Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaLabReport Nazwa wyświetlana [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego
Opis Szablon CDA sprawozdania z badania laboratoryjnego
Kontekst Nazwa ścieżki /
Typ CDA Document Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Szablony 1 transakcji i 0, Używa 10 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
plcda-transaction-15 Transakcja final Wynik badania laboratoryjnego 2014‑09‑23
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 Zawierać active [2] Dane pacjenta (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Zawierać active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 Zawierać active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 Zawierać active [2] Odbiorca informacji (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 Zawierać active [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 Zawierać active [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 Zawierać active [2] Dane zlecenia (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 Zawierać active [2] Dokument powiązany (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 Zawierać active [2] Dane wizyty (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 Zawierać active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Wynik badania laboratoryjnego - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
    <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>  </code>
  <title>Sprawozdanie z badania laboratoryjnego</title>  <effectiveTime value="20141001"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="DLAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Diagnosta laboratoryjny"/>    <time value="20141001"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>mgr</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>        <name>Laboratorium analityczne ABC-LAB</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Świętokrzyska</streetName>          <houseNumber>60</houseNumber>        </addr>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="09876543216622" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>ABC-LAB Sp. z o.o.</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20141001"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <code code="8502" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Punkt pobrań krwi"/>      <effectiveTime value="201409051012"/>    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33"/>          <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>          <text>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Badania</th>                  <th>Wynik</th>                  <th>Jedn.</th>                  <th>MIN</th>                  <th>MAX</th>                  <th>FLAGA</th>                  <th>Data pobrania</th>                  <th>Data wykonania</th>                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr ID="OBS_1">
                  <td>Sód (ICD-9: O35)</td>                  <td>146</td>                  <td>mmol/l</td>                  <td>135</td>                  <td>148</td>                  <td/>                  <td>2014-10-01 08:12</td>                  <td>2014-10-01 09:55</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_2">
                  <td>Potas (ICD-9: N45)</td>                  <td>5,06</td>                  <td>mmol/l</td>                  <td>3,50</td>                  <td>5,30</td>                  <td/>                  <td>2014-10-01 08:12</td>                  <td>2014-10-01 09:55</td>                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="O35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Sód (Na)"/>              <text>
                <reference value="#OBS_1"/>              </text>
              <effectiveTime value="201410010812"/>              <value xsi:type="PQ" value="146" unit="mmol/l"/>              <referenceRange typeCode="REFV">
                <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                  <value xsi:type="IVL_PQ">
                    <low value="135" unit="mmol/l"/>                    <high value="148" unit="mmol/l"/>                  </value>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="N45" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Potas (K)"/>              <text>
                <reference value="#OBS_2"/>              </text>
              <effectiveTime value="201410010812"/>              <value xsi:type="PQ" value="5.06" unit="mmol/l"/>              <referenceRange typeCode="REFV">
                <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                  <value xsi:type="IVL_PQ">
                    <low value="3.50" unit="mmol/l"/>                    <high value="5.30" unit="mmol/l"/>                  </value>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Wynik badania laboratoryjnego - przykład 2 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
    <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>  </code>
  <title>Sprawozdanie z badania laboratoryjnego</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="DLAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Diagnosta laboratoryjny"/>    <time value="20141001"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>mgr</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>        <name>Laboratorium analityczne ABC-LAB</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Świętokrzyska</streetName>          <houseNumber>60</houseNumber>        </addr>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="09876543216622" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>ABC-LAB Sp. z o.o.</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <informationRecipient typeCode="PRCP">
    <intendedRecipient classCode="ASSIGNED">
      <id extension="7724598" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <informationRecipient classCode="PSN">
        <name>
          <prefix>dr</prefix>          <family>Kowalski</family>        </name>
      </informationRecipient>
      <receivedOrganization>
        <id extension="12" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99"/>        <name>Oddział Neurologii Szpitala Bielańskiego</name>      </receivedOrganization>
    </intendedRecipient>
  </informationRecipient>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20141001"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <code code="8502" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Punkt pobrań krwi"/>      <effectiveTime value="201409051012"/>    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33"/>          <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>          <title>Wyniki badań</title>          <text>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Badania</th>                  <th>Wynik</th>                  <th>Jedn.</th>                  <th>Zakres referencyjny</th>                  <th>LIW</th>                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr ID="OBS_1">
                  <td colspan="5" styleCode="Bold">
                    Test obciążenia glukozą (75
g) (ICD-9: L43)
                    <sup>1</sup>                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    <paragraph>Glukoza na czczo</paragraph>                    <paragraph>wg zaleceń PTD i WHO glikemia na czczo wynosi
60-99mg/dl
</paragraph>
                    <paragraph>Wykonano zgodnie z procedurą badawczą
IB/LAB/637/A wersja IV z dn. 2014-05-05
</paragraph>
                  </td>
                  <td>107,62</td>                  <td>mg/dl*</td>                  <td>82,00 - 115,00</td>                  <td/>                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    <paragraph>Glukoza po 1 godz.</paragraph>                    <paragraph>Wykonano zgodnie z procedurą badawczą
IB/LAB/637/A wersja IV z dn. 2014-05-05
</paragraph>
                  </td>
                  <td>239,27</td>                  <td>mg/dl*</td>                  <td>- 160,00</td>                  <td>H</td>                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    <paragraph>Glukoza po 2 godz.</paragraph>                    <paragraph>
                       < 140 mg/dl prawidłowa tolerancja glukozy
                      <br/>                       140 - 199 mg/dl nieprawidłowa tolerancja glukozy
                      <br/>                       ≥ 200 mg/dl cukrzyca                     </paragraph>
                    <paragraph>Wykonano zgodnie z procedurą badawczą
IB/LAB/637/A wersja IV z dn. 2014-05-05
</paragraph>
                  </td>
                  <td>269,06</td>                  <td>mg/dl*</td>                  <td>- 140,00</td>                  <td>H</td>                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Badania</th>                  <th>Wynik</th>                  <th>Jedn.</th>                  <th>Zakres referencyjny</th>                  <th>LIW</th>                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr ID="OBS_2">
                  <td>
                    <paragraph>
                      <content styleCode="Bold">
                        ALT (ICD-9: I17)                         <sup>2</sup>                      </content>
                    </paragraph>
                    <paragraph>Wykonano zgodnie z procedurą badawczą
IB/LAB/637/A wersja IV z dn. 2014-05-05
</paragraph>
                  </td>
                  <td>20</td>                  <td>U/l</td>                  <td>0 - 41</td>                  <td/>                </tr>
                <tr ID="OBS_3">
                  <td>
                    <paragraph>
                      <content styleCode="Bold">
                        AST (ICD-9: I19)                         <sup>3</sup>                      </content>
                    </paragraph>
                    <paragraph>Wykonano zgodnie z procedurą badawczą
IB/LAB/637/A wersja IV z dn. 2014-05-05
</paragraph>
                  </td>
                  <td>17</td>                  <td>U/l</td>                  <td>0 - 40</td>                  <td/>                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="L43" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Glukoza z krwi żylnej"/>              <text>
                <reference value="#OBS_1"/>              </text>
              <effectiveTime value="20140906081203"/>            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="I17" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Aminotransferaza alaninowa (ALT)"/>              <text>
                <reference value="#OBS_2"/>              </text>
              <effectiveTime value="20140906081203"/>              <value xsi:type="PQ" value="20" unit="U/l"/>              <referenceRange typeCode="REFV">
                <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                  <value xsi:type="IVL_PQ">
                    <low value="0" unit="U/l"/>                    <high value="41" unit="U/l"/>                  </value>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="I19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Aminotransferaza asparaginianowa (AST)"/>              <text>
                <reference value="#OBS_3"/>              </text>
              <effectiveTime value="20140906081203"/>              <value xsi:type="PQ" value="17" unit="U/l"/>              <referenceRange typeCode="REFV">
                <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                  <value xsi:type="IVL_PQ">
                    <low value="0" unit="U/l"/>                    <high value="40" unit="U/l"/>                  </value>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28"/>          <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>          <title>Informacje dodatkowe</title>          <text>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Badanie</th>                  <th>Daty</th>                  <th>Autoryzował</th>                  <th>Wykonano</th>                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <td>1</td>                  <td>
                    <paragraph>Data/godz. przyjęcia prób.: 06/09/2014
11:13:32
</paragraph>
                    <paragraph>Data wykonania: 06/09/2014 11:47:14</paragraph>                    <paragraph>Data/godz. wydania: 06/09/2014
11:59:56
</paragraph>
                  </td>
                  <td>A. TRUSZCZYŃSKA, 04599</td>                  <td>ABC-LAB Sp. z o.o., oddział Warszawa, ul. Marszałkowska
320, 00-950 Warszawa
</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>2</td>                  <td>
                    <paragraph>Data/godz. przyjęcia prób.: 06/09/2014
11:20:31
</paragraph>
                    <paragraph>Data wykonania: 06/09/2014 11:29:01</paragraph>                    <paragraph>Data/godz. wydania: 06/09/2014
11:59:56
</paragraph>
                  </td>
                  <td>A. TRUSZCZYŃSKA, 04599</td>                  <td>ABC-LAB Sp. z o.o., oddział Warszawa, ul. Marszałkowska
320, 00-950 Warszawa
</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>3</td>                  <td>
                    <paragraph>Data/godz. przyjęcia prób.: 06/09/2014
11:20:31
</paragraph>
                    <paragraph>Data wykonania: 06/09/2014 11:32:12</paragraph>                    <paragraph>Data/godz. wydania: 06/09/2014
11:59:56
</paragraph>
                  </td>
                  <td>A. TRUSZCZYŃSKA, 04599</td>                  <td>ABC-LAB Sp. z o.o., oddział Warszawa, ul. Marszałkowska
320, 00-950 Warszawa
</td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Wynik badania laboratoryjnego - przykład 3 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
    <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>  </code>
  <title>Sprawozdanie z badania laboratoryjnego</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="DLAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Diagnosta laboratoryjny"/>    <time value="20141001"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>mgr</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>        <name>Laboratorium analityczne ABC-LAB</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Świętokrzyska</streetName>          <houseNumber>60</houseNumber>        </addr>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="09876543216622" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>ABC-LAB Sp. z o.o.</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <informationRecipient typeCode="PRCP">
    <intendedRecipient classCode="ASSIGNED">
      <id extension="7724598" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <informationRecipient classCode="PSN">
        <name>
          <prefix>dr</prefix>          <family>Kowalski</family>        </name>
      </informationRecipient>
      <receivedOrganization>
        <id extension="12" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99"/>        <name>Oddział Neurologii Szpitala Bielańskiego</name>      </receivedOrganization>
    </intendedRecipient>
  </informationRecipient>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20141001"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <code code="4000" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział chorób wewnętrznych"/>      <effectiveTime nullFlavor="NA"/>      <location>
        <healthCareFacility>
          <serviceProviderOrganization>
            <name>I Oddział Wewnętrzny</name>          </serviceProviderOrganization>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33"/>          <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>          <title>Wyniki badań</title>          <text>
            <paragraph>Materiał: krew na EDTA, pobrany: 2014-09-06 08:12:03,
przyjęty 2014-09-06 11:20:31
</paragraph>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Nazwa badania</th>                  <th>Wynik badania</th>                  <th>Zakres referencyjny</th>                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr ID="OBS_1">
                  <td colspan="3" styleCode="Bold">Morfologia krwi
obwodowej
</td>
                </tr>
                <tr ID="OBS_2">
                  <td>WBC Krwinki białe</td>                  <td>8,3 K/µl</td>                  <td>4,0 - 10,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_3">
                  <td>RBC Krwinki czerwone</td>                  <td>3,35 M/µl</td>                  <td>4,0 - 5,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_4">
                  <td>PLT Płytki krwi</td>                  <td>331,0 K/µl</td>                  <td>140,0 - 400,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_5">
                  <td>HGB Hemoglobina</td>                  <td>7,8 g/dl</td>                  <td>12,0 - 16,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_6">
                  <td>HCT Hematokryt</td>                  <td>27,1 %</td>                  <td>37,0 - 47,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_7">
                  <td>MCHC</td>                  <td>28,8 g/dl</td>                  <td>31,0 - 36,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_8">
                  <td>MCV</td>                  <td>80,9 fl</td>                  <td>80,0 - 96,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_9">
                  <td>MCH</td>                  <td>23 pg</td>                  <td>26,0 - 32,0</td>                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <paragraph>
              <renderMultiMedia referencedObject="MEDIA_1"/>            </paragraph>
          </text>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="C53" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Morfologia krwi 8-parametrowa"/>              <text>
                <reference value="#OBS_1"/>              </text>
              <effectiveTime value="20140906081203"/>              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="6690-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Leukocytes [#/?volume] in Blood by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_2"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="8.3" unit="K/µl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="4.0" unit="K/µl"/>                        <high value="10.0" unit="K/µl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="11273-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocytes [Morphology] in Blood by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_3"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="3.35" unit="M/µl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="4.0" unit="M/µl"/>                        <high value="5.0" unit="M/µl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="777-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Platelets [#/?volume] in Blood by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_4"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="331.0" unit="K/µl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="140.0" unit="K/µl"/>                        <high value="400.0" unit="K/µl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="718-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Hemoglobin [Mass/?volume] in Blood"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_5"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="7.8" unit="g/dl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="12.0" unit="g/dl"/>                        <high value="16.0" unit="g/dl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="4544-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_6"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="27.1" unit="%"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="37.0" unit="%"/>                        <high value="47.0" unit="%"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="786-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/?volume] by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_7"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="28.8" unit="g/dl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="31.0" unit="g/dl"/>                        <high value="36.0" unit="g/dl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="787-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_8"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="80.9" unit="fl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="80.0" unit="fl"/>                        <high value="96.0" unit="fl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="785-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count"/>                  <text>
                    <reference value="#OBS_9"/>                  </text>
                  <value xsi:type="PQ" value="23.0" unit="pg"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="26.0" unit="pg"/>                        <high value="32.0" unit="pg"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="MEDIA_1">
