Realizacja usługi polegającej na udostępnieniu dynamicznej mapy, umożliwiającej wprowadzenie i wyświetlenie punktów medycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Realizacja usługi polegającej na udostępnieniu dynamicznej mapy, umożliwiającej wprowadzenie i wyświetlenie punktów medycznych

Ostatnia modyfikacja
17-04-2024

WRZ.270.58.2024

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.