Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Centrum e-Zdrowia. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Centrum e-Zdrowia.

Ostatnia modyfikacja
28-11-2023

WRZ.270.291.2023

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.