              <value representation="B64" mediaType="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAQEAyADIAAD/4RFERXhpZgAATU0AKgAAAAgABgESAAMAAAABAAEAAAExAAIAAAAcAAAIYgEyAAIAAAAUAAAIfodpAAQAAAABAAAIkpyeAAEAAAAOAAARLuocAAcAAAgMAAAAVgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzIgV2luZG93cwAyMDEyOjEwOjE1IDE3OjI0OjMyAAAIkAMAAgAAABQAABEEkAQAAgAAABQAABEYkpEAAgAAAAMwMAAAkpIAAgAAAAMwMAAAoAEAAwAAAAH//wAAoAIABAAAAAEAAAMgoAMABAAAAAEAAALt6hwABwAACAwAAAj4AAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxMjoxMDoxNSAxNzoyMzo0OQAyMDEyOjEwOjE1IDE3OjIzOjQ5AAAAdwB5AG4AaQBrADEAAAD/4Q1gaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49J++7vycgaWQ9J1c1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCc/Pg0KPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyI+PHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIvPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6TWljcm9zb2Z0UGhvdG89Imh0dHA6Ly9ucy5taWNyb3NvZnQuY29tL3Bob3RvLzEuMC8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD5BZG9iZSBQaG90b3Nob3AgQ1MyIFdpbmRvd3M8L3htcDpDcmVhdG9yVG9vbD48eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxMi0xMC0xNVQxNzoyMzo0OTwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpNaWNyb3NvZnRQaG90bz0iaHR0cDovL25zLm1pY3Jvc29mdC5jb20vcGhvdG8vMS4wLyI+PE1pY3Jvc29mdFBob3RvOkRhdGVBY3F1aXJlZD4yMDEyLTEwLTE1VDE3OjA2OjU3LjEwNTwvTWljcm9zb2Z0UGhvdG86RGF0ZUFjcXVpcmVkPjxNaWNyb3NvZnRQaG90bzpMYXN0S2V5d29yZFhNUD48cmRmOkJhZyB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6bGk+d3luaWsxPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6QmFnPg0KCQkJPC9NaWNyb3NvZnRQaG90bzpMYXN0S2V5d29yZFhNUD48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOnN1YmplY3Q+PHJkZjpCYWcgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPnd5bmlrMTwvcmRmOmxpPjwvcmRmOkJhZz4NCgkJCTwvZGM6c3ViamVjdD48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+PC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw/eHBhY2tldCBlbmQ9J3cnPz7/2wBDAAICAgICAQICAgIDAgIDAwYEAwMDAwcFBQQGCAcJCAgHCAgJCg0LCQoMCggICw8LDA0ODg8OCQsQERAOEQ0ODg7/2wBDAQIDAwMDAwcEBAcOCQgJDg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg7/wAARCAByAo0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9/KhlghmVVmhSZVcOodQwDKQQee4IBB9amooATiuH17x94E8Oa5Hp/ibxRpGi6mE86KC/vI45ApyocBjnBAbB74PvW14m1C40n4ea9qlqqNdWWnT3EKyglC6Rsy5A5IyvIHatSzkafSrWd8b5IldsdMkA0Ac14e8SeC/FEtzN4W1bSdde08uOd9PnjlaBcP5YbbyowZNvb72O9dUVVlCsFZQR1GQMHivPLNTB+1l4maRdqXfhLTPIb++Ybu/8z8vPi/764zg48Jm8aeKtQuNYsbHxFeSap8Lp7m68W29l5bHUgtwHtbaZCpkZ5NOEsoVQoLyRMM4XAB9d7v5+tVri+trWaCO5uYrdp5RFAssgUyOQSFXPViFY4HOFJ7GviEeOtR8T/GfwhrEfjNB4R8VWmuatokNz45m0SzlggvdPtbB4ZYEfzhLF5kyxnKt9pY84GOU8YfETxJdXXw7Xx1qV1p9lo62XiO21CYDSotRksvtUWoSszr2d4fLQ/K6mJsHzgQAfoqPu80tYvh+8ivvBWk3kF1c3sEtqjR3N5aNbzTDaPneNkQqzdSNq9eAKbqHiLSdK8T6Fo99eCHUtZmli02Dy2JnaKJpZACBgYRWPJHTjJ4oA3KKB0ooAKKKKACist9Ws18XQ6H5j/wBoSWjXSoIzgRq6oSW6Z3OBjOfbHNalABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRWF4lvrjTfh3r2o2rCO4tdOnmidgCFZI2YE5wMAjvWjYM8mi2skjbpHhVmYdyQKALlR9Kc33DXybZHWrPUdd168WKx0c/EW4guNdgWeTUrONdRQRhlkGz7MwBhZhlUjkVgGAYgA+o2sLGTXoNSe0hfUIYXhiuWiBkjRyrMqsRkAlEJAPOwZ6DF0fe7c+lfGvgPVtWOvXcVndWN14rHi/Uoby1sppX1bYL+8WD7cJTgWyK6uQMHYq7Owr1/wzqWjx6d4Vi1iS7b4kNbWEeuxWcUjXTTBHVjcgA4gV3nO5v3YH3SeKAPV9Y1zTdB0kX+rXkVjZmaOHzZWwN8jhFHTuzAdgOpIAJGrxt+XB+lcDYwr4i+Jmq3ly0c2maMz6fb2p+cPcPGpnldTxkIyxr6Bpc8PxZ0W/uNO8WXHhW73SRiA3elXLk7pbcSbZIzxwYS8a5Jyyup5IY0AdxRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFc74m8RW/hfwjJrF5DLcW6XFvCUhA3ZmnSEHkgYBkBPPQGuioAbxuz/F2OKaqqAFVQB6AVR1dnTwpqTxsyyLayFCvUHaa5v4c391qv7PPgPVb+4e8vr3w9ZT3E8v35ZHt0Zmb3JJJoA7XFVTdWw1BbU3EX2kjKxFxvI9cde36Vn6DrUOv+Go9Ut43hheaWIJJgnMcrxE8EjBKEj2NfKnhf4Y+LNa/aB+P99qFvpXh3QdW8YyJYaw2gyjXmhOj6dEZrS9aQKkYdJUUhCAyMOSDQB9Ia9468P+G/FWmaXqzTxyXtvNcG4itmkgtYonjjaSd1H7pd0yAM2B97kBSRu6Vrmi69p8d3o2qWOrWskYkjnsrtJ0dD0ZWQkEE9DXyJ8E5dHk+Mfxr8K+LtIvdSm1T4j6tBpltceF724082iyi7ZpLhoDajdJK3WQ58uNc7xtXY/Zt8L2fgLUvFGg3XhtNC1PWte1/WdMH9ifZXW0/ty4RoVkCAeThrWaNCR8lxlQQAQAfXW1fSnUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFc74n8RQeF/CMmsXVvLcwJcW8JSEDdmadIVPJAwDICeegNdFQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUxm2qT6etACbvl67frTt3AryHT9Lj+JkN7rHiWOeTwpJdyQ6PpCXLx215bIQq3Nwq4MvmsrsqMSnlMmVJya9bhhjgto4Y1CxoNqqBgAegoAlooooAKKKKAOQ8fNs+B/jJ/KMoGhXZMY6t+4fgZ4rodNO7w7p7bSubZOP8AgIrnfiAM/Anxrhc/8SG74/7YPXQ6X/yLWn9v9GT/ANBFAHBy3kcf7WNrYSYWS58JSTQkHlhHdxrJx7ebH+Z64qf4la9d+Efg/qXiDTBGLyK6tEJeLcCsl1FE3A6/I7fjisXVllg/bj8D3DRr5Fz4L1iBZAMsrrd6c+CeoBXP4qM9qj+PCeZ+y3rybdzG7sMD/t/gxQB6pNp1hcRRJNZwTJEf3QeJWEf+7kcfhXkvi7R9P8XfHaLwzdW7OIvBmoFpCxxGbyWGFWAB+9iGTk4x27mvZlVQCFrynw/cS3v7XHxMdtot7PRdGsY8DB3A3k7E88j9+oBwOcj3IBpfCXxBN4q/Zn8C69drNHqF1osH25LgfvFuFQJMG/2hIrA/Sua+IFm037UnwGvNy7bfVtUBBPzZbS5xx+R/Stn4XQ3djpXjDR7oBY7DxfqS2qg5CwzTfa4wMccC4wB2HHOCTX8dRyN8fvgrJHGWjXXL/wAxgxAAOlXQGR0OTjrQB60OlFHaigAooooA8xnuG/4bE0q18v8Adt4Nun37zji8twRjp3H6/j6dXkl5FJ/w3L4cmX/U/wDCC6irdOW+22JBHfoD7dPavW6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOS8eEL8DvGbN91dCuyT/ANsHrd0v5vDWnH1tY/8A0EVz/wAQBn4CeOB66Bef+iHroNJ48Lab/wBesf8A6CKANCvP9B1TULv48ePtKuLkyafp0WntZw7FAjMkUhfkDJyVHUnpxivQK8x8Mf8AJzPxS/64aX/6JloA9OxxUbMqrliFX1PFSVw3xH1K40n4CeMdQs2VL+HR7j7GWXcDM0bLENvfLlRjueO9AGd8Kbj+0fgrpOunTW0iTW3n1aS1kkZmH2md5gxyTgsrBiBwM4AAq94//tCz8Et4i0iF7jVNDY6hHBGCWuY0H76HCqzMXi3hQATv2EdK6Lw7o8Xh/wABaLoVuxaHTrCG0Q+ojjCA/jtrZxQBnaTqlrrXhrT9Y0+X7Rp99bR3NpLtK+ZG6hlbB5GQRwefUCtKvL/B8c3hPxRqHgeaNY9JeaS+8Ny7+Gt5HLy2oGBhoJGbCjI8loucqwHqFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5j8X+PgVfHv/AGppn/pwt69OrzD4wf8AJCbz31XTP/Tjb16fQBnatx4W1I9/skn/AKCa4n4Qsrfsm/C9l6Hwlppz/wBusddvqmf+EZ1HH/Pq+P8Avk1w/wAH9x/ZK+FzSYV/+ES00sBwAfskdAFj4ahj8J7VpGDSf2hf/dPH/H7N/wDWrrdW1Oz0XwxqWsahIYrCwtZLq5kAztSNS7HHf5Qa5r4erGvwwtxGQVF/fD5en/H5LkfgeK5/43X01j+yv4z8iGWeS6sRYKsCln/0mRbfIABJx5udoGTjHBOaANf4Y2t7b/Azw/capbx2usajbnU9Tijj2BLm6Y3My49Q8rD3xWJ8Upm0IeD/AB59tg0+38P63GNVkndgslhdf6LMvy/3Xkgm5HWAdM5r1iOGOGCOKJBHGihUUdFA6AVz/izRW8RfDHxBoSSeTNf6bPbxSEZ8t3QqrY74JB/CgDpKK5DwJ4hXxV8HPDPiRcKdS0yG4lT/AJ5yNGC6HIBBVtwIIHI6CuvoAKKKKACiiigAooooA8v+MPHwGvivH/E003/04W9eoV5h8Yv+SB33/YT03/04W9en0AFFFFABSc5paKACiiigAry/4jXl1fx6P4B0u4mtdU8STGOe4tn2yWthFhrubJRguVKwKTjD3EZGO3ppLbD69sivKPh8q+KPFGufFCWMiDVQNP8ADx3ZH9lwO2yZeOPtEjSTZBw0X2fPK0AeqwwwwW0cMMaxRRoFRUGAoHYVLRRQAUUUUAFFFFAHLeN8f8Ka8WBsbTo11kHPP7lq2NJJbwvpzNgk2secf7orK8Zf8kh8VZ6f2PdfT/UtV7QJDJ4H0eRuS1jCSQMZyg7UAcjr0H/GSPw9uzn5bDU4cf7wtmz/AOQ/1rL+OMMc37LnipJIHuFCwOEjk2NlbmJg2fQEAn2BrT8WXC2Pxn+F0zAyfbNTvNOULwFZ7Ga43n2AtWXH+3nsaZ8XY45P2cPFSysUT7KrEhwuMSK3U/SgD0cHCEt6+nvXk/w31WTWPH3xhumt1hW28aGxidMnzUh06yXdnvhzIpA6EEdQc+r/AMB/3v615L8HVs5/A3ibWLFg8eqeNNauGf5gJCl/LbggHp8sCjHfBPegC54PZrb4/fFzTWx+9v7DU4wBgqs1jHb4x3G6zc7uhyR1Uk2PGjbfi18Jf3ZbPiG5y+0/L/xKr09RwOnes23a30/9uLVYwGFxrfgm3lbHKsLG8mXn+7j7eAP72T/d50vGoYfFb4QsrbSfE1ypGByP7Ivz9eoHSgD0qijtRQAUUUUAeQ6g239vDwlGFG0+AtWYnHQi+03A/HP6V69Xj+pM3/Dffg5c/K3w/wBYJHuL/TMfzNewUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcd8QmZfgF44Zeo8P3hHH/TB66HSTnwrpp7/ZI//QRXNfEdlX9nrx4zNtUeHb3LE4x/o7810ejn/ik9L/69Iv8A0AUAaVeU+F5D/wANS/FSPI4ttJPTnmKb/CvVq8b8Kv8A8ZkfFyLzmbGmaIxix8qkpdjI9zt59lHvQB7JXmXxPukXwz4Z0mS1S8TVvFWnWjQuSAVFws7kY7hYWb8MdSAfTa8o8aajc/8AC/vhDokNil1az6lf3t1K0gBgWCwlRXCn73z3CDIyQSPcgA9W96WjoKKAOH8d6Bd694JkbSQkPibTZPt+g3UigiG7jB2Dkj5XUtE4yMxyOMjNbfh3XIfEfgrT9btopbeO7hEht5wBLbt/FDIATtkRtyMM8MpFbbKrKcjNeRWkg8B/HRtIbMXhXxhdyXVizzEpaargyTW6qRhFuFV51GQPNSfvIKAPX6KbnIp1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHnPxUVm+C94Fwzf2hp+Aen/AB/QV6NXmnxakaH4F6jIi7nS8sWAx1xew/rXpQ7/AFoAr3aiTS7hD/FEw5+lef8AwgOf2Tvhn8zHHhew5KgH/j3TqBXocw3Wcw9UP8q87+D5Vv2UvhrtVQn/AAjVjt2ABR+4TpjjFAGv4FUR+AERWBX+0b7bgY/5fJaxfidePD4f8K6bGPn1XxbptqcgY2LcLPICc8fJC+CO+Bx1rV8AZ/4QGYt1Gs6mBj0F/P0qj4qv1X4w/DHSlK/aJtTvLpkZTzDFYzRsQemQ88XB7E+hNAHow6UdqB0ooA8z+G7R2Vh4s8MiaJ30XxJdxhEcZjiuCL6FcdQBHdKoz/dz7D0yvK1SPw7+1Y7JCsVt4w0gNJIFwTeWJAwTjkyW83ftan159UoAKKKKACiiigAooooA8v8AjF/yQK//AOwnpv8A6cLevUK8v+MX/JBL/wD7CWm/+nC3r1CgAooooAKKKKACiikP3aAPOfiRezTeFbbwfYzyW+r+KJjpkD28oSa3hZSbm4RuxjgDkHB+cxjvXd2NlbafpNvY2dulta28axQRIMLGiqFVR7AACvL/AA6bjxN+0V4q8UMzPouhRjw/o6naUeYES306nG7l/JtyM9bV8Yyc+uUAFFFFABRRRQAUUUUAcz41O34PeLGPQaNdZH/bFqj8E3n9pfB3wpfgEfadGtZueo3Qq3P50eODj4L+Lv8AsCXfb/pi1Zvwxcyfs5/D+RhtL+G7BivllMH7Mn8JJx9KAMb4hq0Xjj4Sakr82vjEL5eOHE2n3kB+mPMz+GO9aHxYWNv2dPFvmR71WxLYIJ5DAjoCeo9Kz/ioXtdL8D6lFH5rWnjbSl2dsT3AtGY+m0XBb6qK1PinH5n7O3jDL+UE0ySQnaG4UbiMHjkDFAHe545/vdB9a8f+AdjNY/sneEzcMkk14LnUGdXzu+1XUt1knA+Y+blvfNd74x1J9H+EXirVkha4ey0i5uRGsmwvsiZtu7B25xjODiuY+DMckf7IfwqWZYlmHhDTRJ5KbE3fZI92FycDPQZNAGb4nDWv7Wfwxv1uvs/2rTdX00rwPOLLbXIUEg54tWO3rgMQQFbOp42VW+KvwdZlBYeKLnB9P+JPqFYPxUX7N8SfgfrKska2njzyZmPLbLnTL222qPUySRZPYbj7VveNG/4uh8HeDz4puO3T/iTahQB6ZRRRQAUUUUAeP6kP+M+/Bjdv+Ff6z/6X6XXsFeQ6lG//AA3h4MmwfL/4QPWVzz1+3aWcdMV69QAUUVz3ibxJp/hTwjcaxqXmyojLHBa2yBp7yZyFigiUkbpJGIVVyASeSOoAOhorxu4+KGraDdLqPjnwJeeD/BrnY+sy6nBdnT25+a9jgLLbw4HMwkdFJ+covzV6xaX1vf6fFdWcyXFrKgaKeJw6SA9CpBII9xQBcooooAKKKKACiiigAooooA474hR+b8BfG8PHz6BeL8wyOYHroNJXb4V01fS0j/8AQRWJ48j834H+Mosld+h3i5HXmF62tJIbwrppU5X7LHg5/wBgUAaVeM+Ffl/bY+L6iQtnRNBk2Y4Un7cPxztH5V7NXk/h+2jh/a++JlwG/eT6DogZTj+F7/Hb370AesV5XdzR3n7Y+hWLWYkGneEb24+0FQdjXF1bRqBxlTtt5OQeQW9K9UrzPRIjdftOeOtTa3dUtNI03TYJXT5WO64uJNrYGc+fECOfuj1xQB6ZRRRQAVz3ibw/ZeJ/BF9ot8zRxzKrRTp9+3lRhJFMno8ciq4PqoroaTAoA4bwT4luNZ0m903WI0t/FWjXP2PWoI/uebsV0mT1jljZJFxnAYqfmRgO6ryzxnp9xoPi+3+Jmj2NxqN5YWX2LW7CyXdLfaf5m/KqOXkt2MkqKBuYPMi8yCvRdPvrXUtEs9Q0+6ivLG5iWa3uIXDpKjDKsrDggjkGgC9RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHl3xknW3/Z1164bO2GS2kJ3hdu26iOctwOlenr1b615T8b5Vt/2WvGFzJ/q4LVJfu55WVG/wDZa9WXv9aABv8AVkdj1rz34Sqqfsv/AA9VcFV8PWijHoIlFeiV598K/wDk2zwLwB/xJbfp0+4KAE+G03meAdQyeU8SaxGAT2XUrhf6Vj3lxcXX7a/huzEKtZ2XgzUbh5OWIkmvLNEGMYHywPgjn7w6Dm18JpTN8Odbbn5PGfiCPk/3dXu1/pUehLPf/tWfEDU5IYns9N0nTdKtJVbc4kJnuZwey5Wa2/75UntQB6pRRRQB5V8W42s/hjH4ut7I32oeEL1Neto1XLlYVZLkJyMu1rLcoB6uMc16bDNHNaxzQuJIZFDI4PBB5B/I1JLGklvJHIqyIylWVhkMD1BHcV5D8Oph4T8Var8KLgsttpkf23wqzsMS6S7YWFef+XVz9nx2j+zk5L5oA9iooooAKKKKACiiigDyX43TGH9m3Wptpby7zT3wBknF/B7ivWM4Rj97HpXlPxt2j9mTxLI0ZkWI20uwd9l1E39K9WGefrQA1GZo1ZlKNjlT1HtUlGOKKACiiigArkPHHif/AIRH4XaxrqQi6u4Y1i0+2Of9KupXEVvDxz88rxrkdN2e1dfXjuuSL4s/ag8M+GlBm0zwrAde1bEaPH9rkDQ2MLZ5DAG4uOMEGKI/xA0Adl4D8Mr4N+EeheGxObyWytQLm5MjObidiXmlJbkl5Gd+ecsa7CkxS0AFFFFABRRRQAUUUUAcr43Vn+DXiyNfvNot2q84GfJasn4UlT+zB8OGVfLU+FtPwu7O3/Ro+Mnmuk8TRtN8OtfiTDSPps6qGGRny2rnfhWNv7MPw4U9R4X0/P8A4DR0AZvxZt2m+F+nXCTeU9n4n0a6XuG8vU7YlT7EZH1xVv4tTGD9mTx5MDt8vRLhs5I6IfTmuf8Aj7qF1o/7I/jbXLFQ11pNnHqEW6PzFU288c2WGR8o2ZPI4BOR1rW+MP8Ayan8RPmH/IBusHP/AEzNAEXxsvV0/wDZA+KF0x+UeF75Bxk5eBkAA7nJ4XucD3r0bT7ZbPRrSzRspBCsSnbtyFAX+leU/G6O+1L4LQ+GdNjjkvtf1/TNN8pyBvt3vYmvMEkYItY7lgQSQVyASMH2Jfu9Mc0AeRfHOVdP/Zj8SeIvsRv5vDfk+IIYl++WsZkuvlxzkiFh0Oc45HFS/EC8hh+KPwPkaTEdz4ymhiKqTuLaJqTL9OFPXvXpuoWkGoaLdWF0nmWtzE0MyEZDK42kEehBr5Q0HUri++EX7KaalJdS6hpfjF9Hv5plLSSXNlpOq2MrMWOcNLC53HJOR60AfXDNtjZm+UAZPGak7VHu4/GvKL342/D2zubhYNUu9ct7Zit7eaDol5qdrZ7c7jNPbRPHHjHOWyO44NAHrfaisDw74m0Hxd4Ttde8Ma1Za9o1wT5N7YXCzROVOGXcp+8CCCp5BBBHBrfoA8v1KNf+Gy/Bc3G//hDNaU88/wDH3pfavUK8x1SRl/bD8DpjKt4P1v8ADF3pVenUARlmCj+KvH/Djf8ACwPideeNJm8zwzo1zJZ+EV3Bo7hwDHc6iAGwQzF4IiRkJHKykrPkWfH+p3eua9ZfC/Q7ie01LWYDNrd/aY36XpeSjybsgpLMQYIiMsCZJBkQtXpek6Xp+i+F9N0fSbOOw0uxtY7aztYhhIYo1Coij0VQAPYUAXtqlfmAbPXNeT3Xw3/4R241DWvhdLa+EdZnYzXGltERo+pSE5JmgT/VO3IM8O18nLCUDYfWqTFAHJ+EfE8Hibw68/kPp2q20xtdV0yc/vrG4UfNG3TcP4lcDa6MrrlWBrra8t8WeHtS03xR/wALA8G2j3niaG28jUNHSdYotetlbd5bFiEFxGNxhlYgDc6MQjkr1nhjxXpPi7w0dS0mRx5cpgvLO5jMVzYzqAXgnjPMcigjKnsQRkEEgHTUUUUAFFFFABRUSq4kcs2Vz8oC9Bgf1zUtAHMeNFY/B3xYq/eOjXQA/wC2LVZ8M3K3nw48P3aLtWfTYJAAuOGjU/1qDxkSPhF4qK9RpFzjBx/yyauHj8YL4X/Y+0PxRaaXPrFwNBsf7P02Fj5l5PMkUcEIPJG6SRFLHJAJODQB67Xnek27x/tO+OJmZdkvh/SNoHXia/HNa3h/xXHrWp3+k3VlLpHiDT2C39hPztyMrLE+AJoW52yADoQwRwyDP01WH7S/i4szlT4c0raD91f3+odBQB3vavJPhDNFqfhbxd4qhadl13xfqVwPPzkLbzfYI9uf4SlmjDHGGHXqe28X65H4Z+FfiTxJMpkj0jTLi+ZB1byYmfAHfO3FZvw30OXw38BvBui3Cot5aaPbx3flrgNN5YMrDvy5Y/ic0AdxRRRQAUUUUAMdd0ZXpmvH7oR/CnUZtQhVV+G9xdBr21RQi6FNNJ81yvOPszM5aRf+WRJdflLBfY6r3Vrb3mnXFndQx3FrPG0c0MqBkkRhhlYHgggkEHrQBIrFk7qe4OMipK8Zt28SfDMCC883xX8O7dCsV6sX/Ex0WFUyBKiDF1Cu3AdFEqjaGWX5pK9dt7mG6sorm3mjmgkUMkkbBlYHuCOo96ALNFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB41+0FJ5f7GfxEmC7mTR2YAjPRga9lrx/4/D/jDP4kY/6Ak38hXsFABXn/AMK2D/s2eBnxwdFtzj/tmK9Arzf4QsH/AGXPh+68A6FbH/yGKAKfwiUp8OPECnr/AMJv4hP56xdml+FjQ32g+L/EUMhmbWPF2oyNJnIYW85sU2nupjtIyOT17DAGZ4F1RdB+BHjjWrhd0en+J/El1IuQMrHqd2+Mkgcgd8da2vg/p1xpf7Lnw/t76EW+pNoFrNfJtIIuJYxJNncAc+Y7kkgEnJPJNAHplFFFABXB+NvDt9q1lpuuaFN5HivQpmu9KJcIlzlSslrKf+eUy/KT/CwRxygFd5TWUFcetAHM+EfEtj4s8DWmsWCzW+8tHc2lyu2eynRiktvKv8LxuGQjpkZBIwT1FeU65oeueHfibD4z8Ixm+s7yRY/FGgqFAvVxtS8t84C3UY2KcnEsS7T8yRY77Rde0vxF4bt9W0e8jvrGYHbImRgqSrKwIBVlYMrKwDKQQQCCKANiiiigAooooA8q+NTrH+y340mZQ6xWIlKlsAhJFY8/hXqatnP1ryP48Af8MefEUsvmL/YkpKk8Hoa9dH9aAFooooAKKO1cz4k8UWPhrTrZpo5r/ULuXydP020Tfc3suM7I19hyzMQqr8zMAM0AUPGXiiTw/ptja6bajVPE2qXItdH0/JHmuT80rkfdhiXMkjdlAAyzorS+DPCsfhHwd9ha+k1nUrmdrzVdTnXEl9dSHMkzDcdoJwqIDiNFRF+VRWX4Z8Oal/wluoeLPFUsNx4kuYfItre3jzBpNsdrNbQuQGkLOoeSU7d7BflVUVR6HtHp3oAWiiigAooooAKKKKAG7l3Y3DPpmgMpGQcik8uPzN+0bvXHNL90fKtAGbrHPhHVNvzZtJMADOflNcv8Lwy/s2fD1W+Vl8NWAII5H+jJXVamf+KZ1D7yqbZ87B8w+U5x71y/w3kjk/Z68ByxyzTQv4dsWSS4A8xwbdMM+CRux1wSM55oA6rUrG01Tw9f6XfxiexvLd7e4iPR43Uqy/iCRXz7HDr03/BPbxX4T1ZbrUvFGh6PeaFOzROZr426tDDcYIy7TQiGXIGCZDivo48j3+leD/FzQNa0/wCGHxG1zww1rdR6lo8javpF/MbaO6dIREJorjkQyCNFU70ZXCIMpgvQBveJrNtc/as+GVi1jJPZaHbajrr3RVjFBceUtjAucY3sl3dEAnojYz29eryTQ/7csfEfjX4h+O9LtPDKLYx29vb2uptfeVY2nnSmWTEaqrsZpCUQOQqqNx4A9Os7yHUNGtb6zlE9rcRLLDIoIDqwDKRnnkEH/CgC38uK+P8AxXp+oeGPjh4MsNQWSDw3D8V38T2urXN1DFbR21xpd8tzEzMRtaO5mLbT95Z0KlsSbfsDHy4214v8XNJsdY8QfBu31CGwmtYvH8Mxg1C189ZWWwvSojGxwHBwwY7cbThgcBgCO9vLr4qeKLnRNNmvLH4c6bceVq+owboT4glGQbO3k4b7Mhx5sqHDn90rECWvX9O0/T9L0W203S7WCw062iWG2tbWJY4YI1AVURFACqAAAAAABVDWtWsfDvh9tUvt6WqyQwnyomkYGSVYkAUDONzrn0GT2Nba7VztwPoKAPHPFGm6x4I+IP8AwnfhmzOoeG7k7vGehwQlpZcbQup26qOZolUiSMDdNHjbmSJFf1y1uo7zT4bqGRJIJkEkTqeGVhkEfhU38PTH4e1eX3Ph/wAVeGPF95qfglLTWNJvpGnvtA1W+e3WCY5ZprWZY5NhkP34XUIzfMrRkvvAHaxDcN+2F4Bukjk+yx+E9cSaQKdgZrnSyoY4wCQrEDPO09cHHYeJNeTQfDRvBZ3OqXEkyW9pZ2cDyyTzO21E+UHYufvOwCooZmICk18/+PvFXjjR/iR4Z8RXWhWXht7Pw7qkk0r6lJfwxoz2QcmCNYzNKjBNoLICGf516N7v4d8OjR4/tt/fSa54jlt1hv8AVZYljacKzMqrGvyxoC7bVXtjcWPzEAyvAXhfUNB0LUNQ8QXi6j4w1u7N9rc6FvJSRlVVt4QxJWGFFWNB32s5+Z2NegVHlaN3I9Km6AkzRXP+IPEFr4c0SHUbyGea3kvraz/0eMOVe4nSCNiMj5Q8iljnhcntW7k1QC7V9K868WeF9RfWl8WeDpIbHxjbQhClw5S11eJTkWtzgHAyTsmALxMcgMpeN/RN1NBz7Y9qAOc8N+JP+Eg0VprjTbrQ9Sgdo73Tb5Asts4YrnIJV0bblJFJV1wQew6ftXD+O7XQZvCVvJrl1daeP7RtYbG90+YxXNvczTLBC0bjoS8oXnKlWYMCCQcmDUPiPoN3b6fdaHD440/zkjXVrO8is7pIztBeeGTbGzA7iWiYBgOI1ztoA9PyM0VxNx488O6fceXq011ox8yaPzb7TZ4Yf3TBWbzSvlhSWXaxbD5+XNOt/iF4FuH/AHXjDR9zE4D6hGhOCAcBmHQkD8R60AdpgelFcf4g8beH/D/gLWvEVxqVvc2Ol2Mt5dLb3EbOI41LMeWA4APUgeprsKAOb8YKzfCXxSqAs7aRchQOpPlNXi/h+x1LWdH+AHh1oQul6X4fttc13ezAmSG0SGzhIHXM0rzc97Qe1e2eJJivgPWtoZSdPmw2wkD92euK534bpH/wozwLNLi4vT4csI5LlE3+Zi3U/fA5XLEg5xkk96AMvxhZz6b8cfh34ys7Oa6CXFxoerPEw2w2t2iyJK6nlgtzbWy5H3RK56Zre0+2uF/aB8S3zQlbeXw/pkKS8YZ0uL9mX1yFkUn/AHhitrXNN0/XvCuoaRqEdw1ncJ5cgh8yJxzwVdMEEHBypryNdc+IWk/tAa1pNroK+MoYvD+nusi6qLIR7ri8DSNE6FQ77QCYyQREOANoABvfEqZ9c1Lw38NbeGV/+EiuGl1aaKDelvptqVkuN5zhfNJith3zOWGdhr1sdK5LSPD8dr431bxPfKk2v38Eds88asFitYnkaKFAScYMjsx6szZ4AVV2NT1SHS9PF1P5hjM8UIVIixLSSLGoH/AmH9aANaiohJ87LzuH+ye9KZAA3DZHopoAkoqPzPmHytz7U7dz3oAb5i+bs3Dd6Z5p2Ruxnn0rNuNUs7bxBp+mzTeXd3okNtHjl/LALfkCKvk4PTLHigBPOh87y/MXzD/DuGfy615TrHgvWdB8St4i+HN8tlcXF15uqeHb1nOm6hvYmR0IDGznO5m82MbHb/Wo+Q6+rfLj5V/DHSncY6HpwMUmBw/hf4gaJ4mu/wCzts+geIkjL3GgaxGLfUINpIYmPJDpkcSxl42GCGORnuPMGeSB6Vn3Wl6be3dncXlhBdzWkvm2sk0Ks0D4+8mRlT2yK83/AOEN02e5vtB8L+OvE3he80+bz7mOz1Fbsxm4PmAH7dHONp2NtUcKGbaFzTA9bByOPzpa8qtbb4uaFI0a6j4e8eWf/LL7bBJo92vJ+/JEs0UhxtxtijGQfXiWHxl47jsVbUPhLqguixBi0/W9OnUAY53SzwnnJI46DnHSgD1Co9/77y+c4znHFcLZ/ELTZtcXS9R0nXdE1VpfLW2u9EnZWOFOVmiV4WX5sbhIRkH0NXrnxx4QsX233ibTNNmIP7q+vEgfg7T8rkHg8EYyO+KLgdcTtGSRjuaRXVmZVYMynkA9K5jw74u8O+LfCUOsaLqltfadNNLCkizIwLxSNFIOCRkMjCtgajpaklb61DHk4nX/ABoA0M++KM1R/tCxZlX7Zbkkbh++Xp6/TvnpVhfJZUaPDL/Cw5HPvQB5P8etz/scfEZY1MjtokoVVGSScYFev968k+NjNL+yf8Rre1njju10KZg2/HlHbkOccjHX8Pxr1dFHz/L1b1oAfu4rzX4PKyfsr/D1WBVl0G2zkf8ATMV6NJFHJEqPGGTI+UjiuK+HVutv8CfCkcrCSQaZEJZBIzlztGSWPLH3PNAHkjGS9/Zc8YeHbZZJr7xD421nRYEhIDD7Rq1ykjZJAASHzZD32qcAkhT9JRxxxxKsaiNFGFUDAA9K+f8A4Z6Tfat8QvEWraws01hoviDWYdHmkndhJJdX8ryMqnjbHCIY0I4/eTgYHX6A+UjB5FLqA+lqHKlvpwKk3c47imA6iopJBHA8jE4VSTgZPHNY3hzxDp/irwBofiXSHlbS9WsIr2zM8DQyGKVA6FkcBlbDDKkAg8GgDc2jB9+teb+IvBeo/wDCQ/8ACT+B9c/4RnxEB/pcEkHnadqo9LqEFTuHaeMrIBwS6jYfRy1HGKAPOND+IS/bbXRfG+m/8IP4olcRR211cLJaX0mOtpcDCzKeoQ7JcfejWvRt3PJqhqOk6XrGlTWGrafb6np8xHm2t3AssUmCCNysCDggEZHBArzr/hU2m2t9v0Dxh4t8M2oj2R6fY660trFxjKRXAlVQOygBR6UAerbuadXmsfh3x9p2qLJpvxCOp2Xe017Q4Jj9FktvIIHTG5WPXOc8VIo/iL4l8O2OoWvivS/DKvGN0NjoxvCzglX/AHk0ijbkZACAjoSaAK3x45/Y4+JBB5/sOfvjtXror5w+J0HxY8Pfs1+N5rfU9D+IEg0qVhDqdglgyEDoPllhlXH8MiqM9Xx07qbxJ8Vm1Oyt7H4Y6YkEsoF1dX3i5Y1gQ5yyrHbOzkYHy/LnPWgD1ao9/NeXrefGi43wtongvR9w+S8GtXl/s+sH2aDd3480UReDPG19av8A298VNTEjybmTQtJs7GILx8i+bHPIBkdfMzj86ANnxJ4sls9TTQfDtjF4j8WSeVINOW7SIWtvJJsN1cMeUiX5iAAXcoQinDYTwp4Qk0QNqmu6s3ibxlcxbb/WJIRCNu4sIYIgSIIVzgICScZdnfLnprPTbHS7OZoIwkj/ADXM5A8yZguN8jdWbAHJ5o0bWNN8QeEdL17R7yO+0nUbSO6sriI5SaKRQyOvswIIoA1Nox0p1NYbqTd82M0APopvajPNADqKSkVtwyPu0AOoopu5fXFADqKKKAGvHHJC0ciB42GGVhkEehFeZW3wd+H9nBbw2em6ha28BX7Pbw+Ib9IoQuNqogn2qoCqAoAAAxivT6KAPM7r4QeBLzVpr64s9Ua4lkaRyvibUFXcx3HCicKBnsBjt0rA8R/BLwjqXgDXtN0q3v7fULzT5raCabxHqBSNpEK5P744HPYGva6MUAeUzfBf4d3mnXFre6Tf3FvcRtHPDL4hv3SRGGGVgZ8EEEgg+tSRfBn4d29lb21vpV9b20EKQwQw+IL9EiRFCqqqJ8AAAAAV6lRQB5j/AMKd8A/9A/Uv/Ck1D/4/XD+MvgH4a1rUPBd5pVvdRjRfEK6leRTa/fl7mJbW4i8uNjN8rlpUIbI4UgnBr6GoxzQB8I6TbaH4x0e30W78HQW2qal8TNU8KwR3fiHVbm1todOS4nFxIvnDzZM2YwgaNSzZDDbmqOm61peseG/HGqQ+FFSLwLHs8QWjeItV330q391bTtayfaPlQR2jSJvVy7OEJTaWP2FH8NvBsOg6hpttpDWlvea1cazK8F7PHMl9cFjNcRyq4eJ2Mj/cZQAxAwDVOT4S/DyTTrazPhmBbGLZvtUlkWG52TPOn2hA224CyySSjzQ+HdmHJzQBmv8ABH4ayFzJo985cYbd4hvzn/yPUbfAv4YtMkjaFdu6fdLa9fHH5zV65RQB886h+zr8O7z4j6DfHw7Bd6DbWF7b6hZX1/dXAuPO8jaNskjAqPJOQeD8p6iu4/4Uz8NCY93heNigIUtdzk8kknl+uWPPXmvTsUUAeY/8KZ+F/wBmgh/4Q+0MMO3y0LyFRt+7xu5xnvUOt/CnwHdWN1cW/gnR7zVjE32YXkbCJpNp279uSBk8kAnGep4r1Ss7VtJsNc8Maho+pwm406+tnt7qJZWjLxupVhuUhhkEjIIPNAHyH/wi/hm+8WW3hWx8AeFFvtUv2s9M8WXvhlp7G6MFnJdM8dqZQXEbiNQ4lCuRIVOYzXKabeeB7rwf4k8TN8LfDUem+FL+00/XLNPCzTT6nLJcfZ5ntgZMogOGj4k3YYH1r6wsPhJ4C03wtcaNa6Vd/YJXRwJtavJpIGRCimGR5S8BCsy5jZeCRWxN4A8Gz6tp97J4etBNZIqW6IpSLCP5ke6NSEfY/wA6bwdrZK4JJoAyF+D/AMLEl8xPh/oKuCPmXTYwflOR27dqSP4P/CyNmaP4f6ErMrKxGmx5IYEMOncE/nXpFFAHmMnwV+EcqKsvw28OSqsiyKr6TEwDowZWGV6qwBB6ggEVZ/4VH8L98Lf8IDoe6FdsR/s6PKDngccdT+dei0UAect8IfhcxO7wDobZABP9nR9B07dq5/Xfgr8HZvDVzJffDHwbeLBG80R1jRYJLaNlBYO+9SFUHksOQMkV7NVe5tba80+e0vLdLq1mjaOaGVQySKwwysp4IIOMHigD4dTwr8OfDfxt8N+AtN+Enw70LX7y8t7fS9Zs/B1pA9sstrfzy3EMSDDQ/wCiJFGxcFmd96kLlvTm+LXjD/hGPHMRjsYdY8GaJeapeXDWL+Tqotru/ttiR78xhlslcsHJVnAwR19gi+GPgGHwtfaLD4Xs4dPu2BljRWDDBJUI4O6MJk7AhATJ27avTeAfBdxDp8c3hjTmjslZbdfsygKrFiyHH3kJZiVbKknJBPNAGvpt1Hrng2yvZrOSCHULNJWtLuPDoJEBKOvqAcEeua4C3+Cnw5tbG3tbXS9Rt7W3iWKCGPxJqCpGi/dVVE+AAOABxgAdABXqgVVHAp1AHmP/AAp7wF/z46n/AOFJqH/x+ufh+B/g2P4mapqz2d4bG4021t4kHiLUPNWSKSdmJPn/AHSJUA9CG9s+3UYoA8x/4U74B/58NS/8KTUP/j9RzfBf4d3CxrcaTfXCpIkirL4gv2UMjB0ODPjIYBh6EA16lRQB5xefCbwNfancXlxYagZ5pDJIY9fvo13E5OFWYBRnsABUH/CnfAOP+PDU/wAPEmof/H69OooA8x/4U/4Czn7Dqf8A4Umof/H65XxR8KfCmleEtQ1TRPDk2oalDCzRi78UajFGuFJLsVlZiBgfKoyc446j3ioLi2hu9PuLW4j8y3mjaOVMkblYYI49qAPil9Ltr/4SSeKNO0ewsptA8H2Pii6jvtQ1J0upp7aaeaKKU3IaGLbHgMC/zfeUhcNt+Gl8M+LtD8H+LLrw/dyaPr3iK88N2Nil/fpNYxWst7Cs8r/aOS32MZ3IpG8c5BJ+gZvhd4Dm0qxsJPD0TWNrpUGkpbGaQxzWUGfKt5V3YmjXcxCybhkn1NbMHg3w1a+LP7ch0tP7RFxJcRO0jskMsqlZZI0J2I7gkMygFsnOc0Ac2vwh8A/ZvL/su9aMncVfXr1hnGO81ZsnwH+FsxQy+HrmTau1d2uXx+X+7/runt0r17tRQB5OnwP+Gcdx5seg3CSBmZSNbvRtLEliP33B+ZuR0ycUifA34XxyXTx+G5I5Lnb9pkXVrsPPsLFN7ebl9vmPtznaGYDGTXrNFAHlH/CkPhh/Z7Wn/CNubZpVlMZ1S6I3qAFb/W9QFUZ64FPm+CfwwuLRILnwut1CjOyJPfXEgUuu1iN0h6gYr1SigDyH/hRnwqh0eS0i8Iwrbs29oRe3AUtgrnHmdcFh9CfU14v480Lwb4M1++kh8K6X4ks9P0S8vtY0Kzsrhp7DT7e3lmjl+0CQ7ZHkjhjWMrufe2wYV2H2KVDLg9K4aP4beD4fGd54gj0+5/tK7uHnug2rXTQTu6lGLwGTymBU4wUxjHHApMD4717wL8Ol/aF+Gfw31z4SeBvEPiLxXpst9D4nn8Aw3NvpaRRzTywqJGfazn/V73JYmZyJCGr0rwP+z3+zd4n8NalcX/7OXw0W6sNbv9Ldx4FsFSb7LcyQeYoMZwGCA4ycHI7V75b/AA38D2tuyQeHbeNyI1WYM/nRLGHESxybt8aoJJAqoQFDtgDJrp9L0nTND0WHTdIsYdOsYixjggTaqlmLMcerMSxPUkknJJNCA8ek/Zi/Zxknjkk+Avw/eSO3FvG58IWWUiClfLB8vhMMRtHGCRiuv0f4S/DPw9e6fcaB4F0XQ5rFWSzOn2KQCBWUqyqEAAUg4IHBFeh0UwPnnxl+zf8ACrV/A3ipfDXw38IaD4u1PTzBDrg0KFJ1lUfuneVFEjBCAV54xxivoRc7TuHU0uKWgAryG4+Bvw5u9Dm0m5sdXl0WVizaYfFOpC0ALFighFxsCZY/IBtxxjAAr16igD5/8C/AnRPDPhrW9MvJtTht5/EGoXtlDpvijUIIobe4uXljQKkqhSFfBAB57muyb4ReDWhjjLeIVVOmPGOqDsRyftPPBPWvTsUUAeZyfCPwZJb+VJ/bzLgjI8X6mD1B6i4z1H8/U1Db/BvwPaurRf8ACQ/K4ceZ4z1aTkZx965Oepr1Kii1wPmX4jeGNB8FnwXNp2j6tqFvqHinTtIuJbjxxqyeSl1cpCXCrOfMZc5AfC+/auf8J6X4RuvCngS4t9IvbPwTq+uT6Noem2+rarHcaeIRciN3b7TjyyLMjytihA4GTjn6c17w3o3ia202DWrH7ZFYalb6laAysnl3EEgkik+UjO1wDg5BxyCKx7PwD4ZsPGdvrlra3EdxbzSz2tv/AGjObS2ll8zzZY7cv5SO/nSZKqD8x9aLWAxpvg74EnvJLiS11hpJCCf+Kq1IKMZxtUXGF6noBTl+EHgRVIFnquDnOfE2onr/ANt69NooA8x/4U94D/589VPAHPifUe3T/lvQPg/4CXpY6n93b/yMmodP+/8AXp1FAHzJ8QvAnh/wjoL+IrW3ZNHsYS8trNrOr3N5qU5YLFaW6R3ShXkOFVyJDuI/dkZNch5en3OjLqMnhRtP8N6T4ztvCr6Q2t6oL5TcXFtbyTiVJgpCTzsQuxg8ahxIofFfSPiT4e+HfFfinS9b1NtWt9U063mt7O50zX7yxMaTFGkGIJUBJMafMQSAMAgEgs/4Vv4RbxT/AGxJYTzXRuYLt45dRuHt5LmEIIrloTIY2mXy4/3pXedoyTigDgfHHwF8J+IvhH4k0HSoLy11LUNNltreW58Rag0cbOu3LfvjkfhXVf8ACn/AbMzNp+pbs9f+Ej1DP/o+vUKKAPMf+FO+AR0sNTH/AHMmof8Ax+j/AIU74Bzn7Bqf/hSah/8AH69OooA+YfiN8PIfD/hfUtb8M6Kb7T9M0+S4uLF9U1a8u7yRclYo0S7jEalRzIfMPOBGcc8No7eB7/wv4H8XWGlyp4F8QeJT4dtLO11PVTcLJ581tFcpKLpVMDPBkDyRmN1fcAOfrXWfDGj69dQzahHP5kaGMm3vJbfzkOcxyeWy+YhyflbK+1Z1j4A8JaZrNveWOkrai2nE9papNJ9ltZQjR+bFBu8qN9sjgsqgncc5oAwx8HfAOP8AkH6l/wCFHqH/AMfrTtvhr4QtNLhs4LO+W3ju/tSBtbvGbzNoXJYykkYA+Unb7V3lFAHmJ+DvgEszf2fqWScnHiPUP/j9SSfCPwLJBDG1hqOyIER48Q34Iyc9RNk8+telUUAeYn4O+AWznT9S56/8VHqH/wAfr0Sys7fT9HtbC1VltbeJYoleRpGCqMDLMSzHA6kk1aooAKTA9KWigAooooAKKKKACiiigApB92iigBaKKKAI+5+tOb/WLRRQA6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBv8FO7UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACfxGloooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA7U09/qKKKAHUUUUAFFFFADW60D+L60UUAOooooAKKKKADtTf4/woooAdRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//2Q==</value>            </observationMedia>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Wynik badania laboratoryjnego - przykład 3 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
    <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>  </code>
  <title>Sprawozdanie z badania laboratoryjnego</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="DLAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Diagnosta laboratoryjny"/>    <time value="20141001"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>mgr</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>        <name>Laboratorium analityczne ABC-LAB</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Świętokrzyska</streetName>          <houseNumber>60</houseNumber>        </addr>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="09876543216622" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>ABC-LAB Sp. z o.o.</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <informationRecipient typeCode="PRCP">
    <intendedRecipient classCode="ASSIGNED">
      <id extension="7724598" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <informationRecipient classCode="PSN">
        <name>
          <prefix>dr</prefix>          <family>Kowalski</family>        </name>
      </informationRecipient>
      <receivedOrganization>
        <id extension="12" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99"/>        <name>Oddział Neurologii Szpitala Bielańskiego</name>      </receivedOrganization>
    </intendedRecipient>
  </informationRecipient>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20141001"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <code code="4000" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział chorób wewnętrznych"/>      <effectiveTime nullFlavor="NA"/>      <location>
        <healthCareFacility>
          <serviceProviderOrganization>
            <name>I Oddział Wewnętrzny</name>          </serviceProviderOrganization>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65"/>          <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report"/>          <text>
            <renderMultiMedia referencedObject="DOCUMENT_CONTENT"/>          </text>
          <entry>
            <observationMedia ID="DOCUMENT_CONTENT" classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49"/>              <value representation="B64" mediaType="image/jpeg">
