Wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem analiz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem analiz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

Ostatnia modyfikacja
11-04-2024

WRZ.270.52.2024

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-309658ec-f714-11ee-b016-82aaee56c84c  

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym wariant 1.