Wsparcie, jako Ekspert ds. narzędzi Atlassian, w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie, jako Ekspert ds. narzędzi Atlassian, w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych

Ostatnia modyfikacja
21-06-2023

WRZ.270.60.2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a7d378a-c…

 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.