/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QCsRXhpZgAATU0AKgAAAAgACQEaAAUAAAABAAAAegEbAAUAAAABAAAAggEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAARAAAAigMBAAUAAAABAAAAnAMDAAEAAAABAAAAAFEQAAEAAAABAQAAAFERAAQAAAABAAAOw1ESAAQAAAABAAAOwwAAAAAAAXbyAAAD6AABdvIAAAPocGFpbnQubmV0IDQuMC4xMwAAAAGGoAAAsY//2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/2wBDAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/wAARCAOjAw8DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD+/iiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK/ie/wCCqv7QPjrwp/wVb+Jnwv8A+Cin7d3/AAUo/wCCa/7EWsfDDwRb/wDBP/45/sS+IvE3w3+Anivxxc+GNKu/ilb/AB78QeAvCXjHxB4+8S6f42m+ypo11b2934O0eBbjVdR8C+DPEujeItb/ALYa/n+/4KCfsl/8Fqv2mLn9pz9m74XfGb/gmx4n/YR/aj05/C8l1+0b8LfjEP2j/gB4G8V+F9E8K+L/AA98NtH+H1nd/Cj4h6h4SvtM1H4m/D3xV8Tbx/Edx4816a0uL/wxoeheGBpHFWjXWMweIoU5V62Go5hKhh6mIqYPC4jE18K8HSpPHUKkauV5hGGIq4jLc2rQq5fgJ0K1TE062IlgcNiOyhOmsPiqdWr7CFeWBhUxFOjHE4rC0qGNo46WJp4SpHkx+H5sHTwuOy6nUp4vG4fFulh50Ye3xmE0f2gf+Ct3xW/Zn+PP7Kv7DvwR/Zi8Tf8ABTb43fHz9jGw+OHw5+Lfwl+Lnwt+E/hX4veKPD0h0rUPE/iS61ywv/hn8N/hb430bQtb+IR+Jmm+O/EWk6Xfat4c8HaB4Q1+PW7PWIPn+5/4ORtG0H9izxH+0t4y/Yk+JmhfG/4Oft2aD+wp+0r+yHp/xK07xB49+GvjbWtQ8QL/AGv4A8X2/gGz0v4uak+l6GYNF8KPoXgKPW/Gaar4YXxLZaVY6d4u1z4C+MH7Jf7Tv7I3/BWz/glN+yz/AME9viz8KZ/jX+zd/wAEn/HnhHwh4m/ay8L+J9Y+FPxX07w3408V2HivR/iHbfDi+HjfwRpWvtf3evaFdeB7vUtT8MXWk6H4dD6lor6jPL9ISf8ABAb9rfWf2PfEnh3xp8ZP2evEf7af7Qv/AAVP8A/8FFv2nfEun3/xE8N/AewsPC3iTxBqF54C+EjR/DzVvFWoXcNnq9xqWly+IfB/hmK61DWrvRdQ1KKy0Kw1nVPQhJYycMR9Z58Jjc/x1GWYvDUsJOWDw3jS8j9vgMFh8PRwtHBy4Ew2f/2h7XDQlg6uV4SdGlgMTVpVc08xr6nh3hoYV08VgMmy6awFPE1MUqeJreEVTOJ4XG43FVq9erilxji+H5YCVKpXp4qGOrwq4nGUYYrC5f8AfP7Qn/BWL9s/9mX9k74V/Hf4wf8ABMLw38Mfiz8RPiR4s8Ma58IvjL/wUj/ZN+Cnwv8Ahv4I0W0s5/C/ifxX+1V8SI9E+GH/AAn3xFl1K3Xwl8FrTTX8XXFpo/jW+nu408I3cV181/Cf/g5P8KfEf4EfAz446n+yjL4c03xN/wAFD9D/AOCen7SkOg/tGeDvil4U+APiTxfCmo+DvjF4F+Jfw78C634Q/aB+F+saRNG0mrafcfDq1m1e31C18K6j4u0NdI8Ta39D/wDBZj/glv8AH39un4r/ALE/7Qn7O8f7HPxG8Yfslav8YrbVP2cv+Cg3hTx342/ZQ+JugfGDwvpGkS694k8OfD/Sde1fUvE/g3UvDum3uj6Pd6XHpeqXUunatda1YHwnHo/ib4M+Ff8Awb1/tF6P/wAE1f8Agpv+x18RvH/7K2n/ABX/AGwPj/ov7SnwF1z4H6D4p+HHwW+FXjzw8vgnxVomgR+DoPh4J/hZ4N0bxj4d1Lwdo1l4D0vxhLpPw4uba9sYotVkk0K1xwuI5Y4/FYrCSqU8PicBi45fT5vrMsFlfEXDNDHZfg67q0KWMxHEfDUeIMfN2g8HjsZHD4XFZfPBRo0uzE0YTlleFoYmNKpjaWMo4jMFC+GweJzHLuKvq2KxVCSrVKOH4ezeXDkadNTnUxuAw6deOPqVsVXr/elp/wAF8PgeP2y/+Cm37J2t/Dj+x9P/AOCcP7P/AIs+O918Tx8TNKu4/jGnwy8M6Bq3xV8G6d4RfwvZnwdq3hLxD4htfClnOPE/i+TWLu1vri707QbiKHTLjzVf+C8Hxj8d+Ev2JfBH7N3/AATf8X/tDftv/tjfs6t+15P+ytpH7R/hD4b+Dfg1+zZd6hrlh4a8d+Mv2kPid8N/Dfhy61nxd9g0qbQfDR8C6Rbzf2jPbXHiCC8m8GQeOvzj+On/AAbXfts/E/8AZh/Zv0Xwv+0p8C/Cn7YWueNf2spP+Ch/xXh174jW/hf46/Dv9rr4m6P458aaV4Y1pvhTq/izxZf6DpvhXw3pGm6R4v0TwVpd24vnj1PSEAe7/VL9rD/gmJ+2L4D/AGxvgJ+3v/wSn+If7L3g/wCMHw3/AGWLD9iXx/8ABn9sHSvif/wovxd8CPD91da34Q1XStS+C1td+MtJ8U+Gdag0KGLw/p1pomjX8GlaXqD65axaZqfh7xZpSpRoYfA0MdiZ1sRh5YbLM0xmXwhNYrMMBlvGOLxWbYSlUpOCyTO80x/AWWQnCk8RRw2XZ5UjQy1wr4/EYSqyrVcZVwuHhTpVvrmNy3DYqpUSoYCvmPCWAweDxcn7Go81wuXYLjfOnSdWFP2uYZNTrPETlSyWhjeCP+C4Hxu+NP7HPxh+PfwH/wCCcuteKv2h/wBkv45eNvgv+29+yv8AFH9rb4O/AKw/Ztt/h14a8S+JfGXxIPx++Ifh6Pwb488GaLHolrps5h8N+GNWN63iC5Gn/wBi+HotW1rmfC3/AAcF39//AMErvh7/AMFGfGP7Dvjvwz4//aB/aCtf2cv2U/2VdG+Kf/CU618ffGWuarLo/hTVNL+JVz8KPDA8O+HNdvNE8axDUpfh3rASXwvHBpi61Nr2mIfkL4z/APBB3/gpD4k/YB+PPwY8BftQ/s46v+1f+37+2an7U/8AwUB17xLqHxf+G/wN8ReDH0nUNQP7Pfwt1Dwh4M8afEO58C2fjtdHubrVbvRvh9rXibwtC+iXT6LYWraVqv1n8ff+CXf/AAUL/aw/4J8fAP4VfETxR+wR+zn+2h+w7+0v8Lfjp+xc37KulfHdf2TPDvhv4IeHLLQPhx4F8Y2HxOstY8faS0Ud3q/2y/0fw34msNPttD8LQWWkXQu9bNFOzjjpYz9z73A1PEQy+9WeXwqx4fqeIWKyGWIVWOYLCOvmOGyPDYmOb1K06Gc4j2mKp08kpVHP4sFHCuVRKHGdSjUxqjT/ALQlCWe0+BcPncKPs/qNTERoYDE51WwssqpRjXyjDWwc5ZzVh8XfspftL/tA/EX/AIOI/jz8Wf2jf2Jfif8Asx/HP4Z/8EZPEMHiT9mS08eeBfjnq/iiXwx8ffC3jPw0/wAHPih4Hl0vwZ8UbPx1oOsaPpOm3drDoi6X8RY/E/gHUUF34XudSu/rL9jj/g4o1P49/ts/B39i/wCPf7Ivwr+Bmt/HyP4haT8OvGXwO/4KQfspft1DS/Hnw/0Z/Ek/hT4teFPgEY7/AOE0GsaTY6xY6Xf+ItSm1m78V29loen+FdQsP+Ek1/wryun/APBHT/gpH+0L+1L+1d+01+3L+0n+ypp2vftcf8Etvin+wffWP7J3hr4r6HpXwF8UeL/Fmlv4bTwNpXxEt5dd+J3w8TRNL1Dxr4t8T+MvH3hfxlqHizxprvgDSvDFj4M0bQvEA+aP2L/+Df79uz4NftP/APBOD41/FTS/+CUHwz8K/sG6lqOh69/wx38OPil4O+MH7QfhjUfhje+EJvib8cPiZ4o+GtjqPxU+Mcmt22kztp+qt4d8J20GseLtd0y+sNQvm0i/1w8nGWR4bERoU8Hh8FisNjsPSdWpRwlbO+OPEDE4nG4asqksQ8Tl0MdkWPlReIzTA1aeNo1oKeV4TH4qusfy/Vs4xOElWqY+vy1sHUlGCrzqZbwPwlSwGFlScIYZ4XEY/C5tgnKdPD4qksC6FTEVcwxWDp1fZ9M/4OaPixdfBR/2t7//AIJQ/F2y/Yr+HnxyufgX+0f+0pB+0h8OrjT/AIb66nxNh8DQar8Mfh1e+BtJ8efHDSk0jVvDWo6vqMemfD7QNG8aanf/AA9n1+aTSD4lvvrjwj+2b4D+HH/BWX/gqVq/j34iftRyfC/9mL9hn4R/H3xNpevftDReOv2X9I8ETeC/D/jDVdX+C/7LNn8J/D9z4C+IMmmaFc3OqeLZfiz43vvGt9rer20OkaNFqlpa2HzS3/BDv9rE/wDBDP8AaI/4Jlj4hfs8f8L4+Lf7R/iH4weG/Fv/AAlnxJ/4VHZeGtW+P3g74qW1jrevf8Kl/wCEyttdTw94evbOe2sPAWpaeusy2tvHqcli8uow/VMn/BH3x58Qv2t/+ClHxE+MHjTwHD+z9+3f+wR8KP2PdNtvBGteKbn4r+Fdb8K/D2z8F+KvFOo6Rqng7RvC0GnW13FJqvhZ7TxbrE+pGC2i1vR9PhmuIF8+LxUcHhKtKClmtDLM3ftKrpp4jGZn4UwxdKhXjJ0sLSWB47qYjK8NOlHDt06iwmNq4inCdep3V4YOWNxKc5RyzFZtGjPD0nKUcLluU+KeQxwuKwtTkrYuU8x4MeNxuI9vLGNrArEYOlh6sp0qnzD+x5/wc4eCv2lv2lPgL8IvH37MXgr4OfCj9qvxnceAfgD8TvC/7eP7MX7Q/wAWz4o1maSX4a2Hx9/ZQ+Fl3L8WP2dV8Z2MQ0/VrjxfcanD4O8a3+k+F7l9Wsbu68S2H6Y/8FZ/+Chv7Rf/AATc+D8H7QPwv/Yi0n9qr4MeFNA8UeI/j1481n9rX4XfszWnwastMvfDOm+EbeDSPHnhbxZr/wATtW8f6lrl5pWh6F4F0u9119a0+w0Wz0zU9U8RaVaP+V3/AAT0/wCCJn7ZH7MfxS/Z08M/GP4a/wDBEqX4G/sw+Ko9d0j9pj4O/sWDUf8Agob8btP8EXWqr8Obb4g+MviJ4Cg8EfDvxJq6XWi654u+IvgTWtX+JOh6n4XsLPSfGHiPUNS1vxhffW3/AAXL/wCCd37fP/BQ27/ZH8Nfsu+LP2Rp/gb8FPiVffGP42fAz9rbXfjNpPw8+Ofjjw7d+Hn+Fmj+MtM+DXgjX9b8XfD7Q7VfGX9ueFpfFXhC21C61u2luRqz21lLpHZjlRdHKqWBrVadSpndXDVcdUoOpzZE6eGlTzTNMFLknGtCMsyccJhXlGJxOKw2X4Srhsvw9WeZY7iy+VT61jamYUYSw9LKaVf6lTqKm/7WTxntsvy3FxqTi/aWy6FLFV/7UwWFVfEYuVfMPZVsBhfqHWf2ivGH7W//AARd+Kv7THjr4Mar+z34k+Nv7CXx2+IM3wf1vxHJ4u1PwfpWvfCzxzceGlufEUvhjwZNqQ13w1/ZHiWB5/C2iXEFtrMNpPZrNA7v+Bf/AASu/wCCyHxS/Y6/Yd/4JQ/Dn45f8E9fix4M/Yi+LUvgv9l7w7+3frHxb8BpHc/FXxFqPjGHTLy0/Zz0rSNa8cRfDe78Qae8OneOfFHivwm2v+E7PXfF3hrQ9afTbHQdZ/psf4X/ALWnxk/4J9/Eb4MftL3H7OGl/tY/FP4DfGb4ZeJLr4CS/Euy/Zx0/wATeNdB8X+F/Bk/h2fx/p+qfEm08O2mjal4dk8Ry3+lahqEGoR6w+lWF3arY28n89nwy/4Ib/8ABUfxL8L/APgnb+w7+1j+0l+xV4o/YC/Yl+LHwz+Puq33wj8MfF/Rv2nvFXi3wBZ+ItYsfhH9q1rQrT4eav8AD3Qtf8Vaz4L0P4iW8vgHxrqvhGaHxh4k8MXPiW3j8PVtRjRhxRnVqVPD5Rjc04FXspV518A8owObcbLO4LGRSx9avleSZusRgZ03SeKxn1SFV4mpVp5djOaft5cN5S6lSeIzfBZTxtF1oUoUsb/a2NyjhRZPWjhJcmAhRzDPMrhDFRqKr7DCLESpYeFCFfGYL3z9u7/g4z8WfsFftDfEj4e/En9hfwfffA74XfELw94X1zx7ef8ABRX9k3wp+1Dr3gvUNa0nQ9V+JHgj9gPU7i7+POu6PcSXeoa58Po7+70PTPHPgqDSfHN/4i8HeFdXuNV0f2r9rL/gsx8R4P2h/jf+yP8AsafsAfFH9uPSvgV+z54a+LP7W3xQ8CfFzwP8N7j4M+C/it4THijRbb4feBPGeiTn4+ePX+HepReKNI+Hnhnxd4c8ReKtVWXwtoEV1cWGt6jo/wCS37Vf/BtR+3F8U9Z/b48B/DHWf+CXniH4a/taftHePf2nPCH7UHx9+FnxO13/AIKB+DdT8Y67onjaD4Jad8T7XwP4p8PfDX4YweIrC80PV/EPgy513xJrGjXut6wdJtk8WXvg7Sf0W1//AIJO/wDBSv4IftffHP44fsEftH/slfD/AOHX7dHwE+CHwj/a1t/j74L+KXj7xh8JvGPwm+G9h8KU+Lv7OXhzw4NK8NfEDxLp2hjWfEHhjRPip4l8IeDZdX1m80fxH4b1HTGsrvTPD9jUxvD/ANTzCEp42vldTljZU3mONzPhnFezyzPalOUKODy3AZzhcVhsXjMrp5bj6uKq4FpYTKsxw+Jpe7LEYfBZ1LE4KTjhcLj1KM4qdSGHwWB4myH/AG/LYTjWxGJzPEcP4nHYrD4HFRxmDXJVjKdbMsurZbW+IP8Agln/AMFBviL/AME+P+DfH/gnj45+Hv7N3hD4+z+NfGv7Seha1f8AxW/a9+Af7D3wh8Cadp/7Q3xZnhfX/jn+0PeweDZ/GniTUL21tfBXw7sYJNb8UadpvjLWra4gtvCN3Dd/Yui/8HMXgrU/2Bp/2z2/ZD8S6v4v8Eftx+Gf2JfjD8BPhr8ePAPxcfTtc8SJeata+Ofgb8WvAvh3UfB/x/07UfDaWD+ErGysPA2j+M/FUuoaJo3jD/hGrbSfHPiD5Rb/AIN3P2zfCn7H/wDwSt8C+HNf/wCCfnxy+Of/AAT08Q/tbw+L/gl+1zovxc+Jf7Dnxd8NftLeOPEvijS/EOoaTpHgPTfGWq+LPA9tL4cmi0LVvBlhpF3r/l3v/CQfZfB1pbeL7Xgb/g3e/bQ8L/so/FH4H3vxF/YwtPGXxE/4Kn/Az9vS3i+Gdj4/+Ffwb8NfDzwRoqt42+HvhDwJo3wn1CLwVcaTrd1eaN8NfCOk2174YPhSw0uTUfEfh+5kl0u1+nzDEQzDPs7rzr3w2O4oy+dGtyWeDyuXG3C+CxnsKnLTp4rD47hSvxBm9eU6FXEYDm9jDFUsVgXA8GFL6hgMPSpUefEUsLxTXqxp1OaGKxksBxzjMvjUfNWVKrDOafDGHwsqNSGHxsK1Obo1aNavKf3von/BXv4u/FXUf26v2PP2s/2JvjJ/wT5/aI+HP7BHxV/ay+GFp4U/ad+HHj/xj44+DtnofiLQLrxT4Q+KvgnwHqvhv4PfFnQ9Vk0qfw5DJonxP/4R3WINWv8AV7Fp/Cg0jXOE+Hn/AAVL+Iv7Kf8AwSC/4J8ftD/D34F+PP2oZ/jf4Wv7nWvFH7cX/BSL4B/CG98HadJqutahD/wt79tn9ofwp8L/AAb8RviRrGoaha6P8P8AwpY/D/w/rfiXwxoniK7toILbwJdnUfpT9qn/AIJh/Hz44/8ABRj42fteeE/F3wh0/wCG3xI/4JNfF/8AYQ0PRPEWv+M7TxxafF3x/wCJPEesaN4j1bTdN8AavoMHw4trbV7ZNT1ez8S33ieGdJ1tfB97Gscsv57/ABc/4IL/ALXmrfstf8EgvDfgnVP2CvjL8cf+Cbfgf4qeAfH/AMC/2x9E+KvxL/Yd+Ltr8V9JjtLnxM+m6D4Js/GWu6v4OvtK0i70TTNd8E6LaarfPZareahpw8JQ6T4o8SMqs8Nf3sHUxVXhyniatOKrzp08t4j8UqGIqyoShN1amY5LR4NWN9j7Glhamd/2lhY4DDqvRpepOnSjjKfvwxdHD4PiavRhNujTlisdwx4d4rB4WnVhKEqUMPnr4mpYJ4ipXnU/s54bGVMY1CVT9jP+CSX/AAVH8Lf8FUfgR8QvifYfC9Pg14++Dnxj8V/BL4qfD7Tfiv4I+O/g6y8S+H4bDVtO134d/Gj4epaeF/id4I8QeH9X065sPFml6Tpem3erQa3a6G+v+HbPR/FviH8nP+CdHxq8Rfs6fEP/AIOTPjZ4S+F2o/GjxN8O/wDgoFr+u6J8NNP8X+Fvh5F4m1H+xp7K2TXviL43ubXwh8OfBmmPdjWvHnxE8SyPongPwVp2v+LdTt7q00aW2l+8P+CIf/BMv46f8E1PCH7XmifHLxF+ztreo/tF/tJXPx28N6b+zN4a1nwL8NfCGm674Q0Wz1Xwfovw81Hwt4b0zwHoPhzxDDqekeDvDvh641vTIPCFlo0z3VheTT6RY/Hvxd/4IW/tEfGH9nr/AILafBm++Mnwp8H6p/wUY/av8P8A7SPwC1XRdW8c6rpOl6f4K8R6N4x0XwT8d7WTwVol1o9p4l1PQbbRtdfwU3j+HQra7XxDZp4iuNJj0DUrzDmjjq2IwMVhHiuAIYKrVoXrwwOb5lnfhpjcyVGnX+tzxEsC8FnmNp4J+3nXp5bUwlKc6kqcpZ5eqdangqONk50KXH6xVsRF0nVyTC5dx9g8HUr+xeHlSp1qONynDVK8XSqU5Y2FafLJTa8+8Af8F44f29/An7f37HHxP/Zw+HnwH+Klh/wTu/aJ+NvgXWvgj+3N+zp+3p8MvF3hrSfA/ijw34r0LXfiJ+z4YfD3gnxvpc2paPqml+E2uPEOpahoZ1jU9dTwnDb+G/8AhLvnP/gld/wWQ+KX7HX7Dv8AwSh+HPxy/wCCevxY8GfsRfFqXwX+y94d/bv1j4t+A0jufir4i1HxjDpl5afs56VpGteOIvhvd+INPeHTvHPijxX4TbX/AAnZ674u8NaHrT6bY6DrPqn7Pv8AwQc/bj8M/tG/E/8AaJ+JWj/8EqvgYPiB/wAE9v2j/wBjax+Dv7BPw4+JvwZ+GGkeLPiNoY0zwB8QNci1j4by6x431LWrq+1Gb4m+Mteuf+Ek0qy07QtN8PaT4ms4Uh0+X4Zf8EN/+Co/iX4X/wDBO39h39rH9pL9irxR+wF+xL8WPhn8fdVvvhH4Y+L+jftPeKvFvgCz8RaxY/CP7VrWhWnw81f4e6Fr/irWfBeh/ES3l8A+NdV8IzQ+MPEnhi58S28fh6u3BKhHM4ylCFLD4+XBEM0VSVSOEr4TKuKPEbDZvXqSjUrYyjjcPwpmOAzTD0MLVp0amY4jDU3GrKrTyrFcOLnWq5fOUVU+sYKhxj/ZyioSxeGxmZcK8B1stp0YzjSweIwtbi3L8Xgq9fEKvUjg6GInTpfV4Vcdg/rv9oH/AILz/Gnw145/bCu/2O/+CZHxJ/bK/Zk/YA8Qa54J/az/AGmU/aI+HnwNsPCHjfwFb6hqvxY0j4b/AAw8U+D/ABT4x+L2m/DfQrFrrVtX8OS2k813FcvLpGn+Fbjw34v8S7PxW/4L4a3ffE79kP4V/sO/sIfEn9tnxN+3D+yND+1P8C9Ns/jD4K+Bt/ZCPxVdaZrvg74s3PjPw7r3g/4caZ4X8NaF4qvdc8eyeMtcsF8b6dongLT9Ev4PEkHi2x8C8c/8Ei/+CrHwX1//AIKAfAr9gX9or9ivRf2If+CkXxO+IfxV+Jt3+0XoPxvn/aT/AGfde+P9re+G/jlB8EY/ANnfeAfFe7wxNayeFdR+IGtWs91NZaXpP2XwneabeeM9f+qv2ev+COnjX9l/9uH/AIJ3/F/4dePfBGvfs7/sT/8ABPXxR+x/ro8Sah4l0/4v+NfHuua1q+tS+N9L8LWvhrWPCFr4c1jUNWutUvbW6+IVve6HJdNpWnWGpWlnBdTcWBjOrTyiOKqTpQlSy2eY1ZKnDHSx64I4txXEWCqRjTqYOhlmF4xw/C+CyXFUqKrYulipr61mVD6xUh246caVbMp4SlGtyVcdDBUbzlgVgv8AXHhbDZDioydSnja+OxPCtfiXFZ1h5VoQoPDQcMPlOJdCB51/wUg/4Lt/HD/gnv43PhnVP2BPhp4k0fRfg54W+Jfi7VPiz/wUy/ZP/Zn8YXuv6h4bTxF408J/BL4O+PLTXPip+0To/geadfCCeNvhp4ZvIPGHxA07xH4P8NaFc6loh+2fKH7Qv/Baj/gob4n/AG/f+Catp+wd+yprPxl/Zi/a6/ZW8Q/HfwT8CfEfxn/Zp+FXiL9pltW+HqeKdXbxB488YeFvGeq/ATXP2brqZotX0iz8bS6P8TdRsLmz0i41C0ZJJL//AAUA/wCCCf7XP7Qn7af7b3xw+C91/wAE3PiF8M/28vh78OvDGv8Ajf8Abe+EXj34qftI/smar4M+G918NtRuP2TTp/h3XPAvh+81azt9K1m08Z6nqWma3pFyNLtNN0mzu/BVlrviT0TVP+CO3/BRH4P+FP8Agjl8V/2S/ij+xvJ+1n/wTX/Z/wDHP7P/AMQvDf7QV18aNQ/Z08eaN8QvBw8OatrfhfWvh74K0z4m313pc0l82n2eoaT4MF40+nahcXlrHpV7ofiDoymcalXKcTmFOFFxzuniMVh7VPYUcNmuRcbYapkuLpynUeMynKM5q8K4aWaUacMbClzZxh8c6lKGPw85jDk+t4LATjXvkXJSxNeUqccTjcFiuC8XDGxr4dUZ4LMcww0OKISwkKtHCyrf7HPD0cNVhhz7H/ak/wCCv3x28HftWfE39jj9gr/gnP48/wCCgXxg/Zx+G3hv4kftVSWf7QHw+/Zx8G/ByLx3pWn674E8I6F4k8e+GPFI+KnjbWtEubjVLvw74asbK9igW2tvDy+K9St/Flj4Q+evEP8AwcdeF9c/Z/8A+Cfnxp/Zx/Yw+K37Qnij9vbx58YPglo3wQsfH/h/wR8RPh18ffhXpWn2cXgK+n1Pw1q/hrXvDOteO9W02x1T4g3eseErXwj8NJ5vibqOhXd5Y3ngSHrfjl/wTp/4KhfA39u39p39tb/glh8YP2K7Nv26PAHw+0j9pD4Zftpab8azpHgv4jfCbw1ZeEvBvxD+Dmr/AAi0vxBearc3OlTa5PLpXjSK00PQ729vFm0bxda6rYQ+E/M/hH/wQW+KX7PVj/wR50DwF8Z/AfxDi/YT/ac+OP7Sn7UHjjx3J4s8J+Ifih4k+NtvYTam/wAK/C+laD4304yabd2sWlJZeJ/FHhmG6sNPh1qW+/tLU7yxtscBGVanl8MZUlRjiMZw5SzOvFQp43BYrE8R4nD8R08DBwr4OfDmDyFTrYPG4mlXzLnpZRiZ1qzxmZYPDxiJxpTrzwtOeIVDLc0q5fSrr9zjqdLgr61l9XNXSdCvh+Ia3F8sLh1gMBVp5b7CWaYWUJQwmCx2M+4Pg1/wVT+KFx+2l4M/Yn/bN/Y8h/Yz8efED9jXUP2tPC+u3P7RnhX426LcX/hHXJNL+J3wjub/AMJeAfD3hl9d8Babp+veKbjxBovizW7S/wDDekjUZtL0pL63A/NfX/8AgqxqX7Z5/wCCO3x0X4e/tQ/s6+B/2m/+Ck3xA+Evwl0r4I/tkv4C8P8AxU+G3w81vTdA0jx5+0d4Nb9nm7HxW+G/jTVNL1qKb4FR6x4YSxtre4uE+J+pLqyi0xf+Dsz4TS+Ifgn+xP8AEv4PeI7vwz+2XL+0rffswfAK20GC6uPFHxC8NftW+APEHw8+KPw90+K3truDytTs4NBd9Qv4B/Z0E17ZaVd2mqa7Ctzxv7ZXhf4OfBj9s/8A4Nwf+CWvwSv9Q8U/GP8AY8+LXw4+JHjbwJong/xe8ul/BvRvBH9man8XNT8Sf2BH4NntdW1fwF458QeIIbPxDdazppt7vUtY0+ztryzuLrTK5LGV8uq1qUYV6XiLwrw7TwtH2vscZTnxhgeL86zGg5TqYnk4e4Ex2RZTW5pQpUMOs8zfFSxeIo08xwWOcRngsFj4YerVqRq8B8SZ/UxVWNFzwc8LwvjuF8uy+uoU4UJVOIOMMPj86o1fZwc8SsDkmDo08M6mHxP018YP+Dgn9oPwp4t/b30f4Jf8EpPiT+0B4J/4JxfFzxz4R/aR+Ldj+038P/h54F0X4Y+ErH7ZaeP9ETxP8PbnxR4p8cXcOl+KtS8QfCLwl4e8Qz+EfDmmaJr13411CLxJ9m0nuv2zv+Diz4RfAKL9k7Q/2efg14a+PvxG/aw/Z38J/tZaJofxy/ay+AX7B/w78DfAnxrZXP8Awj1z4o+NXx91G58DT/FPUdat5tLtvhZprzX8trpfiDVRrSpp+nWmtdf4N/4JQ/tE+Hfhh/wXh8FXvjP4LS6r/wAFQvHvxm8U/AG4tfEXjl9P8Iaf8RPhr4j8HaJD8YJZfhzBcaBeWup6vbT6pH4LtfiBBBYJPLaXF9cLHay/CnxU/wCDfP8AaY061/4J9/Gr4N2X/BN/46/tFfs1/sSfDz9iv4+/A79v74Y+NvjV+x54+0nwNpWq3OnfE3wDPY+Brrx1YeMfD/iPUZLTRnPhDwbcahozw3d1q2lxR6/4X8X8eFdZ4DLI4qVSOIWB4JxOY4pQg8TPHZhwjxJW4lwbw8IOjChheKsFw1ha3sMN7XBxzPHT+sQwTpyy30sQqH1jMKuHUXD69xdhsBg+d/V44PA8T8PUshxsq05KtUrYnhzFcQ4jDqeJp0sQsBg4SoYjGxlHMftuz/4ODPht4u/4J9/CL9rv4Ufs5+J/ib8dfjV+1NoH7DHgz9lLR/i38PYNNuP2tdXv2tpfBTftKRxah8M7n4Y3FjGNb8K/GbTtKvNE8T6Tq3hu6l0XRE1DVj4f4L4R/wDBwT4/sNE/4KF+Mf25/wDgnxr/AOx94N/4Jx6J4OsPi/P4T/af+Hf7TfirW/jP8SNV0Ow+HPwS8N+HfC3gjwDpV3rXjK21uK8svGdl4r1PwLpEkRt/E+t6HGZru2/Kf/gtn+zj4y/ZH/4JZ/sa/Bf47+Cf2NvDlt47/wCCgo+NX7SP/Ch/2dPin8Bv+CbHwztG8BeNLLRfhv490j9kXwVa/tN6t4NWXVPDvhfwp4806XTfjX48fQLq+1W9e90vTLfTeW/4JSfAfwr/AMFT/wDgnv8A8FDv+CYvgH4P/stfA/8AZ4g1X4X+Nvhh+29+xB4I/bQHwZ8VfH+11rQ/iA/hDxi/7d95Y/Hv4p+MfAkmi+GY/ElrqWt6daeHvAWtWej6LY6Zp154L13UemnNYupxLLDQnUnl8aVF4PBpYlZfN5DwRj82r4f2k4U4VstWa8VVcnpZhm2ZYLOc5hw/llPF4nDUK8eIObljQfDMMXUlRw+Nxar4zG1o+wnicFPiPirLsBhtIVZcuNp4DhunmVfDZZh8blWV186zKeCp4mpRhkn7l/s7/wDBa/4+6t+1J+y9+zP+3v8A8EzfiB+wQf23fDmuap+yn8Q5/wBov4eftDaL478QaDo2m+Jbjwp450bwf4Q8Hat8KdUm0PVdOjXTvEH2zxTp/iLVtG0bXPCmk2l3ea1pv9B1fzd/BT/gm1/wVN+Pv7W/7FH7RP8AwVX+OX7GN94R/wCCedhr+r/BPwJ+xjpfxrn1b4wfE/xV4UtPCd949+OHiD4s6d4Us9H1HSP7D0HX4YfA2jzaFrd62r6VD4Z8J6ddzy3n9Ild1aOHWGpcnsvb/Xs4jB0alWbqZRDHShk1bHKqoxp5rUoqt9ZjhoUcLPCRy+usNhcVWxdCHBhp4mVS9ZTinl+WTxNOUKcaNHOJ0aks0oZbKLlVq5XTi8E6M8XOtiYY6WY0FicThaOFrSKKKK4ztCiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+BvE/wC13q3wq/bN+KnwO+Lz+DdC+DWm/sYp+1n8MPF1tpGv2HiH7J8K/GuveFf2mLDxnr99r174b1Ox8JWOv/BjX/D0Wi6Fod9ptn4o1hdbn1VZNMlg+EvgZ/wVK/aL+Lf7AGhfGDWvhL8NPB37aviH9q34SfssD4OpF4i8QeA/D2v/ABy8dfDPxR4M1fVtNsfGMfia4XQ/2UvironxZ8RWk3i3RFudW0fWAlzo2lSR29r9Df8ABUz9g34t/tq6P8C5Pgb428B+AvFXhHxP46+Gvxc1Dx5P4ksofE37IX7RPg5/AH7S/gfwzeeFdG1q9bxzqmi2PhfXPBNjrcMXg648T+GtNm8Syrb2sDpT1H/gnr8QZv8Agp34Z/ao03xX8PdO/ZR0vQPDvxZ1X4UW0Wv2PxFuv2yPAnwj8b/sweC/GUdvYaXB4Qv/AIbw/s5+P7vT7w6xrFx4jsfGPg/wd/ZOmR6VFdXMZl+lSksb++g68MNUX+7+7gc+q8SY6u5RtalmfCNXD8GYGpe9PPMPVx0Je2m6YY67hWlhYqnP2H1yEUnVh7WeS0uHMty+K9vSapriSniOL+IJKKxFLKZ4ehl/tJ+2Uvqq5/bz/Zes/jdov7Pt5428XWfjvxL4/vfhN4a1+8+Cfx1tfgf4k+LGm6FrPiLUvhV4e/abn+Gsf7NuufE7TrLw54jsr/4e6X8V7vxhZeJPDuv+D7nRYvFui6nolrm6b/wUN/ZF1bxH8afDen/E3WZ1/Zxh+JbfHvxi3wl+NEHwm+D178IJrlPiB4e+InxsuPh5F8H/AAp4x0e0tTrll4I1fxxbeL/EvhW60zxh4W0TWvC2saTrF7+d95/wTs/bO8XftV+Dviz8S/ifo3jPwz8Ov22U/aR0fx9rX7aX7Ymp2viH4O2ep+Ibfwd8EtH/AGAbXwt4f/Y4+Deu/DPwdr2laJYfFDSdY+JOv+O9Q8HXniDWIvDnib4la54i8N/avwj/AGVPG/wz+B37avw+8XeDPgn8crj9oj9of9qb4u+G/hd428Ta9pXwq8a+CvjfqbXehfD34ua9dfCnxveaBb6lp7S6V43bSfht8SbDTre4lOnWfihB5L8tKpiKmAdecKdHFLJM1xMKVRVfZ1M2pUOC55ZRlCnGriqFGVbOuKKOLwjo1cVVlw3N4OvKjUpYjFdFVYeGYrDw9rWwazfLMLUrU501NZdOvxbHM8RTqVY0sPUlKhlHDtXBV3OnSw64gg8dS9vSrYTDdon/AAUE/Z+f4WXPxlHhf9r5fAlp4gt/Dk0kv/BO7/goJD4uM1zoE/iaPXoPhpL+zEnxKu/AaaRbSPc/Eu18JTfDuz1BoNFvPFEGtXVtp8vKa3/wVI/Yo0L4S/Dz45v8QviPr3ws+Jnwpb47aH4o8C/sx/tTfEc+HfgptuZLf4t/FjQvh/8ABfxN4k+Bnw31GHT9XutG8a/GvR/h/wCHdcsvD/ia90fUL608M6/Npv54eIf2CP8AgozL+yt4+/Zw8IXnwP034V/FP43fDm08R/s0eNv29v2tvi3p/hD9jrw38PdP0n4rfBLwD+2v8Vv2W/G3x0hPx+8WaPYaHrvhPVPhAfCHww+EWpeMvC/w31Oz1TxNbahoHdftYfsM/t0/tNQ6bpUN38Mvhv8ADzX/ANlu8+B0HwO+GH/BQH9tH4FfCj9mX4iXN/4u0u9+Jeh6f+zV8E/grdftx+Gdb8EXvgDTI/hX8dIvgX4W8GQ+CdU8N+HFm07x34h1c74ycqUcXUwlCpXUcTQp4PDValGniZU48N4vNa8a1SlKvhGsbmssBlWAxcK0aeCxdLMMLm9DC054LMauWEjCbwkcXVjT5sLXq4yrRhWdONSXEGDyygqMalJVYzwWWPHZtmGFnCpLFYT6nXybE46r9ZwFP9Qdc/bH/Zr8O/8AC3jqnxQsQnwL+C/hH9of4jy6foHi7WobL4MePbPxffeDPHfhebRvD+oRfEjTvEsfgPxTbaTZ/DZ/FusXWqabFoy6d/a+p6TY32Z4j/be/Ze8KL4eOtfE9Uk8WfAU/tM+GrbTfBvxB1691v4Nza74M8LaLr2nWGg+FNSvLnxF4z8VfELwh4V+HHw1SA/E74m+KNX/AOEc+Hvg7xNrWn6pY2Xxj8S/+Cfvxf8AEPij9iDXPBnif4XaZa/Db4RfCv8AZ5/bDttbuvErt8Qfg/8ACz4g/BT406RafDlLPwtKviPU18dfCTxH4Fj0vxrL4U0KX4d/Gjx1ql8LrU7Gz8Oaj454Z/4Jsftc+BvhF+1doHgr41+CfCnxH8Qt8MfgV+yZqPgrx58RfAf/AAiv7CfwZ+KviT4i+HvgfrXxP0XwJc+OPgH4+8deFviP46+EOsfE34QaF488Q/DfQ9H+HXjnwjq2v+KvDttbWHRiYU6VbFKjWjVo0MxzbCxbjUb+pYOtmGGwGaKdOnUeKw2NWY8K5lUoYOhVzGGFy/jDBYTA43FUsvrU+fBzqVqGFliaUqNavhslrumpU+WNbFQyyrm+CrupOP1OvhHguKcLhKkvrGFnVxnCtfG4jB0ZY+NX9Vv2ff2qfgn+09b+PD8I9c8XSav8LvEth4Q+JHgn4l/CT4vfAf4n+BNe1fw5pPi/RLbxZ8J/jv4E+G3xM0G08Q+GNc0vXfDer6l4Tt9G8RabctdaJf38dtdGDxT/AIKF/tlW/wCxl8IPCHiCx1H4V6J48+MXxR0P4K/DjxN8dfFy+Bvgh4A1zWvD/inxh4h+K3xj8S/abCW2+Gvwo+H/AIJ8X+P/ABJpVrq/h298Xf2DZ+B7DxX4Sv8AxPa+JtK+IPhR+z1+2l+xF4A/a6+J/wAOvB/g7xx8fv2mvH37NWlfBT4W6/8AtC/tifty+Hvh9q2nDTfhf4nvPjL+0V+0PN4S+MXiL4b+HNAudU+JWpeLD/wgmkeFtFjuvCuh+DbjUtH0lfH33L+3T+zV8R/j/wCH/wBnTxl8IZ/h5J8Zf2Vf2mfh7+0t4D8N/FDUNW8PfDrx/eeGvD3jPwH4p8A+JPGug+DviH4m8A2uueDviH4iutE8Z6J4C8aXug+KdK8PXk/hjVLRLhI8MSo8+C5HUjho5pkGFzeaft3SofWcoq8SqCwM1XqU6OX4rFVowy6tLGPD1KdPLsdVxqpYo2w05cmJc4xeJllufVsshaNFVMbSwmYQ4f8AarHU3SpQxWZU8JSlUx1FYFzp4n61GOGpV4x7z9jb4qav8ZfhNc+O9Q/aq/ZO/bCsL3xZq1hoXxa/Y28GXPgz4TRWGm2um21z4WuYZ/2nP2rYdX8WaRq41GfVtUs/iJpcKWt/pumSeFLC50+fUtW/OHWP+Ch37V3/AAgXiT9t/wAL6T+zxq37DnhD9sK+/Zuv/hDN4O8fj9pHW/hh4a/aC/4ZK8afH7TvjtH8Xo/hnp2qaV8X4dW8d6J8F/8AhnvXT4i+F2i22kf8LW0vxX4iS90L3f4Jfs2/tqfCfxf8Y/j5py/sn+HvjH+15+1r8IPiJ+0N8LrbWfid4t+Evwy/Zz+Hnw70L4Sa9p3wk+Ith8P/AIVeLfin+0d4l8N+E9M8WSePviJ8NvAng+XWdXHg678NnRfBmm+IvEXhz/8ABPP9qb/hAPF37D1lqP7P2k/sPeKf2wNc/aRf4w2Hjnx4f2kLX4ZeKf2hB+1v4i+AVv8AAWf4MP8ADO31O5+Lt3rHw+sfjLF+0UW074YXNr4gg+Fn/CVWq6RW8G54zA1JRhTnGnllPE0KsqMsDSrRlwrXzmFaphoQhiqVDBYzOMDHF4fneMjgs6q5VOvxBTyLFVM6nuYHE06b9rUeMrzdWEasa88qnQ4qw1L6qq8nKljpZnh+H8TTpRalQWJwVSs4ZDLN408yT/gpJ+0tbeGr79r25g/Z6k/Y90T9vm//AGJvFnwEsfA/j65/ai8H6PaftISfshQfFvWfjd/wuZPhz/wk0/xPl0T4qz/BF/2c7OS1+EXiGz0e2+Kmp+IIrbX9U/Xf44W/7Ql/4U07TP2bNY+DXhXxxqXiPT7bVvGvxw8N+N/H3hTwb4RjtdQvNV1jTvhf4C8V/DbV/iX4ju7210rw9p/hu5+L3wm0zTrXW9Q8ZXHivVJvC1t4E8Yflr8cP+Cbd7+1N+07o3jz4jfsc/8ABO74NeFNA+PXgf4xeKv2pfh9JN8V/wBtv4+aH8F/Feg+JPhp4E1++1b9lL4JN8HE8X3fhPwe/wAStct/jx8cpLLwf4fvfhVomnatZeIo/HPh33X9pnwj/wAFVPiD8DPi34E+C3iL9kjwX8RPF37QmoaL4I8a6T8Qvi98Mde8NfsT3FvZmWaz8Y3/AME/2gLPw3+2DqiJquh2viyD4ZeJ/hb4KXUrTxfpeha7rGiwaRd8tOUv7Kw0KkHLGxrwqw551acamDp4ThHBQWIxGHjPFxp4nPMRn+Y1qWJwsc3w+XQzJewqZdhMnp1euaj/AGripQlGnhZOvRppKlVpYXnxHEeKoezp1H7LEYnAZTRyrAPE06tfLcwxayqrUqVMyx2dKHzz4d/4KK/tGeKvAngP4Q6Lafs/XX7W3xH/AOCgfxv/AGD/AAn8WovC/juf9mfVrH9nzQfGnxP+I/7QVn8JoPii/wAQLuz0v4a+BNc8JyfB6y+Pd09r8bbafwvffGG20izu76H0rwz+2B+3C3gj9sT4R23wM+Dfxy/bN/ZX+Lngn4c6XrPhLxFf/AX9nHxz4B+L/gvw/wDErwT+0B4v0Pxr4w+LvxF+Gnh3wB4R17VbL4j/AAr8K+KfjZ4/8R+IPBJ/4Qm8i0/x1bP4N5gfsV/tE2Xwa/Y9f4afAn9kv4C/Ff8A4J9fHC38bfs//B3R/wBp/wCNHxg+D/xI+GniL4XeNPhB8UvD3xG+PviT9kvwB8UvBPjvxf4e+KnjTxS3jU/Bz416hqnxB0TRfEvi668Q3ninXZ9I9e+GPwC/a7+GWhftb/HW58M/s8+Pf2sf2uviL4X13VfhHN8cfiJ4G/Z++Ffw/wDA/gDRvhN4N8IaJ8dbX9mTxj8Q/HutaT4Y0e78Y6z4n1T9nfwivibxR4juvDcGleGdD0Ow1m9yzGOIWAzKGFnKti4ZbToqvKFGhLMs1pYThVYbFYPD4Oc4ZXSznE/6wV8ThsLWp0MmhjM5wmNxuGq4DhHE0IwsofWstnOnGGClUniJYeU51amAlLNOKqlfA4vEYjlrZjRyvJp8N4SjisRGp/a+Kw2BxeDo161fiSD1fg7+3hqN1/wS/wDgn+3f8a/Dml3Xjz4i/s//AAs8fXPw2+FOnaxBD45+M3xV0/QtL8FfCL4VaNrWp+JtcOq/EX4k+I9C8CeCLDVdY1a4TUNc086pqTQRXV4nV/8ABN39ov47ftL/AAH8aeKv2ktE+F+gfF/4eftI/tHfAbxTp3wdsPE2n+A1l+B/xW8Q/DuGbS18XeJ/Fus3c0q6ITeanJqdvb6pOGvrTSNGgnXTrf5P/Z9/4J0ftCav+x9+xh+z3+0d8U7j9mv4gfsH3fgeb4W+Pf2J/i/4P+NGjfErVPBXws1P4cWPjL4i+E/2t/2HF8Gabc2H/CRa5qvhrwg3gbx0PDGux6N4v0vxzF4h0vTjp30z/wAE4f2PPi9+xx4I+PPhr4vfH/xL8dr/AOKX7Ufx9+NXh251q3+GEVvo3hz4nfFHxZ4z0zVLt/h38Cfgg0fxC8a2Ou2mt/FbS2tdb8DaN4xiubD4VW/hvwgkenTe1ifqzz3iSpS9nHLqmGzJ5NBX+rqLzrhetllTCRj71LFVMvxOf0cVQxvLUpYfB4eNGnSq/XVU5XeOV5PTp+0niaeY4JY+rLSvKj/ZXFFHG0sUqv8AEw1HF4XIK+FxODUVXxOYYlYpVKVLAVF7h8L/ANtH9nf40/Fvx18EfhX4q8XeN/Hfww1/xj4R+JE2i/Bv41S/D7wD408B6udG8S+BfGXxim+HkPwg8NePYJjBqWleBtY8dWfizxL4YvtK8Y+GdH1fwlq+l61d/U1fCH7PP7Pvxu/Z7+GH7X9joGp/CvU/il8Xf2kf2pPj98F21e88XXvgCxuPivqMmtfDHTfigbLRdF8RW0NlqcVlH48s/Ciak9vYG6Tw/rOo3HlSj65+Gv8Awsf/AIV34D/4XD/whP8Awtn/AIQ/w3/ws7/hWv8Abv8Awrv/AIT/APsez/4TD/hA/wDhKP8Aipf+EP8A+Eg/tD/hG/8AhIP+J1/Y/wBj/tT/AE3zq83DuVTBYCpVXs8Y8m4exWZU37kI5pmmWvFZlhMLB80lDKsbTr4LEQnVqzpN4aUqtR4i0Nq1oYvGQp3lhVmueYfAT+Oby7LcesNgMViaiUIueZ4WpSxmHlClSjOP1iCpx+r81TtqKKKoQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUV/Px8ZP2h/iD+yp8fv+Cyvx0+Fnh3wd4t8e+EbX/glzp3h/w34/utb0/whrEvjl9Q8AXtnrGp+HRLrOkRvpvii8NrrNlZaw2j3y2upy6B4ht7WXQ9Qzq1VSUG4ylz1IUkoq8nKpLkgkurc3FfO/Swld1KVNct6tT2acpKEY+5Od5SlaKXuWbk4xinzNpI/oHor8HvGv7Vv/BUTwv8Sv22vgxZ+JP2B7/Xv2Qv2cvAf7W1v8Sbn4GftDWmkePfCvxE0D40PoPwBm+FkX7TF1e+G/EEPiL4H+LH1f8AaPT4t65p1lotx4dhs/2Y9VvtY1KfwxW8R/to+C/Avxs+J/7cMvwM0e71XTf+CHHgD9ra/mtfE/jGP4h6v4XsvHXxF+I2k/BOS+m8RXPwwtNBsr7Ub+SPxRZ/CpfGZ1XU7q4vNc1TQ7bTfDVrLr0oTtVlyQpUsTWxlk51sLSpcPcXZ7QmqUVy1o4iXBWfYP3KyahgauOoLE4bE5N/a+3sakqn1enGU8VVqYGlg6TtThiauNzng7LFCdSq4Tw9sLxxkGPpupRalLHUcFiPqlehm0sp/eqivx1/YV/bd/ag+Nvxn0P4efGDwbqni/wX45+CWpfE7/hZPhr/AIJzft//ALEHg74JeOtA1TwhBL8JfEXjL9shtY8L/tAR+OtM8aXl34E8dfDu6+HepRr8MvEt5rfwzTT/ABXpEvh/279le+8PSft1/wDBULTdJ8B+GPDer2Xjz9lO78T+MNJvvHFz4h+Il/qP7M/hlbC/8WWniHxjrvhLTp/Duj2Nj4d0eHwB4X8EWM+l2kd14gtNd1+W61ufrq0alCpCnWjyOrhcVXgk4zkquDzGGW1qM0moezhXjjEsVSqVaOI9hh6+B+uZfjqOPjy0a9HERnOjNzgvYuE+ScFUhiMNRxdKahUUK1JujXpOVGvSpYijUc6OIo0a1OcF+jlFfhfqn7fn7Y2j6V8X/wBoDVIP2YLD9nL4C/8ABRKH9jHxL8OofAHxa1T4yfEH4f69+0r4A+AFj8TtJ+KC/FnT/B3w38WeDj8TdN1e+8F3Hwh+KmlfEFfCd/NbeKPhu3i230vwjP4i/wCClvxX079sr4d/Dbwj4o+E/wATfgp4x/a/P7KXiPwv4M/Y+/bYltfBEg0LxXYXPiCL/gpDqE9r+xn4z+JnhvxvoGmp48+Aei/Dm01Hwpd33ij4WRfETXPF/gG/8Q6vhgpLHQymdFpSzpYF4KjJp13/AGphuGMVlrq0qbqSp08ZDjDh+H1i0sNhKuNlDMK2DWFxcqPRiYSwkM1q1f4GT1cxoYvER/g/WMonnEcyw9KcuXmr4WnkGbYj2UlCeJo4WKwSxNbFYOliP3Jor8S/GH7UH/BRuf8AaH/bP+HXwC1/9kT47eBP2XvgR478a3Ln9m74y+A9U8OftFa3pQ8afAH9lXUfHcf7YfjnR/il42n+HSx+J/jNrmh+AfhjbeFLLxT8Mrmz0qC88czaF4br+IP+CuDaVqPi34o2fh7wld/sut+xnqfxZ+GniL7Pq8vjDxL+0/pHwP8Ah5+1DbfBy61S08QT6dfWXjX4F/FzwtfeD9H0HwfcavLrvg/x2zeJr1jZ6Fp8KqpYWWKhTrVI08v/ALSxFGlSnUxGFw86eezwirUYKUnPMZ8PYyhlfsfa08xq4rKPqlSrTznLamJtUZPGRwXNTVWpjJYKhOVSEaFatTlkaxDVVtRpQwseIMFLFfWfYToTo5jhpwWNy7FYan+3lcxqfjbwbovibwx4K1jxb4Y0nxl42g1658GeEtT17SrDxN4utvCttaXnie48MaDdXcWq6/B4ctNQsLrXpdKtLuPR7a9tJ9Qa3iuYWf8AB3wZ8Zf2ovhaf+Cm/j7wD+zj8L/FP7aHh2P9gDWfjMvwv8M/GPxpZeKfGnib9nD4X2fxf8dWnwW1X4432s/ECx+CHhMeI734e/BP4PeJfh/43+Kmj+EtL8HjXte+I3iFfE114H+07/wUCT4U+Pf+CdX7WHjPxRoX7TWveE7P/goN4I1m5+F37Onxt/ZK8O+EfFq6d8I/B8tj+0B8L/jP4t+OXxV/ZU8IfCKWX+3P2hviB8XLtpvh/wCBNJ1jxvH4HuZ5/DnhHXbrSVGrKlzQrSoulSqvDzVeNXE1MLCooYH2bdTEYSpia1LD4LM6tLDYHHXnTo1Y46hi8FhccO/rVLAVqUZqOYx56CrpYaVOHsvbzeJdeUKdGdKkpTxFH2kq+FppV8TSo4WcK8v6haK/JSH46ft7/EL4zt+yj8NfiH+xr4V+L/wk/Zg+GPx/+OXxm8UfAD40fEb4S+P/ABL8c/GfxN8OfDzwF8Evhbo/7U/wx8VeHfCXh6x+FHiS78W/FXxF8WviBPqs994eTTvh1oT6lc2unewfse/tDftM/tVeGP2efjrN4U+A/gj4E+MPhR8U9N+Nvha28QeN/FfxW0n9pHwJ8UB8O7CP4UeJbax0zwJrvwNuP+ET+Il7c6p4j06w8aXgufBU1lZ20Ta1Cm3spKo6crU/32LpQnN8sKscG80p1a0Hq1RlisoxGEo+0VOpVrYjL6kaf1TMMLiamcqsIyUE+efsMLiJQgnzQjjKOUYvDwkpKN5zwGd4HHvk54Qw6xcKk44vBYrDUv0Lor+XX/g4Q+I3x8+EX7Tv/BJf4m/sufDPT/jD+0D4H8R/t5eI/hX8OtT1CawtfEPijTv2U7ya32xW1ne3Ou3elW4uNbsPB1t9gufHF9ptv4Pttb0C41yPWrDzL9nz9p3w5+xD/wAExP2I/E//AATwuvh/+07+11/wVo/ad0TQ9f8A2jP2pr3W/CXgvxL+118WItb1/wCM/jz9pqPwdqt74p0yfwXq3hfWPhzpPwm8G6+dVtL2zgTQbzxJqEGoyeK+fCVPrdDG1oQm5YTNctySnhqUXVxOLzTPMfSwGS0qEH7OCw+JqRxtPF4urUp08