Analityk biznesowy w Wydziale Architektury i Analizy Biznesowej | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Pracownik przy komputerze

Analityk biznesowy w Wydziale Architektury i Analizy Biznesowej

HR.110.25.2024

Liczba etatów: 1

(umowa na zastępstwo)

 

 

Zakres twoich zadań

 • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych;
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych;
 • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia;
 • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu;
 • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów;
 • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi;
 • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych;
 • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT);
 • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań;
 • Współpraca z interesariuszami projektów.

Dołącz do nas, jeśli posiadasz

 • Minimum 3 letnie doświadczenia w modelowaniu i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML i BPMN;
 • Znajomość relacyjnych baz danych SQL;
 • Doświadczenie w pracy w projektach IT realizowanych w oparciu o metodykę zwinną (SCRUM);
 • Doświadczenie w pracy z zespołem programistów i testerów;
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi testy;
 • Znajomość narzędzi: Enterprise Architekt, JIRA.
 • Umiejętności analitycznego myślenia.

Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

 • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoką kulturę osobistą;
 • Praktyczną znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Word i MS Excel);
 • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze.

 

Oferujemy Ci

praca w nowoczesnej firmie informatycznej

możliwość pracy zdalnej

umowa o pracę i stabilne warunki pracy

dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”

czas wolny na badania profilaktyczne 

rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji

dofinansowanie wypoczynku dla dzieci

bardzo dobra atmosfera
w pracy

otoczenie profesjonalnego zespołu

dla najlepszych premie uznaniowe

dofinansowanie szkoleń i kursów

kafeteria MyBenefit

Termin składania dokumentów

 • Do 19 maja 2024 r.

Formularz rekrutacyjny

edit-name

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY 
sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
Kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym powyżej oraz pod adresem email biuro [at] cez.gov.pl (biuro[at]cez[dot]gov[dot]pl)

Inspektor ochrony danych
Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, mogą się Państwo z nim kontaktować pod adresem wskazanym powyżej lub mailowo na adresy iod [at] cez.gov.pl (iod[at]cez[dot]gov[dot]pl) lub biuro [at] cez.gov.pl (biuro[at]cez[dot]gov[dot]pl)

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie obowiązku prawnego administratora o którym mowa w Kodeksie pracy., natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Centrum e-Zdrowia będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas art. 221 Kodeksu pracy  

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres naboru na wolne stanowisko, a następnie przez 3 miesiące, w związku z możliwością nawiązania współpracy w przypadku niepodjęcia stałej współpracy z osobą wyłonioną w naborze albo przez okres zatrudnienia i dalej zgodnie z przepisami o archiwizacji – w przypadku nawiązania a Panią/Panem stosunku pracy.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Klauzula nie uwzględnia przekazywania danych do państwo trzecich oraz przetwarzania związanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. w rozumieniu art. 22 RODO 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są również

 • w postaci elektronicznej:

za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rekrutacje [at] cez.gov.pl (rekrutacje[at]cez[dot]gov[dot]pl),

za pośrednictwem
Skrzynki Podawczej ePUAP,

za pośrednictwem portalu pracuj.pl,

za pośrednictwem portalu Linkedin.

 

 

 

 

 • w postaci papierowej:

kancelaria Centrum
e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A,
00 184 Warszawa.

 • Dodatkowe informacje pod nr telefonu

+48 501 369 315

Inne informacje

 • Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod [at] cez.gov.pl (iod[at]cez[dot]gov[dot]pl),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Powiązane treści

Dołącz do naszego Zespołu! Już dziś złóż swoją aplikację

Dołącz do programu "Bądź w Centrum e-Zdrowia" i przekonaj się, że szukamy właśnie Ciebie

Niezbędnik, czyli co musisz wiedzieć przed zgłoszeniem się na praktyki