecie też Państwo automatycznie przeniesieni, jeśli zalogujecie się na dotychczasowy adres: smk.ezdrowie.gov.pl.

W pracach nad systemem staraliśmy się uwzględnić uwagi i sugestie użytkowników do dotychczasowej wersji systemu SMK. Mamy  nadzieję, że nowy SMK spełni ich oczekiwania, a proces szkolenia specjalizacyjnego, przystępowania do egzaminów będzie łatwy i przyjemny.

Z uwagi na etapowe wdrażanie funkcjonalności w nowym SMK oraz celem ułatwienia korzystania z systemu, po zalogowaniu zostały udostępnione tabele obrazujące zakres funkcjonalny możliwy do realizacji w dotychczasowym lub nowym SMK.

Informacje dla wszystkich użytkowników korzystających z dotychczasowego SMK

Wraz z uruchomieniem nowego systemu SMK została przeprowadzona migracja kont wszystkich użytkowników z dotychczasowego systemu SMK. Oznacza to, że każdy użytkownik, tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, inni pracownicy w ochronie zdrowia, jak również osoby/podmioty obsługujące dane procesy w SMK będą logować się do systemu za pośrednictwem nowego SMK. Następnie, w zależności od posiadanej roli, system będzie przekierowywał automatycznie użytkownika do odpowiedniej wersji SMK. 

W nowym SMK będą oddawane funkcjonalności dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników w ochronie zdrowia. Kolejność prac zostanie ustalona z Ministerstwem Zdrowia.

Pomoc techniczna 

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: smk-serwis [at] cez.gov.pl.

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje oraz filmy instruktarzowe.