FilllCKxVPHY3E5R0YymsJPLYynDkx2VY/Oq2IqN0sPgcuyj+1XmtSvUtNyrUKeBw2JwuGpQlVxuGnmtRKjUyvD0c1/rXor+VTUv+Cy3/BRT4P/AAl/4KMeHvjz8IP2OvEX7T3/AAS8+KX7I/iD9oLWf2eH+MXiv4DeM/2Yf2h3ttY8b3HgHQfGPi/w58SNC+LHwt8GRanrGoaj4m1m68PmeOUXHhAQ6TINU574qf8ABxL8VvDfxB/4KI+H/AXwm+FGv+DvBPhjw3pf/BLjxZfQeI723/ar+LmnfFL4f/s7/FHQfEMmkfEKMeOtM0v42fE7w/JoWm+ArTwDe2fhLSdatNb1yS+kGs6dpD99Xp4XD/7VisRgP7TweGw6dWvjcJLKsqzfDywsFbnnjsPm1Ohl1OXJLH4/A5pgcIq2IwNWBE06MJ1MVbBUqWMw+ArVcW1RpUMVicY8MoVqrvClDD0HQzXG1qko0MFlGLwWOxVSlHFUYz/rMrgdA+K/wu8V+OvHvwv8L/EnwD4k+Jnwqj8MTfFD4d6B4x8O6x46+G8XjbTZtY8GS+PfCOnajc6/4Pj8XaRb3Gq+GH8Q6fpy6/psE19pRu7aJ5V/lv8A+ClH/BaL/goj+wt8T/HuoeCtK/YL+OXwU/Ztsf2bLT9p3wj4P+DH/BQ7xX8XfDfiz4j2XgmP4haJrPxt8G+C9T/Yu/Z81TWNV8Q6jffC/wAH/F740av4vsfB9z4S1TVtP8X674i0zw1qWP4k/aC/ag/Z1/b0/wCDkL46fsZfs8y/tOftC+G/An/BKa88A/B9dO8R+IX1Ftc+CGsabquty+D/AAVLbeNfHkXhDR9RvPEV14K8G3un+JPEkGmy2Ol6hZSubiOqajKliMU5Rng6NDNuStRlGSqYnLcbw7h6c+eTjRp5fisPxBRxccfWqUqGHw8XWxtTCUqOJdLSnSlUo1W4yo4hYPK8ZQo117O6xuc5LlmMwtaOtSnj8uhm8FXwKg8VLGOjhaFOvUqKD/qo8R/Ff4XeD/Gvw/8Ahr4t+JPgHwt8RfizJ4kh+FfgHxH4x8O6J41+JcvgzS49c8YRfD/wrqeo2uu+MpPCmiTRax4kTw5Yak2haXLHqGqC1tHWY99X8H37T3/BVfx3p3xH/wCCOH7f37Qtn8If2gviX+zp4v8A+CwWl/Ef4ffsNeBP2kvDGl2HiT4dfs/eGtB/4QHxT8O/2n/Bnhz47fCXxR4Rmu7a5+MF34+8Jx6b4L8K22o/EaKK68LRxK/6yat8dfHfxD/bI/4Nz/GH7QvhT9kT4y/GL9oHQf26PHth8Z/gHP8AHix8B/Cqw1H9mrQvFlnb/AUt8eLzwv41ttf8MahpvhPxh4p+Lnhbx/Z60tjPrngLw38NL+7DRdGGwssR9SipLnrOr9ZlBOVOiq1PijFZXCjKShCvWxWA4YxGJrxdWnChSmq0alT22Bo4zOq4QhTqRc+Wrw7nmdU4VIONWVXhzE51hs2o1I6PD0cNUy/L6VSU1LGKpmEvY4PEywuJpUf6XaK/nu/4KzyCD/gp9/wQIu5GSO20/wDaU/ak1K9uJnEVtZ2Gn/s/wXl9fXlwwMdrY2VpDLdXt3LiG1topZ5mWONmHy/+xt/wWl/bs+Iv/BQT9mj9nH4++Gv2MviL+zj+2Jb/ALR8PwU+Mf7Kvwd/4KCeAdNivPgh4V1LxxZazpXxj/a4+HPw4+EP7Q/hO+0vRrnQbrXP2ebbxVod3eahYeJz4i8P6RLoul+KPOwmIjiqOKnaUKmFxnEFCVP4ovD5BkuAzueI5/daqYyjiMbSw9FU5U1Uy2op4lTr06cbxdN4SMakveo/2Rg82qTWk4U8TmefYDEKNLV1aWApZJHGYqtCXPGnjIRVD92p1f6saK/kY/Y9/wCC2X/BUH4r3v8AwTd+Ofx6+Bn7D2k/sb/t8/tM+Iv2Q9Oh+Fmo/G6L9ovTfiRo+qfEzw3F8RDZ+KPEmr/Dvwx4Bk17wFcmPwzNc+N/Et3Y6XfibV9IfW9LnsNz/g5c+FH/AAvD4+f8Ehfhb/wyb/w3L/wlnxh/agtv+GV/+F7/APDM3/C2vsPwe8P6t/Zv/C8P7R0n/hA/7C+wf8JZ9s/tC2/tT+wf7B3P/anlvtio4jDrCWo8zxWewyGcJKv7XDYtxwFeoq2GoYbEYuNSGAzXLseqDw6qRp4ynQxP1XFUcZQwtRpwWNzPAV6nsq+VZXmWaYhJ0XCUMshnVOrShXq16GF0zLIM0yypWliI0adbC1K8ZVcK6FWv/WXRX8sfwJ+PH7en7Ovx4/ZH/wCCTX7E37E37Hf7Huh2f7EGl/tbePfgz+0h8efjf+0Bd/s/6LdftY+MvBnxW8FeH/jd8PdZ17/hcGv61oeqaTq/g2O5sdM0nQvFmt6o+p+LdX8N6VZ6K2P8S/8AgtZ+3F8Kv+Cgvw6+GzaH+xX8Z/2G/iV/wUH0P9hu08T/AAX+En/BQB/iX4S1Pxfr1/4U02LxF+1L48+HPhb9hjxD8TfA+qxQ3XxH+Hnwx8ZeO9csdQsNe8G2WmI+j634v0LqhQWIzDAYDCSdWWbY/M8Dlk6joJ4l5bxDR4WlXksLiMZRhhsRnleOBoYuniK+CdWFSUsVGj7OrV5Zyq0MJjMViqXsv7PwGXZhjIQ9q+SnmWQVuJqNGCxNDCV3iqWTUXi8RhKuHoYqlzRpui5qaj/VpRX8ifxO/wCC2v8AwVC8Faz+1N8dNE+Bf7DuqfsR/sZf8FOta/YS+Kb6pqPxvsf2lPH/AIem+MPg3wP4f1b4eabaeJbz4daDrmjeHPG2hf8ACS+J/E13qGnav4g1H7bongCx0vTLywl+5/EH/BRf/goL8Tf+Chf7RnwW/Ze+G37E2nfsifsLfFn9mb4TftQan+0d8RPH3hL9o/4h3fxzTRNY13xF8CpdO1HSfhh4Ts9E0fxHDpHhXT/ifZ3kfjbXdDZ/C2t+INR8T2/g/wAO8+DTx1HL69FONPMaKxUXWTpPCYJ4HhrMo43Hc2lDDSwnGHDlSMk6lR/2nSap8sKsqemMawOIzPC12vb5ZU9hOMGp/W8U8yz3KlhMC07YjEvF8NZ4uR8iVPL69SUkkr/0C0V/Hv4W/bb/AGuv2dfgf/wUw8df8E9/2IfhB4m+IkX/AAXi/aK+DvxU1208M/tdfGbwf4W8IHSvBl34x/ar+Mvwn8AeO/ix8bfE99N5FjY+NLL9nnS/C/g3wrZeRr/h74RM1tc6LrnpXij/AIKv/wDBVjx14t/4JzeGv2M9W/4JMftU6l+2Z8KfBnjfxj4T+Guk/tka54x8NaNpnijxHo3xy/aJMPiXWPhjp3wb/Zi8Hix0fwpor/HGXTPi5dfFZfEnw60nwb408S6DqeladWDpvHLLPYayzD/Vek1Kyhh8TxRwph+LMPObTdSOWUcDVxF8yxFLDRlTwWLxFbD4X6pmFLBVj4vL62Z06qlJZcuJa14K86+H4Zz3EZFiowhdweYTrUYVPqFGriHH21KnTr4hV8JUxX9X1cD4E+K/wu+KUnjOL4ZfEnwD8RZfhx431v4Z/EKPwJ4x8O+LpPAfxI8NLav4j+H/AIzTw/qOoN4X8b6Al9ZNrfhTXBY69pS3lq19YQC4iL/y1+Ff+C4n/BSH4q/tY+NLj4Kfsb+DfiZ+xN8P/wBtfXf2SvEHgrwh+zV/wUV8cftTDw54M8Y2Pw18afGe5/aB8D/BTXP2IPDdjoGpXUvxP1b4e+IfE9t400Hwhay+CNStJNWmsPHV94Z/wTT/AG6viT8O/wDgon+2H+wJ8HdL+HPhLxV+0R/wWq/4KBfFvx18Xv2g9B8ZTfDvUfhD8M7H4Zw+LPg/+z/H4d8R+C4fiD+1F4geW31mHSJ/E0mj/DPwPat4w8T+GvFEWuaNplGWxWZTwKpu1PNskxOaZZdNVatSjjeDWvbU2m6WDWR8U1c2rYhcyisDVw0ebF0cThYVjILB0MfOck6uVZrhMBj1G8qNKNbBcXSrU4VErVMZSzXhhZbGEf3M3ioYlVXhKtDFS/tFoooqDMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiv5LfD/7LF9+0R8Yv25rf4L/ALEM2kftM2//AAVk8Raz4W/4Kl20n7Mfgu8+AfhbwRr3wT8U+MdHsfiDbfE2T9sjV79fAth4t8I2Xw30X4M6t8LPHNz8QIvCvi3XbPwTrPjPVNJ+l/2J/wBl/QviN+2Z+2p8XPEf7AH/AAT/APi1pvhf/gpt8aLtP2tPivrlnc/tdfDvVvCWgfDTWvD4+HXg2+/Y38c293F4Q18aZqHhTUR+1F4HudPvNQ1PVbKy0m9023TWM8rm8wjk8qkfq39qcL4fiiav7R4bC4mjwDUp0bVfq0n+842qUljcXHA4Cq8obw2JrvHOGCjG1Pqk8wjFe2WC4ixPDkJXivb4jC1eNadSt+6eIS93hCM/qdCWKzCl/af+0YWhTwkKuM/o7or+fXw38IdN/Yk/bhtPiR+1P+y54B+MDftKftg+N5PgL/wVE8C65ZXf7Q3w68SfHu5fQ/hB+y3+0/oXiG20H4l6J8KNG0LWdU+Bfwt1P4Y+Pvir8E7jRPDPw5sPGHwn+E11PY3lvx3/AARJ/Zf0KH4efC34+6x+wB/wT/8ADt4niL9pXU/Df7aPhnXLPWf209e127+OPxV8MNL4k8P3X7G/hWXw6dS0O61vwrqWq2H7Vfi28Xwzb2dibO+s9Xu9L0m8PJV6WX1n7sMVhMTPFcvvPAZnhMJl2JxOUVva+w5cXh/7Rpc8cR9UrV8NUweYZdhsfgsfhq0nipxw+LxuEi/aSw8qc8LJ6LHYKvicXhcLmVONP20lgsVPCT5KtJYj6rOGKwmZrL8fgsRhI/0d0V+Vn/BJH/hIP+HZPwm/4RP+x/8AhKvtP7S3/CM/8JF9t/4R/wD4SD/hor40/wBjf27/AGb/AMTH+x/7R+zf2n/Z/wDpv2Lz/sv7/wAuuY/4KK/FD9qj4Sf8ErtS8ReM9Z8GeGf2nvER/Zj+FHxe8Ufs7eLPF/gPwZ4b1v41/HT4T/CL4sat8E/G3i1k8feDbSPSvGuv23gLxjqhPizwhNc6b4oZX1LSNjZe1nKnelBOtUrZXhcNSqSnCOIxWb4iphMLTjOnSrT9lSxMKUMbVjRqPDQxOHqeyq+05VpQSrPDXuo4iNapPk5JSowoQoVJ8yqTowc6kK8vqsHUh9YnQrQTg4q/69UV+Ev7Nnwy/Za8G+Lv2lP2BvjV/wAE8/2Pv2MA37O/wl+P/wAUbv8AZf8Aivb+JvhR8dv2f9J8aeMvDkMfx7+Kg+B/7JXxS13/AIR3xD4O8S2XxE8MfGDwl4o8C/ETwJ4o8T2XiXxR4w0HxN8RPDj/AA5qvh3S9I/Zc/aQ8ffsy/D5P2fv+Ce37c37f3/BPv4JfCj4Z/D3Trj4M+FNY/Zo8YfFn4Q/AD9pL4+eAvAvh6x8L2Pwr+HX7XmnaldaJod14VsdBvvHfw+j074yy3Gz4hW93J0wisRiMNh8I1W/tGtl+Dy2tJwhhp4zMuJMJwpRhjq1OdeGDoU84q42jW9i8dmChlePq0csrU8FmMsBMmqUas6yqU44WeKljI+zk69PDYXh2fE3Ph6E/ZzxOIr5bCNWjSfscLKOLy5vHqeYYem/6vaK/mA/aS/ZHu/BP7Rf7V/7IH/BPr4Z+GPCPwv8ffst/sbftIfGH9i74Sa34Z+Bnwu+KsPgv9rXWvDvxm8AeGtH0pvDHw9+GHi/9rP9m7wVrfwb8Z6nqc3hLw38WdO0XRdI+I2vweHLDWdUg9V/Y++GU2vfta/8FC/2VPhD8EPjj/wTB/Z98bfso/s0+KdS+E3wx1L9l/wF4n+EXxp8d+Jvjn4I8SfE74PJ+zX4/wD2hvgx8IvF3xQ+FvgnwvBf6j4evtP8Zvc+FNO8dSaToHihNB8V3cYVrGYeliKF4/W5Z/SwdPEp0JTqcOzzChiquIqfvKFHBYzGZPmuCy2rQrYzGVsTh8OsVl+Cp4yFSDxC+q1K9Os0/qUsieNnQvWUKXEFLJKuFjh4NU6tbF4WOfYKtjqdeng8HDC+0qYXMMXiac8HD+iqiv5uP2cf2NtQ+Nf/AARh/ax/Yq+Blt4Tt5tX/as/bn+G/gDT/jL4t8Zal4Tm0nwd+3j8Q7u10nx/42vNF+KPjnVbbUdE8PS6dquv6po3jXXNTublrzV49UmuLqZzxR8MPEOvfBv9sD9gr4Ef8E8/2Zv2Rfjx4K1r9kj4/wDxU+Af7G3xC8EaJ8Hv22P2UPEnxOiufHXw6sfjBb/A39lCfSfGXxW8JfCX42fs/eJvC3xb8AeD/Dr6de6fZ6l48vfhz441m+0k+KtRpwu4YnBZHjaVWcakVGnm31arip1YQhVqVKWUYKvUzDGRy+OYY+WDwuJrRy6NOCm6cJU6mNhWjyRy7Nc4yzFThKE1fK8xr5VRdNynThCtmePp4fB4RY+pgMB9bx2Gw8syu5yh/SPRX8lN38GvjD4y+Jn/AAUE/Zh/Y8/Yx8XfsofBqf4Tf8E+vjb8Qv2BrrxR+zL8KPD/AMSry3/aC+IMX7Q3w38I3H7NXxo+J/wE+F97+2B+zL8L4vhp4k0m+8feDdL8dx2Nq/xXi0Hw74gvvEOqF38GvjD4y+Jn/BQT9mH9jz9jHxd+yh8Gp/hN/wAE+vjb8Qv2BrrxR+zL8KPD/wASry3/AGgviDF+0N8N/CNx+zV8aPif8BPhfe/tgfsy/C+L4aeJNJvvH3g3S/Hcdjav8V4tB8O+IL7xDqlUY+2+p+8qX17E4jD0/bqa+rQwV/rmY472Ma/s8tX1bNPqbwn17NsV9So8+UYb+0MPaZ/uvrXtGpfUVgZ4r2Npc8cz/s/6lhsF7d4b2uYv+1cB9ahjf7Oymh7ap7LOsV9Xq8v9a1FfyU3fwa+MPjL4mf8ABQT9mH9jz9jHxd+yh8Gp/hN/wT6+NvxC/YGuvFH7Mvwo8P8AxKvLf9oL4gxftDfDfwjcfs1fGj4n/AT4X3v7YH7Mvwvi+GniTSb7x94N0vx3HY2r/FeLQfDviC+8Q6oXfwa+MPjL4mf8FBP2Yf2PP2MfF37KHwan+E3/AAT6+NvxC/YGuvFH7Mvwo8P/ABKvLf8AaC+IMX7Q3w38I3H7NXxo+J/wE+F97+2B+zL8L4vhp4k0m+8feDdL8dx2Nq/xXi0Hw74gvvEOqFGPtvqfvKl9exOIw9P26mvq0MFf65mOO9jGv7PLV9WzT6m8J9ezbFfUqPPlGG/tDD2J/uvrXtGpfUVgZ4r2Npc8cz/s/wCpYbBe3eG9rmL/ALVwH1qGN/s7KaHtqnss6xX1ery/1rUV/JTd/Br4w+MviZ/wUE/Zh/Y8/Yx8XfsofBqf4Tf8E+vjb8Qv2BrrxR+zL8KPD/xKvLf9oL4gxftDfDfwjcfs1fGj4n/AT4X3v7YH7Mvwvi+GniTSb7x94N0vx3HY2r/FeLQfDviC+8Q6p96/8E3rZfAP/BQX9tH4RfCn9kzxT+w1+z1F+zr+yz8T779mDUrX9nHSvC3g746eJvFfxy8I6v478MeFP2Vvi38ZPg/4Iu/if8OfA3g86/pmkeJNL1rxDJ4M07xJ4k8O211c2eq6zeHpquqL5vZPE/2kqFOqlGonlWGrV8RWxD5nQpYTF1MFmOFyuVOvXx2Jr0MK8Vl2Ao4+lVhniJPDxxDaVR4OeWfWXScnDkzirltPBww/NCFapiqCzfA18yjWoYbA0KEsR9SzHMq2HlQl+8NFFFZFhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfMfjr9jf9m/4lXfxrvvGvw5/tq6/aJl+D0/xjl/4S/x5p3/CYS/ALUYdW+ErbNJ8UWEfh/8A4RPULeG42+Fk0Rdd2eV4lGswM0bfTlFJpO10nyyjON1flnBqUZK+0oyScZLVNJpphbZ21TutNnZq67Oza9G1szwvVv2avgnrnjH41ePtU8F/avFv7Q/wp8LfBD4xat/wkfi2D/hMPhf4KT4ix+GfDH2C316HTPD/APZifFjx+P7a8L2eieIbz+386hq12dK0U6dh+H/2RP2cfDN9ZX2m/C7SbhrH9nLw/wDskJYa/qfiPxXoV5+zp4YlupdI+GGs+HPFOs6z4f8AEGlL9tu4dQ1PXdM1HxFrdpczWOt6zqNm5gr6QoqXTpyc3KnBurBU6jcYt1Kaw2Z4JU5tq84LB51nOEUZXisNm2Z0EvZY/FQqtylKSnJuU4uDUm25J06mV1YNSeqcKuR5JUg07xqZPlc1aWX4R0fy1/ZW/Yd+IH7Ln7X/AMXPFfhnxF411D9kLV/g/wCBPA3wJ8A+Kv27v2w/izafCC/8OjT38S6Jpf7LvxoTx58J9Ht/EN0Xg0f4geGvjDZReAvBXg/wf8PPAHwf8LWmufEPxD4k+/fCXwc+HHgX4g/Ff4qeFfDn9l+PPjhfeDtR+KOu/wBr69ff8JPeeAfC8HgzwlN/Zeo6pd6Nov8AZPhu2g03y/D2naTFf7PtmppeX7PdN6bRWrlKUKMZylUdCnVowqTblU9lVxNTFOm23ZRjKpGKUIx51Sp1a3tcS6terPLFTqTjGMPaulKUYRUYKVLDUMMmkus40I1Jtt3qzm1yxcYR+YdU/Y1/Zt1n4eeP/hVqXw4+0+Avij8cLf8AaP8AHeg/8Jf49h/t34z2vxL8MfGCDxl/alv4oi1nTPL+Ivg3w34i/wCEd0fUdP8ACjf2d/ZL6G2hXl/pl1wFl/wTo/ZD0/4oQfF22+HXik+KNP8AizcfHjw/oV18b/j3f/CbwZ8aL/VL7WdY+KPw9+A198Trn4HfDrxz4j1PV9fuvFfiPwL8O/D2peLW8UeLk8Sz6rF4t8Sx6r9u0VFJLDvDSoJUZYNYeODdJezeFjhKeX0sLHDOHK6Cw1LKcqpYdUuVUaeWZfCnyxwWGVOqjdWniKNVurRxdbEYjF0qj56eKxGMWLWLr4inK8a1bFLH45YirUUp11jMWqkpfWK3P8a/Bn9gf9m/9n34m+K/iz8JLX43+GPEfjnxz8RviZ4u8O3X7W37Wnin4Q6/4/8AizqN9q/xA8XX/wAAvGHxv1/4Fya5r2q6jdaiL5fh0kmk3pt7nQzpstlZPb85Zf8ABM39h7Tvhx4Q+Ell8CbCD4e+A/2g7T9qXwr4eHjf4muunfG6wujcWXiabU5PGj6zquhWlsINAt/hxq+o3/wyi8HWGleBk8HDwbpGl6FafdtFOH7r6v7Nez+qYbD4PC8nufVsJhMThcbhcLh+W3scNhsZgcDi8PQp8tKjicHha9OMauHozgp/vHXdT948Via2MxTn7zxOLxOGxWDxGKruV/bYmvhMdjcLWr1OarVw2MxVCcpUsRVjP5q8V/skfBHxbd/GnU5rD4j+E9f/AGhdV+HutfFrxb8J/j18e/gn438Raj8LdGsPD3gmTTfHHwe+Jngbxf4Lg07QtNtNJ1Gx8Da14asPE1gJ7fxTba1HeXouOZ8BfsIfsq/Ddvh9N4b+GFxd3/wzn+NV54e1rxr8Qfif8TPEeral+0ULRPjXrPxH8S/Ejxp4s1/4wa98QobCytda1/4tal421mOytLex06+srOJIB9d0VCp01GpBU4KFWHsqsFCKjVp+zhS9nUja04eyp06XJJOPs4QhbljFJuUnKjJtuWHmqlCTbcqE17S06L3pzXtqtpQ5Wva1Nfflf4B1b/gmH+xrqXh/4aeG7DwT8U/Atn8Ivh7rfwh8B6n8Iv2p/wBq74KeLdP+D+u63B4hf4P6z47+EPxt8EeNvGPwj0LVLaBvA3wv8Z+IPEHgP4c2EY0fwB4f8NaOWsD7d4Y/ZD/Zu8EfEP4SfFPwX8J9A8H+MfgR8F9c/Z4+EMvhW61vw94c8B/BjxFqXhbVtW8CaJ4E0jVLPwKunS3/AIK8MS2t5deG7nWNMj0sWumajZ2l3fwXX0hRWsJzpu9OcoP2uIr3hJxft8VTzCjiq14tP2uJo5vmtLEVPjrU8zzCFRyjjcSqkyjGcVGcVOMYQpRjJKUVTp1sHiKdNJ3ShCvl2X14QXuxrYDB1IpTwtCUPBvib+zJ8D/jF8VvgH8bviP4J/4SL4n/ALMGveMvE3wN8Tf8JJ4u0j/hB9c8f+GG8G+Lr7+xdC1/S/D3iX+1vDbtp32bxfpPiC0sM/bNMt7K/Auh8oeM/wDgkD/wTi+IXwk+N/wI8Zfsx+H9c+EH7Q3xql/aM+JfgGfxt8U4NCX44XMge/8AiV8OI7Lx1bXHwR8SarF51hrU/wAE7j4ewa3o97qeiavb3ukarqVjdfpRRWLpUnGUHTpuM1UUouEXGSq4nA4yqpK1mqmMyvLMXUTvz4nLsDXlerhMPKnqqtWM6VSNSoqlB03QqKclOi6UMfTpOlJPmpunTzXNKdPka5IZlj4xtHGYhVPgf9n/AP4JefsE/st/s5fFH9kv4Efs4eFPAnwD+Nth4p0v4t+DF1zxv4k1L4h6f4y0S58N67a+KvH3i/xR4g+I2rRtoV5c6XpH2jxazeGrSZ4/DbaTwRwPh/8A4I3f8E1vC+j/ALIWgaH+zBolnpH7B3jPxJ8Q/wBlWzf4gfF69X4ZeNPFvi7SvHuv6/dy3/xBurj4i3l54w0TSdehT4py+NrbTryxh/syCzh3xN+m1FdCq1ViIYxVKixdOWAlDFKcliISyqNaGVyhXv7WMsthiMRDANSTwca9aOH9mqs1LHkh7H6tyR+rv+0L4flXsX/a0PZZp+6t7P8A4Uqf7vMPd/2yHuYj2kdD8mP2lP8Aghf/AMEpv2vfjf4u/aP/AGhv2RPDfj740ePdN07TPF/jSH4i/GjwY2uppOk2mhadqV5oHgH4k+FvC48SWuk2FjYp4sg0SHxQ0Nla79Xd7eJ09S+Nv/BJv/gn7+0a37SLfGf9n+Lxo37XU3wMuf2hHk+J3xm0J/Htx+zZYHS/grNA3hn4iaK3gyXwZp7PaF/AJ8LN4khlmXxade86Uv8AorRWKhCNCGFjCMcNScnTw6ilQpueJoYyThRS9nByxmFwuKlyxV8ThqFd/vaNOUdnVqupVqupUdWvTdKtVc5OpWpSeHlKlVnfmqU5SwmFbhNuLeGw7avRp8v5tfB7/gkH/wAE4vgFa/s+WPwj/Zg8NeELX9lzVfjdrnwYhj8X/E3WV0bV/wBo3w1F4M+M+o+Lz4i8b6u3xau/GnhC3s/CzzfF5vHTaF4d07StG8MHRdO0rTre16j4Uf8ABLv9hn4IX37M+ofDH4K3fhyb9jnXfjT4i/Zmhl+LHxr8Qad8Ir/9obTW0n4u23h7SPE3xH1nSrnQfE9i8sdn4V1uy1Xwx4SmuLq78F6P4evLq4uJfv2it/b1/a+39tV9soSpqt7SftVTm68pw9pfn5JyxWKlKN+WTxNdtN1qnNjyx5FT5Y+zjTxFGNPlXJGljPrf1uko25VTxX9oY/6xBLlr/XcX7VS+s1uf4S/4dmfsMP8Atn67/wAFCbv9n/QtV/a/8R+Hz4X1T4ua74n+IGvj+x28Daf8NJI9M8Aa34tv/hfoV/N4B02HwnPrWh+CtO1q40W51e0n1CRdd1s6h4L+zt/wQw/4JU/sm/G/w7+0d+zz+yTofwz+M3hLXfFHiLwz4y0z4m/G/Vf7C1Dxl4Y8QeDvEVvpnh3xH8TdZ8KWuh3nhvxTrem2/hiPQh4a0r7TBd6RpNhf6bpl1Z/rPRWEIxpxpwpxjCFLB1cupQhFRjTy+vUqVa+BpxSShg61WrVqVcLFKhUqVKk5wcpybutKWIVRV266qqmqqrN1FVVLCrA0lUU+bnVLBJYOnzX5MKlh42pLkPgrwf8A8Exf2HfAPw2/Zl+EXhL4I/2T8PP2OvjNe/tB/s4+Hv8AhZXxev8A/hXXxf1HV/F2vXni7+1tT8fXmueLvO1bx34qu/7A8d6n4n8MR/2r5EWipbWOmw2fvnxN/Zk+B/xi+K3wD+N3xH8E/wDCRfE/9mDXvGXib4G+Jv8AhJPF2kf8IPrnj/ww3g3xdff2LoWv6X4e8S/2t4bdtO+zeL9J8QWlhn7ZplvZX4F0PeaK1lVqSn7SVScqn1x5jzylJz/tCVLDUJY/mb5vrkqGDwdF4q/t3SwuGpufJQpKKl79SvVn79XFUK+GxNSXvVMRhsVVxtfE4evN3lVoYivmWY1q9Ko5U61XH42pUjKeKrup4HJ+y/8AAyX9p23/AGyZPA+79pG0+CU37Odv8R/+El8YDy/g1ceNl+Is3g7/AIRBfEA8Bvv8Yousf8JC/hdvFS4/s9dcXSibE/B7f8EKP+CUJ/aTuv2vIv2QfDdl+0Nd/F/Rfj23j7TPiP8AGvSYbX4t6B4vtPHth4x0rwbpnxKtPAWi3Mvi6yh1rV9M0jwvY6H4hne7h1/TNTtL++t7j9bKKmk3QrYPEUG6OIy72/8AZ9ek3TrYH6zjnmeJ+p1YWnhvrGZN5hX9hKHtcc3i6nNXftB1W8RTxFGu3WpYv2CxdKr+8p4pYXCRwGFWIhO8a31bAxjgqHtVL2OEjHDU+WilA+CNd/4Jh/sN+Jfhn8c/g7rfwQ+2/Dn9pP8AaRf9rr41eHf+FlfF62/4TP8AaGk8SeFvFz/EH+17Tx/Brvh3PiHwX4a1D/hE/Cep6F4IH9m/ZB4aFjeahbXXOfF//gkj/wAE6vj1+1l4L/bk+LH7MPhTxX+1L4B1LwRrPh/4o/8ACTfETQjNrXw2uYrnwNrXijwX4a8Y6P8ADzx3rPhv7Np9pYat458JeI9R/svR9B0ae5m0nQNFsrD9GqKKcpUZYOdFulPL6lGtgJ026csDWw+BwWWUKuDlGzw1ShluW5dl9GdFwlSwOAwWEg40MLQp01V/ffXfbfvf7Ro1cNmHtf3n1/D1sbiMyrUMbzX+tUauY4zF5hVpV+enUxuKxGKlF169WpL8sPjL/wAEUP8AgmP+0D4N8b/D/wCL37MsXi7wn8Rv2mvHH7YnjLTT8YPj5oU2rftGfEjQ4vDnjb4hR6t4a+KejazpUWu6NBBaTeDNG1DT/AFo8EF3p/hW0vYY7hfJ/HH/AAbvf8Eb/iLqPw01TxR+xdor3Xwf8CeEPhr8PF0H4x/tFeDbHQvCPga7vtR8P2s2l+Dvi9oOma9q51TU9T1nXvFXiOz1fxZ4v1vUtQ1rxdreuare3N5L+09FFGTw7ovDt0Hh62AxOHdFuk6GIyrL/wCycrr0XDldKtluVf8ACZgKsOWeDy//AGPDyp4b92OtJ4h1XiG67rwxdKs6zdV1qWYYx5jj6dVz5vaQxuYN47FwneOJxjeKrKdd85+S/jf/AIIX/wDBKf4h/tRJ+2d4l/ZG8Pj9pBfiN4a+LreP/DfxK+Nngexn+JnhPUdM1nS/Gt58P/BHxL8PfDS91651vSbTXfEl3eeDpz4y16TUdb8Xrrmq6xq95fevap/wSq/YJ1caq958B9moav8Atf6j+3rLr+nfFD4y6P4r039rPV1sE1X4teGfF+kfESx8UeD5tSj0ywhvvBnhTV9F+Hl1DaxwzeEni3I36FUUUZSw8MPSoN0aWElGWFp0W6cMNKGLyzMIyw8IcsaMo4/JcmxsXTUWsXlOWYlWrYDCzpKq/be29t+9+swVLEe1/ee3pRwmOy+NOtz39rCOAzTMsEoT5orCZjjsMl7HF4iFQooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHmHwz+DXw2+D0nxGm+HPhv/hHZPi18T/Evxl+ILf2xr2r/wBv/EnxfaaRY+IvEeNd1TU10r+0bXQdJi/sfRBpug2n2TfY6XbST3LzfOmmf8E9/wBmvQfi14j+Nfhh/wBovwb4z8YfFV/jZ4u0nwN+2x+2p4H+FPin4mTz6VPqHiLxH8BvCX7QOjfA3XIda/sTS7XxF4f1P4dXXhnxJptoula9o2o6ZJNaSfbVFKmlRqYarRSpVcHhKOX4SpTXJUwuAw6wcaGCw042lQwlGOXZfGjhqTjRprA4NQhFYWhyKSU4Vqc0p08RiquOxEJLmhXxuIlipV8ZWi7xq4qtLHY2VXETUqtSWMxTnOTxFbn+L/Dn/BPn9lLwt8UNF+LWl+BvGVxrnhbxtrfxL8E+DPEHx1+P3i34D/Dr4jeIjrj6p49+GH7Mviv4oa1+zl8MPGbzeKPFFzZeJ/h/8K/DetaTeeKPE15pN7Y3XiDWJr2r8Ef+Ce/7Nf7OfijRvFHwdf8AaL8KxeHtU8Vaxo3gG6/bY/bU8WfBGxvvGtxrl74jMf7PfjP9oHxD8CntLzU/Ems6za6bN8OpNN0jXrqPXtGtNP1mysL62+2qKKaVH2SpJUlQp1aVBU1yexpV4UqdalS5bezp1oUKMKsIWjUhRpRmmqcEnNe09p7Rc/tuVVedc3tVF1HFVL35+V1qzjzXs6tRr45X+GPhT/wTl/Zb+CcuoR/De0/aA0fw3qen+P8ASrn4aap+2h+2d4v+CkVh8UG1uXxtBp3wJ8Z/H7xB8GtI/tS78R63qNpLpPgWym0DVr+TWPDkmk6pHBdxetWP7JH7Oun/ALL2m/sYR/DDS7z9mXSPhjpvwc074W6zqniPX7G2+Hmjabb6Vo+jDxFrms6j4xlvtItrSzn0rxNN4ik8V6bqtnZa5Za3BrVpbahF9G0UlCCoTwqhFYarRw+HqYdRXsKmHwn1z6pQnRt7OdHDf2jmH1elKLhR+vYz2cY/Wq/O1KUasK6bVenVq16dZNqrCtiFhVXrQqL341aywOCVWpFqdRYPCqbl9Xo8n5/ap/wS8/Yr8Q/CD41/A7xZ8PfiJ468FftGReErH43az8Q/2l/2ofiH8XfiLoPgK6gvfBXg7Xf2gvG/xm1/49j4feFbuK6udB+HVj8SrPwLpk2ueK3tPD0Z8Y+K/wC2ev0v/gn9+zTZfDb4p/B/XbT45/FL4bfGXw5ZeFvHPhT4/fteftd/tH2P9l6ZJcXGmT+C5/j58c/iRf8Awu1/TL6eLVdN8WfC+78HeKtP1rTNA1uz1mHVvDfh+9037Soq5Nz9rzNy9vThSrc2vtqVOmqVOnVvf2lOFKMacITvGNOKhFKKSEvdVJR0VCo6tFLRUardFupSS/h1G8Ph25wtJuhRbd6UOX478JfsH/s5+BvBHxQ8EeF7T416bL8Z7zw1efEz4oSftX/tXaj+0h4pHg02n/CJadP+1bqnxrvf2mtP0DwzDayWWg+GtH+LeneHtJ03VvEul2Olwad4r8TWurdB8P8A9jP4AfCz4afEb4WeAND8f+G9L+Lt/e6v8UPHtr8dvjzc/tB+PddvLK20tfEvij9qXUPiXd/tLav4q0vRLHTvDvhvxTd/FmTxD4V8MaVpHhjwzqek6BpOm6da/UlFKXvKspe8sTRWHxClqq+Hj7LloVk/4tGPsKFqVTmgvY0rR/dwsL3VSUfdVDESxlFLRUcXOE6csVSS/h4iVOpOnKvC1RwnOLk4yaf58+Cf+CXn7Hnw9+HXxA+FHhjQ/j4ngP4meJbDxx4k0fXf21v21/GFzYfEDTviJ/wtuL4k+Atf8YftC674j+FXxOu/iZ/xW+sfEn4Xat4O8da/4iJ1DXPEGoykk+j+Ev2Ff2dvAvgD4nfD3wpZ/GbSI/jNqnh/WPif8TE/ao/anuv2kPGF54TXTofC0epftX33xnuv2nY9N8N2OmQ6RoOi2XxctdH0fQLvWvD2n2FvoniHXtP1L6/oo+zKH2JwhSnH7M6VOVGdOnKO0oU54fDzhBpxjKhRlFJ0oOJtUjVWlWGIni4VP+XkMVUUlUxMZ/FHETU5qdZNVJKUlKTUnf5K8JfsP/s7eA/hZ8QPhH4K0j4oeFtH+K+v23iv4m+P9C/aN/aP039ovx94nsp9Kex8QeLv2sLX4sx/tQa/rNjp+h6P4YsdS1L4v3F3Z+BdNs/h9bSxeBoU8PA8JfsP/s7eA/hZ8QPhH4K0j4oeFtH+K+v23iv4m+P9C/aN/aP039ovx94nsp9Kex8QeLv2sLX4sx/tQa/rNjp+h6P4YsdS1L4v3F3Z+BdNs/h9bSxeBoU8PD61oob5vaX19rSo0Kt9faUMP9X+r0al/jpUPquF9jTleFL6th+RR9jT5XFuPs+W8fY4urj6XLp7LHV/a+2xlO3wYut7at7XERtWqe1q8837SV/krwl+w/8As7eA/hZ8QPhH4K0j4oeFtH+K+v23iv4m+P8AQv2jf2j9N/aL8feJ7KfSnsfEHi79rC1+LMf7UGv6zY6foej+GLHUtS+L9xd2fgXTbP4fW0sXgaFPDwPCX7D/AOzt4D+FnxA+EfgrSPih4W0f4r6/beK/ib4/0L9o39o/Tf2i/H3ieyn0p7HxB4u/awtfizH+1Br+s2On6Ho/hix1LUvi/cXdn4F02z+H1tLF4GhTw8PrWihvm9pfX2tKjQq319pQw/1f6vRqX+OlQ+q4X2NOV4Uvq2H5FH2NPlItx9ny3j7HF1cfS5dPZY6v7X22Mp2+DF1vbVva4iNq1T2tXnm/aSv8leEv2H/2dvAfws+IHwj8FaR8UPC2j/FfX7bxX8TfH+hftG/tH6b+0X4+8T2U+lPY+IPF37WFr8WY/wBqDX9ZsdP0PR/DFjqWpfF+4u7PwLptn8PraWLwNCnh4d78BP2Z/gv+zPoniPRfhB4X1PS5/GviKXxd498YeMfHPxA+LXxS+I3ih7S20yHxB8S/jF8XPFPjn4r/ABG1bTdFstO8O6HfeN/Gev3GgeF9K0fwvoj6f4e0jTNNtfeKKpTmnOSlJSq0aWHqNNp1MPQVCNGhN7zo0Y4bDKlSleFNYegoRSpU+WXFOMYOKcIYmtjIQaTjDGYhVViMXGO0cTXVesq1dJVaqrVVOUvaTuUUUVIwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivyh/bj/AG+viH+zR8dvhj4Q+H3h/wCHviL4TfD3w54Z+Mf7dviDxLbeINQ8UfCn4C/Eb4yeCvgd4C8Q+CxoPiLS7PSdXTUNV+KHxT1698S6P4mspPh38DvF9jp+kR6nqdnqtgQ/eYrA4ONvbZhi44ShzSjTpxl7KriK1avWqONLD4bC4TD4nGYmvVnGFPD4eo1zVOSnNyTjQxWJafssHQdes0m5NSq0sPQpU4q8qlfF4vEYbBYWlFOVbFYmhSVnO6/V6ivzx/a9/bnj+Bl58Q/hj8N/g38e/jV8SvCPwA1n43eONf8Agh4c+F/ibRf2fPBGqN4n0PwJ8QfiLpnxB+JPgzX/ABWuua34S8Y6n4f8AfBzwd8ZviX4g0r4feKZrP4d34XSrTWvLf2Y/wDgoRqvifwL+xZ8MfFXww+OXxz/AGgvjB+xh+zN+0x8WfHfgHwz8IvDvw58JeE/ilpyaB4y+K/j3xJ4t+IPwp8I6BZaD4u06+1bWPAPgrTNS8eaxo2qC6+Enw48a2nhzxhaeE1QlHERxEoThBUK+DoJ1ZRpe3ni6XE9epUpc7VsNl9DhDO6+ZYuv7HC4ajhqlZVqlPDY6WEVe+HlRU4t+2w+KxUuS0vYU8PPhqnSjWs7+3zCXFmS/2dhqSq4jErF0pezhHE4J4r9YKK/PT4K/8ABRv4bfGjxv4B8Or8G/2gPhp4E+N3hT4heOf2avjr8StC+GFv8J/2kvCXw3jsdW1XV/htD4J+LPjj4p+GX17wRqCfE3wRo3xu+GPwi8Q+M/h5Z6v4g0HSLw6Lq1nZVfAv/BRG0+I37Mvjr9rfwh+x/wDth+JPhDo3gzw78QvhGvgzw78A/id8Qf2pPB/ie7mh07U/gN8L/hP+0N488erfQ2AsNZ1Lwv8AGjQPg34v02x1SK0u/D8eu6V4l0bQrUZWm3GUfZUVWrKacJ4eMq+Iw0KeJhPlnhsTUr4PGQpYOvGni6v1LGzp0ZQwmJlSpQlKfs4rmk8THCQ5WpRq1pKk70JpuGIoxVei6mKoSqYal7Wn7WtDnV/0VorwHxT+0Z4L8IfH34Ffs56ro/i5vHX7QPgT4y/ELwff22n6SfDWkaP8Dj8NB4usvFd1c65baxp+sXrfFTw+ugW2l6HrVrctZa0NTvdJNtZf2j8eeB/22rv4+fH/APYsm+Et34n8NfBf4y6N+3xpfjXwj4w8PeEINd1vxT+zB4+8DfDHS9SlvLC58UXmlWFl4lg8Z32irofiayGtaNq9hP4k09byKLTdMz5v4Nk3GvLEwpyVnFvCVMVRxGt9qeIwdfDuyf72Fvh95RGUZQp1E/cqxhKk2mudTpyqwsmrpypwlO0kmlF3s9D9QaK+Mv2zf2iPiH8EdH+C3gb4J+EvDniz48/tP/GjTvgJ8IpPHcmqJ8NPBOs3HgXx38TPFXxP+JVtoNzZeI9e8JfDv4efDfxd4kfwV4a1LRNc8e61aaN4MtvFPgi11y98ceGvAF/a7+Nf7K3xj1j4Wft5+LPgV4u8Cah+zL8bP2qPCn7RHwJ+E/xH+CWieH/DX7N+o/D+y+MfgDx98IfHHxl/aQ1K41Wy0f4k+GfF/g3xr4Y+Kk6+JLf/AISDwvqHw+8Paho2i6x4yIzjLncn7OMHj4RnUTjGrUyvKJZ9mMKe8lHDZRCeM9vUjTwuInCpgMHiMRmdOpgo7ewrOdClTpzrV8RSwmIp0KMXUrPD4/NK2S4OtGEVer7fNMPXwro0Pa4rDwozxuLoYfLksY/1Mor8BPih/wAFGv2jtd+LXxh0bw/8LP2gv2S9J8I/8En/ANqr9qTwx4A/aC8BfAO71zUfiR4P1n4dj4UfFnSdf+HPjP46+GZ00e01jxJo+r/C3X/HNlr+hahCG+KPwo0uLU/B9/rH194d/wCCmnwo039nnxv8cNb8MfGf4h+AfgbpnwX8J/Ej4v8Aw++H+k+IPCvj74yePNe8NeA/G3gL4PaRpWu2Pij4neJvhb4y8RadZ/E1fA3gy48K6Z4gu9S+G/g3WPFXxT8I+NPh74YqmpVKdepyyhLDUKGJrUZLmr06WI4g4r4Zi506XtHTlDNOEcZSrQqOEqc8xyfDSX9oYurg8Ni2va0KcGqyxOKeDw9ak1KhXxH9jcMZ7ShQqNpV/rGX8VYOrh3RVRVqeBzbFRf1DCQxlf8AT2ivzrH/AAUj+HHh3Rv2kLj4z/BP9oD9nvxh+zB8BPDf7SXjn4XfE+y+C+teOvEnww8Yal8T9E8MXfw5k+C/xs+LfgjxZrmsa/8ACjXPD0Wgr4zsL6y1/WfCukaqthfaw0Npx3wm/b5+LfjL9qb9q34ReOv2Pvjz4I+E3wC+FXwq+JWleNY9G+EPi7xZEvizwn4/8T6rpev+BPhd+0V8UPip4x1zxr/wisFh8JvCHw0+Dmp+KV1LTNf0jxzZaRqGo+Fk1FtNSqRtJ+ypzqynGLnRcadTFUpKlXinRr1VWwWKoqjRnUrSrUZUYwdRxiy/v0aa96pXxEcNSpR96tOpOlhcRTaor977Grh8bg8VRxHJ7CthMVQxdOpLDVFVP1For4//AGf/ANsLR/jb4/8Aip8I/FnwW+NH7NXxd+EPhbwD8QfE3w2+PL/Be41i8+GvxNuPGWn+DfiFoniH4EfGX44/D660HUNY+HnjXRb7Tb3xnp3jDw/f6A7+IvDGlafqmg32q/G37Mv7fv7SP7TH7Rf7XPgbwR8LPgrefC3wn8DvhB8bv2LJPEPi/wAY+CdS+Mfg34iePfjb8OtP8f8AxQ+JmiaR8WbDQPAPxPuPg5J8Q/hbJ4P+Dmq6xY/DXxP4Z1DXIdZ1XV57HR2oVJVVRjBym8LXxas4KDp4ejWrSpe1lJU/rNSOHxUaWFc1XlPCY1OEVgcY6FtWoV8Q3FU8PXy/D1byXPGWZ4jB4fB1eT4lhKjzDBVvrrSwaw+MwVZV3HH4H6z+xNFfDf8AwT2+P/xa/aO+Aev+M/jePh0/xG8H/tCftOfBHWL74VeF/EvgvwVrNt8B/jz4++Emk69pvhfxd47+JWu6NPrml+ELXVNRs7rxprMcV/dXC20sdv5cKea/Hr/gqD8LfgB4w+N3h7WvgL+1N478L/sx658NbD9pH4r/AA0+HvgrXfh98HfD/wAVtC8H+IvC3ja9h1j4m+HfiD8TdIg07xZLN4l8LfAbwF8Wfir4Ug8N6pqWv/Dqw0XXPAGp+NJqOFKVFSqU+XEYfD4ulU5uWl9XxNGhiKVapUmowo0/Z4mi6k6zpwpudpuNmChN1MZTUZOeBxWOwWIXK01iMvxtbL68IRaU5yni6MqOHpxi6uIqTpUqVOVarCm/0uor5D/Zv/bC8PftD+Ofi78Kr74QfGv4BfFr4LWfw98Q+Kvhn8ddL+HVl4mvvAHxZsdfu/ht8R9CuvhX8S/iv4WuPDHiufwj4w0dNN1LxHpXjnw7r3hTXNH8ZeDvDd9BbxXPG/8ABSD46ftFfs0/sj/Gr48/s56B8FtV8QfB74YfEj4p+IdR+Nd3451DR9K0b4c+DNX8ZQ2WjfDzwKnh+9+IWp+ML7RovBksN98W/hRa+CrTXZPiCt946m8Mr8NfFarv6tBzrKUIxhGpUurSpQaTm6sHacJ0FzfWKMoqvRnTqUZ0liISpLTB0JY7FUsHh5QnWrV6eHh765JTqqEqLjKPMpwr06lKrh50+eOKo1aNXDOrTrUpT+7qK+Ofjj4j/aovvhj4O8afAb4hfsv/AAb0+0+H2t/ET4r/ABC/aI+HHxL+LWhaXDp3hrSdX0vQdB8A+BvjF8Bv7L0S9Fz4j1jxR8Sde+Ll2/grT/DOm6VZ/Dfxu3i298QeB+w/Y0+Nviz9pP8AZN/Zy/aA8deBx8NvGPxl+DXw++JHiPwOkl7LbeHtV8W+G7DWbq006TUobfUm0iV7r7Zox1KCLUf7KubMXyC7E1bOjOM8xpSsqmV4jCYfFQum08dPNaeGqRSv+7q1ckzKEfaezqNYeNZU3h6+HrVeOlXp1qGXYmm3KjmeGrYrDS0T5KCwcqkJxbUlUjTzDCVGoxnCMa0YynGpeC+lqK/Hf9vD9vD9oL4DfET43ad8B9I+Dd94P/Yv/ZK8PftoftJaR8UPCvjbxD4w+LXgfxJ4/wDG2kWnwq+C+v8Ahv4jeAfD/wAK/Fdv4F+C/wAWNbufiL410T4t6QfEWrfDzRovh89kPEmpQ+0W/wC09+0RF/wUF+D3wB13w/8ABLT/ANnX43/s9fHn4teAbnQZfH3iX4xXknwf1v8AZ+tdJ8UeKfEmqHwV4O8H23imH416tpN78J9N8BeO7jQj4L0zxVH8a9XPjO78EeCZw0JYp4aNPSWKWazpxn7jVPKKWbVa9So37sPrH9h5rHA0XL6zio4KtiIUFg0sS+mvCWHlUhVTUqccK3FKT5pYqllGJVOm7KNR0MFn2TYzFVISdChTzHD4adb+0HLBx/SCivJPjjqnxi0f4ba/ffArTfhrf/EJI0SxvPizq/ijT/BnhrTpA66r4vu9I8H6LqOt+PL3wtabtZ0/4aQ678NoPiDcWi+F7n4tfDKPUT4w0r8//B/7ZvxR8cf8Ey/2Yv2xPFXxp/Yz/ZN8U/F74Z/B7x58VvjH+0fY+Iof2cvhq3j3w/DfXsGg+CdQ+N/ws1LX73xD4sutF8F+E/D3iP8AaL8HNpkXiCXxBL4k8X6noFp4I8X5KadLGVlZQwOIyvDYjnnTpNTzf699UlBVZ0+elbL8Tz1E+Vzj7Ci62IjUo02qUm6K39tSxtaPKpztHAQpTqqXJGVqk1VXs6avNJe0rKjSqUalX9W6K/n9+Ln/AAVb/aQ8Gf8ABMLwb+0j4P8AhX8KtY/a/wDGnww+Onxd0fwtr2neNtJ+Dd98C/2b7nxNqXjH9q9PA194q0j4q2XwX+JvgzSfAOp/Czwze+Lh4lh8Q/tBfCHQtZ8S31hJq2vt+5+karr/AIi+Hul63praRZ+KNd8GWWq2D3tneXWg2uv6nokV3atd2EOoWuoXGkQajPGZ7SLVbe8ms1eGPUIZmFyuleE6NPMKvs6lSOX1vq9SEKc41q1RwxMl9Xw9WNKvNOeExGGvOnT5cbQxGCny4rC4qjQzjZvLlKUILM4Yuph6nPGpRjDA1sHRxEqleg6tFWePw1amqdSo62DrUMdSU8FisHiMT2dFfgt4i/4K1/FXw/8ABn/gnl8QP+FZeCNT8TfGH4haloX7del6TZ+JtT0f4G+CPhT8XvCv7J/7RPinwDPp/iO7m0658BftQfErwKmnWfi248TtJ8NNO8ayXkMup6W2r2X2lp37aHxDufiX+1rY+H/gZ8Qfjl4J+Cfxs+HP7N3ws8F/AzwZpo+KHjj4pn4M6N8ZvjTq/iDx58Wfih8OvgT4c+HvhHS/GWg+H9M8SeOPFvwv0SLxb4Z8ReCoPEfi3x54t8AeE9Sbhd1/ZtV1Qr46lzUFOqq1HL8RlODxOYYdQi51ctjmGdYLLfr0Y+xWYLE4SbjVwmIjTFzWpOUHT9pSpzftZU6caNapHMassFWqymqEMdQwmVY3H18MqspwwFL60uak7r9F6K/M20/4Kh/DTxDoHwLl+Hv7P37T/wAT/iR8fdY/aC8JeG/gh4N8M/COD4h+EfH/AOyz4ys/A3x28C/EvxB4w+NPhP4K+C9Q8D62+sIniu8+Lk/wx8Ujw9LZ+DPHviHWfFXw40vxv6h8Kf22z8cr74yzfCX9mD9ojxt4G+EWqfFzwfZfFGy1v9lbS/CXxV+K3wU8W3HgLxp8H/h/ofiH9pzR/ihovjb/AITLTPEGh6Rqnxk+Hfwm+G9+NAutcbx9b+GNX8K634hmzbml73JRxWIbh78XQwfsFWq05Q5o1ablisPTw86TnHF1q0KGEdetLkKcZRjTlNOmqmJhgkqv7qdPFzqYuksNXhU5Z4avGeX5gqtPERpSorAY6VZQjg8S6X3FRX53/DT/AIKDT/Fb4Y+PPHnhT9i39sqfxZ4G+PniT9nBfgymkfs2av418VfEDwTpraj481DQviF4W/aY8QfszaT4F8ET2XiHwx4j8c+P/j94J8Pw/EbwtrHwosbu/wDijceH/B2uJ8PP+Cm37PPj618MT3mk/Ef4d3HiH4VftTfE2/0/4iab4M0q48Iah+xZ8RdG+F/7Snws8T3WieO/EWkH4j/DnxNrUM8h8N6n4i+H3iHw7aX3ibwv4/1nRI4L24UvdSb1UsN9dg4++quD/sqWd/WqPJze3w6yuP1p1qPPTjzU6LksRVpUp1GlVnOFKNKo6s8Y8vVP2c1UWOWPrZY8HODSlTxH13DYuiqVRRm1gcfWSdDAYyrQ/RGivhLwR/wUF+Enj60+Dc+h/D/46vffF/8AZr+K/wC1BN4Zh+HUeueOPhf4P+DWq+CPDPi/wR8RvAnhLXvEfjGX4t3HjXxt/wAIJ4a8BfDjRPiJd+JPF3hTxhpel3ky6ZZ3Gp9j+zz+17pnx1+InxP+DfiT4I/Gz9nH4y/Cjw18PvHfiD4YfHP/AIUze67qXw6+KV14x0zwR498P678BfjJ8c/AN9ouqa38PvGmh3elXXjKw8ZaFqOhMfEHhbS7HVdAvdW09lUu0ot2WKcZpqVOr9SxuLy7FqhVTdLESw2MwGNpVo0J1JU1ha9WSVGnKosI1IToQxUZKVCosPKNRO6UcVTwdXDTqL4qVOvDMcu9lUqqEJzzDAU4ydTG4aFX68ooorMsKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivyO+Nv7ePxw+Fdj/AMFE/Ael+Dvhp4g+P/wF1z4AWP7IHhoWPiRtE+J1n+2BZaD8PP2dP+FoaTa+Lm16QL+0fa/EXwd461jw5f8AhXTz4O8Lrq9hb6VcW99cnKrWVKFWThVn7LDTrxhSpzq1cTUWIwuGpYHCUoJzxGYYqpi4fU8HTi6uJ9nWVJOcFCWlOm6kqceanBVK9KhKdSap06Maqqf7RXnKyp4anKEadWpq4TrUvdcXKUP1xor8XtR/4Ka+M/Ffwr/Zs8ffDvRfDvhef4hfsEftI/tufHuPxP8ADTxV8QLz4T6d8DvAPhHRx4P0jwxB8Uvg/Df+Jrf4++N10Wfwx4j8caGfFfhn4eeN9CtfE/g3U7q08Y6T7TrX/BTj4feDpWXUvhH8ePiJ4D+Htr8DNL/aS/aV+HfhH4XaV8DvgD4x+N2jeDNc0nTvH/h7xZ8eV+Mbx6J4d+IPgfx94/T4R+Cvjnovwr8D+MtH1Dxh4yZdO1+607q9k3ia+Fpzp1p0K1Gj7SjUjVw9X22aZxksa9PEwborCrNsizDLvrVWdKhLF04UKdSdSfKsHPlo0a1SFSl7WjXrOjVjyYql7DC5RjZ0KuFf7/608HnmW4uGGpQq1nhq8a7gqUoTn+nFFfljoX7c914T/bO/aU/Zw8Wt4z+K3iWb40/BPwT+z38GPhr4Y8H3fi7QPA2sfAH4XeOPjF8SfEOo3t34Ps9K+E/w81jxjJ4n8dePfiH4sKWN1rfh74e+CP7e8d+L/h58PPEXsXxc/al+K/8Awzl+3P47+BH7OnxmHxp/Zdtfi94X+FPg74t/B/xM+lftEfEHwJ8N9O8ZeE/Efwd8N+DPEI8W/F74S+Mdb1qz8K6Lqvhq88Pa54j17SfEmhaZBZ3ljFdS8nt4vCTxsYzlRhg8RjnZJSeHwjwEMQ4c0owm6VbMsJh5cs3B15VacZN4XFex6qWHqVcThsKnCFXF18Jh6TqSUKanjni1hnUm9KcJrA4qblOyhTpKcrRq0XU+7KK/H/8AZu/a8/aT+NXw7+N2jeH/AIu/s5/Ej9pX4f6b8PdQ1D4Z/EX9iL9tb/gnZrXwK8PeNNN1m5u/iD45+Df7RnxJ+LXxa+O2hAWN3d+ALTwoPgd4H+JGq+DvEngY/Gnwjd3l34p8H/Zn7Bnx38Y/tQfsW/suftFfEPT/AAzpXjr41/A74d/Enxbpvgyx1XTPCdj4g8WeHLHVtUtvDmna3rfiTWLLR4rq5kWwtdT1/Wb2G3CR3GpXcitM/a6E19d1jJYCeW067TdpSzSlmFTDOg2l9Yor+y8XTliqPPhJ1abhh69dwq+z5KdWNSnQqJSSxCxDhGUeWpBYf6q2q9N+/Qqzji6c44asoYqnD3sTQoKpQdb60or8qPhb+2t8WdI8EfGTVdb+CP7Qf7WXijQf2uv2x/Afh/w/8B/CnwV0OTwZ8Hfgd8Trnw/pDeJPGPxZ+Iv7P3wit30TTL3QdG0TQtS+IGofGL4hPJqeseHvDPjHT/CfjzXPDUHw2/4KReKPjT+1x+z/APDH4Qfs6fEvxx+zB+0D+yDp/wC014Y+PNu3wY0X7Pp/iPxD8PYdJ8V6npHir9orw98QtM8C+GdM8YS+FvHPhdvgxffFFPiBcaZJ4Z0PWvB9lrWsw82Cl9fjlUsOpNZvgMszDD80XBUaObcM4/ivCRxU3+7py/s3Ks0p1KsZ1MJDG5dj6CxMo4SvVp6Yv/Yo5hKvpDLsdj8BVlH3lWq5dxLheFMQ8Ml71S+aY3BulRahi6mFxVCssMpVYU3+r1FFFUAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABX5P+P/APgkZ8Evjx4+/a5+I37R/wATfj/4/wBb/auubfwxqGlfDH9oT9pL9mvwP4V+BWgeAbXwN4I+DWs/Dn4L/HDw/wCAfi7aeHpbvxr4p1DxB8UvDfiGLxFrfj/xHaz+HbHw/O2iy/rBRWNShSre09pDm9pha+Db5pKUKOJnQnWnQlFqWGxT+rwp08dh3SxtGhUxWGo4inh8bjKVfSFWpTdN05yg6eIo4qLj7vNVw6qqlGrb+NQjKr7Z4Wtz4WeJpYXFToyxODwlWh+RC/8ABOP9oPSF0rUfCf7aukaf428e/sc/DH9jT9rD4geI/wBmXS/FXiL4w+HvhCvjyDwV8YvhXEfi/o+kfBf40RWnxV+Ikes3njfTf2g/hlq8+qaJcyfDCA6DLFq/u/7N37CVp8AtW+Ht9qHxHXx5YeCP2DvgX+xBfaW/gv8A4R1PENn8Gr7xPd3PxCe4/wCEs13+zl8Ww+JXtW8HeRf/ANiC1Mn/AAlOr/aPLh/QCit67+s1MVVxCjWqY2tia+LnVjGbrzxeD4ny+tGbkneh9S4x4kw1LDK2Gw9LMrYelS+qYF4XJRSVFQ/drD0MLhqCot0fZUsFW4bxGFUPZclp0qvCHDjVb+M4ZXSpSqSpVsTCv+Nf7Dv/AASU8N/sM+NPDOoeAtE/YBv/AA58OPCfibwV8OfiPov/AATh8OfDn9txtGvLK50fwtc/FT9rTwd+0BbaN8Rtfg0KWDSviVrmkfAT4f3XxVEd1fXi+G77U72eTovhx/wTr+PXwzX9rz4hfD/9p34HfAb9pH9qLwz4Q0qx+IP7LH7FcHwq+C3g7xv4c8VeLfFWtfHjxl+zX8Sf2ifjz4f+Mvx/8eP4yvvD/jH4leJfGujXOr+GNH8L6fcabJeaRPqeo/rlRVurUlUVWdSc6qwtbBxqzk51Y4fEVKtXERjUlecZ16lapKtWjJV6vuKdSUadJQpNRc2oUkqmNo5hUpqjS9hUxWH9j7Cc8PyewlTpLD0o08O6bw0Ye0gqShWrRn8MftPfsqfFP4s/FL9nP9oD4GfHHwh8HPjn+zvpfxd8I6frPxL+Cuo/HP4ceLvAXxx0Hwrp/jvR9Z8AeHfjD8CdesPEEGveAPAvifwr4l0v4jQ2ukT6NqGlar4d8RaXrc8Nt4L8I/8Agmj4x+Cvgv4E6P4O/al1Sbx/8AvCP7d2jeF/irrfwd8LX2s6l4v/AGzPHg8f6L8QtX8L23iKw8Evqnwn1mK2uL/QLfQofC3xFu45Wh0rwFpMy6JD+sNFc9SlCpQqYZ80aVR4iX7qpUoVKLxSxH1j6pXoyp18Eqs8XiK0lg6lBfWarxaSxKjVTpydKWDlG03geV0FWSxEZOCai8VDEKrDHPlcot46OIcoSnCV4zkn8VfHP9k/xb8cPhF8BtK1H44XejftL/s3eJvA3xX+G/7R0Pw80G60u7+OXhPwLrvgLxB4q8Z/Bq31XStF1j4d/E/RfF/jbSPHfww0HxZ4Uu4vD3iq7tPBHjzwZ4k0rw74v0fwvxV/wTn8TftHQ/GfVf24fjl4a+MPjP4n/szfFD9kfwnN8B/grefs+/D74RfCb4xjTbz4i6/4U8FfEP4vftPeINU+L/irWtD8L3GqeM/EPxEv/Csej+CPB2iaN8OtHMXi3UfGP6k0VrNuc8TU0pTxVXH15vDpYVUq2Z5d/ZGOq4OOGVKOX1K+Wf7C54BYaUMN+6pOEdAoTnh1g/Z1KjlgKeBo4apVqTxFZUsszB5tgYVq1eVStio0MylLHJYqdbnxM6lWpzyqTcvyIuf+CcXx9+I/iLxx45/aJ/bD8I/Ebxp4s/YS+N/7C1gfh3+y+vwl8GaJoPxcvPB2oW3xYm8O6h8dviZ4i1bx5a3vhu+k8aaZ/wAJzp/grxTFP4eh8FeHfhP/AGLrz+M59B/4JW2nw++DXj39mf4SfGe1+H/7NXjC+/Z/8c+Hfg1F8K4tQ0H4R/F/4U/Ffwh8TPib4j+Ej2fj/Q7Xwh8NfjvP4NtNQ1r4Ox6XdaR4J+JWs+KfiL4X1/7P4l1jwfd/rhRRF8rnKCjD2lOlSqKnCMIVKdHNs7z2nCcIJQnGOccRZvmLUovmxWIo1J8zwGX/AFXH2NPlpQ5fcoVvrFCN3y0ayy3JsnVSir2pSjlWQZXl8HDl5MHSxFCFqeYZjHF/jz/wUD/Zc8T/ALQf7an/AATfm8LW3j+x8Kab4z+It7+0/q+heGLm9+HHiT9nv4WX3w3+PnhT4b/ErxQ+m3Wl6TqPiL9p34afAxvB2hNf6ZrfiXw0vxYtrGS78OweMNOvfbvjB+xB8S/iD8U/2sPF3gX9pe4+Efgr9sD9mrQPgj4707w/8N9QuPjD4B8d+CNB+Jvh3wP8Wfg98ZtP+KXhvTvCkOn2HxH83XvB+u/C7xbqeqX+hwXnh7x94Ne8YWv6MUVk6VN4J5fKPNhJ18zxE6DcvZe0zekqGNUIOTdOnWpxjWlRjL2Ucynic1oQo47E1Kp0wrVKeMo4+nJwxVCGXxpVUouUZ5ZiZ4rCV1eOuIg5QwtStK9SvltDD5XXlUy+jHDH43/sff8ABIrwX+zh4m/ab1bxZd/s4f8ACJ/tSfs/+Av2ePG/wl/Y7/ZVvv2GvhtbeG/Bs3xUg1XxNDH4S+PfxR8dXHjvxtoXxQm0rXvGf/CdWniq1n0Ox1DRtb09U0+y0nsvhH/wSu8Kfs0/tBfFD9on9m/4yfFDw/4h8Q/s0/D74B/CjwZ8dPi/+19+018O/hxqfgDVfiTf2XiTxfoHxG/a5hu/ix4HS08b6Np3hf4TXWq+D9P+Gp8P63qnw58UeGtW8e+Ibxf1eorolVqTqOs5yjWeHqYSVam/ZVp4epDM6bpVKtLkqVFCOcZp7F1JSlh5Y2vOg6c5KSwjCEaU6HKpUZ1MJVdKqvbQjUwTyZ4edONXnVGX/GP5NGs6Sh9ap4ClTxXtqcqsanwF+wN+yr8ev2SPCXxI8DfFn4+fCL43+HvGfxY+K3xn0J/h3+zf4z+BGs+HvGPxw+KfjX4tfEW01a/8S/tPfH+x8S+Gk1/xi1h4K06z0nwvqnh7SNPEWu674wvbo3tvm/F79gn/AIWr4c/b48P/APC1v7B/4bhufhrcfa/+EF/tT/hWH/CvPht4H+HuzyP+Ex07/hNf7X/4Qz+193neEv7P/tL7Btvfsf226/Q+iok3J0ZNRTw+FpYKjyxjBQw1GFCnSpWikpckMNQgpzUqnLTinNq9ycVUli5T5pyx2IxWKxTlKTdXEY2rOviqu/uOtWq1Ks1T5I+0qTmkpSbfwJ47/Y8+KV38bf2pv2gfgt+0p/wpX4lftEfBv9lr4R+HNb/4U54d+I//AAq1f2c/iF8YPF+s69/ZvivxOugeN/8AhZWgfF/VPCP9l32i6IfB32H+37XUtcvbm3ttM7H9vT9nT4ufta/sz/E39nD4WfGH4c/BO0+NHg7xj8M/iP4t+IHwQ8TfHG4Pw/8AHHhTWfDWsQeCdH8O/Hn4DR+G/GMEmpW9/pviXXdR8aaJAlpNZ3Xg29a7S8s/sqis60I16To1bypO6ceaUbxbTcOaLjL2cmvepc3s5KVRSi1VqKe9GvVw+M/tCjNwxfNhZ+2sny1MFhMPgsLUjCSdOFSjhsLh4RnGClzUoVZN1r1H+Unx9/Yl/bK+Pnwf+Afwo139r79nO20j4c6neX3xw8H3f7FnxVvvgr+01YaLPpknws8MeM/AWkft6+GfiFo/gvwe2mx6j438DSfGzxL4K+NGqhNP8e+HZ/h5Jqfw81P6R+Dmh/to2/x11OT45+P/AIea38HvCfwM8OeHLY/DX4Y6d8N/C3xZ+OXiDx54k1zXfH3h3wdrnxK+NXxR+GOhfDT4c6b4Q8B/2B4l+LninTPHviDxP4g8SWOm+H7fw5p41X7KorolWqSqzrSlzTqYvFY6opRi6dTFYzBVsBXqzpW9nJvD1k6cHB06OIw+BxlGMMVl+CrYfkWHoxoU8PCHs6dDD4bCUHTlOE6GGwuPo5jSo0qkZKag61F0aqbftcHXxOCnfDYirTl+Xn7ZP/BOvxL+1B8QPiB4j8HfHjSvhD4O/aL/AGf/AA1+yt+1j4XvvhDP8QPEvxG+Bvhjx54n8XWtn8JPHVj8U/h4nwa+Id5ovxH+Kfgm+8aeI/Cvxm0U6R4s0q/tfA9rqvhW0ub7V8efse/tR+If22fg/wDtS+EP2lP2dvCXw8+CHgbx18I/BfwZ1P8AY/8AiR4m8SSfCn4rap8HdX+Immaz8VrH9tXwppNz42Nz8H7CDwF4s0/4SaV4f8KWWsXMOv8AgLx3NaRXM36XUVGHlLDSwkqMmngqmPqYfnbqqMszWOWMVSNXnjXpzhmeY0qVHEKrSwtDHYqhhYUaNepCXRWlLEOs60nOVenh6U5X5ZKGGoYHDUvZShyyoTdDK8sp1qlF06mJWW5e8ROq8FhnS+PtS/ZG8EfDLwn8XpP2Ivhz+yf+yj8ZPjTe2N749+J0X7K+keIdJ8bXKanqd5qWpfErwt8JPiF+zj4p+IevSQeIfFL6JrOs/FCKTRdc8QX2tz2+sJc6jpmo+A/s7/sg/tqfs0/sifBH9mvwH+2N+z/P4p+AEXhjwd4P8eav+xP4zuvBPi34PeGPAVx4RtfCHxQ+Gf8Aw2iPFWreNf7aktPGMHxC+Hnxm+F2nR3ulafo954D1HRpNWttV/T+iogvZwxFODlGGKjl0K0VOVuTKParLqdK7bw9LCxxGIpwpYf2VN0sRiKM4zpYitCZKcpyhOVnKEsRNScY3nUxUIwxFSs7fv6lSMKf7yt7ScHRoShKMqFFw/DDxL/wQk+AfjD9m34p/DPXPij8WNL+P3xa+H37QPhbX/jp8MviZ+0F8EvhtY6x+0Z8RPiB8YfF1pafspfB79oHwT8KvEHwd0T4m/EfW9T8PfB74jX/AI6a98M2uleF/G3jnxjJaya3P+xfwk+G2k/B74ZeBvhdoWqeKdb0jwL4b0zw5Y6v428Z+NviH4p1GLT4FiN3rPjL4jeJfGPjbXLmaTe6z+IfE+s3lvAYbJLxrW2gRPRKKuE3TovD0lCjhmsOlhqNOFHDU1hPrbw6o4elGFGhGDx2Lk40YQU5V5yqKUuVqat61WNes5VsRGpjqv1irKVTEVKmZPAvGTrYiblWxDq/2bglH286ioxoKND2UalVT/J20/4JT+C28af8FCdW1v4lvqvgP9t34f8AjXwD4M8BW/gDTdMuP2cIfjLBrniD9oHV/DvipPEN1P421D4t/GDVrL4tXLXmkeGG8Pax4f0aws5b17dtVbkfE/8AwSk1rxF+yD8EP2cdW+OngH4meMfh58bvFf7Qfxm1/wDaK/Zzf4zfs+/tafEf4gXfxJ1rxg/x+/ZltvjT4Dn8T+GbLxh8RLfxz8N/DMnxnlsfAfiv4ffDi/mbxNB4VtLRv2QorKFOFLD4fCU4+zw2EwmUYHC0YNxhhsJkeJqY3LqGHSa9jCONqvGYv2fK8zxkKGKzN4yvhsPUpXUqTq18RiaknKti6+a4rEzdv3+KzrLqOUZjiqsfhnia2W0I4OniJRdbC0amKWEnQeNxjr/k/wDsb/8ABL60/ZHP7N4sPit4a1yz/Z81v9tfWrfw/wCDPglpfwl8HalH+2L8SNE+IY0Dwl4S0TxzrmkfDjwv8KjpB8O+H9C06LWrTUtIezji/sBbDybmLVv+CePxq1T4/wDx7/ae0b9oT4B/Bv43/Ej4JfGH4O/D/wCIv7O/7Hmt/DPxPHe/EIeFrP4dfEj9qu9179qP4hWn7XvjH9n3RvBmjWvwnGpad8J9I0W/1DxXcw2FtpWt2WgaJ+stFOtBV5+0q3c/qWOy5TjKUJRwmZYGrl2NpxlTcXGdXB1qlGNeNsRR5vaUKtOqlURRqSoOTp2XPj4ZnNTjGrGeNp5g80hVqRqxnGcFj39ZdCalh5SUYypOnCEI/ixq/wDwSz+LXiv9kv4I/steNfjd+yj4o8N/s+/ETQfFfhTwVq/7EXxG8R/szfFrwtpPgnxR4euvDP7V3wC+IH7cfjnxL+0H4gu/HHiqb43w+Nbr44eD9/xl0Xw9478SeG/FWs2Fxc31Hwh/wRvsvBn7MfwM/Z60H476R4V1D4P/ALSXxt+L994s+HXwK0j4feFvEHwb/aT8RfEm4+Nv7Mnh34XaN8QJNJ+H/gTxD4M+I7eFPDd9p2u6vY+FL7wf4M8Q/wDCJ6xDo50C4/bWiuhYiqq2JrqSVTGYqhjcVaEFCviMNUwFWnOpSUfZSjOeWYL6xScPY4uFKdLFU61LEYiFXCVKnLD4bCyi5UMHhqmEwsJSlJ0KFSlm9HlpzbdRTp089zT6vW5vbYWeIhVw1SlVwuEnQ/LjR/8AgmkNET9vdtK/aC8ZeGtS/bD8K+L/AAF8MfE/gfw7B4U8W/sseDvG+v8Axa+JevWPgrXIvEV//wAJHrFz8bfjl8RfiAdetLTwPN/ZJ8H+FRarf+E4/F2o4v8AwT9/4Ji2X7D/AMYvjN8YrXWP2ZNOm+MPws+D/wAMbv4bfsl/sdWH7H/wo0c/CLXfiRq1v40m8Mw/Gn41ar4l8Y+LLb4gx2XiXW9f8R3WoXD+H7OWG7jsHtdK039YaKyw7eE5Pq79n7PL8Plcftf7FhaOKoUqcufm9pVlHG4ypXxU+bF4rE4rEYzFV62LqzrS1xMpYtVliXKr9Yx9fM6zk3zVMbicVluMqVXNNT5I1cnyuFDDqSw+FwuBw+BwtKjgofVwooopCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr8/fjp+wZpPxp/bM/Zs/a1X4gJ4Zs/g1YyWHxQ+F7eB7HXbf47x+DrvXvFH7Pj6h4vm17TrzwU3wJ+Jni3xV8RNH+yaJ4hOv6tqkFpK2kQ2TTXf6BUUQtTxWCxsUlisuxEsXgazipSwuKeGxGEWJpKScY16dHFV1Qq258PVlHEUJU8RSpVYE/3mGxmDn72GzDCzwWNovWGJws506s6FRdYOpRpT0afNCLTVj8nfAH/BLXTfAln/wUNs1+Neoa1F+2z4b+KHgL4dQ33gOKKy/Zj+HPxV1r40fELX/Bvh6yi8YGPxtaP8ZPj/8AEfx7c3ELeAxf6W3hTwhJawp4XttcufG9a/4Iu+BofjxrPxp8O6N+wN8RH8eS/BrWviEP2x/+CcHhj9qT4lad4v8AhT8PPBnwrvdR+CHxgsfj98Gte+FnhvxX4U+H3hjWYvCPirSfi5D4V+Ix8Q+MNG1VrLxDceGoP3GopYVLBVoV8LelWp4PKsvjUTcpPCZLPFVcBTm5uXtZRxGOxWLxVWpz1sxxtZ47MqmLxcYVovEyeLjiIYl+2jisRmmKr8+rniM4+oLH1L7wcqWWYHC4ZQcY5fgcOsvy9YXBTqYef5d+Lv8AgmtaXf7V/wARv24Phn8WbX4YftN+K/iB8KdY8O+P7b4aRa3HD8HPCPgLwR8PPib+zd8VdPh8b6BdfF/4T/FSw8JzeKtOsZdW8G3fww+JJ8L+PvCckut+F7h/EX1Bb/Cn9pqDwn+0Zpkn7WMV54v+InxI1vxd+zp4ruvgL4FGnfs3eCZtH8Kw+GfhRrXhey1izHxx8P6X4h0XxDqXiHxNr2t+D/HPiPQ/GWoaDpfiHwlqGkaB4m0/6koqYU406MsPDnVGVDEYZQ9pUfsaWKll86v1aUpOWFqc+W0KlKvhnSr4edfNJ4epSlnecvH05ylUhVlyupCeGmpOEG5vCU8VRoRre7avSjSxdSE6NdVKNaNLBKtCp/Z2X/VvzS0b9jn9pyz8T/G34/a1+058D9c/a++Lnwx+G3wH0rxyn7JvjnSv2cfAHwV+HHinxr4vi0PTv2fIP2vZ/iZr/jnxHrPxL8b3eteONc/all06CdvCaaL4L0vTtB1nTfFnrv7Af7NnxW/ZA/Zi+GX7NfxO+MPw9+Nlp8GfCvhr4efDvxd4D+CfiT4IXH/CBeE/D2maLpVv400XxB8dfjtH4i8XST2d3e6h4k0PU/B2jTw3VvZ23g+yezkvb37QoranOVGFelS5YUsTHDxq0owgqdsLXxuJoulT5eTDz+tZnmWKq1KCpzxGKzHH4nESq1sbiZ1YqXqzjUqSnOpGXNzynNzk1hcNgoqpK/NVjTweCweFpQqucKOHweFo0owp4ejGH4j/ABt/4I9zfFq7tprn4s/BHxvoTfGX9rf4rX/ws/ak/ZFtP2mvgZHd/tUeOtD8Y2/ivQfhRf8Axx+Huk2Hx++DdhpereD/AIc/GjX77xZpVp4e8beN7c/C63HiG5Rfb/2ef+Cd/jf9mTUf2Grv4c/tA+G7+0/ZW/ZOb9jz4oWHjH4H3mpj40/DiLVvh54isPEPgebQfjF4X/4Ul45tdc8Bb5L3VovjP4auNI1mXTR4WgurGHVpf1JorPBpZfSwdDCfuqWAp4GlhYfxPZ0styfM+H8HTk6vPKtCnk2c5ngKkKzqRxNLFzliVWqwp1IGJ/2yeLnif3ssdUxNbE30jOrjM1oZ3XqwhHlhQqSzbC4fHwnQjSlRxFClOg6fs4pFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr8nviT+3b8Y/BX/AAVE+GP7J9l4M+H11+y5rvg/4e+FfiH8RLq08Qv8TPD/AO0X8Z/C37TfxC+F+gaZfW3iZfDcXg248Jfs2XNhq1pqHg241KXXvHnh6eLxJp0CQ6dqn6w1+UXx6/4JjX/xl0z9qzUtB/aS8V/Cj4u/tEftO/s9/tGeBfjH4S8FWV14j+AX/DPfg34V+AdC8K+E9O1DxQdP8Q3mp+GPBnxAt28Q6m1jplpefFXULu68HaxHo89r4hiLqLF4SShTlRp1aUq6r1alOhVoYjGYPK8bSao0q1X6xhsqzHMs7wNT2c6MMbktCNSniKlWhg8VfLGeGxdJ1PZVa9GVPDVowcp4bFUoTx2Dry+z9TqY3BYXLczjCNXE1MuzHEwwtKFRvGYPJ+G/7fnxd+N//BStP2dvhP4X+HF/+xr4f+GPx2k1/wCLV9pviW/+Ifjf4vfAHxl8PvAXxDuPh/rNl4ssvCGm/CXwv8QPiXZfCWPVtW8Ja7qfjL4nfDT426Zo19pWk+BbTUtdj/ZW/wCCiHxM/aO/bn+Inwhk8CeBdC/ZM8UfB7x38Qf2PPibbyeIX+JPxtHwB+Lnh74L/Hnx3q8F5fxaBZ/DO+8a+MdGh+Eiaboiah4g8LacPH8+t3ugeNfC8MPYeNf+CaVq1n408M/Aj4vR/s9+Atf/AGTPgl+xV4P8PeFvh9Pq+s/C34IeCPiJ468S/Gb/AIQzxa/xA0a9g+IHxn8EeL7DwXpPju4s31L4a6/4btPiRLB491+4Wzs7nws/4JYfBT9n39ob9nH44/ALxr8Z/CWj/AP4a/FP4ON8MPiZ8f8A9p39pPwxqnww+IGh+DLLRPB/gCL4/wDx98e6P8EtM8Ga34A8K6vHb+BPDQtNf0/SrPQL60todP0m907XCxpU6mXSxM6lajhMLxBhMVCNoyzLE4x8SxyrNalNSjLB/Vo4jhuvRwscdjaeHl/bGElRqRy7JsdXxxjnUjjaeGiqU8RichxOGrpq2DwdClkFfMMsvK/1nE1J086wGYYuGEwNKvOjhcfgm6ea43DYPgPBvxa/4KHXv7U37Qvwx8WftFfsPxfBj9mHwt8EviJ4/wDFGnfsN/HnTfE+u6V8S5PiX4l8UfDqx1G5/wCCimt6R4V8ReEPhv4G8Paunj6fw74tsbu88e2l5N8OILXRVsNf+U/gt/wVX+JXjf8AY0+MP7cuoftqf8E1/ipo3wj/AGVPGv7Rnjb9k/4EfC/xHrPxo+EuqX/gjXde+E/gb4rfEnRv2+/ifBpGox+I4NH8O+L4tT+A3hK51vVYdb0LTv8AhD76F7zTv0h8S/sOavqXw5/4KNeHvDPxlHhb4k/8FANW8W33/C0W+H7a0fhFZat+z34F/Z78IabD4Wl8cWS+Nl8E6F4LfW4pxr3g1dVvtZuLdbfShbrczcbqH7GX7TvxG/Z2j/Zr+N/7THwA1PwTpfij9mWXQJfgf+yF4/8AhJMvw2+BXxM8I+N/Gfw48TW3j/8AbK+PkGtj4o+HPBeleCLDxDo58KjwLDd6xq9zofjdbu10mw56dKpWo16FSssI6+U5FSwddOcqmXY7OsPjqPEv1qry4mWLnw5UqZROniY0a08THAZlXyScMTi1HF9Tq06eIoYn2McXCGa46tjsI+bD08ThMmxGWvKYYKNOVP2FDiOH9sVK8ateEqTqYKnj8JhcPTWCo/EfgD/gqX8e7PwZ+1X8Rrz4l/sg/tq/CH4E/sT6/wDHiD9oL9jf4UfETwx8GvCH7UGmrcf2F+yTrPic/tP/ALTnhf40+OPE1td6Nrd5pvw98ceCfFvgPSX0U+MfDdnF8S/BmoQ+9/8ABRT/AIKJ/HX9kH4afDqz+Ffw7+GvxE+PGifDjSP2kv2rbXxQniqx+HvwZ/Za8C6r4b0b43eOrW20rXIdUHi3xFr+s3XhT4JeGtV8Ty/a7jTPFninV313QPhz4oim9g+LX/BOif4i+M/2p9a0D4y2/gnwd+1t8S/2LfiZ8R/BifDCDW5/7S/Zd8WeHbn4i2Eevjxvo0N3B8fvht4G8CfDq7u7jQFvfAcmhXviIy+NrfVLfw3pPmvxO/4I9/C74+2H7W/iP49fGf45+KfjZ+1pZ+NPC2v+PPhn8cv2oP2f/ht4d+GB0PWvCXwP+F99+zr8KP2jtE+FnxJ8K/Brwxqrm/g+I1nr6/E/xVrHjzxD4hi02x8b3Ph3TdateaisRHBqToRniauDhXpqvi62XVMVmGAwGAqTp08HDC4vF57RyqrUzBwrZlkXB86eaVsvzPMMNmuMwoUIOUKGIxlRKq6WFeMhRtGjTx+HyrBY7H4mnec41MDhsmzHH4dYKnV+q5/xRTqYTC43KsJXwuD9v/aG/bpX4Rfthfsp/sreCvCHiD4s+IfjX4Z8b/EH4h+F/hr4H1P4geOPBfw7svEHgb4f+B/G+v3dl4p8O+Gfg38P77xb4z1vxHq/xP8Aiw8fhDVfDfwo8deCvCLal8UNT8J6FqX6J1+VsP7CP7RPgf8AaM8GftI/Bf8AaG/Zq8OeMrb9ln4V/s0fFe8+Jv7FnjH4heI/ibJ4C1iPVPEfxEtvFngX9sX4KXehar4yh07w3pVppHiiw+I8XhTTfC+j2ltqerW8TQt+qVbuFKGHUVV9viI5jnsJ1VGdONTA0c4xlDJK1Om42jDF5LSwOOkpz+s08Ri8RhsTRoyw8FPnozrzkva0I0YvA5PVdqntH9exGU4Otm9CT52orA5tPGYGnGnCVGdHD0sTSxeLWIbplFFFYnQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFfyz/tM/8Fyv2zPgt/wXp+C3/BLjwl+x94c8TfAD4gax8KdDvPFt5ovxEn+Mvjfw98QvDEus+K/jh8OfENhrVr4CsPhj8I7mbVH8W2V14G8ZCWx+EvxEiv8Axp4Xv7ySLwT/AFMU6MXiMtwWa0tcHj6mMpYeUvcqueBqxpV1OjK1Wmk6lNxlKKjeU6EnHFYfF0KDxCeGx9XLqumJo4LLcfNR96H1fNaM6+DlGovdlKVOnNyUW+WyabhOEpFFFfgX4X/ad8a+EP8AgrX+1N+yX8LdN8LaJ45+Onxa+CnxB1n4m/GDQvFb/DGw+F3wp/ZW+Cl1488A/Dc6RqPhW2+J37SXjLS9Rlbwn8PtP8Zad/wgHgfTvGHxx8a2et6B4M0nwD8RYg3UxeGwcV7+JVRwk3aMFRdKVadTTSlRw8q2KqyV5qlh5xpU6tWcKbGrUcRWekMNRlXn3ajaMIR71K1WVOhRjop1qtOLcU3JfvpRX4YfEP8A4KE/tY/Dr4PftV/tGazpfwNn+Hvw2/ap8VfsVfAv4c+EPgn+0B8UPiTq/wAQdT/ac8K/AL4ffG74kXngHx5qev654a8NjxTO/if9nX4R/BvxD49+J914ctL7wP8AFzwjq/je0+Hvhe14W/4KHftVaJ8DP2gfij8Q/hwniTR/2c/jV+zdPqnxb1/9ij9rz9hfwx8T/wBmL4meJ/CGk/HjXvC/wS/a68Tn4heGviD+z1os3j7xJrfiaLx38QvhzqmhaV4V1IwWd9rGr+HtDeEaxtDC4mi19XxVDKMRGrLSnRpZ1DJsThJYqS5lhYwyziDKM3xU67hSw+AxcvaT+uYTHYTDPExeGrVcPO0q1LGZpgeSLUXVxGUVMdhsUqDrOlGqpY/Lcdl1DkblPE4adSUYYKVPFz/cWivxjl/4KK/GnVvH/jj4SeGPDHwq/wCE+8Zfth/Bv4V/stfbNJ8Watp/ib9nHXPiN8R/Bnxl+InjWDTfGdnDrvifwt4d/ZV/ay+IPhrUvCmvaLoK+H1+E8Ou+H2vf7Yj1/1T9qD9oP8AbQtP2hviZ8Bv2V5v2ZvDa/Dn9jvS/wBp/wD4Sv48eAvif8SbrXvFU3jb4qeErb4WW/hjwH8W/g5a6fo3i1PCGl3TfEm58XS3Xw6m0y9hb4efE6LxjDP8PsamKoUqFHE1Z+zoVauYUpTlCfNQllHDa4rzd1aUYyqtZblEcQ6/sadaVbG4LF5dgo4rG0lRntTwtWrXrYaPL7aj9ScYuVlXp5nxBHhnKq2HqW9nPD5nmk6awWIlOFGpgqtLMZTp4GrTry/Uiiv59P2sP+CuPxO+Gv7Pvw4/aJ+E0/wv0t739ibwD+2l4r+AN1+zL+13+1v8Qdb0vxnoF54qfwX42+J37ObeE/hl+xH4Fms9HvPDvgb9or49wfEHw3491x/Gmqf8K78NaJ8GPEDeMPRv+Cj3i7xd4r/aK/4JveFfD/g/9sr4l+Bvir4Z/ai8T+Lfgn+xt+1Jqf7KvxD8XyaF8PvhdrXhTVNf8b2X7VH7IWj6rpXge41e9u30vU/iyCz39wdN0LVXlmjHXi6GJwc6tKrRtVw+aYjKcTBTVWNHEYWrjaNb97hliKNRKrl2OppU5ydKph5rF/VabVR8mHq0cRDBVIzcaeYZcszwjkownUoTwOXZjBSp1p0p05PC5xlVW80lVjjYwwn1rEUMRQpfuLRX4Vw/BCw+Mn7dXgv4BeMvGP7dnwt+GHg//gmv8P8A4j6P8JoP+Cgf7Wngz4ieEviH4j+PHjfRtWvPir8Rfgd+1Vq8vxb+I2jaUsPhrU/Enib4qfF3Spf7Khh0bxNrOj29hdyfJPxxh8eeOf8Agnz49+I/ij9pD9qzWfiz+zF+3V4U/Yq8G/Hv4ZftZftJ/AG4+Lfwf0f/AIKD/DP4LX+vfETwZ+zz8R/hF8IvG/xLuPh54v8AEXwq8b/Eh/Adxrd94k8P6prulappGrw2q6VlQf1mWFhStz43FYynh1KScXg8FxtW4BrYqVaj7ah7SOdyy6q8NTq1XUy3HyxWFrYmWCxNFayi4VJU53XJXyfAzkoySWY51wvQ4uwtDlmqdVYdZW8bCpialOnUhjMGqE8LGOJp1Y/1FUV/ON/wVC+LXgD9m62+Av7DHw4/bp1b9jjxHa+A/jr+1zafFn9oL9t3xrbeKPFOpfDLR9T0X4H/AAb8TfG39o/40ar8TPH3hj4mfH/xzo2ua74C1HxlrWl6r8NfhD4q8ITWUHhVzplftx+yj+0L4U/ay/Zp+BX7S3gkRxeGfjf8LvB3xH0+yju4786RL4l0a1vtS8Pz3kIWK4vPDuqyX2hX0iKgN5p842IQVF0VDE4fE4rDydWhhsVTw8qnI4xarTzDC05KV3TlV/tHJM9wdahSnWnhf7Op1cS6Sx+FhKKzlh6+Gw9VJVcRhq2IUYtuVJ0Xg6rp1oOMZ0/a4DNMox2HqSiqWJhjalPDyqvBYiS+gaK/NP49fG39sfU/2qvFn7NX7Mmsfsy+ArHwl+yt4W/aKuviF8evhz8TfitcXXiHV/iJ8TfAyfD2Hwb4G+MvwOs4NE8QQeFdN1OT4g3XjuG58ASaPfWzeBPiPF4zhu/h586fDT9vP9rT9tbS/B0f7Ilr+zt8CtYtP2FPgH+2H8Q9Q/aS+HvxL+N2ja54o/aT/wCFk23gL4Q+Crb4dfGH9n+Dw54d8P3fwd8a3HjH4war4m8aXEdvq3he0034Vyyx6xdw88K9KeAq5lzOODw8qzxFVwm/Y4fD4riTBYjFyhCM5yo0sTwjxBS9nTjPGVZ4GlGhhassxyuON6J4ecK88PJx5qUcC60037KjVzKHD88Bh6k2ly1cV/rRkqhOzw1P6zXqV69KjgMwqYX9t6K/nc8A/Hj9qL9qz9o3wZ+0l+yZJ8Afgx4p+MH/AASN/Z8+NWqWv7RXhjx38avDmj3etfFf40a5pPwysdI+HHxF+BM72eqa1qF3FqPxhu/HATwppXh+3eD4QeMp/Fssvgr6V/Z//bo/aU/a4+Iv7N0XwssfgJ8H/hP8Qf2H/wBnv9tb4r3nxK8MeO/id43tU+I/jfxf4e8WfCDwK3hn4l/DDwvp0Go6X4fmn0P4w+IbnWo/Al1oy3GofCX4mWvjBoPAW8IytThiFHDYpZhnWAxVCU1Uhhf7FzLjvC1cT9Ypc9OvQlgfD3P8wnGipYmnKgsJTw+IniMtq5jjVTpvFSUZzo4bCZNiXN05wq+0znA8I4ihg6tCS5qGLeM4xy7BUlOTo1YwrYmdeiqOLo4T9jqK/nb8Mf8ABW/42v4x+K2jS3vwg+LGiXX7Dn7WP7Wvwj8R+Cv2Tv2yPgp8MPDfiX9nH/hC5tN8H6B8fPj7rOleB/2+fhP4st/HsH2P4/fs7aD8HdG1Kw8M2fiSDwnpmk/FDw5F4d9pvf2wf+CjPhubxr4Wu/B/7K/xH+J/xF/4J/8Aiz9tv9mTwj4C8H/FPQNN8PeNPhr4i8F23jD9mr4ia74m+MF/dfGGTxDpvxN8GaR4G+Nug6H+z3bnXbfVNS134RW9hdxaVpkKceR1JyVFRwFfMJ+0aShSw0eL6leDnBzpuUMPwHxViVVhOWEq0Msi6OJqTzHK6eN0q0KlKap+7OcsfTy+nGE4L2lWriuF8FTqKVSUIU6TxfGXD9CSrypVqUsXVlWo06eDxk6H7d0V+U/hX9sL9oz9rmH9oXUv2CE/Zw1Hw14M+Af7PGq/Bbxl8erf4lTeFPEP7RXxu8LWXxs1Tw94+vvhxq39p2ngHwX8APGPwp1O80/w9oknimXxh8QIUl1S30/Srmxk9b/b80L4SR/CC0+Ivx/+MP7Rnw/8LeCLW/0nQvAf7Mvx8+LvwA8UfFz4x+P30Xw58NfDHh7UvgJ4j8CfGX4jfES/8Qef4Q+E3wrs/Gc/gvxPr3ji4u/FngDxZrek+DtX8HmPVfAQqurha0sRS9ong4RdTF1Jwq4inSoYelRVV4nE4/2NP+zKNDn+tyx2Xxc6McROpQjCOljJUPZ1oxo4in7WGJnGVOjTpvCYTFqriHVVKWGowWM9niKlaMfq8sHmHPF/Vf3n37RX8p3xz8U/toeEvgz8S4/j9+0B8ZvBH7RP/BOn/gjp8Bv2q9N1P4e/GHxb4K8J+MP2tNY8UfGLUPGeufHbRvh7rfhrwV+0fpsP/DOfhf4d6h4Q+IcHi/4W6nD4k+J1/Z+G57/xjbajp/6byz/Ebw//AMFVf2W7zUPjX8cdZ8L/AB3/AGO/2sPHXiL4P+JfHBsvhB4Ln8D+KP2R4/B2ieHPhd4U0jwh4OuLzwjd+OviDd23xD8d6J4v+M15/wAJlqmga38SNQ8HaL4L8L+Fe2WGjHFxw31ilKMq3EMVioSjPCujkdLiSrRqwqwlJVJZnT4WzLEUlT5sNhsJLDVK+L+sV4YR5ycoU4SnCUak8Nl9aNNppueMwfDGY142ny1IU8Hg+LsnhKdalSr1sfLE4alhfq2Hljn+vVFfy+fAL/gpt8Mvj9/wVm+GHjzRf27fBms/Bf4qfBX9rz4ffDr9kzwl8dfDWs22kP8ABnx58C9F+FviPxb8FfBvi7Wb/Xv2i/jzfH45fEX4d6LqPhmT4nN8Hn8LeEdG8OWus+HvGVtP+gH7U37Rdn+0hpf7Gnw0+GOoftT/AAp+G37RP7cGk/A/4x63qHw3/ax/YU+NM/g7wX8BPi/+0HN4d8Ha38R/A/wL+OHhjQfGfiL4b+ENB1v4gfDa40dtW8N/8Jp4M0Txfb6hLrq6by0YVcThcoxFCKqPNp4eKp8z/wBhjiuIauQUamOlGE5UVGUKWLrwVOVSnCvGhCFWtyKpvVpqhXzKjXk4LK8NmOKxFop1asMoyetm+YU8LCU6dLEVYwwuLo4SUa6wuLdKnXWKpYaq6tP9g6K/mC8HyfthfGn4Q/AS/wBej/bM/aQ/Zi+BHjf/AIKOfAT4hT/sr/tfaP8As1ftI+KPFfwK/aZ1X4PfsvfGD4qfGTxh+0z+ytrvxP8ACvhD4PeCfH2i+Od/xx12bxj8TH0vx98QvBfjDUYDqWlfpH/wT6/bjvPil+yr+xnZfFjTfjz4x/aF+K37LfgD4j6z45tv2XP2iLn4ReMdSm8BXWunxLrn7Q3hf4J237NPhbVfHFrokmuxaLfeOfDtxLqGu6TpelaGl3rvh7Tb+J1aMMDjce5VFTwkMPiVQlSf1yeCxVDOsXh61TDwlUdKtPBZFicw9hGdWDwVfDyhiJ4qhm2EyuZ0qsMS8JKMPaUq2OwmLqRqJ4ajjMuxWFweLpwxLSpVKFLFYr6rOvUdCUa9Gd6P1ephcRiP1aor+SPwd+2B+0N+zZ8B/Bf7VWj/ABV+LvxW+IH7Un/BG/8AbA/bz+J/gv4r/Efx38VvBHhT9or4Va58IfGXw78UfCz4deLfEWo+Fvgn8OdCf49eJPAF58NPhZo/gbwPq/hHw94Jg1myv/EPhqPWLv8AVP8A4J66v4y+Gvx28dfs7/HHw38Q4Pjf4l/Z7+G/7RMXxC1D/goP+0l+3N4B+JXg7UvGPinwVretN4Z+M/gv4TfD79mXx+/i2OLV9Q+H/wAC/hVovws1nRPENpY+B9ZutF8BPoHhzr+q1YVYUKqVOvKGZ01RupzqY3J8x4my3MsPhpRfsMRSwsuEc5x8qqrwxEsr+qYuGClP+0sPleeLawsfaO8qE8RTp0azXJH2FShwvVhWxVO8q+EqVa3F2V4ChSlSqUqmOjXpTxNKjUy+vj/2Jor+eX/gqB8SPiunxO/bZ1/w38Y/jJ8I/wDhgP8A4JteCP2vfgNbfDj4q+PPhx4I8QfHHxF8Tfjlql/rHxj8JeEte8O+Hvjv4UGn/s6eEvAdr8N/irF4v+HsWh+KfiFGfDMmseJo7/TvFPj18avi/d/t43/xAt/i18fvDXwu8E/td/sC/DzxP8b/AAT8aPjjYfswfsn6X43+HfgjWPiR+x/8d/2T9NfRfhf8W/Gv7QHivxv4P0XSPjvN4L+KWkfDAftKaDffFP4r/A3Vfgh4H8JeM8cJB4urllL+HLMMdSw1RtOccJh8RxDLhrDYqpyXc3UxsJ1pU0o0o0Z4LBU8TWz/ADTK8lxmuMpywcca5q7wmXVsZTSt/tmIoZLknEFTBYaMXOq6n9ncQ5aozlSTeIjmM50oZXluIzRf1C0V+NP/AAUf0r9rofsGf8FDvH3jz42yfBf/AIVF4Z/aD+Jv7Ntx+xz4z8Y/Djxb4k+FXhL4Mx6z8LIfj5491fSF+I/h74keGvipZav4t1WH9nvx38PPDPiPS9H8L+F/Fd74q8E6z498E+IPcP2wtM+Etz+zV4C+KX7QPxp/aZ8FeGPCfgvTrPRPBv7O37QXxe+A/jj4y/GX4jaX4a0H4baBpms/AXxL4G+MvxM+KGq+IXn8K/DD4YWnjW58F+K/Enjq8vfFvgLxdreleD9Y8H81SrKGDr4qNKpWnRpZXWWEoxnUxVVZrg8ViqGDp0YRlUnmvtsJVy2OXwhNzzKdDD+2hCdSrR09gvbYGlKrCEcbVz6ksRJqOHovIamWU6tapVm4pYStHNKOKWK0pUsFGWIk5S5qUP0mor8U/Fvjz/gpl+y1/wAE8734l/EvXPgv4l8Q/An/AIJW/Efxn8VfEOsDxL4j/aEl/bi8C+BLPWfDup+bpVvL8H/E3w00jRrDxFP8Qr6SB9Y8RePLGyvdJJ8L319JXn/wI8OeOfB/xE/bD/Y+034n/to/HT4daf8AsbfsU/tI2Fja/tOeJPE37U118RfiXqHxq8K/FnwJ8O/2h/jl8UtA1L4aRfHbSvgj4fmtLHSvix8HdF+G2ra5401/4P8AiL4RX2q2uvaB21qDp1sxo06lOusFOdKjVpt1IYmcMVn9J1WqEa8qeEeD4dxWZU6tJYmticNjMsjgcLi6uLlCjzQbeEwOLqRlCnjHGU2uVRoU+fhbDVG3iJYZzqwx3GGU4RUnCEYTo5pPFVcJHBU1iv3sor8o/wDglJ4t8ZXvhf8Aav8Ahp49174xWetfCP8Aaw8XaJ4d+B/7RnxD8W/Gn9oH9nH4Z+K/Anw98b+Avhx8Vfjp4p8TfEW2+Luo6/b67qnxR8Ma/wCFPjF8bvC/hzwP488NfD20+K3iO+8Hahb6Z91/tOfE3Xfgr+zb+0D8Y/C9npOoeJfhR8E/in8SfD1hr0N5c6He634H8D654m0q01m30++0y/n0q5vtMgh1CGx1LT7uW0eZLa9tZmSdOPH4jD5dgXmVeo/qccnwmd1JqKnOlhMVlVDNnGSoTr06tWhQr+znLC1sTh6tSEpYTEYmhKlWqbYGhWx+MjgKMEsRPNcRlNLn56cKtajmNXLqdZOrCnUhRxE6arU/bUqdSNGpH2tOE1KK9xor8SNe/bo/bF+C0WozfGy2/Zl8VXXxU/4J7ftH/tr/AAU0X4WeCPiV4ej+EXi79nrw98OvEOqfCX4pa/4s+MXiC++PHhnVIvi54attP+KPhXwV+zneX03hTXjL8PNIbxHZxeF9H41/tB/8FIPAn7PfwC8ceGfit+w037Rn7S/jnwh4Z+EvwAl/ZT+P3jbSPEOr/FHQ/DfiTS/ANr8Q7P8AbU8A61LpfwL8Jaf8VPiT8Z/j9cfDTT9N1v4Z+F5te0z4HeBNU0I6F4s7JYarDEVcLOKjVoYjB4OuuaLVHG4/PM+4cw+EfK26tWWbcM53h+egq2HccFGvCvOjjMBUxXPCpTqYfDYqNRLD4yhjsZhq0lOFOpgcuyvKM4xeOc5RUaOFo4LPMulVnXdKVCc68cRCksFjJUP2mor8hPGv7df7QPg34o/FX9ly48N/CCX9piX9q/8AZs+Gv7Oscuk+LIfBnjf9m748eEv+Fha78X/Enh2Hx1deJJ9Y+G3hf4QftfWOqw6Zr+jaffa18H9FuBY2djrQiu/nrxH/AMFDfiV8Ifh547tvCmjXMfxH+K3/AAVZ/aO/ZS8F+Kbr4Wftl/tuaP4B8M/DPRvF3xA1fxnN+zv8M/H3jL42+M5ZvBPww1bRNF+EvwR8RfCb4YeHNf15PF9npHgrwboPiyC+5YVFUnGMNVLBrEq8oU5RqyxHBmH+rVoV5UVQlRlxxlMMXUqyjHDYqGLwslKpg8a8JtKE4RUqkXSftXzxmpSccEsBxXmDx8Y0FXqVqUsPwhmtWhRownXxNGNOdKDq1sJQxX9AFFfzz/FH9pT9vr41fs1fs3eLfDfi7Rv2Z/iPY/8ABSn4XfAfxN4n8efsc/tbfB/R/j54I1D4reHrX4cfEfQPgN8WPjt8Bvjb4A+FPinw/rMFp8VfhH8Qdb8cR+MtU0/xP4S8PfEWz0WxsvF+q/Svir9uj9ozwT8RviZ+yxq2h/BjUf2pj+1P+zN8MvgDPD4d8YaR4C+IP7PHx28HL8QPEvxn1rwZ/wALI1/xVb6h8PfDvwf/AGwbW/0yy8ZW9nJq3wh0Msfserb7/fD0p4hNxTg55ph8swvtVKlHFVcZheDsVg2vaqnPC1qtPjXLalXCY+nhMTg6FDH1sZTovAY+nhOapWjCc42c1h8rrZrjpQlCawNDC47ijAYuVWVOU6WIo0a3CuOUMXgKuMw+JlWwqw06tPE4WriP2Dor8if+CrHgqK6+Hd7r3gz44/tP+Gv2sfH/AIVufg3+wn8Ifgd+0f8AEv4NaPq/7St7F4h8QaL4zvvh58MPEfg/Rfi7peihNL8WfGef9oWL4n/CLwB8GfhlrGrxeG/B+nal8Q7zxn8U/Gr4p/HvSPjh8c/j1qfxl+LWn/EP9lL/AIKAf8E0v2QfBnw28M/E34geHP2ffHPw0+Ouhfs02nxxtPEfwA03WtM+GnxB8UfFC/8A2pPH+q6T458aeEfFHjTwb/wivww/4QPUtAHg9v7RWDg8ZiqGDj7tWtjsBg5StzUYrM85yrIsNOFT3XVqYTHZ9klXN8Lywr4TL8yo4rBRzSaeHfRXi6NOvUjar7PLMZmNOC9ypP6jgqmMlCtGfL9Xw+MeFzPA5bjm6mGr4/KcfSxbwNCFPE1f6TKK/G34ceNNR/Zw/wCCgn7f1z8Xf2jfjT49+D3w9/Ye/Z//AGlPFN38X/HA1Xwr4DE3xH/a6fxfq/g74deFdJ8JfCv4e6dovw3+HnhLwzOnw/8AAHhzUfFeneCtN8SfEC+8afEfU/E/jTxD8Q/8E6P+Cjvg34m/ts/tb/EDxn+2dZ/HHRPin+yd8B/2i/A/7M/we+JTftIy/BJZvH37QEGtfBn4R/AH4Bat8U9a8TfF74afB7TPg2f2iLf4V+FPEnivWviFqd94h1CE6Dqvhe3t5octeVOKqQhbLsZj8VKUly4T6pPOoRpVEvf5MV/q/m9WhipwpYaNLBVfb1KNaVChWvF0ZYRY1u9R4XFZLhaMYpqWOecUuG6rq4bn5Yzjgv8AWjK4YiipSxreJoyjhfZSxFTC/wBOFFfih+1N8RpP2u/jJ+yh8HfDPj79q34F/A74k/s9ftw/HrV9U8Mz/tNfsKfGm8+IHwHl+EHw0+H8Hiu11nS/gj8eNB8J+Frv4veLPHi+DPEFtovhfx/qemeAvEWuaX4n8GWljBq/5mfGD4x/t3+OP2MvCP7fXjyL9qzW/CMf/BJf4PfGz4QfFD9ln9pXwN+z/wDDT4I/tc6b4N8b+Pfi18a/2ovgtrHx++Bp+PHgTxVPB8HNd8P+Apfhx+1P4RPhLTvHHhHQ/hJPqHiubS/FUqXLRq4nERq4fD4atBYmpKlOUqeGm+L8O6qpxXNHERzDgjOME8PinhKVSeIymdHF1XjK1PB608LUr1MLRw8qdStjOalRg5qKeL/tDh7Bxork9pOtSjQ4io47EVMLTxFfDUcvzKnVwntqWGji/wCuKivy2/aK/b0vvCX7JH7V/iDwD4R+NugftHfAz9jH4mfHCO88Z/sq/tH+FPg/p/jbw18KE8S26aB8avHvwf0P4CfEa70TxBqlhcS+GPCPj7xFqF/baZraNpxtdB8RPpf5bfEj4yftBfscWX7TX7OPwO+Mnxt+JbeK/hl/wSXvvBHjT49fHfxz8VfH/wAMfih+27+0L4s/Zj+Mev2/xm+La/FrVvAWm+LfDPg7SvGnh2zTw5rHgH4U+PLjWfFvgn4WzaTeXfhW43nhq8cXWwSjGdd4rLMuwEqcpVcPmOPzbGZlg8NGjXowqx+pxqZXiFPGwjW56lTDUsNQxEp1XQ46FSFfL8Jmfv08NiKOKxeI9oqcKuAwWBfD0MVUxVOdWLWIhPifKnDCw53KjHHVatWj9XoQxf8AUlRX5mf8E6vEc+i6l+0z+zn4u8C+OvAXxc+APxB8CP4/svEf7cn7Tf8AwUH8IazpvxT+GPh/xl4K1zwB8eP2q7Lw98SdMt5NOTUNM8S/DOTwR4MsvDWvaXNr1pp2q6d4u03xHq/J+J7Px94I/wCCvH7PFi3x1+OHirwb8Y/2Vf2w/E2rfCzxF44W0+EHhofDrxt+ydYeBtO8NfC7wdpXhPwVdXnhqfxr4+1C1+IXjbR/GPxjvf8AhNtU0DWPiVqXgzRfBXhjwqoQjUxuDwkKiaxuExmKp13ySgng8gxefSoONGpWaq1KOCrUoxqOm6LhNYtYfFQWDkU254aviHG0qFSlB0veTcamYUsC5ylOMEo0/aKT5FU56kqcaPtMPKeLp/q/RX5Qfs5Wfj7wT/wVG/bE+Guv/HX44fF3wxP+yf8Ass/Fe10z4q+OF1Xw94d8VeNvjD+1boN83gf4d+F9K8I/Cj4d2dr4O8GeB/BzjwF4B8NX3imx8IaZ4l+IV/4z+IupeKPGviB37Q+heIo/2XNJ+Iv/AAUY+MPiz4f+MfBGt/EvSbDwH/wTw+Pn7SPwA0L4ueM/H/jufw5+zP4Y8J6l4D8R+BP2iviN8ab/AMLf8I34Q0H4Vw+M5/hv4n+K3jjxTd3ngDxZHpPw81fwfyYirKjgqOLjSqV5VaGIqrDUYzqV6lXDY3E4CWDwtOEZVMXjMVicLKhl1GnTUsXXrYenP6vGdSpS6vYJY7EYKVWEPq9XAU5V5NRpKOYZFhc9p4uo5OPsMDRo4qnTxWIquLoaVJ01f2a/V2iv5Tvjn4p/bQ8JfBn4lx/H79oD4zeCP2if+CdP/BHT4DftV6bqfw9+MPi3wV4T8Yftaax4o+MWoeM9c+O2jfD3W/DXgr9o/TYf+Gc/C/w71Dwh8Q4PF/wt1OHxJ8Tr+z8Nz3/jG21HT/3L8caf+038RPD/AMf4/GulPJ8CNf8AhX8IdZ+CnhD9k/x1rfwu/bU8ReJkstS1z48fDvXfiR8QfF/w1+HXgJfGEkPhzwZ8NfF3gr4j/DDxh4e0rVvFupzfEf4f+Krbwz4s0btxVB4eFeUKlPEexxeOw6qUm6mHnRw2ZZrluGxcatCNedWGLnk2MxSp4Oji508LPB8vtsVifqtPmi3z4aFWMqTxFDB1deVS9picv4azSvSpwrSoytg8FxblEqtTFfU71YZlFQVDBRxGI+5qK/ly1/V/jPef8Ezv+Crdk/7Rf7ZfwL8a/si+L/2mPGfgz4MeIPjt4n8RftM/BXwov7Pvh34ofBH4ZfG79rG+v/iH8SfHiweJdQj+P3hTWfgJ+074s0L/AIRLxL4W+Cvi34x/E7wNo3jrwDe/0vfD26ub3wD4HvLy4nu7y78IeGrm6urmWSe5ubmfRbKWe4uJ5WeWaeaV2kllkZpJJGZ3YsSSlTjKl7aM7xeEyDHQXuSbw/EGWVMyw6lOlOrQdbDqjVoV3h62JwtSUY1sJi8TQqQqMm3T+rqUX/tGM4kwaaU4xUuG8dl+Cq1LVoUq3JjFmNDFYfno05RoOKqqNZzpUuvooorEYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfMXjn9jX9m74kal401vxh8OTqGv8Aj74ofCj41a94jsvGHj3QPEtp8VfghpuhaL8MPHXhDxF4d8UaVrfw817w1onh3TtDe58AX/hldd0SXWdH8SR6xpviTxFa6p9O0UrLnpVbL2lGrSrUalvfpVqFeliaFWlP4qdWjiaFDEUqkGpU69GlVg1Upwki/uzj9mpCpSqR+zOlVhKnVpzW0oVKc5U6kJXjOEpRknFtP5x1n9kf9nbxF8Kfip8Edd+Gen6v8MPjV408Y/Ef4i+GtQ1nxRdNqvj/AMdeKR451zxppGuS643iPwZ4os/G0dr4w8Ia54J1fw7qPw98U6dpHiDwDceGtW0bSruzoeD/ANkD4KeD/hf8UfgzI3xl+I3w4+M2h6z4Z+Img/H79p39pr9pe41jw54i8P3vhfXdB07xB+0N8Xvif4m8KaPq2iaheWl/pvhDWNBs7iWY38kJ1BI7tPp2ip9lT9hLDezh9WnhKGAnh+SPsJYHDUKWGw2ClSt7OWEw+GoUMPQw7i6NKhRpUqcI06cIrSNarGrCvGpUjWp4yvmNOtGclVhmGJqSrYnHwqJ88cZiK0pVa+Ki1Xq1JSnUnKTbPlLwV+xD+y78PPFnwG8deEfhbDpni39mb4Yan8HPgtrk/i7x7q954W8BaxafYdQs9SGt+KdRh8ceIJraXVI4/Hfj+LxR48tT4n8bS2niWCXx14yfXfWr74K/DPUviJ4l+K974a87x/4v+F1h8F/EWv8A9s+II/7Q+Gmma34i8RWPhv8AsqLVY9FtPI1nxXr95/bFjp1tr8n2/wCzzarJa2tlBbep0VVaMcTZYiKrpPMGlWSq2ebf2h/arXPzWeZ/2tmn9oP/AJjf7SzD6z7T65iPaZ0f9nv9X/cX+o39j+6v/Zf1H+zb8nLf+zv7My36jf8A3T+z8D9X9n9Uoez/ADy8f/8ABKv9hj4meHdH8IeJ/hR4wt/CWlfAzwf+zTfeF/Bv7Qv7Sfw28O+OvgZ8PdO1jS/AXw7+L+i/Dn4veFNN+N2k+CrPxDry+Fbr4w23jjV/D8+tare6VqNre6hdXEvsXxx/Yt+AH7Q9z8J9R+ImmfFDTdb+B1p4j0/4V+KPhD+0V+0X+zv4y8J6f4u0rR9E8TafB40/Z9+K3ww8V6np+taVoGkWd/Y63rGp2s0dkreSJZZ3l+q6KurOVd1HWlKs6uKljarqt1HUxk6latPF1HK7nip1cRiKsq8r1ZVK9abm5VZuShGNL2Xs4qn7DD/VKHIlD2OF+r4fCfVqXLb2eH+q4PCYb2MLU/q+Fw9Hl9nQpRj8I+Lf+Cb/AOzB411zwd4r1i4/aesfGvgf4Z23wd0rx/4Q/b0/bt+H/wARtX+HFn4j1Pxba+HPH3xE8B/tI+G/G3xSEHiLWdR1OLVviZr3i3XFknSEan9mtrWGH2HU/wBkb9m7U/gN4f8A2YF+EfhjRPgF4U1PwFrHhz4YeDv7S8CeHdG1P4Z/ELQviv4NvLH/AIQu/wBAv4pbD4ieG9J8Waji9KeJdTjvD4nXWLfVtXgvvo2ilFuCcYNwi8VHHOMW4p42GLxGYQxjSsnioY/GYvGxxH8WOLxWIxKmq1erOT+3Gpb95ClTowqfbhRpUKGGpUoy+KNKnhsLhsPTppqEKGHoUopU6NOMfKvD/wAEvhf4W+LfxH+O+ieFYbb4tfFrw74C8IePfGk+p63qV/q/hX4YjxE3gfw7Z2mp6leaV4c0XQ7jxd4m1D+zfDNho9pqWra3f6xq8V/qkxvB84eE/wBgj4O/D/42/CH4n+AoG8I+Cfglc/tNeNfA/wAI9MOtz6JYfG39rLxXB4h+LHxRj1nVfEuo3Fhp9xZ3njTS9D+F2j6bpvw+0S5+IPiHWrHSYryx8MR6B9yUUo+5UhUjpKnTxFKKesHSxUZ+2pzpO9OrB1JLFQhUhONLH0cLmNFU8fhMLiKJNKpTnSmlKE62HxLTV39Ywi5MNXjL4oV6VFzw0asHGo8HWxGClJ4TE4ijU/M747/8E5fAf7Tf7Xmv/G/4zx6vdfDe9/ZT8N/AHS4Phn8cvj38Cfim16PiT8RPFPj7w/rviX4FeKvhprGr/CHxp4f8TeGrbX/BWp+OtV8N+K9a8P6fceJPBc8nhvw7qkXr3xV/4J6fskfGBvCL+Ifhv4g8Ht4K+GEfwQ0g/Aj4xfG79mX7f8E7Yxtp3wZ8Yj9nH4jfCofEP4SaKVuT4e+Gnj8eJvBPhw6t4h/sLQ9O/wCEm8Qf2n9p0VFGnChhaGEpxSo4atj8RTTScvb5jj83zDE1ZS+1U9pnuZ0Kc371PB4meET9lKUZXUq1KuJqYuc5OtVo4bDt8ztChhsDlWAjRpK/7ulUpZLl1WvTjaFbFYeGImnUjBx+HPiz/wAE3/2N/jPe6LqXir4Wa14a1Hw78ItL/Z+0PUPgp8YPjf8As4Xul/AfSZdWnh+Clpdfs9fEj4YTxfCa+l1iRtf+HQkPhDxR/ZfhYeJNI1ZfBnhAaJ714a/Z1+CXgzxRF4v8KfDnw/4e1a2+Dfhb9nuztNIS7sfC9h8F/BOo6zqnhX4e6b4Hguk8FaboWi3XiDVktRY+H7e8NhcppU11LpdpZWdv7TRVv3rp6p1cVXaet62Np4+jjazvvVxdHNc0pYqp8eIp5lj4VXOOMxCqR/J/07pUKFP/AKd0cLPL6mFow/kpYaplGVVKFONoUZ5Zl86ajLBYZ0vz08F/8Er/ANh7wDNeS6B8L/G9zHcfBb4hfs5aZp3i79oz9pn4g6J4M+AvxSs9D0/xp8H/AIYaB4++MPibQ/hN8PLyx8NaFaaN4W+GWn+EtJ8IQaZbR+D7bQVDhvq7TvgV8K9I8c+BviXpvhQQeN/hr8KNb+CPgjWW1zxHKujfDDxDqfgrWtX8Ltp0+rT6TqIvdT+Hfg64Ot6tp2o+IbcaP5NrqkVvqGqQ33rtFF5LWE5U5qlKjCpCynTpyp5tS5INppR9nn2eQ5GnBxznNYyi45jjI1lKMZw9nOMZ0+eVT2c1zQ55V8vxMp8r055YnKcrxEpfE62W5fVb9pg8NKn+Uv7KX/BLr4RfDr/gnx4r/Yg/aC8BeBPE/hv45+MfjB8Sf2iPB3wz8ReOdD8B6v4l+MfxV1f4k3fhzwl4r0sfD34gJ4Z8F6fL4V8C+GtWCeGtbuvD3g3SvtlvbGSa2r6m/aF/Yi/Z5/ah8QfCPxZ8WdM+Ksfir4EN4pf4S+J/hR+0l+0n+zx4h8FzeNdHtPD3ii5sdb/Z8+Lfwv1O8vNX0CzTQ5rzVrrULqHSLnU9NtZoLPWNWhvfrSiiSjL2S5IKGHp4Wjh6aV4YejgaH1XBUaCk5OnSweFSw2Fin+5oL2cLRunXNLmqSvLmq1sxxFR8zblWzavHE5pUbb+LMK8IVcZ/0ETp03V5vZw5fhPxb/wTZ/ZD8fj4bt4+8H/FDx1c/DDSofDumal41/ae/ak8Waz468J2vj20+J1h4I+Pmua/8ZtQ1j9pzwDpfjmyh13R/AX7R198VPBujs95p+l6HaaVqF/Y3Ov4x/4J+fs2+PP2h9E/ap8SH9oWT42+GZZD4a1/Rv20P2zPCvhbw7p13P4Uuta8L6D8KvCvx90X4S6N4F8WXfgfwpd+Ovh9p3ge28D+PrvRbW68aeH9euGuJJvtWiqhOdOpSq05ShVoVcXXoVINxqUa+PqSq46tSmrSp1cbVnOpi6kHGeJqSlOs5yk25cYyjUg4pwq06FGrBpONWlhoOnhqVSL0nTw9NuFCEk40oNxpqMXY8v1j4M/DXX/i94G+PGreG/tfxX+Gvgrx98O/BXir+2Nfg/sXwd8T9S8F6v450f8AsO21SHw3qP8Abmo/Dzwfcf2hq2j3+qaZ/Y/laPe6fBqGqRXuN8d/2fPhT+0p4Ms/Afxc0TW9U0bSfFGgeN/DuqeEfHvxB+FPjvwf4z8MXD3Gh+LPAnxQ+E/inwR8S/AfiSxWe8sf7b8G+LdD1K50fUtW0O7ubjRtX1Owu/aaKzcYyhRpyjGVPD1FWw9NpOFCtHGzzJVaMH7tKosxqVMepwUZLGznik/bylUdqc1KU1KSlODpTkpNSnSlQ+rSpyad5Qlhv9ncG3F0P3TXs/dPifxb/wAE8v2VvGfwX+Hv7O2o+F/ifonwQ+G3hnX/AAdpPwz+H37S/wC058K/C3izwz4sjhj8W6R8ZrL4ZfGHwi37QVv4tZLu48WN8d5fiPP4mvte8W6hrst/feMvFlxrP2FoWgaF4W0LRvC/hjRdJ8OeGfDmk6doHh7w7oWm2ekaFoWhaRZw6dpOi6NpGnw2+n6XpOl6fb29jp2nWNvBZ2VnBDbW0MUESIutRWjlJqrFyk416rr1k22q1aXO5VqqelSrJ1KjdSd5v2k7v3pXzUYr2KUYpYek6GHsl+4oOSm6NH/n1Sc4xk6cOWDlFO10mfGfwq/4J9fsifBjUviXqXgT4TOF+LPhDWvhz4p0Pxn8QPij8UPB2mfDLxLruv8AibxF8Kvht4E+J/jXxh4L+DPwo1/XvEuranrXwu+D+g+BfAGq3B037d4dnj0LQ007rP2df2Nv2ff2VZNfuvg54a8Y2+r+JtH8LeGNU8UfEv4y/Gv49+NF8G+B4tQi8FeAdJ8cfHr4h/Evxf4d+HPhE6vrNz4Y+HXh7W9L8D6Df61rWpaXoFrqGsalc3X1BRU0/wB0rUv3S9hTwtqfuL6tRnialLD+7b9xSqYzF1KdH+HCeKxM4xUq9Vyuo3Vc5Vb1JVK31mpKp77qYh08NSdebldyrOlgsHT9rK8/Z4TDQ5uWhSUPk748fsPfsx/tMeNvCnxC+M/w+1XxL4n8Jafp+ho+kfEz4r+AtC8ZeFtJ8XaV490vwP8AGDwf8PPHHhTwf8dfh5p3jHR7TxDY/Dv406F4+8D2uoTarJD4fRNd1tNRxPFH/BP39k/xl8Zb747a/wDDzxFN421rxl4N+I/irQtO+MXxt0H4M+PfiP8ADyDSLfwN8R/iX+zloHxG0z9nv4m/EPwmnh3wtJoPjn4gfC/xJ4r0668IeDL231dLzwd4Yn0r7MoopfuHQdH9y8LXqYnCul+7eGxFbEwxtbEUHC3sa9XGU6eLqVafLUniYQryk6sVNKbdT2vtP3nt6VOjX5/e9tRo0Z4ejSq81/aUqWHqToU6c7xp0ZzpRShJxfwj4/8A+Ca37H3xK8GfG74e+IvA/wARtN8G/tJfFrxT8b/j1oXw/wD2lP2nPhPb/Fn4g+NvBOlfDvxbL42m+Fnxi8G3mteDvEHg/RNK0nUvhfcXJ+F9w9jDqh8HDVw1+1Lxb/wTN/ZQ8c6N8DtI8TRftKXtx+zdN44uPgt4utP27P26dG+J/gqX4j2seneLmT4vaJ+0dp3xT18X2jR/8I5YJ4p8Ya2nh7wtLc+FfDa6T4du7rTJvvuilGKhCNKEVClCngqMKcUowhSy3CwwWXUowVoxp5fgqcMJgoJKOFwsIYegqdKMYKpTnOXPOUpy58ZV5pNyl7TMakq2YVLu758dWnOrjJ35sVUnKddzlJt/ImifsJ/sw6P4n0bxrfeCPFHj3xhonwG8ffsxR+KPjL8ZPjb8dtf1n4FfFDxdZ+OPHXw/8Zat8aPiL48vvHtlr3iHT7J31fxvP4h8R2Gj20XhjStYsfDC/wBj1yvg/wD4Jw/sj+A/hd48+EXhnwX8Rrbw18SdY+Huu+KfEeo/tI/tMeIfjF/aHwjGhL8Jx4a/aD8RfF/Vfj14E074Wjw5pZ+G2i+BfiT4c0bwI39pN4VsNJbXNbOo/ctFPdTi1eNS3tF0ny5ji83XOtpWzbH47NFzXtmOMxeNX+04itVnKdnCS0lSlz02t6c1hKGXqcHvCX1DC4bBc0bP6phqGGv7GjThH8/v+Hc3wN0ib4Lab4IbX9A8H/DX9pOy/au+IFv4o8VfEL4vfFL49fGLwr4Q1Xw58NNf+KP7QPxZ8eeL/jD4kfwDqVz4e1ezl8S+J/E15e6N4D8F/DlLrTvhzpdx4Zvfo/8Aad+GevfGn9mz9oL4O+FrvSLDxN8V/gl8VPht4dvtfnvLXQrLXPHHgbXfDOk3etXWnWGq6hb6Tb3+p282oz2Ol6jeRWiTSW1jdzKlvJ7lRXPjcNTzDAYzLcS6jwmPpV6WJhGbi5Kvl2FyidRPpVWW4DAYGFSzlDC4HB0I/usNRhDbCV54LH4XMqEaaxeEnRnSqOEX/AzHGZtCM0rc8XmOYY7Fz5m3OvjMRUk3KrJv89PgZ/wTO/ZX+EHgHWvDcnw91XWda8ffs9WH7Nvj+bxB8Zvjr8Q9I0b4TXGjT2Pif4TfA+D4hfEDWI/2fPhDqd7fXc8HgD4Ead8K/C8cdh4YePQLN/CfhePRPRvjH+wZ+zb8ddZ+DviPxtpfxf0XxJ8AvB/iTwD8JPEnwe/ai/aj/Z48ReEvB/jCDwpbeJ9CXXv2f/jL8MtW1u11yDwN4Si1F/Ed5rFzOmh2Yaf/AF3m/YtFd2JrzxeKr4yrGCrV63tpuEFCMZKWZTpxpxWlOnR/tnN40IR92jDM8wjT5VjMT7Xkw9KOGo0aFOVSUaNL2KnUm51ZxdDL8NUlVqP3qlStRynK6decnetHLsDGd1hMOqf54+If2Kv7f/4KKfC39te80nwPfWH7P/7HfjX4C/CibUtf8UX/AMTNU+IPxH8dWGp67qXjHVtU0PVkh8M+GfA/hxND8NeIl1/xJ4p1TUfil8TJ9c0dFtdMutZ5P4J/sDQ6v+z18S/AP7V2ieGpvHfxb/ar+Lf7XM9n8Ffi58W7CP4LfEPxv48vPEng/wD4VF+0N4Q0z9nT432OteFNHSz06+8feFtN+E/iDVrfV/FXhs2sfhnVr621L9OqK5fZR9kqb5pShhMwwVKvJ81ejSzTih8ZY2dOo7/7TU4ijhMfSxc4zxOEll+Ep4SrQpvExxOzf7z2kP3V8XgMdKFL3KcsRlnDkeFME3FfDSo5K8RhpUIONCs8XXqV6dWUcN9X/Ln9mP8AYQ8RXn7Cvg39lz9vW88RfFbx3o3jCx8c+JPH2j/tnftU/GDxjeePPDHjOw8d+D/iL8P/ANovxlbfBz9ob4T3uga/p9mfB3hXwtr5u/h/oOn2vh+T4h+PLm/8SeIte7q//Yis9a/4KMfB79s3VrDwncaB+z3+x74r/Z9+GF/f674q8S/Fy/8AGnxE8d6Zf+I9a8Xan4isbz7bo3hXwD4bGj+GPEF14y1zxX4g1j4ofEubxJa24h0/UtX/AEMoro9rJYqji42hVo1MVWtBWpVMRjOH8ZwxXxFWj/DlVeUY6vh6TUYxw6VCGHjSo4ejShnOnCeHr4ZxXsa7o2jrzUYYfPMFxBSo0ajbqKmsxwGGnU55VKleMZyxE6tapOtL4x+Nf7Af7Nvx/wDjFpn7QHj23+OujfGHRvh4fhPp3jj4Nfte/td/s46hB8On8QSeKrjwq9n+zz8c/hdpFzp994iaLV9Ta606e71S7sNIbUbi6XRdJWydJ/wT+/ZVuPi94I+Ot/4G8Yav8SvAK+AZ9L1LXvjj8etf8PeIvEXws8Oap4T+HHxE+KXw/wBa+Jt/8PPjT8X/AARoOr3dp4a+M/xh8K+OfixpM0Wl6jaeM49T0TRbyw+zKKzpfuVSjR/dRoV5YqhGl+7VHEzrYjEzxFJRsqdeeIxWKryqwtUlWxOIquTnWqSldT986zq/vXicM8HiHU9918I6FDDPC1nK/tcM8NhcNh3QnzUnQw9Cly+zpU4x+KvBv/BPz9m3wF+0Pq/7VXh0/tC/8Lv8QBrfXvEOv/toftmeMfDOuaNHeeKtS0vwlrHwt8YfH3XfhRqfgHwvqPjfxXqHgf4eX3gifwN4Cv8AWrm88F+H9BuUt5YfoXTPgz8NdH+MXi/4+6d4b+z/ABa8eeAPBPwv8V+LP7Y1+b+1fAvw51vxn4j8G6H/AGFPqkvhqx/sfWfiF4vvP7T03RrPWNQ/tf7PquoX1pYaXBZeoUU4twhQpwbhTw0akMNTi3GGHhWjUhWjQirRpRqwrVYVI01FVI1akZJqck3NupLETqNznivYLFSn70sSsLVo18MsRKV3W+r1sNh61D2jl7GrQo1KfLOlBx+Zv2k/2QPgD+1tpfhvS/jj4X8UasfCD+JV8O654C+LPxf+CHjPTtO8aaFN4Z8a+Gx49+B3jz4c+NrrwZ410GZdN8Z+Br3xBc+D/FkFppjeIdD1KXSdLks+a+KP7CH7MPxmufh/H8RvBXi3W/Bvwy0nwLoXhX4K2Xxq+OXhj9meTSPhlrlv4k8BWHi79lfwp8SND/Zv+IsPhfWLLS7nTP8AhYfws8UukWh+HbKRpbDw5oVrp/19RSp/uZRnS/dThiqONjOn7ko4zDKUcPi4yjZxxVCM5xo101VpKclCcVJ3VT97FQq/vYKhXwqjU9+KwuJqUquJwyjK6VDEVcPQq16NvZ1alGlOpGUqcHHE8S+G/D/jPw5r/hDxZoum+I/C3irRdU8OeJfD2tWcGo6Pruga3Yz6ZrGj6rYXKSW17p2p6fc3Fle2lxG8NzbTSwyoyOwPx34N/wCCcv7H3gX4RfFf4HaT8NPEeseAfjbbeHbH4kv8QPjT8dfir4+1qw8FaRpuifD3TtO+L/xO+Jfi/wCLnhLTfhhZaTYTfCfT/B3jjQLL4VavC/iD4dweGdeuLnUpvt+ip5Ifv1yRtiqdGjilyr/aaOHnUq0KVfT99ToVK1WpRp1OaNOdWpOCjKcm6553ovmlfDVZ18O7u+HrVIwhUrUX/wAuqs4U4QnUp8s5RhCMm1FJeGfAf9nD4Rfs2aB4h8P/AAn0XxHa/wDCY+JpvGXjbxT49+JHxM+M3xL8deKZdM03Q49c8efFv4zeMPH/AMUfG9/p/h/RdF8N6LL4r8Yav/YPhnRdH8N6KLDQ9K0/T7fx3xj/AME/P2bfHn7Q+iftU+JD+0LJ8bfDMsh8Na/o37aH7ZnhXwt4d067n8KXWteF9B+FXhX4+6L8JdG8C+LLvwP4Uu/HXw+07wPbeB/H13otrdeNPD+vXDXEk32rRWinNVqGIUpLEYWnCjha6bVbDUYUIYaFKhVT56NOGGp08PCFOUYxoQhSSVOMYqLJ06tGy9jXlKdelb93WnKc6kp1YfDUlKpUqVJSmm3Oc5N80m38VeDf+Cfn7NvgL9ofV/2qvDp/aF/4Xf4gDW+veIdf/bQ/bM8Y+Gdc0aO88ValpfhLWPhb4w+Puu/CjU/APhfUfG/ivUPA/wAPL7wRP4G8BX+tXN54L8P6Dcpbyw8BqH/BKb9iG78NfBnwnpngH4q+B9K/Z68TfGXxl8G7j4UftX/tcfBzxD4H8UftBeINW8T/ABf1qx8X/Cj45+DfFt/eeMtV17W1mOta3qcekaRq+p+HPD0ek+Hb650qT9FKKjljyUKXKvZ4VSjhqdlyYdSn7SSoQ+GipT9+SpqKc/eeupcpznOrUnKUp15QnWnJuU606WHrYWnOrJtupKnhcRXw0JTbcMPXrUYtU6k4y+E/Fv8AwTZ/ZD8fj4bt4+8H/FDx1c/DDSofDumal41/ae/ak8Waz468J2vj20+J1h4I+Pmua/8AGbUNY/ac8A6X45sodd0fwF+0dffFTwbo7Peafpeh2mlahf2Nz3Hjb9hz9mX4g+LPjh498Q+BNft/HX7Ren/BXTviv408J/Ff4w/D7xbqi/s6arqOufBXUfCviTwD4+8Naz8MPEPgDV9VvtQ0vxT8Lb3wZ4lurmZX1bVtQ+z2wi+tKKcvfhGnNc0IV62KjCXvQjisTWlicRiYxd0q+IxE5V61ZJVKtaUqs5Sm3JzH3XNx911KeHo1HHRzo4OdOphKU2vip4WdGjPDwleNCdKnKkouEWvgTxD/AMEx/wBjvxT8FvFX7P8ArPhL4vS/Dj4h+JdZ8W/FZrL9rL9rfR/iJ8bda8QeG28G6t/wvz41aP8AHKw+M/x60i58Hiz8Jx+G/jH4/wDG/huz8M6N4c0Cy0m30nwx4etNM+r/AIQfCTwj8Dfh/ofwy8CXfj+98LeHRdrpUvxN+LfxX+OHi6OG8u5rxrW8+Ivxr8a/EH4h6rZWjzNb6VZar4pvbTRdNjttI0eGx0qztLOH0yir9pUSqJTmlWjh4VVzStVjg6McPhI1NffjhaEI0MOpXVCjGNOnywioicVL2fNFS9lUxNWldJ+yq4yo62LqU7/BUxVWUquJnG0q9STnVcpNsKKKKgYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRXKWvj3wNfeJPFPg2x8Z+FLzxf4G0zQta8beFLXxFpFx4k8H6N4oj1SXw1q3inQobx9U8P6Z4ii0PW5NCv9WtbS11aPR9UewluF0+7MKlKMIuUmoxinKUpNKMYxTcpNvRKKTbb0STb0BXbSSu24xSW7cpKMUu7lJqMVu5NJatHV0V5Rd/Hn4G2Hw98L/Fy++M3wosvhR44bw4ngv4nXfxE8IW/wAPfF7+MHii8JL4X8aTawnhvxA3imSaGPw4uk6ldnW3liTTBdNIoLNW+PvwK0Hw74D8Ya58avhLo3hL4p2cmofDHxRq3xG8Had4d+I1hF4O1T4iS33gPW7zWYdM8X2cfw/0TWvHUlz4fudQhTwdpGqeJ2caJYXd9E5e4q8p+5HDVY0MTKXurD15R540a7dlSqygnKNOpyzcVzJW1BaypwWs6tKdelBayqUab5alanHedKnLSdSKcIvSTTPWqK84034x/CLWfCngDx5o/wAVPhxqvgb4sXPh+y+FnjPTfHHhi+8KfEu88W2st94VtPAHiK11SXSPGVz4msoJrzw/B4dvNRl1m1hluNNS5ijdxIPi78Jztx8T/h4d/wAQ3+ES48a+Gzu+LEe/zPhgv/Ez5+IaeXJv8FDPiVfLfOmDY2G01UlRaaqwrPDzpNWqRrqphKLoyh8SrKtj8DSdNpTVTG4SHLzYiiprmjyKpdezlTVaM7rkdF08TVVVS+F03SweMqKafL7PC4md+WhVcfQ6K8rj+OvwRm13WvC8Pxj+FcviXw34+0L4U+IvDsfxC8JPrugfFHxRodv4n8M/DbWtJXVzf6V4+8ReGru18Q6F4OvreDxFq+h3Nvq2n6dcWE0dw3B/G39sf9kT9mjWdD8OftHftU/s3/s/+IfFGny6t4a0L42/HH4Y/CrWfEOlQXRsZ9T0PS/HfijQb7VtPhvgbOW9sILi2jugbd5BMClTFqboqDU3iKkKNBR9516tTD08XTpUUr+0qTwlajioQhzSlh6tOtFOnOMnXLK81yu9KLnVVnenCNephZSmt4RjiaVXDuUrJV6dSi37SEor6QorhfHfxR+Gfwu0LT/FHxN+IngX4deGdW17w74V0rxF478W6B4R0LU/FHjDUrfRvCXhvT9X8Qahp+n3uveKNYvLTSvDuj21xJqGt6ldW9jplvc3U8cTcR8cP2nf2a/2ZNM0LWv2kv2hfgd+z5o/im+utL8M6t8cPiz4C+E+meI9TsbdLu+07Qr/AMea/oFrq99Z2skdzdWmny3Fxb28iTTRpG6sVKcYRcpyjGKrLDuUmoxWIfsbUG3ZKs/rGHtSfvv29G0f3sOZQvU5VBc7lS9vHk97mofvP30bXvS/c1v3i9z91U19yVvcaK4Pwj8VPhj8QPh7pnxc8B/EfwH42+FGtaHP4n0f4neEfF/h/wASfD3VvDVsk8lz4h0zxpo2o3vhu/0O3jtbl59WtdSlsIkt52kuFWGQrz83x/8AgPbfB1P2iLj42fCO3/Z/k8O2vi+P45zfEjwdF8HX8JXskUVl4oT4mvrK+Cm8O3cs8Edrra62dNuJJokiuXaRAan+7dZVPceH5frCn7roc3tVH2ylZ0uZ0K/Lz8t/Y1bfw52IP2nsfZ/vPrF/Ycnv+35fZX9jy39pb29G/JzW9tSv/Ehf1yivAtM+Mmt3Xxul+HGs+FPCXhHwFq/h37T8KvHfiL4v+DW8Z/HfxJZ6Vo/ibxKfhJ8IdBTXNT1T4c+DPDusCLxP418TeJ/Cniu28TWFzBY/DDUPAl1ovxH1b32jW0W048yfuSTjUg4zlBxq0pWq0ZqUG/Z1YQm4OFRR9nUhKSUou/K1JJU2pxalTlGrSp1oSp1I3p1FyVY8zpykoVFOjNxrUqlOBRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr+dr9sKbxp4g/4KbfFn9jr4c31/YeIP+Cg37JP7H/hbxjrVhPrltc+A/wBnb4T/ABa/bDP7VXj20v8ATL+JNC1Kf4ZeINB+EfhnVopdF1OP4ifGH4f3el3M7aPfS2/9EtFSoxlXw0q0IV8JTqVZYzBVYKVLMKMsHiqMMHX5uaP1WeJq4epjafs5yxWDpYjB0p4StiaeOwuiq1IYXHUaMnRxOJpYSGFx0HJV8tr4XNsuzKOOwnK42xlOOBlTws5SdKjXqwr16OLo0qmDxH81/wDwSj8HT/tHj4M+BNT0T7N+zn/wSR8TftC/s/aLoN94e1TRNG8cftfaJ8Sfib8J9K1HTtI1u1ddU8Mfs7/sv3OnafoWuR3dza6x4x+P+t5A1n4fF7fw3wB8EoLb/gnv8dfiIfGuteMdQ1zx/wDGv/gk/wD8E+9NvNMm0fT/AII/s4/FL9tG9/ZSt4vDOmya74gtbn4geOblrZvE3xZM+jNd/Cz4afCrQNJ03wxpfhvWb7xJ/WFRV0/deHlUc60/ZcuYVKklOtjsRjMVTrZ1jo160atWnjcVgq2b5HldfFTzCWV5DmksrxDzahRft8op0ocmGlLDOhiqNTLpUHKk8DgsuoYyOUZdFUXSi6GGxtTLc3xksOsJ9czXL54vDRy14xxofzl+GUtvCX/BRv4If8E8Ne0C7tPAX7HnxF/aJ/4KZ/DnVILK7t/CWnfs3eOfhx4k+H3w0025v5Ht7M614D/aF+P3xz8JaH4a0m3uItJ8C/DjwrdNFDFNmvlPxBb/AB/+MP7NX7AGkfsw+L9ag/aD+M2pft2/8Fi0tNOsPDCeLfGej+Ir7xRc+EvCXhDU/F2g6l4M8H+L9U0L9sTw14U+D/ifxh4c8SeGPCHjXRfBPiLxT4T8UaPol9plx/XBRWfJJ0qUZ1JPEUqdO+JUKDnWxOHc54XG4mNalXWKxHtsr4KxGPniJVXmdfhrF1cU3UzbByyHWnKnRqP2dN/Vud8mDlVqewp4atTxFLFYGlGEoRoYOVPPOMKGDw2FhQo5fheIKWHw9P8A2HEzzX8LPh/qX7NvxS+In/BIL4Y/srWl34f+CX2T9on9u8+Grq11QeMNTvPhv8PLj4Oajf8Axn1LxSNT8Zav8WR8cP2obrWPi7rPjfWr/wCIev8Axi0HW9V8caxq/iUareTfAf8AwUA/aRutY/ah/wCCquh/DX9s79lrwT8StI/Zi+FX7F3hf9j3xr8PIfib+1r+0PqU3w38bfGPUvBH7Kvh+y+N3hzV9M8cfFPW/wBouy+Gml65qH7M37Tuit4p0rSLr/hE7628J6xoV9/WfRTxUKeMqSdbnVKrLN6tamlh63NXzSEssjUUcdh8Zhq0YcMtZJi6OZYXMaWYyhDEV4wwUY5Slgak8FCkrvEVKVLKKHPVnVpqrRyrHRzxQnLC1MPiKTqcRqecUauBxODr4WdWpTjUq15PGP8Aj6/b0j8bftX/AAR+K2lfB/8AYv8Ajx8SP2VP+CfP7NHiL4ffss+Ivh546/Zl134V+DP22/gx4Rs4fHfxO8V3/wAYv2kvhX8ZPG8H7IVv4Qb4DeFPEXgD4e/Ec614rvvjtq+jHV/Fmk+F1g/SLxn+3x+yDaf8FDPgD8Qfjx+098GPgt4e+Hv/AATdf4t+AtD+KHxM8E+BZvGfiH9szx74QvLS68G6Z4ivdP1rx94h0jwL+z9c2dpo/g2PVr+KPxzFbrpr3eu6dHcfvHRW/t6ssVDF1HGrUhiMVjZOoqlWVbGZtlPE2X55VxNavVq18ZDEYnPsFjMqeMq4jGZPRyHLsu+vY7D08NLB8kMNTp4anhqd6KpYShgKc8OoYdwwmX4/hivlcIQpQjSoyp4DIsxweZRw0KGEzLEcS5xjqWEwH1jE4bF/yiDVvil480/4yfsr/Db9lf4/eLvBf7af7XfxI/bS/aO/Zw+Hdr8F/hL8V/hN/wAE/tfvPDXgXw14Z8X+Ev2kPi3+zvo/w58Sf8FDviH8LvFXivxZ4I1zxZoHxe8P/D3xr8cL7UvCOleMLFktO5/ZzlHjL9hD9mH9g3XPh9qnw9kn/wCCrvj/APZs8S/BPxTH4JutV8I/Bf8AZz+PvxQ/bNT4beKB4B8TeOfh5Hbab8C/h34K8Jarb+FfGXiHwrqFlqUWl6BquraVqdnb3P8AUFRWNGnRp0sDhqlKOJwmBpZHCFHERpznX/1YxXD1LIqGKq+zSrZbDh7IHk+aZZKksPjsXm+cZzg3lVbMcXha29Z1as8VXp1PquNxOIzjExxeE9rRqYatn+E4irZliMM1Wc6OMhxHn1LOcuxtOpHE4bCZFkOWYupmFfLqGbQ/n0/YE1LxB4+/b6uvgT4/0zWbvxd/wSJ/Zj8Zfsz6n4n1CC+j0rxBJ+0h8UfDGsfAnxbpeoahMk3iDXvEn7JXwC+G2v8Aje/gtXs7DxV4w1nTFuA8SJX9BdFFa+1qSwuBoVqlTEVsNRxH1nGVpc9fHY7MMyx+c5njazSSj9ZzPM8ZUoUVzfVcI8PhXVrug69ROEFicbVowVDDYith3hMDTv8AV8twuFy/BZdh8Fhk237GnSwUaspO06terWrVXOtUqVJlFFFZlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABX8c3xs/bK/aD/Zy/4LhftkfHjxj+0l8WLL9if9lT4w/wDBO34MfGj4N678R/FL/s/+APgx+2f+zz4p0HWvi1N8PLjUpPBWg6j4I+PFh8MvFmqeM4NIt9YttL1TxKtxqY0++voZf7Ga+IPiJ/wTg/Yt+LF9+13qXxD+Cdr4nu/27/DXw08I/tVveeOPiZBF8UdB+DujPoHw0tktbDxnaWvgO78J6a+2x1b4aQ+DtYuLyODVdQv7zVba3vYsk69HErGUI0KtXD4SosPQxPP9Xr4l5nk+InQxDgnUoYbH5XhM1ynFYvDqWLw9DMqjw9OTnNx6IPD1MDmuCxHtYPMcLh8LSxVCMJV8DJZngMTUx2H55RTxWEw9CtWwcG1TrYuFChiJU8PVq1YfywfCr/gpl+0F4D/bj+Nv/BQjx98Rfj/8Rf2bfif/AME3P21/24vgr+yLqHxR8YaR8LLP4UfBr44eG/g/+zk2kfDr7RrPgPwTrvxB8DfDyP4ga549tfCGparZD4q67ruoHVALmC4/Tfxd/wAFR/27f2b9H0Oz/aH0r9kr4k+Kfjp/wS2/aO/by+CuofBj4afGL4c+H/hX8U/2c/hZpXxK174TfFHSPHHx1+JOo/GDwBrVv4w8M2ukePvCetfBXxFLNo2u2174I01NZ0/UdF/Xaw/4J3/sYad4j8E+KIfgP4bnv/h5+yld/sPeFNO1PV/F+s+E7T9lTUFsY9Q+DmpeBNX8RX3gnxJoV/Bp1ra32q+JvD+seKLyyWayuddltLq6hm8++G//AASk/YQ+FXhbx74N8L/B/wATalofxF/Z9u/2UNY/4WN8e/2jPjFrPh39mm/sNR02++Bnwr8T/Fz4teOPE/wR+GN7a6k/2vwl8GtY8B6TcXWn+Hr+a3e+8L+G7nSXUpunlry3B1qso4HJs1yjKMTilF4qUZYnxIeTYjMKsLr69GnnnAGOzHMKca2I+u8OZlhKEamCxMnj6o16U8wjjsZRgo4vOcnzPM8Hh4udCFKiuA3mmBy6VSpTnSwFKllPGuXZbgGqdKtgs7yurjKkMThIPBfgN+1NP+2Z+3N4x/4IPXf7Tfin9hvXPhb+2B8XfEvxu079nG4/ZJ+KnxM+FXhqVf2WfFnxB8L6b8aF8dftZ2el/tEz6H4S8RXljo0lr4E+DNj4b8cX8viJrLxPpWnJoep/XWpf8Fc/2tLL4e/Eb9tPTPBf7OUH7Fvwx/4KQR/sISfAG78E/FKL9p3WfAlj8WfD37OGofGeH44t8UNP+GXh/wAVH4p64PF9j8GLr9nW+062+H1r/wAI1efFlfE7NrMf7Wf8MWfsz+Z+ydL/AMK1/efsOW72v7Ljf8Jj4/8A+LX28nw7PwnePH/CVY8a58AMdA3fEQeLXGf7VDDWsajXlaf8Ewf2Ho/jZffH9Pgxer441T42R/tKan4cHxZ+Nf8AwovUf2ioNDh0CD483/7MJ+I3/DNd58Zbe2t7bUrb4m3Hwmk8aW/iq1tfG0GtR+MraDXY/RVXC083xE6FKVPIJcQYzNMPgXGM6/1Ovj+BYRpYlSqNV8TW4d4f4gySpVrYqvLC/wBqYLF4atPEYanVwnl8mKqZXQjXrRnncOGcNlNXF2bof2hChxpWrVcL8CwWGed5zw3miqYbC0qtdZTi8JVoQw1edPF/gj+y9+1/8Vv2aIv2ovhZ8BdC8AXXxq/bP/4OQ/2t/wBm7wX40+LukeK/Enwr+FWm339m+OfG/wAQPFXg/wAFa/4L8ReP9QsfCHhDVNL8I+AtP+IXw7/tvxFq1pqN94x07SNC1K2vvoTx9/wWY+P3wg1D4hfs9/GjxH+xz8I/jJ8L/wDgoX4J/Yx8aftleO/Dvjzw/wDsgaB4C+InwH139pbwl8XNd+CmufHfR/HWha/eeEdHg+F2oeDNS/adj8K6R481O38ZT/Eybw1G/hw/rn4i/wCCZf7EXirwF8QfhvrHwVkPhv4mftQXv7aXiK60r4mfF/w9400v9qi/1mx1+b43fDv4l+H/AB/pfxH+EPjWHUtPhOn3Pwn8V+CrLSrGfUtI0uys9I1jVrG9+G/2tP8Agkib3R/2VLH9i/w94W0vQvgl+1D8Tv2lPjH4P8fftSftO/Av4zfHzxr8T/hV408B3PxB1P8A4KLeANJ+PH7YeifEDSNR8Q2K61LPda1c/EbwRb6f4G1nxbofhnwb4a0d/OouVLBZbh679pPC4Dg7KZNRqzpKlk2XeGmV4uXNSlDE0cPTjw/xvCm6EOfF4biTCV8dGnLBU6eB9PEezxGKzbEYd+yWLx/G+dU4yjRhWlXzet4i5nl8VOrKpQq4qrXznguKw+ItgsJjMjxXsJzjjK9XG/DPwP8A2uvi1+0B+0j/AMESP2h/2tvhn+y7qXxM+M8X/BVHV/APxY8FeHP2iPg7oXwz+Cnwy8C6TYeEPGngSy8V/tGeLvDGueHvjt4R0i3+IeqeNvin4L8TW1t8PfE/h1fBeg+FtQ0y+8WeJfrH9kH/AIK0fFP45ft0fAz9nnWtV+E/xT+Dv7T3wD+Nnxj8BeOPhf8Asq/tifAHRfAmtfCjWPBssOg+C/jr+01eWHgn9uH4a6loXiTUdPtPjh8F/hn8KNI1S/07SPE1x4P8M6b4o03w8n1D+xx/wTj1nwt4O+EXiz9vDxJD+0j+0V8D/iJ+1Vr/AMCtb1b4t/G/4xab8BPhH+1DcnSdY+AMnxO+LWraV4z/AGotH0XwJbWnhpfiN+0B4Nm8SPZTf2To+jaDp+kWEk/sfwH/AOCWv7D37NPxI+Hnxa+D/wAKvFui+O/hF4P8UfDv4T6j4n+P/wC0b8TtK+F/w88ZLbrr/wAPfh34T+KXxa8Z+EfBPgKY2sUuneC/DWhaZ4Z0C5M11oGl6Zc3NzLL2xlClisApxTwOFwWbxlhoOlKcK+ariTE4ahWVG2X1K+BxeZ5HVzLGYN1I180y3McRl+OxWDxNSvnHn1XKvhq3sU6eIrYui/rFRVo2w2Bz/61TlhPbN4+ODxWTxq4DB4LMZRr4fAYrD08ww8MdhLUv5//APglz+258StC/wCCkX7XX/BP74V6f8O/CyePP+Cnv/BTL9pT4xfEP40+G/Gk9v4u+GvgLxd8PPDsPwg/Zj/sfxJ4O0nxT8cL3U7+TxP4x1DU7/xBonwz+HOm3HiK/wDCniW9uotLh+k/2bv+CsX7fXjH9nz/AIJ+ftt/HXRf2QNL/Zl/a7/ap0j9m74meFfh38Nvi/pvjr4OaP4h1H4g/C3wl8ULj4peMP2gL7wobXxX8cPCmiWd54aufhldQeDfDGv2OlJ4t8aa5frqWn/r2f8AgmF+w2PE2jeNYPgibHxl4d/au8a/tuaF4u0v4mfGDSfE+k/tKfEmC3tPiF42sNf0z4gWmrW/h7xzZWlrYeLvhPHdj4PeItPtoNP1bwDd2cMcC6N1/wAE2f2LLz9jWL/gn7P8GW/4ZIt5Lee1+FkPxI+LVtdWdzafEdfi3a3dl8SLbx5D8V7K8tviEi+IYLy08cw3UTA6Ykq6KTpx4qDr0MpyihalWzLK8u4Jyyo6zlLBY3D5BDBUs5ekVUwn1zK8LQ4cwdGlRqQ+rYF59OWGzbOMVQwXbiPY4jMeIaqlUw+EzzNeIsdQqU6cJ4zLKec4niLE0JQpzqKlicVh8xzDLs/qVPbYWVSqqnDrrSyrL6eLzX8d/gF/wWP/AGpP2mdS/Z8+D2n/AAq+COhfFv4//txS+FbvRL7w38Sr/Rl/4Jpa3+zPD+1nofxnto7P4jafNo/xc1P4S+J/Cng241i78Rah4Rt/iW2pxW/gWWyms7S2xP2TP277j9kf/g3e+A37S3wV/Z9+FfhnxdrPiOf4Q/B34N6Rrfxil+CPhX4h/F79rbxP8IPC2veKtc8e+Ofi78X5vAuja5rv/Cc+L7C58e6hrOvyxXfhPw1rXhRNY0ebRP2/8Ef8E+v2P/hx8f8Aw7+1F4I+DVj4e+OfhT4F6H+zZ4f8Z2ni74gyW+n/AAZ8N2WlaZovhZfCF14suPA9xf2Ok6Fo2jr4zu/DVx46n0XS7HR7nxNNpltFaq3Tf+Ce/wCxzpf7Hl5+wHF8EdGvf2Rb/Qtd8OXPwe17xF428TWX9neIfFN944vpYPFniLxNqnj+z1i18ZahN4o8P+I7TxXB4i8J69Dp2qeFtU0a70jSpbLp/cUaWKoUY1atKtjuG5SlWm6GLxmW5FUxGAxuFxWMwz5qNfO8ppUsxlXoUpyyriHP+IngJPC0sHVxEU5upWoVq8adBxdSoqVOCx2FwWJxkM3xVavQw9b6pLF0sDj80wmAoYSrWwv9pZHw/ltLFYnCYiviHT/nE/4LG/tY/tL3X7K3/BTb9gn9ppfgX8QPiF8KfhF+wf8AtK/Dz4w/AnwP4/8Agp4M8TeCvif+2J8NvBN14F8Z/DP4gfFH9oHW/D3inw1428G6pcW/izQ/iN4h0nxD4W1awmk8L+HtW0y4tNS+nvjn/wAFXf29f2VPGf7Xfwu+I3gb9mL4nar+yL4Q/Yp/aX8U+Nfhp8O/i14Y8NQ/sqfHP4kv4D+PPhi90PxP8bdevbn4sfCrTrXVPEng34kjX9H8H+J/D2h6pr+v/Cvw9JHJ4ftv1jH/AASx/YWufhf8aPhB4l+DWr/Efwh+0VrHw31n46X/AMYvjR8efjX8Rviofg/qfh/WPhfoPjT4yfFv4n+NPi/rPgfwLf8AhnTZPDfw7uPHR8BadDceILKLw2LLxZ4qt9Z2fA3/AATR/Yq+Hngr9oXwDoHwg1C/0L9qvwUnw1+PV744+LHxp+J3jPx18N7XwheeAtH+HifEf4k/EXxZ8Q/CfgPwt4R1C90XwR4O8E+KPDfhzwLBcyTeDtN0O7IuBlTnVoUqaSp4mrQzDFZrOFWKw2FzWq8DhKeX5di6VCMvqOGo4jLsqw2ZZhQ+t4vM8uy2vy0MFWz3M4RXLTq040asquHhKcKSq0GsRicBh8TS4fo5ti8LVrOnDF4yrHB8QV8BhsRToYLB4rNsHUSlHKcDHD/kB8Q/+C1X7S7eL/2sfhd8I/hx8Db7x3d/tMfs6fBD/gnJqXiLQfiF4h8O/GPw/wCPv2ofHP7Jvxr8SfFOz8OfEHR31Vvhz48+DHxW8T2F/wCFPEPgXTY/BF34O1G/ttQlj1AX+3qX/BXb9ry2+HvxG/bXtvCH7OX/AAxv8Nf+CkEf7Cd58CLvwR8VYf2ndf8ABln8WfD37OOrfG2H44TfFW1+G3h7xVL8V9dPjKx+C99+z3qlja/D63/4Rm/+Lp8UM2tp+qHhL/glr+wf4G8Tfsp+MvC/wHg03xP+xLo/ifQv2adYf4jfFzUbrwFpvjG41m98QJq41Tx9ew/Ey7utQ8ReINTtNT+K0XjjU9I1XXNX1XRrzT9R1G7uZrCf8Ewf2Ho/jZffH9Pgxer441T42R/tKan4cHxZ+Nf/AAovUf2ioNDh0CD483/7MJ+I3/DNd58Zbe2t7bUrb4m3Hwmk8aW/iq1tfG0GtR+MraDXY9sF7HD1cvWJlUxVLCYupHEVZU4KpjctwmacG0sBKtQ9p7L+0M04byTidZ01VWHwmecVVsTlicMHg6+GyxTq1qeZ+wVPCyxmFlUwdFXqxwGYY7K+InjcPTxbjTrPAYDPsXw1WyvEOi8TLLsjr0J0MJDM8fhcX/OH+3r+11+0d+2v4C+Afxav7P4K+E/2XfAP/BwJ8CP2aPh98OIPB3xCtv2gILj4CfGa58Ft8TvGvxL1Dx7eeBdYj8beIdO8TzH4Wab8HfB934K0e/0J5viX4r1HS9SsNT+59W/4K7ftcW/gH4k/tsWPg79nVP2Mvht/wUiX9hS4+At/4L+Ka/tQa54ItPi14e/Zy1P41J8dJPijYfDTQfFr/FXXf+Exs/g1efs7X+nwfD+2Phu9+LK+J3bWY/0w8Qf8Ekf+CfXin4har8TNa+At1ceINW+O2gftQPo1t8Yfjvpfw00n9ovw7quga1bfG7wp8GtK+J1l8IfBXxP1a+8NaaPGPjLwh4H0PW/H1hNrmkeObzxFpPijxNY6v0qf8Ewf2Ho/jZffH9Pgxer441T42R/tKan4cHxZ+Nf/AAovUf2ioNDh0CD483/7MJ+I3/DNd58Zbe2t7bUrb4m3Hwmk8aW/iq1tfG0GtR+MraDXY88p5cHQyqjjP3saWMw2Y5tCnH2kcTjXl3hVl+b1IyqzpyxUs1w/CPGeHVSuqH1ClxDl1XB04VsFS+o6Zi3iZ5rUwz9lUq4PG4DKpzjZ0MH9c8QsblFFxi5RwX9nV+IeE606uH+s18VPI8wjiKtSGYYn69+R15/wWr/aW8H638Pvh348+FvwVPxN+Hn/AAUG+M37P/7adrpGleNrDSfAf7KHgH4zfAv4VeF/jV8PdPm+Imuazp/iLV7D9rX9nbxnPe+J217QtW0KH4h3WmeHbFE0n7Jxy/8ABbP9rPxR4h+C3gvQPBXw18IR/tUfHL9vPX/gZ8U9D/Y0/bL/AGvP7L/Y7/ZL8YxfC34b3usfs3/s3eOV+LfxF+Knxh8dtdazrXxE0XxJ8Pfh38PvAFnY6tfeAtQufEumC3/arxt/wTJ/Yd+I3j39p74n+M/gZb6344/bK+H2l/C79ozWn8f/ABVsl8eeDNG07wtpmm2Wn6Xpvjmz0b4fatb23gfwdKfFfw007wd4tn1HwzomsXOuTatp1tex2de/4Js/sb698NP2c/hQnwy8T+EvDf7JGmXGifs3698L/jh8ffg98WPhJouoeGW8H63o3hj47fCn4oeDfjd/ZPijw75Vh4y03UviFf2XjR7PTb7xXBrOo6Xp13a82HhVhgsup15+1xcMvp0M1qJvkxGNq5bhsFXxmCqJU54Z4HHZHleeYKNSnVpY3EcQcV5Zj6EcvWB9trWnTnXxsqSlRpVMbiMRgpKFKbo4Z18xxlDAV8PUjKE4yjnmJyWriadeFSjhOHuG83oQ+uyxmBh+Nll+1h8QP2hP2uv+Ddz4gftJ/sb6X8Iv2hfi3cf8FHNN8Saf8UdC/aI+HPxF+Bnif4a/Bw+H9f8AEXwr8A6541+HsFj4X+NljosGvWGlftBfDH4k6zpHgDXdDj8PzaR4hjn8Wal/T3X5C+Pv+CenxG8Vft+/8E6fjVoXiDSdK/Zn/wCCefgn9pS90G+8f/HL43/Hj9pT4q/Ej9orwfa+AJvD/inU/i/pPiXU08HeD9Ihn1238feJPj14+8Xaxdy2vhSLwhoOiaba6jX69V6VarRqYTC+yh7G+L4hq/V7KHsKWI4lzethE6MG6VF1cJKjXUKekoVY1XzOpzy55qXtsGm+f6vkWX4OtLnqVYxxSzHPMwnQpV6376vSw+EzLBUnVlZTxCxLnFYr61cooorkKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPxh/ZK/ZK8A/tKeAfi18Xfi78Wv239V8bat+2//AMFIvCcknhP/AIKRf8FC/hX4V03wr8K/+Chf7T/wp+Hfhrw18O/hT+0/4J+HfhDw/wCEPh34J8K+FdG0bwr4V0bTrfTtGtibZ7l7i4m53w14M/4Je+Lv2wfiH+wNoH7VP7d91+1x8K/Bmn/ELxv8Hrn/AIKc/wDBYjSr3TvCOp6T4W1201XTfFmr/tQWPgLxRJ/Y/jTw1qN1pnhTxVrer6fbag739hbfYNSFn9g/8E0/+TdfiN/2f/8A8FYv/Xpv7ZFfhr8dv2M/2k7/AP4KGf8ABVf9uf4IfBDxrP8AtCfs0/Eb9g34+/sca9qnhXXfDmh/tK+HfBv7L154I/ai/Zy8C+O7zSV07xVo/wAVfAs+r/D3XbPw5davb6N8T7LwBdatbJqmhWUKYSrKlXlKt7uBoZbjMZiqqjJ1KLjjMrwFGurczqUMC8ynmmOwtKlUxmMwOX4nD4HlxU6cltCjKtQxSoJTxqhQWX0ZVIU6eJxU8Xh4Rwk5VHCFN42nKpg6GJq1qGGwOJxFHH4yc8Hhq9Gr+tHwD/ZR/Ya/af8AhX4d+NnwM+Of7f8A44+GPiy68R2fh/xN/wAPRP8Agrn4a+33PhLxPrPg3xDH/Y3i/wDav8P+ILX+z/Enh/V9N33uk20d39k+2WLXNhPa3U3sX/DtP9nX/oo37f8A/wCLYv8Agqb/APRkV/Mh4P8Ahr+0E/8AwTz/AOCenwQ+LX/BPzXdR8N6/wDDf9uvxR4vb9pj9gX9qv8Abfb4SfFTxH8cvEOr/Cz4dar+xb8LvHPwrtfhT8XfG+g+IpbzwF+1j8YI4tN+G2hTeI9H8Oa9oGg+NfGNzqlH4KfAo/FPxD/wQ9+Hf7b37DH7R2lav+yl8AvAnxf+Pn7Sus/8E+P2j/ij8VPG3xc+HniDV/Bv7K37JfiD43/DP4HeNfG/hHwH8Mru71L4ufFLQPiF4g0P4dnTtO8F2OtzCO41AP20aXtcbPBzvQcM8wWUttxqudKpDiWrmeJo2dOM8Tl1PhyTpZdUlRrZnLMcteDqPD5pkmJzfjq16caE8TRcq9JZZmuYqTpzpezdDFZVh8lw9ZSUpxo5w82jGeYxg6OXVMBmqxlGm8ozuGVf0+/8O0/2df8Aoo37f/8A4ti/4Km//RkUf8O0/wBnX/oo37f/AP4ti/4Km/8A0ZFfzR/EL9lX9r34W/Fj4vfCL4bfAj9orVvhJ/wTE/bF+KX/AAUv/Zf17wr8NPHd54b+N6fGD4q/sxfFDS/gd8ItU07QrW1+LXiPw38OvHH7cPw/8R+CPDOtazrYv9Y0eyW3bVvsNlazap+zj8ZvD/7OnwLsfil+wtbeONS/bf1v9vD9t39oPxH8bf2EP2o/27dP+Fn7Rvx98Z6JrHwp+Dms/sa/Cj4hfDiH4R/G+P4ZTeGvBvh39p342TlPg83h/wAceFtK13w5p3i3x1NqXm/WpLKcNmboVHPF5XTzGlgaalPERrV8Bg8ThsBWfIo08TWxWF4wwFOi74qrX4ZwVHC4XE47irJsA/Q9hTWNr4SeIhTp4fMamDqYma5af1OniMxh/a0XKSpzwX1KfCWZVJ0604YTB8TYnE46phcJw3mmKf7XftR/A/8AYs/ZJf8AZ3T4j+K/+Cm+tn9pj9pr4Zfsp+BP+EJ/4Kn/APBS/UhpPxD+Ktr4kvPD2s+Lf7e/bu8N/YPBlnF4X1Bda1HRxr2uW7zWYsfDuorJM1v9Uf8ADtP9nX/oo37f/wD4ti/4Km//AEZFfgF8UfgF+0j46/4I0f8ABDTwR8Zv2dP2nfi743+DP7WP7K/ib9pv4S6Z4F+IOo/Gzw98IfhX4M+OOneMh4t0FZNE8W6XaaX4Ph0rw8kOpX2m3OtNqOheF9NfUdW8R6Ppmp+eeHfhL8X/AIdfD39oXTfAX7BviMf8E/fj1/wVSv8AXfhB8Ivjh+w5+1J8Xfhn8AfgRafAy6tvEvxc13/glD8LNR+FHxp+I3ws8e/GnTJP+ED+Gfjjwl4f8G/DrxXH4Z+Ntt4EsNZ0/wAIapY+jVhChis8wPtYYiWW8Q43L8JjYzhSo4nCRxXhxlGX+3U5+wwdPFYvivOMxoY6WKrUquHyjMaM/Z0Mur4ynxRlOph8kxk6FbDLMOHcJmGMwUqc6tfC490/ELMcbCCUY18RUw2G4YyfL8Rg4YanXo1s0wdeFOrWxtHCVf6P2/4Jq/s6KrMfiN/wUAwoLHH/AAVi/wCCpucAZOP+MyetfJn7Evwc/Yn/AG8/gBo37Rvwg8U/8FO/DngjXPF/xH8F2mlfEn/gqd/wUt0fxVHqnww8d6/8PdfuLix8Mft4eMNISwvNa8O3t1o8seuS3FxpctrNe2un3bzWUH4K/st/s6fHbQrD9hPT/wBuX9j/APaD+KP7CPws/aC/4KiWM37PVp+xl8avFnhn4e+LfH2vQa1+yb43k/Y/0u3+K/jvwd8L4vDeofEHSPgbrOoaf4z8J/AXVPEb2L/EfTrrU4fEtZvwT+AX7R3gL9gD9j/9mH4y/wDBPfxDqPhlr7/go7qfiG9/aZ/Yf/aj/wCCgsPw5+It/wDHfVZPhH4Pk/ZZ+EPxQ8GaH4Y+JfxF0DVZ9R+G37bfxL17XPDXhXw/N4jh8HeO7bwz488X6vrXHUrOjg5410q1b2+R08xweB9nOhi6eKlV9rLA4uNWKnRzX6jBV6eU8lTE1qOYZWqCq5nmWWZXjN4KnOUaFSrTwzo58suxeMc4VsNLCQwucxqY3BuE+WvlKx2HwcMTm9WWFpYKWGzKVWm8rweLzSl/Vh/w7T/Z1/6KN+3/AP8Ai2L/AIKm/wD0ZFeCwfsl/s6z/tL337Nf9gf8FeYfsPwctPjF/wAL9n/4KPf8FTY/2aLz7X4tl8J/8Kssfip/w3AftHxktvK/4Sa78Ef2Enk+EpItZ/tNt/2Yfz8fs4/sJ/G/43WXwi079sr9lD4zfEi28I/8G6t98OP7K+Onwi+IOuaJYftS+Bvjf8X7H4a+D7/S/FWiS6Le/tAeCvBWs2978OdK1C3uviP4Y03V4PEHhKKwbUItRm9p+EHgD9uXwfr3gT42az+y1+0r8W/if4e/4NjfA3ws1PR/EkPxp+Evifxh+0fpHxY1DU9S+Cur/F3Rx4Y8d+Gfjoukf8Tq98NaH4p0P40TKq3OkTWGuX1nqideIVPCV8wdSp7XD5bLiCV6UXJY3DZbg/FunhK0HBudOrXxfhxgcTGhS9vF0+I8shGtiE1TxsUYzxFHDx5J0MRiqPDUpRqJKpg8Tm+L8K6mNwzhUcI1PqmF4/zDC1KlZ0Je14ezCc6OFlzTwP8AQx/w7T/Z1/6KN+3/AP8Ai2L/AIKm/wD0ZFH/AA7T/Z1/6KN+3/8A+LYv+Cpv/wBGRX48f8EYvhh8XfAn/BQH9qLxTB8Ao/gV+zr8Sv2P/wBne9hsfhd/wTr+P3/BNf8AZ71f47+GvGnjSHxXaaf8Evjr4r8ZazrHxR8LaPr76J4h+Isl7oNx450iO01Kw8OPolrZ+Idb/qGrStQdGnh5uScq6xnNBWbpTwWa5hlU1zwlOnWpVp5fLF4TEUZzoYrBYjDYmhOdGrCcuahiPbTxEORxVCWFUZvmSqwxeWYDM4PlnCnUpVKUcesLiaFWEa2GxmHxGHrRjUpSivgD/h2n+zr/ANFG/b//APFsX/BU3/6Mij/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyK+/6K5zoPgD/h2n+zr/ANFG/b//APFsX/BU3/6Mij/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyK+/6KAPgD/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyKP+Haf7Ov8A0Ub9v/8A8Wxf8FTf/oyK+/6KAPgD/h2n+zr/ANFG/b//APFsX/BU3/6Mij/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyK+/6KAPgD/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyKP+Haf7Ov8A0Ub9v/8A8Wxf8FTf/oyK+/6KAPgD/h2n+zr/ANFG/b//APFsX/BU3/6MivkD9pb9iX4YfD/40f8ABPbwn4R+Mf7f+keH/jj+1/41+FvxS0//AIen/wDBTW//AOEo8CaR+wL+3D8a9P0L7Vqf7XF7e6J9n+Jvwf8Ah14l/tPw7c6RrEv/AAjv9jT6hJ4f1fXdK1P9vq+AP2yP+Tiv+CTv/Z//AMRv/XWX/BSygDyb47fsifsT/s0/B74ifHz40fGf/goT4T+FHwn8MX/jP4geKLP/AIKef8FefGEvh7wvpSrJqesv4c8D/tWeJPFWo2unQMbq+GkaHqEtpZRXF9PHHZ21xPF47rXgX/gmB4f+L37L3wH1T9qn9uuP4p/toeEte8efszeHLT/gp/8A8FgtUtfih4R8N+F4vGmqa5aeJ9L/AGo7zwl4atD4anj1HTF8aa74cn14sbLQodS1FHtF/W341fCrwx8dfg78VPgp41s4L/wh8W/h34z+G/iW0uoftEE+ieNfD2oeHdSV4d8ZfFrqMrqFlicOqtHLG4V1/g++GH7LH/BQfVvghov7aXxN/ZR/aLn/AGpv+CN+ofsDfs9fsv8Aw7k+EnxETxz+0L8P/wBnL41fESL9orxJ8JPC2p+Ff+Ei+I3hH4qfCb4keG7C01nRJrm01dPA099Dc2kNlYW9ljQr04Y/kx/NSy2nicilia9KM3Wo5TjZ55l+d5jFKNWNV5PmlXgypLDqEalTL8fmk4qapvE5fpXpVHgZzwS9tmM8Lm9LBYeo4RpV86pvJq+QYGcpTpuFHMMHHiudes5ezp1suwFOVfD1MRRo4/8Aqg+Dv7MX7B3x/wBX+M+hfCL48/t/+MNS/Z7+Let/An4vRxf8FQf+Cu+jW3hP4r+G9I0PXdd8IJqHiH9qzSNO8R3Gl6X4k0We71Pwrd65occl6LP+0zewXNvD7f8A8O0/2df+ijft/wD/AIti/wCCpv8A9GRX8/njr9mT4ufszf8ABHn9mr/goxqnw81jRP21f2TP2lPFv/BWD4ueCvF1rL4E8b6hpn7QfjvxD4h/ai+CXiqGXShd+H9Rn+BvjO18O6xZa1o0ep6Xf/DrTNMubDTms30mLmv2eP8Agnz47+I/xK/4I3/Eb9o/4B618XNI/ay8Xf8ABTX9tP8Abvtr/wAD+IvGHwc0nxF+1b4F+GPj74P/AA/+PQk0248IHRNP0Pwz8M/B2jeDviR53hzXPFfw+Fvpum6lPpFsIerD0MRUqzwdaFOhjsuhh8DnKlWUqFPOv9XcNmkp4V04z58pzTMMv40wOW11Os8PU4coYbE1a88zo4iOVWpQThVoznVwmN/tbG5bJU3GtUyjA4vPVF1I1PZXzDD4GHBlTGUHGhKdTi7no0YLKsTRn+1fj79k79nTwF8b/gn8Em8P/wDBXrxivxq074k6i3xf8Cf8FHv+CpviD4G/CMfDfQ7PXDZ/G/4gH9uGzHgG/wDHYu/7J+HFudJ1UeJ9btbyw32Pkec3L/sWfAv9i39uv9mn4b/tT/CPxZ/wU28O/D74op4nk0DR/iN/wVQ/4KX6R4ysx4T8Y+IPBGojWNP8M/t2+L9EtzNq3hu+uLL7F4h1ASafLaSzm2uZJrSD8nP2DP2dP2o/C/xN/wCCHEPjn4E/H3QPDX7OnxF/4LQeE9el8X/DD4iadp3wY+F3iPUb7R/2eNF8TXut6HEngfwd4i8MW+m6R8HIddn0/TNb8P2mm6b4MN1plpZwRcD/AMEB/wBmX9qD9mz48fs1av8Atq/sy/GfWtO8cfsqfE7wX+x98QdZ+CvxM0Sw/YR1fw78dvi74l+N/wAIfi94a1LSrq0+Fniz9pLRde0Dx14a+N/jSLwpN420Gw074VeHZ5bK+k0uSsvjSxdLDuTnFY3ArHYapVgqdaCb41xlPCVqEZzpRxtXBZLlUKkKlejh8NH6yqWKx+ZVsswGcPGKWGo4+rFRnVy/H4XB1KMHKcKtKOc4vI8wxdKpyczwtCOHec+2dJv6pyRqU8NhXiMdhv2e/Za+B/7Fn7XCftBP8N/Ff/BTfRB+zd+018Wf2U/HH/Cb/wDBU/8A4KX6adV+IfwcutMs/E+s+FP7B/bu8S/bvBl9Lqtu2g6jq50LXLpEmOoeHdLZUWT6o/4dp/s6/wDRRv2//wDxbF/wVN/+jIr+WvVf2QPind/En4+Wng79i/8AaZ8N/ty+Mf8Agvxr/wAf/wBnH9qW4/Z/+Ja+EvCP7KEXxxjvfiD480f9oG8sD8OvhX8M9W8I6F4ybxD4P8R+IPBf/C9oNe8F3+g+HPiXYzaLquk+j+IfAn7YXjv/AIKHfs6/GHwL+xvq3wC+M3hb/goV+0JovxL8b+GP2G/2qL74m2nwL1fwr8XfBfgjxr8eP+CnXxD+Imv/AAs/ad+B/wAQILvwze+HPhd4G8Laf4A+DvhuPwj4I03UvBHhbwZ4X8P6rwYfE+2wGSVvYVpYrHYHKliKOHi68p4ueReH9fHYjDxapTqJ5zxlisJicHTpt5XLJc2jKpXoZfjauE2xtL6tjc+pRnD2GAzHNvqk679lD6nRzrjmhg6FerH23s5/2TwphMThsTNcmZrN8ucFRrYzB0sX+zHxz+D37E37P/7QP7Iv7OHjLxT/AMFPNT8cftn+LfiV4N+F2q+Gf+Cp3/BS298KaDqnws8Cv8QfEE/j6+1X9vHRdX0uwvNGQ22jS+HdC8U3FxqeIb210+1zej61/wCHaf7Ov/RRv2//APxbF/wVN/8AoyK/lk/ZO/Za+KXhn4v/APBF/wAZ6d+wT+07pf7WPwF8e/tozf8ABSD4ueK/gd8UfhrbfEX44eLvhn8Wx4U8T/En9orxHo1r4X+NrfEPxRb6uvgz9ovQtd+I/grwxpfinRdB/wCE+8OT+K/D/hTVvP8AQvgx+1p468V+L/HPhX9iXxr8GdV+Ln/BJb/gpL8Nv2jPBXwj/wCCeX7X3wI1vUfjl4u+GdtqPw1+FP7QPx/+OXjj4k69/wAFCvjnqXimyN14c/aCsrGxuPiH4s1HVbrTdW8Y+IvE2o2eh64mp9Uo4xe7jK2DjxPiXWw0r4bE0MoyTHZrlf1Rte0xGBzmrlrw2DzWFH2f/Cnl1SvRpyzDJKGcOhThisbltCMp4WGP/wBXMN7PE019Zw9fNeJ8RlOZVMdCFSdHCY7J8trYfMMTlKxNbno5dmdSjjJUsFm1fLf6l/i7+wt+zr8JPhb8RPij9u/4Kh/E3/hXvgzxH4y/4V18Iv8Agp5/wVN8Z/FLxx/wjulXWq/8Ir8O/CP/AA2tpv8Awk3jPXfsv9m+HND/ALQsv7T1W4tbP7VB5vmLe+Gv7BH7OvxJ+HfgP4h/21/wU18A/wDCdeD/AA34w/4Qb4lf8FRP+Cpvhb4ieDv+Ek0ez1j/AIRfx54Z/wCG07//AIR7xjoP2z+y/Emifbbz+y9Ytbyy+0z+R5rfz8T/ALE3xg+FXh2wt/g9+y58YfC9z8dv+Dav4/8Ag39pibwx8JviDJqvxd/bHufCHhhvCXhr42agui3Op+N/2npr/WfFmmeG9L8bXOpfFl7S71fw/pcJ01ZtPTy79uj4PftM+Of2R/hl8Bpv2ENd1jxl4F/4JDfs16Z8DviF4p/YS/av/bG+Lb/tD2vgy/tPGHw3+B3ifwN498JfCz/gmr8Zvhvf6TpN54w+IHjXwjc+PviZd2vhC11TTvF6eAvA/hGLbG8mAhmPO5YmeHxksJShQjeUnlmZeKuAzGeFSlfFfXKPAOBxuApNKtiVnWW4XDU/rGIoxx/PhW8bTyypBfV1i8NUxE1Wvyw+uYHwxxeAji5Wf1WOGq8b5hhcXWUZUqDyfHYjES9hSrTy/wDqO/4dp/s6/wDRRv2//wDxbF/wVN/+jIo/4dp/s6/9FG/b/wD/ABbF/wAFTf8A6MivqT4AzeLbj4EfBSfx8NbXx1P8JPhvN40XxNBd23iNfFkng7Rn8RjxBbX8cV9b62NYa8GqwXsUV3Ff+fHcxpMrqPW66MbhvqWNxeD9rCv9UxWIw3tqWtOt7CrOl7Wm+sKnJzwf8rRz4LE/XMHhMX7KdH61hqGJ9jVVqlL29KFX2VRaWnT5uWasveTPgD/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyKP+Haf7Ov8A0Ub9v/8A8Wxf8FTf/oyK+/6K5TpPgD/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyKP+Haf7Ov8A0Ub9v/8A8Wxf8FTf/oyK+/6KAPgD/h2n+zr/ANFG/b//APFsX/BU3/6Mij/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyK+/6KAPgD/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyKP+Haf7Ov8A0Ub9v/8A8Wxf8FTf/oyK+/6KAPgD/h2n+zr/ANFG/b//APFsX/BU3/6Mij/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyK+/6KAPgD/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyK+QP2af2Jfhh8QPjR/wUJ8J+LvjH+3/AKv4f+B37X/gr4W/C3T/APh6f/wU1sP+EX8Cav8AsC/sPfGvUNC+1aZ+1xZXut/aPib8YPiL4l/tPxFc6vrEX/CRf2NBqEfh/SNC0rTP2+r4A/Y3/wCTiv8AgrF/2f8A/Dn/ANdZf8E06APiL9qLQv8Agmx+xmniK+/aJ+KP/BXnwd4W8IeHbLxX4r+JXh/9pv8A4OE/ip8HPDOhX87W0F3r/wAa/hH8T/HXwk0eWK4CQ32n6h40t9S0uW4s01KztGvbMT/XnhH/AIJ+fst+OfCnhjxt4b+Jv/BQq68O+MPD2i+KdAub/wD4Kmf8FZNBvrjRfEGm22raVPeaHr/7XWma7o13NY3cElxpWtabp+radMz2epWNpeQzW8f5+f8ABUHxfe/H39tb9nD9kf40/BL9qub9gD4MHRv2pv2jvFvw6/Yp/a3/AGkPAf7UHxW8Paik3wH/AGbNO1L9nb4K/FCy/wCEV8EeIYE+LPxd/wCEhkTQtcfTvDXgownUoL7yvza/4KQ6P+0l8fP2jPGfxA+FP7Evjfw38QvAn7V/7DvjX9nT4u23/BPr9s74n/tP+KfgbpuofB/xV4r+I/gr9trX/Fei/DX9jz4deHILrxHofjv9i61+E9r4p07Wf+Fgat4w8Hab4t8Y/EDxbp85dJYueBp1W/8AhSz+OW069GL9nl+XUs2oZNicfjqU/jxDxmIxdSnl8a1DEwynI8TxFyVskx+JxfDyx7+qrFSpPmlgsjnj3hppurjs1q4WpjsHlmEqxso0Z4SjhVLHwoYvDTzXPst4djOnnuG+o5l+0P7LXwP/AGLP2uE/aCf4b+K/+Cm+iD9m79pr4s/sp+OP+E3/AOCp/wDwUv006r8Q/g5daZZ+J9Z8Kf2D+3d4l+3eDL6XVbdtB1HVzoWuXSJMdQ8O6Wyosn1R/wAO0/2df+ijft//APi2L/gqb/8ARkV/NX+y/wDsxftRfDD/AIKl6/8AHj9ov9mL40/Fb9jnXP8Agqj/AMFD4fg34Rsfgp8Tbif9nv4/fFrXPBF/8H/29PEfhq00nUF+I/wb8X+EdH1n4aeEPjNPo8XgD4LXN5feO7fX7S+uo9Vk868Df8E9fjp4F/4JEf8ABPXVdH/Zg13w1411r9sTw14k/wCClPgz4ifslfGD9oL4q/Ef4GeCPH3xe8P/AAbsPj9+y94a8R/D79oD9o74AfCTUG+F/iG2/Zw0HVzpVj4ei0bxr4f8IyaJoWrvcPCy9vlmS46aVGeMwPA9HHQnOMJ4bNuIo4HD4+eJ9s6NLC4fC89bPsRerOnhMsx2V0qlSNWpjFgOjEUo0sx4hw0ZTqUsuzXiKGXulSnVeNy/LsRxHXwkcKo3qYqo8NlFHKaEoQlVzDOXiKdOlGisLiMd/Uz/AMO0/wBnX/oo37f/AP4ti/4Km/8A0ZFH/DtP9nX/AKKN+3//AOLYv+Cpv/0ZFfz9eMf2Eltv+CffhbwrB8Rfjd8S/h/4V/4KH+Nf2pfht8HJP+CMP7X8X7MXgyB/BV9q9v8AskePf+CZnxD8VeIP2m9U/ZL8QeNtU8Sal4H8W+F49W8CfD3xd4oE8Nzoq6NBqLfSv7WnwP8Ajx+1L/wT3/4In+Cvit+yL4s8G6/cftofsaXf7Uv7OXwz0r4jeINA+D/wguPhn8WPCHxO0nxQml6v4l8V+APg1b+GNeh8O+I9F8Z+Kbi18EeGfEcXw28Y63cvBdR3OtKk601ShJRqvP8Ag3JnGtGpSjSocW0MtnLH1qvs5U4/2PicTmNDG4elKtejltHMfrFLL84yzEVuWVSMOeU3elHIuL84jOi41Z1qnCs8wccDRpOUJOWaUMPgJ4etUdLkxOYVcvhSxGMyrMKVL9cP+Haf7Ov/AEUb9v8A/wDFsX/BU3/6MivjK2+Ff7IWs/tseIP2GvBtr/wVd8dePPh98MvBfxU+MfxO8Pf8FW/2/bL4O/BfQviR/wAJsPAGleN7/wAW/wDBRvwx8SNY8S+LH8D3S2Ol/DH4ZfEKKwi1vQr3XrzSNObWLzR/yA/ai/YB+Jusftt/tieC/FVve/s4eC5tb/ZAl/4Jy/tC/B//AIJI/tb/ALa+vfs3fCH4U+H9GvtC8F/shfGL9k34h6D8PP2IYPAvxV0LxTF8Tfhz4j8B6Ra+Lx4oufG14uoeGPEVvNB9Z/Ff9hL4vN+3B/wXD+LH7Mv7PFn4A+P3jz9g34Q2f7If7SWl/CbTPh1ear+0Z4z+G/xm0z4u6j8GPje2j6HYaH8WvF99daFp/jvxV4b8XWmr2Ot3/hvUfGmpJHa2sy8VXEqhgcJmnsqlalPCZ7jKmXxj/tEng+EcRnOXYKrWpSqUcPj1mdsDmuEjUq18uxmDhhOXF/XpPDdaoc9bF4GNSjTrRq5FhoYupNwpYdZhxNk+UY7HxpVfZyr4N4HG4jGZPiZR9ljMJSxGMx9LLZYWnhcV+zP/AA7T/Z1/6KN+3/8A+LYv+Cpv/wBGRR/w7T/Z1/6KN+3/AP8Ai2L/AIKm/wD0ZFfzhfswfsZeK9E/Zf8A21fEXww0/wAfeBPGHjr/AII0/E34C+NP2K/hx/wR7/ba/YV0X4jfGe3+HmoSeEPHfjLx58b/ABx8RPAv7TX7Vujavrfir4b3XiD4Xi88W/Eu28U3mswPeaVbKbiT4vfsD+O/h78Lv+COi2n7N2i237N0nwK8ceLf22/Anj7/AIJ9/H//AIKBWVz+254/+BXgSPRvjL+1r+yN8FfHHgX48/Fv4lPFB8R/BHhj4s+Mn8V3PwP8UXcum6rFo0euaClr34qj7CtiaUKlKqqDwlKFd1adPC1K2LrcZxp2xblLCVMNVpcJUPquKwdfGxxGN4iyjLnTpYiVbk5aM41aWGquNaLrrM5vDqhJ4yjTy7BcJYi1fBycK+HxTxHFFWnicLioYeWGwORZpmNOeLtQwtT+jn/h2n+zr/0Ub9v/AP8AFsX/AAVN/wDoyKP+Haf7Ov8A0Ub9v/8A8Wxf8FTf/oyK/D3wt+wDr2q+O/8Aggd8FPiVp3xi/bZ/Zs+FHg3/AIKJ+HPjB45+Mv7Knxy+DXg62+H+u6B4W1b4GfDP9oT4IfGw+IPEfgfwdoV3oPhzwN8OfA3x/v72HxjB8O/DmoWen6iLfTY7b5n+Af7Nfxc0LwB/wS20v9ur9lj9oT4t/sFfAj4i/wDBS/wj43/Zt1z9l/44/tC23gHxfffEvxlY/sceMfiL+yl4W8DeO/HXjb4YaP8ACVvFHhf4H+Jrv4U+LvBvwwtta0ubTrnw7Y+JfDOorFWMaeIjQU4qNaWeToV8SqmFoww+S47G4CKx/tISq4PMM0r4fCUstwEaWJVfEY+nh3iouMJ1qi/9jpYq0qspRw8ZUcHy4qU6uLhms6FbCSU6axGW06eVyxmNxlRYbE4XLa0cRHLq+LisBP8Apa/4dp/s6/8ARRv2/wD/AMWxf8FTf/oyK8D+BP7Jv7Ovx0n+M0H/AAj3/BXz4O/8Kb+N3jX4Ked8dv8Ago7/AMFTfh7B8Vf+ELj0uT/hbfwZk/4bh1f/AITn4JeLP7U2eCvHuNL/ALek07VF/sq1+yZk/Br9oH9lr4geGv26fBv/AATH+Dvw08XeCv2L/wDgsBq/7LX7XPxK8N/EPxVres+Nvg74W/Y/sNJvP2vPhx44m1PW/Her6r4s+MOg+DfgrY+I9e1Xx54je58Ya3eafqmqap/act3Bw3gf4FeLvjxb/HzwT4W+GHjr4l+E9N/4O+fHmrfGDRvAXh7xXrNpofwPPgG98N/ETV/Hb+DoHn0H4XNouvjw7411PWZrHws2j662i69cGw1Z7W40wNF4ytShBOEcXGphKMcWvq8qOIw/HHh3wXmWYVo05V5RwGW5pxPxBg4Vm3TxkOHsVieSjHEUamF0xKpYfDY6bqKrPAKnjpzw1q8K+ExPBfG/F+WYClNyhTeZZhg+HcslicPHmeBq5rhIUMRj6TbxH9TX/DtP9nX/AKKN+3//AOLYv+Cpv/0ZFH/DtP8AZ1/6KN+3/wD+LYv+Cpv/ANGRX82XxX/Zo+J/7JHwS/bh/aw+G3wN174XaZ/wSv8A+Cuvib9sf9kn4Z3PhbWPhN8O9f8A2Q9W+G/w20b9pX4f/Au2m0G38Mab8IfiF4a1zx3q6P4H0ubwdH4t8O3rafGl7LqsNx+9X/BFz4L+M/hp+w/4e+Kfxbs0tfjz+2h8QviH+2/8cFxN59r4x/aQ1v8A4TDw94duTcxx3Ec/gj4X/wDCAeCJ7VwYrO68PXEFr/o6xk44LlxmDljLyoxhlmQY+pRqRXt6VbiXJMizvKsNUp8ytTqRxPFeArYmLl9Wx/CFehWoQeaUPq+WLbwuJhhvdqznj81wkJwbVOdLJM1z3LMzxFObjaf1f6rwri1R0dbD8XUJ0ZzjleJnW9j/AOHaf7Ov/RRv2/8A/wAWxf8ABU3/AOjIo/4dp/s6/wDRRv2//wDxbF/wVN/+jIr7/opDPgD/AIdp/s6/9FG/b/8A/FsX/BU3/wCjIo/4dp/s6/8ARRv2/wD/AMWxf8FTf/oyK+/6KAPgD/h2n+zr/wBFG/b/AP8AxbF/wVN/+jIo/wCHaf7Ov/RRv2//APxbF/wVN/8AoyK+/wCigD4A/wCHaf7Ov/RRv2//APxbF/wVN/8AoyKP+Haf7Ov/AEUb9v8A/wDFsX/BU3/6Mivv+igD8Qf+ChP7Evww+B37Av7cPxr+Fvxj/b/8L/E34P8A7IH7S3xS+HXiX/h6f/wU11v/AIR3x38P/gv418WeEdd/sbxF+1xq/h/V/wCyPEGkafqH9ma7pWp6Pf8A2f7Lqen3tlLPbSft9XwB/wAFYv8AlFl/wUs/7MA/bI/9Z1+I1ff9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB+IP7Evgr9vrV/hh8Y9Q+Cn7S37IHw/wDhlcft/wD/AAVP/wCEa8I/FL9h740fGDx3pHlf8FNf2uINZ/t34i+E/wDgoT8DvD/iL7f4gj1XU9M/s/4W+F/7I0e90/Qrr+273TLnxFq/1/8A8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFR/wAE0/8Ak3X4jf8AZ/8A/wAFYv8A16b+2RX5h/tieHp9B/aL/a5/4J/2n2/RvDn/AAVu1D9l/wAS+D307ULMTXkPiC+ufgt/wUPj8N6fNcaZfWOr6D+zD8IvDXju/wBQ0qXUDYal4uPiN4UvN8N1jOdZ1qOEw9FYjG4/nwuVYb2sKLxubuVOph8FUq1eWlhMLLBQzHGYrMZynHBU8CnPDzpValfC6JU40a+LxE5UcFgFTxWaYmNP2zwWV86oV8bChGaq4qrSxFbB04YOlFSqxr1KrrUlh2qn6ef8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxV+HNn4q8U/tGfA7x18O/H2sQeLPEf8AwSl/4JkftxfCD45apdaXILi//av1ax+I37K3gzxXFqE17dL/AGlf/Bf9nf4xeM540aSabQPjh4d1ecxx6zZxw+Q+FNI+Mf7E3ho+Mfgl+zF+z7+yf8Vfjd/wRa+P+s/BHwV+wd4qtvHdv8c/i78EfB/w2+Ith8ev2kfB+q/s8fs629p8WvAWl+L2t/hA+keA/jYdT1/x/wDEXwv4l+Ir/wBo+E9F8Q262HlWzB0q8XgMPgHmWCx2J/2JYnB1MN4gYrA4jGU8S4U8uoZph+BFisuqPEYr6zl/EOV5jGKwcMTVhdPC4iVXLsHOMI5li8zWU4rCwdSrDCY2ljeCMLj6cKqoxrYr+zocZSnjP9ko+wxGS43L63scbUp0Y/0Sf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxVz/7Jn7M3/BOv4ZwfAn44fs5+Ffgtp/xF+Lfw5mvfCHx78L65po+MP7U2h+I/DWn+KvFfij4k/Eu11GDxr+1HqutxRQfEHxLrnxN1Dx/qEXiMf8J1cyWWvQrqkX4+/spz33if9u34p/DX9quCw0z9jvU/+Ci37X2v/ssaZG66j8P/AIyft1eFvihd+J4fD/7QtzqGn2sGmeLPh94N0iHx3+yj8Npm1Hwd4x8Z6F4y+I1zq+pfFP4efDDw/wCEen2Tjn8Mhqc9OrHAZrjcTXnTlCNCplGbZLl1bCRo1HTqzxGLpZty5dCr9XniM4jgsnqU8PHHvMMLwU8TGrkizyCvRq4rLsPhcPdOvUhmmUZrmNCvV5OeNKnhauWr+03SeJjgsoeNzlTrrAPA4j9ov+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir4S1n43/tm6N8Gv2wv2yv+Gm/EuseGf2X/ANsP4o+GI/2fbL4XfAzSvhov7J3wC/ae0E/GO68UeIX+FXiP4yeIPifY/AXS/ibp+i+KfD3xB8JaFBodr4agufAep+PdM1X4jeI62m/tv/tG+PPi3L8EPCPxSt49Z/aj/ar+Efiz9lfxPo3g/wAA30Xg39i/w58QfjFa/HG20+XVPDV1aeLLXxF8K/2O/HPiiz8WeLtC1LXNA179p/wtpeka9Jb6T4Sm07DCSjjKeT1Kb5HndLKK+Ep1Yy9pToZ3hMozHBYjE+zjUhToRyvNMVmmMrRnUp4DL+H+IMRi5UY4KgsX1YqP1R5l7RqVLKcXmuExdanzOHPkuJx+CzKpRhJQr1qdDHYTCYGKhRdXEY3PcjwuGpVq2NlCh97f8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFXO3+kf8FIdL8SeHvBup/t4f8ABN7TvF/i2z13UPCvhW//AOCd3x4s/Eniaw8Lrpz+Jb7w9odx/wAFa49T1qz8OprGkvrtzptrcw6Quqac1+9uL22Mvwd8MPHvx+8afHPw/wDs+/Cf4z2f7MnhX4tftdf8FZJviX4p+DPwJ/Z2g8eajb/BL4s/Dp/BWr+HpfF3wu8TfD6H4j3V9r1zb+NPiN8Q/h18UNU8daDqvij/AISex1Hx5feF/iJ4K+WPjB+2h+1J4U8F/wDBPX4+32m2fxX+O/grw7/wUs+CXxN+MNr4Jtbvwv4I8NfCT48fDH4C+PP2yPH/AMH/AAff+GNY8X6F4B8FeCLr4z+O/hR8HLKx1HxLqkd5oXhTSvBfhKe61TwnzU8VCpgMqzCK5KeaYDJ8wpU6s6VGUaWcZSsyp+0xFWpDA4alhKk6WHxuMx+KweEw8JvG1qtPBUcVXw+3sP8AbsRgedOWHzTOsrlUjGrNe2yXMcbgZ/uadOeJq1MXDAV8ThcPg6OLrVUo4WEZ42rQw9b9uv8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNirnfDekf8FIfGMGq3PhD9vD/AIJveKrbQvEOt+EdbuPDf/BO748a5Bo3ivwzfSaX4k8MarLpn/BWu6j0/wAQ+H9Thm07W9Fu2h1LSb6KS0v7a3uEaMYnwK1mSX9u5dE/4Tzw78b7cf8ABNn9nvxHb/tBXPgT4K23xD+LCaz8Z/i6i+K774i/C/wH4UF74R8UW1paeJtK8FeGJdP+FGm6hqV3r3hTwpp15q19e3n5o+Bvil8Z/glZfGv45fDP9rEyaXov/BbHxf8As7a9+xxYeC/g1qfgrx3pfx3/AGrdE8G+KdE8W69eeDPFH7Qdj8dbXwz8Tbn4y+ENR8GfEr4feD7PwL4V8K2+sfCXxBZN4m8Y+LuvCp4nMcDgbqKzChnMaFVxqwUMflniXlHhvh4VoVadOvDDYzG5hUxKf1dYqlGWFp1MPGarxjzVZKGDxGJh70sNicljKnz0n7XDZtwDj+OpOlWp1KmEVbD4fD0cK6tXF08A1HE13i40vZSf61/8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFXMLp//AAUbfxlN8OU/b2/4Jst8QrfwzB40n8CL/wAE8fjq3jKDwddapcaHa+LJvDA/4K2HW4/DNzrVpd6PBrz2K6XNqlrcafHdNdwyQr+bOr/tIfErQtN+Jnwp+DPi740+CPidq/7WH/BS74jXXgv9hr4G/wDBPrwz8TdZ8A/BL4xaJ4dvPiz8SPHP7Zr+Ef2bLHwH4X1Lxlo1j8VdQv8Aw54k/aU+MfjHxZ4N8Rad46s9L8I/EdvEnzz8Pv2wf2kbzxLrX/BSrX9d8PeIvHOif8G8Hgr9p2w+D3g3wPpXh/wX4t8Yxax418T6vafEnVda1/xXr2raJbfEDT9X8ZaEvwz8Q/B9dI8O36+FdcuPGY0xNfveTD4pYjCZZmMYT+p47KcPm84+79YlRx/AXGHGODp4K8vq2JdPE8I43J8ZWlXpUKWLp4mhzrFYfEUsP2VcHVjXxmCpWq4yhm88noxV40/rNDj3h3gyosVzJToyxFDiChm+Dp041m8LPDzqyhCtSdX90/8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNio/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02KvB/wDgnf4w/bx174h6w3x80/8Aad8V/s8+KvgT4L8Y+F/il+1VH/wTV03xEnxl/tpv7V034SWv/BOz4j+KtM1b4P8Aj7wVrtl4j0tfijolz4i8JXvhNYbb4ieL4PFv2bR/13r0a9CWHcVOUHKXtk4JyVSlKhi8Rg5wr0qkYVaFR1MNOpCFWEJVMPUoYiCdGvTlLzcPiaeJUp0eaVNexcK3K1Sr08RhMPjKVXD1PhrUnSxMISnBtU8RCvh58tahVhH4A/4Vz/wVN/6PI/YA/wDFaf7RX/02Kj/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kvv+isDc+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir7/ooA+AP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNir7/ooA+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir7/ooA+AP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir4g/av8Bf8FJIPjz/wTKi8Q/tX/sQapq95+2/4+tvAt9o3/BPj486Fp3hzxUv/AATb/wCCg13d6z4s0u+/4Ka+I7nxp4fn8E2vjHw9beGtH1jwFqNr4q13w14xl8WXmkeE9U8C+NP3er4A/bI/5OK/4JO/9n//ABG/9dZf8FLKAD/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kj/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYq9D/4KA+MfCvw/wD2F/2w/GXjjxf498AeEvD/AOzP8bb3XvHHwrt0u/ib4S08/DvxDBJ4h+HlvLrfhmCXxvpTTLeeFluvE3huz/tuKxN54h0O1EuqWn5H/wDBKvQ/B/7GXxc/a78IfHHwb+z9+xzq0P7P37E3xU1bwb8BLvwr4C/Ynj+HGoaH4++HWl/G+5vLnV7S08KftIfFT4paP430b4waXr9uthbeGfDvwX8M+FPiZ8fF0HVPix4geGXt62Noy/dfV8Nha+GdnL67UqrM6uLoQVoqE8DhMueMmlKrUqYedesqUKOCxFVPEr6vhMNik1NVq2Kp14u8FhqdDF8P4KjVc/f544nEZ9ClzSjTo0atGjQqVvrGY4OlP7A/aN/Yu/bs/a0+Cvjv9nj4/ftP/sFeN/g/8TbCx0rxz4StP+Cf/wC174JfX9M07WdN16DT5vEfw/8A+CwfhXxXaWUupaTZNf22na7Zw6rZLPpOqJeaTe31lcev6Z8Jv+Cnui6bp+j6T+15/wAE+NO0rSbG00zTNPs/+CZ37REFpY6fYW8drZWdrCn/AAVhCQ29rbRRwQRIAscSKigACvgT/gpN8PPA/h79oP4KftX2Hwh+A0Fn8M/2zP2O9A+KP7Y3gL4lS+OP29vBPiPXPG/hL4e6X+zJ4L+GWv8Agvw7o/gz4NfEG1+IHgLTPih4b0X9pGbPw6+KvxQ8f6b+zB4u8aeIj4g1yb/gsp4h/ab8L/tDfsJ61+yRpEmq/F608BftrmSfR7Ky134g+Hvh43hX4Kj4peKvgz4K1iwu/DXxE+OHh7wB/wAJBqPwj8B+LLrTfDHiHxzFo0WrvrUEX/CJeI+Z11Sy369aNJYjNcVga0JVYUcO/qGS5dmeHzKvipuEIYR0s2nTjXxdOg8PgaU8zXPl+Lw1Stp7N1MfQwV3OFLAUsZTrSjOfsK2Y4zFYTMMHRowVSU68Vk2CqVo4SVWri6jwuClRjjsI8PD7U+INt/wUe+FfgPxt8T/AIhftzf8E9fC3gL4c+EvEfjrxt4m1D/gmj+0i1j4e8JeEtIvNe8R63eJa/8ABVy4unttK0iwvL6dLa3nuHjgZYIZZSkbXvCOhf8ABTPxz4U8MeNvDX7Z/wCwXdeHfGHh7RfFOgXN/wD8Evv2oNBvrjRfEGm22raVPeaHr/8AwVU0zXdGu5rG7gkuNK1rTdP1bTpmez1KxtLyGa3j+ZfiDpn7P3jT9lP9iP8AY3/Y1n07xX8Ev23/AIheHdX1jxdpurSatqPir9m3wbep8fv2qPiZ8Rda1of8JB4s8ZfGV9Lj+FfxW1vxYT401T4j/HS+ufFjDxK19bl37Un7bvxK+Dnw+/4LJarafGbwz4J1j9lTR/g/B+z2+s2fw3t28Ca/8UP2ffBWteF7GK01/R5IPFV/44+K2qanaeFNO8YweI31vXZW8L6DbzxW8Okxdk6fs8RjMPJz9pTxzwGHp1KU8LiFVwawkcbVqUKnPOrQxmJzjL8Dlzj9Xq0cbledYfEUq1SdCOG56cvb/UnS5VGvhamMqS541oujia7pYCnz0v3eGxWHpYHHYrMaEp4lyw2OyuvRnSoL22O+l9K0j/gpDruteKPDeh/t4f8ABN7WfEXgi80zT/GmgaV/wTu+PGo614Qv9a0m11/R7HxRpVp/wVrmvtAvNW0K+sda0y21aC0mv9JvLXUrVJbO4hmfov8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNirH/AGSpHl/bI/4KaSyHc8nxV/ZkkdsAZd/2R/hUzHAAAySTgAAdgBX6L1jBuVOlNpKU6NGpJK9lKpTjNpX1snJpX1tvqOE41IQqRTUakIVIqVuZKcVJJ2bV7PWzav1Z8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxV9/0VRR8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxV9/0UAfAH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFR/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVff9FAHwB/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFX3/RQB8Af8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxV9/0UAfAH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVff9FAHwB/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxUf8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFX3/RQB8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxV9/0UAfAH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFXxB+yh4C/wCCkk/x5/4KaxeHv2r/ANiDS9Xs/wBt/wAA23jq+1n/AIJ8fHnXdO8R+Km/4Jt/8E+bu01nwnpdj/wU18OXPgvw/B4JuvB3h658NaxrHj3UbrxVoXiXxjF4ss9I8WaX4F8F/u9XwB+xv/ycV/wVi/7P/wDhz/66y/4Jp0AH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVfjf8A8FsfjVD4g+LXgjwv8RfAn7VGh/Db9kv9on9gnxv8Nb/wl+yz+1b45+E3xp+MXj79p34Qaj428Wn4k/Dr4KeJfhVrL/Bf4QLfeAPhx4QTx9c+J/G3xU+LXjnwxpXg2/8AG/hXwNDqH6X/APBUL4reE/GP7GnxF8FeFvGGk3cer/E79irwP+0J4NfWJfDnjPwr8Af2jf2kPhF4V8d6L8UPCt1daL43+HGlfEX4P674w0XV7TxXp3h/U38LXfiVXhtvsN/LZmHUsVgqGKpcini+JP8AVyhTqTapU6lb+xaeBx2MxUIVIUcLi6ubVKrdCGL9jl+DniW54z61luC1qU1RxcMNVny82X0swckrzlCca1apTw9GTi686dCFC1pQdTFV/qyjGMaVev7D/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxUf8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFXjP8AwTX0bRvhZr3/AAUj+Evwi8IWmk/s+fBP9tnXtA+Anww8A6ZoPh3wb4PXVP2cvgH8Qvil8NPhTo/m+HvB/hvQYPjZ4r8d3o0G0m0bwvoXjbxH4ntJbvThHfpY/fHwm8feLvjP4I168+If7Pnxt/ZnvJb/AFHw2PB3xZ8WfBGbxvqWky6XZufFWg+If2Xvj58cNB0ewuJNQutO065bx1oPjSw1TSLy9TSNPtv7G1XUHJc1DDV8O1NYrI8lzyiqz+rxdHPMsweZYaj7T97GpVpRxkKdZYb6xKMIvEqm6DjJ5fBWr0qzSVDNczyyUqL9vJPLMdiMHUqTp/u5UZTjh3KVKv7JUsQ54N1ZVqUmfNv/AArn/gqb/wBHkfsAf+K0/wBor/6bFR/wrn/gqb/0eR+wB/4rT/aK/wDpsVfl94U0G7/Zf+An/BxXbfs0Qav4Q8RfDHxV418UfD7VLXXNf8Q+NYvHEP8AwTb+Avim48e6n408Tatq/jPxn8S9V8Uz3vjXxB4+8W6/r3jfxl43vL/xV4n1rXfEmqX99eeufsF2P7Pn7If7TH7V3gr4Tz/DD4F/sfeHP2Of+Ce3xZ8VxWGqeH/Bvwa8NfHT4jR/HHwtrPji+127urHw9F48+Knw48K/B+88b+JNR1G613xxJZ+C/EXiHUb7VdZtr7VNKMIVoqpGpy0qmS8MZvSlOKUlPiPJMdnn1bEpScMPHD0MBWw9DEKpVePxTjSjQw97lYuEsJRjVm4Svj84wjgpWnKnlGbZBlEq1JSiva1KlbiPBYmpQXKsPgsPmFeVao8PSp4j7l/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02Kj/AIVz/wAFTf8Ao8j9gD/xWn+0V/8ATYq/H39p3SNP1D9q79p34/3+j6TP+1t8Ev8AgqP/AMEtPgL+y5458i3u/iX4S+A3xG0H9nCfxt8K/A14z3Gq6L8NPijofxg/agv/AIl6LpL6bpHjG21HxjeeKTcp4QtH0H+oGooL2+XUcwTilWxSw/sk+d01VyDhziOh7Sdko1/qPE2Do4vDON8LjaGJpRqV6Ko4iqYiPsMWsNeM08DQxinflm3UzDNsuqRjS15sMquVVJYbGRnKni4TkowpyoTi/gD/AIVz/wAFTf8Ao8j9gD/xWn+0V/8ATYqP+Fc/8FTf+jyP2AP/ABWn+0V/9Nir7/oqST4A/wCFc/8ABU3/AKPI/YA/8Vp/tFf/AE2Kj/hXP/BU3/o8j9gD/wAVp/tFf/TYq+/6KAPx+1n9hP8AbY8QftF6T+1nq/7Sn7BN3+0FoHwa134AeH/iB/wwJ+2JA3h74V+JvEcPizX9D0Dwvbf8FiIfBmiaxquuW9vcXfjjS/Dtp49e1t7fSR4mXSIIrFE/Zs/YS/bY/ZF8Bap8NvgB+0p+wT4P8NeIPHHi34meKbjWf2BP2xPiP4x8afETx3qTat4v8c+O/iP8T/8AgsR4z+InjrxZr16Yze6/4v8AFOtambS2sdOiuYtOsLK1t/2Coopt0YuFL91B0qlBwp+5F0K2Oq5pVouMbJ0quZ162Y1KduSeOrVcXJPEVJ1GVG6rUqv7xqrSrp1Pfar0cFHLaNZOV2qtLLoQy+lU+OngoRwsWqEVTX5J/tG/sXft2ftafBXx3+zx8fv2n/2CvG/wf+JthY6V458JWn/BP/8Aa98Evr+madrOm69Bp83iP4f/APBYPwr4rtLKXUtJsmv7bTtds4dVsln0nVEvNJvb6yuPX9M+E3/BT3RdN0/R9J/a8/4J8adpWk2NppmmafZ/8Ezv2iILSx0+wt47Wys7WFP+CsISG3tbaKOCCJAFjiRUUAAV+htFEfdVRR91VZU51VHRVJ0oyhSlUS+OVOE5xpyldwjOUYtKTTJNy9mpe8qPt/Y82vsvrPsPrHs7/wAP6x9Vwvt+W3tfq1D2nN7Gny/AH/Cuf+Cpv/R5H7AH/itP9or/AOmxUf8ACuf+Cpv/AEeR+wB/4rT/AGiv/psVff8ARQB8Af8ACuf+Cpv/AEeR+wB/4rT/AGiv/psVH/Cuf+Cpv/R5H7AH/itP9or/AOmxV9/0UAfAH/Cuf+Cpv/R5H7AH/itP9or/AOmxUf8ACuf+Cpv/AEeR+wB/4rT/AGiv/psVff8ARQB8Af8ACuf+Cpv/AEeR+wB/4rT/AGiv/psVH/Cuf+Cpv/R5H7AH/itP9or/AOmxV9/0UAfhD/wU18Bf8FJLP/gm3/wUGu/HX7V/7EHiPwTa/sQftX3PjHw94T/4J8fHnwX4q13wrB8BvH0viHRvDXjHWP8Agpr490jwn4g1TSFu7HRvEuqeBfGmnaFqM9tql94T8R21rLo95+71fAH/AAVi/wCUWX/BSz/swD9sj/1nX4jV9/0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH4g/sS/tw/Bj4P/AAw+Mfw68WeCv2v9X8QeHf2//wDgqf8A2hqHwt/4J7ft9fHHwJcf2v8A8FNf2uNdtf7C+KXwU/Zp+IHwy8UeVZanbQan/wAI14u1f+xNYj1Dw7rP2DxBpGq6ZZfQ+u/tvfsWeKfGfgb4j+Jv2d/2x/EXxD+GC+JU+GnjzXf+COP/AAUv1fxn8PE8Z6fbaT4wXwN4o1D9ie41zwkvizSrO00zxKugX2njXdPtbay1QXVtBFGvcf8ABNP/AJN1+I3/AGf/AP8ABWL/ANem/tkV+ef7Uf8AwU//AGgfhP8AtU/tXfBr4cfFX9iqfX/2d7v4AzfB/wDYk8Y+APHGtftlftrJ8RvAvhzxv4x8JfBLxHoX7UXhuTSvE0pv9W8P+Fda0v8AZd+Kug+G7xLXV/GlvJomn6zdQzCaeKwtBPlq15TVKdm3D3fZVJKMOavUbhWcHTwtKtXnTnNKlKCqNVZ+yxFS8VCjRc6nPKNODpuUaclOtUcMPRh7656uKq0MPGN+erFuKl9fWn7YH7B9hH8UobH9l39rGyi+OV3eah8bIrT/AIIwf8FI7aP4w3+o6BB4U1C9+KSQ/sQovxBu77wtbW3hu8ufFo1ea50C3g0eZ306KO2Xgvgf8a/+CYH7Md/4g1T9mz9hb46fs96n4stLGw8Vaj8D/wDghh/wUC+E9/4lsNMmuLjTbLxBd+Av2ENAuNZtNPuLq6nsbbUZLmG0mubiW3SN5pGb5f8A2v8A/grP8Yf2e/2jf2svh9pPxw/YQ8Lzfs3Xf7ODfC79jj4q+F/Ez/ta/tjTfFrwl4R8SeIvA/wd8cWH7VfhSz0bxZqOra7deC/BOs6Z+zL8VdB0jXJ9MvPFdvc6Vb6nOn37qHxy/a9/aD+NP7Qvw6/ZI139m74SeEv2UvFHhz4W+PPFP7Qnwu+Ifx11T4rfGrxH8LvAvxj1Hwb4V0X4YfHz4DxfCXwb4E8IfEXwTpmpfELXL34rat4r8UeIdettN+HGhaV4BtdT+IhhpRqQp4jDpq+EqqpKlFznhspy/wCrYN1aksOqingqMsxwuChhcLLEYilVxlDCPB06mJpUqiqLmXs6jvGTo4ynCten7TGY9xxNOLpYhU6lDG4iUHiFVxVOhCtHCYvGQxFShl2Nr4byb4X/ABx/4Ji/BDx54q+KfwW/Ya+PHwh+J3jqLU4fG3xG+F//AAQz/wCCgngDx54xh1rV4df1mLxV4v8ACn7COk+IPEMWra9bwa3qcerajdrf6vBDqV0JbyNJl67U/wBrD9gDW/D+reE9Z/ZQ/am1fwtr3xCg+LmueGtT/wCCK/8AwUdv/D+s/Fa18RWHi+1+J2raNd/sPS6dqPxCtvFml6Z4og8aXltN4kh8RadYa3HqS6lZ29zHH+3X/wAFIX/YO+I37IGj/FHQfDlz4f8A2gdE+MWka74P8JrqXir4jeL/AI3eHNJ+Gdj8Ivg98BtR1LU/Amk6vrHxA+Injx/DMV94x8OadYyaWIPEmuXHgDQtK8RapY+k6x+2B8WPgPpf7PXw6+P/AMDvFvxl/au/aN0/4peJPDfwh/Y88O+Gbjwz4ct/AFz4b17WPA+rfEH47fGXwD4MjufAXg3xnp1nqfxb8ZeKvhp4J+Jmu+GNZl8O+HPBXiTxf8P/AIW6xVFKXKqLio4KvHKsPOEoqlTxFPFLFLA4OrB+zf1ephKOaV44eTo4Cn/ZuPxcsN9eyueKOWVSKnKLvjo1sdWjVtCbpRwlWjXxuNVVx9nH6vUrYL2uIanXTxmHoqtTwuYrDYFp+3J+xlYaD4q8LWH7Pn7Zll4Y8dX/AIp1Xxt4ctP+COv/AAUxttB8Y6p45luZ/G2peKtIh/YoTT/EN/4xmvbybxTeavb3lx4glu7mTVpLt55S/PaD+1x+wR4W1D4c6v4Y/ZW/ar8Oar8H/A958MvhJqeg/wDBFz/gpBpGofC34bahDolvf/D34c3un/sQW9z4I8D31v4a8OQXnhPwzLpmg3MPh/RIprB00qwWD1rw9/wUZ+BPiK7+BumQaJ8SbLWPjj8f/jh+zbDo15ovhebUfhd8Q/gB4v8AE/w68cXHxZj0nxlqkOg+Frj4jaH4e8CeH9d8Pz+K11DxF8UPhgl1bafpviabUdM8017/AIKU+BoLnwn480vT/Gmn/CFPDP8AwUH8Q69pmo/CzQdb8U/EjSv2ENdsvC/ifxb8NvG9l+0Bomj+FPDet6tY+IbvwLB4i+Hvi+6+KOkXWl3N/e/ByOxFz4ixlWoYag8VKrToYOhQmp4zmjHC0aGWZVGvGm68fcSw+UZtTlh6EG5Qy3M3WhCOX1q9ZaQo1sTXp4RU6k8VisSoQwlSEo4meLxmYY2lKNXD1EqtPETzXIMZTxPt4QnTzHLHTxLhiqVKIulftnfsOaFrtn4o0T9mn9rvRvE2n6r4412w8RaV/wAEaP8AgpTp+u2OufE68stR+JOs2er2n7EkOoW2q/ELUNN06+8cajDcJeeLLywsrnXpr+a1geNNG/bM/Ya8OXmgah4e/Zn/AGutBv8AwpP47uvC19o3/BGf/gpRpd54aufijrP/AAkXxNuNAubH9iSCbRp/iL4gH9u+O5dOe2k8Xaz/AMTTxA2oXv7+uW8b/wDBSu08YfCb9qHSvBHwt/aA/Z4+LfhX9hn4n/tffs8eJvjh4J+Glhp/xW+HGk+Gtdg0P4peB/D+k+PPiTquhS+FvE0ngy68S/C/9ofwV8LfiXpMPi3w5F4h+Gfly67Z6Vqx/wDBRLTtc/Zv8VfEnwEfE+oD4V337Nvw/wDF/wC0DqHwl0fx78GfGHxd+JHxE8CfD74ofD74f6DYfGz4G61461/4eap4kbQviH4o8PalpHw2+HPi/Vp9F03VPiJ45+G3xD+D+mbRoOU8Xg5UXTWW0cpjWp1IJU6eGzHH55kSioLm9lTyrMeHsblGaUKsKU8Fj5YbKVSqY+dTCUsJ1IKOFr+0hUjj8VjY06sJc18XSweSZspSn/y9q5ll/EmFzXBToOvLFYCOOzGThhaTr1LfgL9sD9g/4VLpi/C/9l39rH4bronhKy8A6MvgL/gjB/wUj8HrpHgTTdX1TxBp3grTB4e/Yh04WHhKw17W9a1uy8OWvlaPa6vq+qalBZx3t/dzS8bB8e/+CZ1r8WdH+Plt+xF8f7f46+HpPEMugfGmD/ghz/wUIi+LOhy+LrrxFfeK5NH+I0f7Ca+MNMk8T33i/wAW3niF7LWYG1q68UeIrjUjcza3qb3P2v8AtC/tU6d8CvE/w3+HHh34O/GH9ov4yfFW18Za74T+DfwMX4T2/jE+Bfh3Bop8efEbW9d+OfxY+CXwv8P+DvC+qeK/BPhy4l1f4h2mu6v4j8beHdL8M6DrkkmpPpnlx/b0htf2gvgh8BNb/ZQ/aq8MQ/tA+HNd8W+Afi34k0/9nzS/Adp4c8I/DvR/iB441jx74If9oaT9pH4baf4Fm8QaD8PvFd746+Amg2um/EzXdA8KrNcHxDoV9qJTmpS9rCag6X1u2InL2MIKr9drY6cMRUcKap1J0MyeLqRqeznXoY+FaTrUcTGOlSM+Soqic41qUK1amv3rqwoQhh6Sq0oc8p1IUPZxo0Zxdb6q6cqUHh3GR83/ABA+Nn/BMH4sWOmaZ8U/2Fvjr8S9N0Xxxr/xO0bT/iB/wQx/4KBeMrHSfiT4ruxqHij4haZaeIv2EdSgsPHHiS/Vb3X/ABZaxxa9rF2oudRv7iYB69A8I/ti/sK/D+60i98Bfsxfta+CL3w/4E0z4W6Bd+Ef+CMf/BSXw3daH8MtFvptT0f4c6RcaN+xFZS6b4E0nUrm41DTPCFk8Ph+wvp5ru10+KeV5G9F+Bf/AAUS+Hvx0+IPw58I2fwX/aB+HXg348+G/HnjD9mL44fEnRfhZZ/Cj9pfwz8Pxp+o3+p/DZPB3xb8a/E7wu/iHwZqUXxL8D6R8cvhp8H9e8Y/Dy01fxFoelXQ0TV7Wy534Mf8FN/hn8Zn+AurR/An9pL4Z/DT9p3x4/wx+BXxh+LHh/4SeGfBPj7x1afD34ofELU9EttC0z4zeIPixocFpb/CHxf4d0vxB4p+Gmh+F/HWtnQtR+Gmt+NfBWv6Z4vnI01FRoqCpqUKbVCUVSlFtTyClQnQnySpYr2camU08HUhHFfV4zwkaPsFKCU72xlWd5xoyccXVV6kJKlKrnE63tY80cRhqElic2rYunKrhsP7PFZhVqwVHEVoeNfBX41f8Evv2bNa8QeJP2df2FPjn8AvEXi2zi07xVr3wV/4IX/8FAvhZrXibT4Ltr+Cx8Qap4G/YQ0K+1mzhvna9itdSnuYI7tmuEQTEvX0Z/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvUvw8/4KMfA74oaX8E9T8KeHPihM/x2+P3xP+AXhXTL3RPCtlqOjz/CrwZ8QPiTrPxa8TiXxqbG2+C+u/DfwNp/jzwn4t0W+13VtY8O/Er4ZSy+GbK/8RXtho+B8Jv+ClXwy+K/jz4OeH1+Cn7RXw++GP7S8/i6z/Zb/aQ+Ivh34YaZ8GP2ir/wroepeL7ay8EWPh/4t+Jvjb4Ofxz4A0DxP8Q/hrc/G/4N/CbT/Hng3w3qGo6Be3VzeaDY6y1JzhT95+yjh6NWjOTcaCwuKw8MwwUqVSVqXssxoYj22WckrZnL6xHALE1aGIjTKqcKmKnU/jRrYl4x3U6yrYTE4vA46piOVyqN4Kvl2Jp4+rNNYOFGNTFSpUZ0Zz2v+Hln7Ov/AETn9v8A/wDFTv8AwVN/+g3o/wCHln7Ov/ROf2//APxU7/wVN/8AoN65L4Ff8FQfhN8dfGfwQ8P23wU/aS+GHgv9pXw34+1n4CfGj4t+Evhz4b+GvxN1z4WaMviD4g+BNPsdF+K3ib4qeGfEehaPZ+KdU0vWvH3wy8I/Dj4g6N4J8Q+IPhd488b+Hbnwvq3iTqvgT/wUR+H3x3+Ifw38H2XwX/aA+HPg749+HPHfi/8AZh+OHxK0X4W2fwn/AGlvDXgD+ztQv9U+Gy+Dfi341+J3hZ/EPgzU4viX4I0j45fDT4Qa94x+Hlpq/iLQ9Kuhomr2lk4xc5RhH4p0p1rNqPJGCxL5a12vYVqkcFi50MPW9nXxNPD1qmHp1YU5SSqfu/ac+9KtToVIxanNVanKuVQhzSkqUpxp4qcFKng6t6WLlRqRlBP/AOHln7Ov/ROf2/8A/wAVO/8ABU3/AOg3o/4eWfs6/wDROf2//wDxU7/wVN/+g3r7/oqQPgD/AIeWfs6/9E5/b/8A/FTv/BU3/wCg3o/4eWfs6/8AROf2/wD/AMVO/wDBU3/6Devv+igD4A/4eWfs6/8AROf2/wD/AMVO/wDBU3/6Dej/AIeWfs6/9E5/b/8A/FTv/BU3/wCg3r7/AKKAPgD/AIeWfs6/9E5/b/8A/FTv/BU3/wCg3r4g/av/AOCg3wG1348/8EytUsfAP7b8Ft4L/bf8feJdYi1n/gmT/wAFJPDmo3mnXX/BNv8A4KDeDorbwno/iH9lDS9X8e+IF1fxZpd3c+E/Atj4j8VWfhW18S+OrvRoPBPgvxj4h0L93q+AP2yP+Tiv+CTv/Z//AMRv/XWX/BSygCnqP/BRv9mXWNPvtJ1b4Vft56ppWqWd1p2p6ZqP/BJT/gqPe6fqOn3sD217Y31lc/sZy213Z3dtLJb3VrcRyQXEEjxSo8bsp+ObrxD/AMEsrP4V3vwQ+HH7H37VnwH+EXiH4l/D74ofEH4dfs//APBFT/goP8IfCPxW1f4ceI9D8T6TofxN0Lwh+wTYaf4s8LaxfeGtDsPFul3UEU/iXw5YnwvqN8/h691HTbv9q/Gl/r2l+DvFep+Fk8MyeJtO8N63feHo/GmsXnh7wc+t2mmXM+lL4r17TtM1rUNF8Nm+jg/tvVbHR9Uu9P0z7Td22n3k0SW8n5xf8E8f2w/iR+0742/aW8Ja/wDFL9mb9qL4bfBy9+FEXgL9rz9jzwl4k8G/Ab4ha5478M6xrHjn4SWllrvxz/aQ0zWfH3wdk03QNT8Wa/4N+L2u6E2lfEvwnpGpaP4Z8UaXrOnyFBXr13S9ythqWCxlSUfinDD4+FXCqoqfNL2VDGQhVisXGng6lVqjCdWvU9hJV2o0KPtfep16uJw1OH2ozrYeFCvKkpWftZ0MRyylhHPFUqMauKmqWGw1XEUuHvvj/wD8E09U+Nlj+0tqf7E37Qeo/tG6YkMWm/H++/4Ief8ABQq7+Nmnx22iy+G7eOx+Ktx+wpJ47tEg8PTz6DClvr0axaLNLpaBbGR4D6rqf7e37IWteJvDHjXWPgX+2xq3jLwTBr1t4M8W6n/wR/8A+CnF/wCJvCNt4qtrSz8T2/hjXrr9iyXVdAg8R2mn2Frr0WlXdpHrFtZWkGoLcRW0Kp55+09+2j8Zvgl+2D8EPgz4M+J37IHjn/haPxe+D3gJf2KdM0rxh4i/bf1r4R+Pkv7bx9+0/D4l074waRovw58AfCaaw8TeKNa0jxB+zr4u8GX3gT4Z63cSfHLS/F/jTTPCXhPz39mP9ur9onxr+1XffB/9p3xx8PfgNHrnxy/aW+Hfwj+A3jH/AIJy/tp/CHxJ8W/B3wr8U+NbP4a6v8NP25Pin8cE/Zh+KfinxV8OND0X4u6h4c+Hfw21vVNY8KnXhomjaZaabe63pLwsfrFOhGjaNL2maRo021HkrYKOWVcVClQjzVJ1K6zrBu+Gp1YxrPG4bGyw+Ly3M6GFeKfsHUq1nzzjQyqU5JqU/q+Phm31N1ZT5fY0cPHJccpPEypU6cXhHQ9pDMMDLEaXg745fsC/D343xfHbwJ8DP27fBevWngLx94F0zwj4Q/4JAf8ABR/wr8PtLn+LnxJ034r/ABh8fW3h/wAO/sJaZeT/ABJ+LfjHw/4VvviF4r1LV7+XXz4W0m4e1g1OfWtQ1bx+x1L/AIJv6r+0x+0Z+1B8XP2Xf2jPjd49+O3/AAjekaNqvxG/4ITf8FD/ABL4u+G3gKx+CGn/AAQ8ZfDnTPHfib9i/wAR6zqfhD4i6GniF/E2iWsPh3Rr7SfFes+G9V0rWLO7vrq++h/2mP2//i5+z/8A8FE/gT+z2fCHw6vP2VvE/wAOvh7q3xy8e6hZeLn+J/gXxV8dfix4u+B3wa1zRNQ0/WD4Rg8DP8WtO8AeCPFdprvhmS8D/Ee21638S6Xa6BcafqW9d/tzfFfWf+CnnhL9k3wN4b+Hl3+zXYaD458D/E7x5qum+JpfiTP+0n4V+F+i/G298IeB9StfE1n4Ut/B/g74aeOfhbP4rutS8La3e6l4k8cXOh6dqOlXPhPWInxwqhicDl9ehFywNL/WTLMM2m4YGll+bYjC51QnSbcqOGq5rjqOEjKMJUJTzzA4bmpUcZKELxE54XGZhCrJxxc4ZHicXyO7xX9q4PA1suanB8lTERwVGniq9KUo4iFLAV8ZUpy5YVa134b/ALZH7C/wb02XRvhD+zJ+1v8ACrSJ7Lw7ps+lfDf/AIIy/wDBSfwNps2n+EdBsfCvhOwlsfDH7Eel2sll4Y8L6Zpvhvw7avEYNF0HT7HR9NS20+0gt4/SP+Hln7Ov/ROf2/8A/wAVO/8ABU3/AOg3rxhf2nYvDvx9/bP/AGpvFvib4ma5+zt+z1r3wF/Yb8EfD3wTrEd94R1z4u+IvGvhO7+MXxQh8K6h4g0Twxq3iHQ/HPxt+HPwf1bX7y5XWPCtn8JviFo+kpPdXt/pmodn+2t+2VqXw+8L/H74f/CG+8R+E/jJ8DLv9h/xHrfiu98P+EtV8MXPhD9p/wDaVtvhqdL0JNZm143uqS+HPB/jrTdfOq+F9PXSItZ0a/8AD2p3Oqb7jR79s6tHDYmUpVJY2OHrp3dS9HMJwq5biVVdlVpY7LMVl+aRqRvy0cbGn786cnLPljSnXopQjSwtaODTjaKjWpRoYfFYadJLmw9XA5k8RlVWhNKUa+Em+WMZKK7T/h5Z+zr/ANE5/b//APFTv/BU3/6Dej/h5Z+zr/0Tn9v/AP8AFTv/AAVN/wDoN6+/6KoZ8Af8PLP2df8AonP7f/8A4qd/4Km//Qb0f8PLP2df+ic/t/8A/ip3/gqb/wDQb19/0UAfAH/Dyz9nX/onP7f/AP4qd/4Km/8A0G9H/Dyz9nX/AKJz+3//AOKnf+Cpv/0G9ff9FAHwB/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvR/w8s/Z1/6Jz+3/wD+Knf+Cpv/ANBvX3/RQB8Af8PLP2df+ic/t/8A/ip3/gqb/wDQb0f8PLP2df8AonP7f/8A4qd/4Km//Qb19/0UAfAH/Dyz9nX/AKJz+3//AOKnf+Cpv/0G9H/Dyz9nX/onP7f/AP4qd/4Km/8A0G9ff9FAHwB/w8s/Z1/6Jz+3/wD+Knf+Cpv/ANBvR/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvX3/RQB8Af8PLP2df8AonP7f/8A4qd/4Km//Qb0f8PLP2df+ic/t/8A/ip3/gqb/wDQb19/0UAfAH/Dyz9nX/onP7f/AP4qd/4Km/8A0G9fEH7KH/BQb4DaF8ef+CmuqX3gH9t+e28aftv+AfEujxaN/wAEyf8AgpJ4j1Gz061/4Jt/8E+fB0tt4s0fw9+yhqmr+AvEDav4T1S7tvCfjqx8OeKrzwrdeGvHVpo0/gnxp4O8Q67+71fAH7G//JxX/BWL/s//AOHP/rrL/gmnQBy/i/8Ab0/ZB+IOkw6B49+BX7a/jfQrfWvDviW30Xxf/wAEfv8Agpx4l0mDxF4Q13T/ABR4T1+HTtZ/YsvbOLWvDHiXSdK8ReHdVSFb7Rdd0zT9W02e2v7O2uI/HtC/aG/YR06//aP1HxF8E/29fiZJ+1frkOofGy0+KP8AwSN/4KX+NNJ8U+GbHwNpXw60X4Wz6NqH7Dq6VP8ACfQPCum3VppfgbU7PUdN+2+JfGWr6g1/qvi3Xry+6f8A4KJft7/FL9mXxf8ABf4e/s++Efh5448RX/xV/Z0P7SGqePG1jUNM+E/wP+PH7Qngn9nrwp9h0jw34k8N6oPif8UfE/irxJefDCfUrq58N2mjfCP4mavrWl6q2naVpWpfVX7cf7QviP8AZj/Zw8U/EvwPpXh7WfiNqfiv4U/CT4X2XjFdWk8FxfE747/FXwZ8F/AOseNodBntNcu/BXhrxR4703xL4u07Rb/TNZ1bw9pGo6Vo+qabql7aXsE04uthXXpUnWpY3McXw9SoLkf17HTnkSrYanRqSVKU8Tiq2VYGFWo4SqVqDw7nHDxbqbNThiKVGVR0alGnhsxdS9SMsHTlDGTo1avs4uvTjDCTq5hyxhKDw2Jw+LgpzcHD52+Fv7aX7EHwN8DaN8MPgp+zZ+198Hvhr4cOoN4e+Hnwt/4I1f8ABSr4f+BtBbV9TvNa1U6N4T8J/sS6RoGlnU9Z1C/1bUDY6fAb3U768v7nzbq5mlfurr/gpD+zXfWtzY33ww/b4vLK8gmtbyzuv+CS/wDwVJuLW6tbiNobi2ubeb9jV4p4J4neKaGVGjljZkdWViD0v7Ffx/8Air8Wpv2lfhV8eP8AhX9/8Z/2U/2gb74K+MPGHwp8KeIvAXw5+I2ka18N/h38ZvAHjfw14D8WeP8A4reIfA81z4I+KOjeHvEnhjVPiV41kt/FXhzWtTstZGkatpthZfaGsXF3Z6Tql3YQfar+1069uLK28qWf7RdwW0sttB5MLLNN50ypH5UTLLJu2RsGINLH1Yww08ZiJPF4fEZbQzZVFCpWli8BmGX0syw1X2NWMa7nisFiKVR4bEU6eJhKp7DEUaVeNSlHPDwmq7oU4vD1qOPxGEabjTVPFYbG1cLWnGpBuEqbxNKdSniaU5Uq1NxxFKpOnOM3+NHwf+IP/BJj9nrxPeeNvgF/wTx+K3wO8Zahod/4Xv8Axb8H/wDggx+3j8NPE994a1Sa0uNT8O3mveC/2CNF1W50PUZ7Cxnv9Jmu3sLuaytJLi3ke2hZMLUPGX/BMJPhFP8AAPwD+yZ+1x8D/gtrPxU8FfF3xz8L/gN/wRd/4KHfCbwR8TvEXgnxD4Z8Swad8R/DfhP9gyy0rxP4f8TXng3wvp3jmyntYbzxd4b0a38LavqM/h6W70256v8A4JqftxfH79ojxB4e8G/tZ+P/AIe/D746eIfgfa/E/U/2RtQ/4J0/tn/sVfFDwfqKaroum+K7rw18UP2qfjd4u8K/tFeDfh9qV+PC/inVvhD4AWytNV1rw1rGoa7otjqOnabrOl+3h+3h+0F8BviJ8btO+A+kfBu+8H/sX/sleHv20P2ktI+KHhXxt4h8YfFrwP4k8f8AjbSLT4VfBfX/AA38RvAPh/4V+K7fwL8F/ixrdz8RfGuifFvSD4i1b4eaNF8Pnsh4k1KHqnGpQr4FSrRi6zquniYVfaYSlRyPFZhmVec8XSc8NicDgsVk+MxT+q1MZha+KpSoUo18ZOWHap0pVlj6NOlObw1ShSrUYwft6mJzdYDKMFCnh0vrVLGY6WdYDA0JVqWHr0YYuniassNgYvFw6bWP2ov+CeniL4xeGP2iPEH7In7Tmu/tAeCdHm8O+DPjnrH/AARP/wCCjGp/GLwl4fuLfWrO40Lwx8Tb39hufxroOjz2niTxDazaZpWt2llLb69rUDwNHql8s/sf/Dyz9nX/AKJz+3//AOKnf+Cpv/0G9fd+kapaa3pWmazYM72Or6fZanZPIjRSPaX9tHd2zPG3zRu0MqFkb5kJKnkVoVnOM6TdCcZU/YTqw9lJOPspyqzqVo8mihKVedSpUVk5VZznK8pSbzp1YYmMMVTmqsa9Gi6dZe86lBU19XtJ6unGk0qUXpCDtFJaHwB/w8s/Z1/6Jz+3/wD+Knf+Cpv/ANBvR/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvX3/RUFnwB/w8s/Z1/6Jz+3/wD+Knf+Cpv/ANBvR/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvX3/RQB8Af8PLP2df8AonP7f/8A4qd/4Km//Qb0f8PLP2df+ic/t/8A/ip3/gqb/wDQb19/0UAfAH/Dyz9nX/onP7f/AP4qd/4Km/8A0G9H/Dyz9nX/AKJz+3//AOKnf+Cpv/0G9ff9FAHwB/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvR/w8s/Z1/6Jz+3/wD+Knf+Cpv/ANBvX3/RQB8Af8PLP2df+ic/t/8A/ip3/gqb/wDQb0f8PLP2df8AonP7f/8A4qd/4Km//Qb19/0UAfAH/Dyz9nX/AKJz+3//AOKnf+Cpv/0G9H/Dyz9nX/onP7f/AP4qd/4Km/8A0G9ff9FAHwB/w8s/Z1/6Jz+3/wD+Knf+Cpv/ANBvR/w8s/Z1/wCic/t//wDip3/gqb/9BvX3/RQB+EP/AAU1/wCCg3wG8af8E2/+Cg3g7R/AP7b9nq/iz9iD9q/w1pd34s/4Jk/8FJPAXhW11HXfgN4+0uxufEvjrx1+yh4c8E+C/D8FzdRS6z4s8Y+IdC8K+HNOW51jxDrOl6RZ3d9B+71fAH/BWL/lFl/wUs/7MA/bI/8AWdfiNX3/AEAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHwB/wTT/AOTdfiN/2f8A/wDBWL/16b+2RXJfF/8A4Jw6D8Y1/b0OtfE250u9/bJuvgj4o8Ea3pngy1bX/wBnL4ofs+eBND0L4X/E/wAMajd+IZ08UeJfC3jzwzoHxI0aVLXwhJYXenJooupklfVa+bf2Jf8Agnt+wL8cfhh8Y/il8a/2Hv2QPjB8TfFH7f8A/wAFT/8AhJfiL8Uv2afgx8QPHfiL+xP+Cmv7XHh3Rv7d8XeLPBWr+INX/sjw/pGlaFpn9oahcfYNH0zT9MtfKsrK2gj8O+N/hz/gjV8B/iP8d/CfiP8A4Ip/BfxL8N/2WV+Gd1+0v+0b4J/Yh/YG1X4RfBTR/ihoWneKdP8AEXiTw5qni/Q/2hvE+g+GPDGqQeIfG9/8MfgT49GgaPBf3vl3cenXvkZyjCdajTbca1Z+xozjUnRlTbq0asav1iMoLCOniKOHlTxkqlH2GI9gqdenVqU1LSm6kXKcIKryRblRdGGJ9vGX7uVD6nOFVY1VozdOeDVGv9YpSnCdGpT50fVnxa/4JzftIfEbxV+2CNH/AGsPgd4f+F37eHgP4d+Af2h/C3iH9jbxN448eW1h4Z+DNp8FfGV/8IfHE/7XOheBvB974q0M6trHhyLx/wDBn4uaf4N1i8086nZeOLLTJ7bVPSLb9hf46fBPx34+8TfsTftQ+B/gt4Y+MehfD6P4s+CPjt+znq37Sdvc/EP4a/Djwx8H9H+Mnw31nwz+0D+zvdeDviD4i+Gvgvwbovj2Pxja/FPwb4l1bwd4c8R2/hPRr9/FSeKvLPCv7G3/AASH8deP/wBpj4YeC/8AglJ+x54l8a/svw+BP+Em0q0/Yw/ZD0+Lx7qHxI+G0PxO8J6P8ONT13TdJ0ue+vtJubbR5rjx1eeA9Hs9enRLnVY9GSbWo/nj4AfB/wD4JpfH744/EP4E2/8AwbzeBfhfrHwb8VaF4M+NPjL4lfsq/wDBJKXwR8K9e8VfDbR/iv4Wt9db4ZftG/Erxj4lh1/wh4j8NTWtz8NPBvjuGxvtdtbHW20qSy1ptLrDKPt6sMMvZVq+Eo1sQ4Xw6r5fSqVY4elXqP2dOrl+ExGYKdHB1JSwuCxeIwFaFCjiVl8453vhcPPm9vhsPTlHDPm+tSpKUcvlVr0tatZV8XDA4KFbGx/2jMKdOrQq18RCri6dT9Jv2i/2DvAv7U3jn4Ba38aNdi+IHgX4SfDT48fDTx34E8WeFbC4n+MVp8cfCHgzwxd69f6/4a1DwnZeB9d0C88IJ4mtbzwr4XjeHXbu2vPDDeD7jRtPuEo/Cf8AY4+JnhHxd+yp40+K37Sl98cPEX7K/hH9oT4daV4o134cJoPjP4leCvi5P4Ds/A1x8RNfg8d6vZ6j8RPAXhbwBpmleM/HVlodnB8WdcuLvxW/hnwPdTXNhc/mTb6F/wAEZh8TdQ8I61/wRW+Cvhn4U6d+1TP+xbJ+1Nqn7EP7A2ofAo/tDN4gh8F6H4SuNI8K+L/Ef7Q2i6P4q8fXuleAtA8b+I/gLovgo+KNb0a31fX9I0/UYNSPqX7M3wN/4Iq/tEeMPjN8NJ/+Ce3/AAS58D/FT4T/ALTfxs/Zxs/hdL8D/wBk7XviB4ul+DhF9L4rtvCD/DDQfEenya74XE3i6Tw5FpWrto2gQS6k2talpytfKsM6eItisMoyjjMvlm6nTio0ZYKFXLKyrclo0qNWMeOMqxOGw/LTxay3iLD4rDUf7NxXtCayWF5MPXbjLB4/+y4KrKVStDGVqWbUalBVZOdapCrLhbNcPi6rnPD1MwyOVDFVHmODoQh778RP+CYV/wCLPHf7W3jrwr+0Hd+Cpvjrqfg34ifArRZfhpD4i0n9mP476L4g+D3jrxn8TrOFvHejn4iab8RfiV+z78I/HGs+EIf+Fe3NrqFl43iHiy9fxnBeeHOi8b/8EzfD2v8Awm+BPwh8KfFCfwloHwM/Y2/aJ/ZG0+7u/BS+Ir/xGPj98LvA3w5ufiXqjr4t0MR6vo154OuPFmr6QTdP4u1PXruKTXtDeFr66+Ufix4Q/wCDdD4K/Gb4RfAnx9+zN/wSX0nx58YPGfjfwBp1vP8ABn9hewtfBvirwHp+pyanpPxCi1q20rWfDt7qPiTTG+HWi2MGj6nqN38R73T/AAjcWVnf3BMfd/BX9lj/AII7/E+HxHD4t/4Juf8ABNP4Va9B+1B8d/2X/h74b8Rfs8fsttrHxX8T/A/XfE1ldy+DLTVfhd4autV1/WvDfhLW/GVx4M0W21y/0HRNM1W6m1HUdP0u81NOV0MHi8tnk/J7bK6uSzlHC0pVXh3k+Xzjks1g6lKSUXB8ZYfBOng6ixeIo43ALlq0MrwUsD1LE18Hj/7VVT2GPoZtD2lVxhGazWvgqmYxrYzDuPJUnLDcL4vGzxOMozpQxNHM69SrHG5vmEsf9SfFj9gf/haBsj/wtf8AsP7H/wAE/fjv+wr/AMiL/afmf8Lsi+FkX/C0v+Rx0/Z/wjP/AArTd/whHzf2z/beP+Ev0r+zc3/kGg/8ErbT4ffBrx7+zP8ACT4z2vw//Zq8YX37P/jnw78GovhXFqGg/CP4v/Cn4r+EPiZ8TfEfwkez8f6Ha+EPhr8d5/BtpqGtfB2PS7rSPBPxK1nxT8RfC+v/AGfxLrHg+78b1X9mn/gk9F4J/ZC8eaL/AMEkv2C7rSv2s/jZ4a+ENhZX37PX7FOsXXge38ReDviV4sTxNN4i+Dnh34zfDHxubb/hXZsl0/wb8RL/AEm5TWVuR4phudNuNNm9L8T/ALLv/Bv74I8Jy+PfGn7O3/BHbwj4Fg1Pxbos3jTxP8I/2KtA8Jw6z4A8X6d8PfHeky+I9V8P2mjx6n4K8favpPgfxbYPeC68N+L9T07w1rMVlrV7bWUvoqtPEVsdiIz9pVqZlWyzGyhy/vsfSzDE8X1MN7ONoVoLMuP6uaU3SjPCyxWZ4WlRk55XgqOA4/qsKSwOC9k/3WHwuPwFK86nJSeDw/DOGxFKV5ctd5fwNHLtZfWvqeX42VRexzTH1Mf9W/tI/svfFH4ifGf4MftKfs8fGfwN8Ffjn8IPBXxY+E733xU+CGo/H34Z+NPhP8ZL34f+IPFHh3W/Bfhv4xfADxlp/iLSfGPwp8B+IfCfijQvirp9nYR2viHSdd8M+JbXXYJNH8i+H/7Ff7Tfhb9q/wAa/tCeOP2qvhB8Z/CfxC+G3w7+DXiHw78Qf2TvEVt8XtF+FXgvwh9m8Q+D/hz8VPBf7UvhX4V+Bofif8V7zX/jF4+vYf2Z9Ul1rVdW0zwtdRz+HfAvw8j8K5mnfsE/8ETdYg8BXOkfsXf8Es9Utvip4g8QeEvhhcad+zn+yXfQfEfxV4Ts/EmoeKfDPgKW28HSx+MPEHhqw8G+L77xBo3h5tR1HRrPwr4kudRtraHQ9Ue15W3/AGKP+CNWsfEjwT8N/B//AATs/wCCcfj248Y33xk0S68R+Dv2ff2EtR0rwf4q+BV9omkfEDwd4h8PXb6f8S9U8UaNrmtDQdb07wB4B8bJ4D1nT7qx+KVx4DkvNCOsYKlCywrgqkHSx8Y4evetRpUMTPFVsyjTpV+elh6OLq5njI4yNONOGKqZlVw9ZVJY50qu0q0qtNT9ouStHBNVqTVOVf2E44jLant6XJOtVw88rp1cBW551aH9l0pYacFl9N0cb9hX/gkp4R/YZ8eeEtQ8H+H/ANgjVvB/w48M+IvBfgT4geG/+CdPhj4W/tzXHhy8tZ9H8PSfEv8Aa/8ACnx2l0Hx54nTw5LHo/xF8S6Z+zt4Lm+Jzpcalf2eh3moXzT+u69/wTy1W5/YE+Fv7HPhP47T+DfiV8ELj4a+JfhP+0hZ/Dz7beeEviJ8MPHFr4w0jxZH8Ov+E6smubLVbBdV8Ha/oMfj+0kv/DHiLW7NNagN3lez/wCHTv8AwSy/6Rp/sAf+Ib/s6/8AzuaP+HTv/BLL/pGn+wB/4hv+zr/87mniYrGKKxV6/I8PKMqkpSmp4TGVcww1X2l/aOtRxtapiYVnJ1VVcZOb5IcrozeHrVa9GNOE69SpUrQVGk6FX2tCOFq0qmFlB4aeGrYWKw1XCOk8LVw7lRqUZU5zjLmvhF/wTh8GfCb9pbVfjda+OrjXfAC/Ayz+E3gz4NX/AIWt7eDwn4n1TwJ8GvhT8R/iXL4wh12Rda1Dxv8ADL9nn4ReF7bSh4T0q48OtZeN71vEGt2/jRdN0HhfgZ/wTl+Jvw2v/wBlDwV8Rf2ndD+JX7N/7B1zf3f7K3w08O/AaX4Z/E4XGm/DjxT8FPhjP+0P8XU+MfjLwr8W5fhp8IfGviTQLZfhx8E/gBa+JvFFzZeLtetZYbN/D116/wD8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc0f8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc1rKrUm5uU5S9p8d5NqbjjczzDDzktnUwOKzjMpZXUf7zKqeJ+rZbLC4alQo0sowUKDw0XNUXS9hy+0qNxoSwOHy3EUITcnUhQzDCYWjTzWjCUaeb1FPEZnHF4mtWrVMLwB/wT5tPBvw+/YK+H2ofFBfEVh+xPqvjq+vp38C/wBnJ8WrPxx8FPiz8G7nTntP+Exvv+EIW1h+KL660/2nxf8Aahox0nybb+0v7SsPDv2Ev+CS3hH9hbx94Q1Pwf4e/YI1fwf8NvDfiDwb4E+IHhv/AIJ1eGPhZ+3Nc+HLu2n0jw8/xL/bA8KfHabQfHfidfDkkej/ABF8S6Z+zt4Lm+Jzrcanf2Wh3moXxn+jv+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5pU5SpVquIptwq16Xsa0l/y9pcmJhGM4/BLkhjMVGlJx5qX1it7NxdSTbqpVqapVUpwVSjWipL4KlCr7anKEvip3qqM6ig4xrunRVZVFQoqH3/RXwB/w6d/4JZf9I0/2AP/ABDf9nX/AOdzR/w6d/4JZf8ASNP9gD/xDf8AZ1/+dzUjPv8Aor4A/wCHTv8AwSy/6Rp/sAf+Ib/s6/8AzuaP+HTv/BLL/pGn+wB/4hv+zr/87mgD7/or4A/4dO/8Esv+kaf7AH/iG/7Ov/zuaP8Ah07/AMEsv+kaf7AH/iG/7Ov/AM7mgD7/AK+AP2yP+Tiv+CTv/Z//AMRv/XWX/BSyj/h07/wSy/6Rp/sAf+Ib/s6//O5r4g/av/4Jlf8ABNzw58ef+CZWj+Hv+CfH7EGhaR49/bf8feE/HWl6N+yh8BtL07xp4Vs/+Cbf/BQbx1aeGvFljY+AYLbxH4ftfG3gvwd4xttG1iK806DxV4T8NeIYrZdX0LS7u1AP2v8AiBo3ivxF4G8YaD4E8Zn4deNdY8Na1pvhHx8PD2meLh4M8S3mn3EGieJpPCusvDpXiWHRdSe21CfQb+4tbfVoYJLB7yz8/wC1Q/lnrn7IP7Zng/xD8bf2ifDHxy+G3i39tH9orS/2av2e/wDhY3wh+AmifAr4PfBr4F/DX4oaz4i1/wCJerfCj4v/ABi/aS1z4r/EXQfDnxA+JJlk1b4j3h8RWKeBvA/hTw14EjsdZ8Y3Pr3ir/gl9/wSq8JeGPEXiq7/AOCYX7D2r2vhrQ9W1650nwr+wz8CfFPifU4NIsJ9Ql0/w74a0T4YXms+IdcvUt2ttJ0TSbS51HVL+SCysoJbieNG+IfAHwX/AOCUfjdfj34Yv/8AghZ8KvAnx5/Z9sPhdq/iD9mLxJ+w5+wH4i+MHjHQ/jbLqen/AAm8Q+BNa+FHjP4k/Aq68N+L9f0DxT4fu/Efir4z+EtD+H134Q8Uav8AFfUPAXhPRrrxGFTfJiPbwUpVaCoScHGU3WpTqVMPVweFjZ1HWzHDVsTl2LWVOnm08BiqsaVahelWpurF1MM8PUajQxUvYuSmqSjVjWwlTDVq9SMoqMMLmEcvxODeObwKzGnhk6dWcpUqn2/+0t+xl8cf2o/F9r4W+IH7SXw+T9lC1+NfwV+Odn8LrT9mpj+0J4c8QfA/xB4J8feHfDXgr9pUfG2HwfoHhfVviT4Gttb1m/1D9mvxB8R18LeJvGPgrSfiFpkeoaHrXhyVP2O/2gfiH8Xvgt4w/ac/al8GfF74afs0fFzXvjd8FPB3gP8AZwb4M/EbU/Hs3hPx78O/Bd78efid/wALq+IXhP4hWXgvwL8SvE0Tab8Kfgz+z5aeJPGMejeI9UjTQ7G88Gan+aHiWL/gir4O/Z2+Nvx78T/8EVPhnp2t/s5eNfiL4A+N/wAArH/gnV+yJ4p+LPwz8QfCvwRpnxV8XyeMvFvg2bxF+zN4d8Pr8INZ0n4neGfFms/tDWPhjx3pOqaR4Q8Dat4i+K+uaJ8PNR/TLRP+CWv/AASo13Q9I1+1/wCCaP7A0NlrOlWGsWyXf7Gv7OMdxFa6jZxXsK3Kx/D2aJJkimUTCOaWNXDBZXUBzdKLw1GhUpuCoYSrhM3oV3OFam62ZYDLMXlucxrzlUWKqVcDlGW4vK82c60qP1SOJwOJp1va1JFZubqQq88JY2jmWUVKVpYec6GWV8VgM3wHsoKnKlTp183xOCzKio01iXiHhsUq0aEIUtP9oD9gLwh+0f8AFX43eOvHnjG4HhX43fsXt+yDqfg6x8Oxrqvhx0+IXiX4h6b8VtC8YS606w+IvD+q67Y3PhzTh4ail0jXNB0/X4NeaYR2lv5f8Mv2B/FX7Ovgn9m7xdpXxK1r9oH40/sv6D+1d8QvGeoan4a0bwv4k/a6/aB/aT0W71nxj4ovL/WPHkPhv4Wz+IvH0lxLpOjXep6x4X8O6NfaT4WttV0Hw74etrtPlr9mb4V/8EWf2oviQ/w58Mf8Ek/2YvAB8SfD7xF8YvgV40+J/wCw9+xzpfg79p34K+E/iAvw38Q/Fz4KN4THjPxVH4R07XdR8HX6Wfxa8K/CrxlqXhX4i+A/FmkeFNQ0HW5L6y634z/Av/ght+z98SfHPw1+K3/BOL9iLw1eeAPgLoH7QWp+If8AhiL9mnUdC1nQvFnxJ1D4S+EvAPg+x07wddeM/F3xd8XeO7K30Dwh4B0LwjeX3izVda0HQ/DlxqniHVYNHrjqUYRwFLAU6lfC081w+ZUcBPDtyxf7nMOJOIs0hgJVIV6lPFYfOHn2Lx+DUHN5lllLL8dhqlXI8BgsFs1KrjqtWvSp4qrluOyyri6NVtYZYjEYHhzIMsliFRqUoThiMrWRYHB4mE1bB4+riMLiKazbMMRitH47fsn/ABk8Bf8ABHy1/Z88EW91fftM6vqvwH8cePPEPhPwRc/Eiaf9orx1+1D8Nvi78cPilL4O0W5gufF+jaR8RNY8ZeOdUtG1W1t38KaVLHd61p+l2r39t1ev/wDBNj9o74j+L/jd4z+MH7ZHw48WX37RPhv9mDT/AIiaZ4V/ZL1LwNo/hjWv2T/jzd/Fr4dp8Hkl/aZ8U6r4a8Da14d1PWtB8aeHPibq3xm8Z6h471q98d6H8T/Dvg220f4PaV5V+0Z+xt/wT98C/An4MeIfht/wSM/4J/eD/wBoL9pD4o/BP4TfDH4UfHj9i/8AZkv7nwj4k+I+sW+tePY/iPp/wpttX0y+vfhN8HNC+J3xA8Qad4K+ImpWFzL4HuLKy8RT20huj9Pt/wAE/P8Agiymmy6y/wCxH/wS8TR4PiDF8JZ9Vb9mz9lBdNh+Kk/iWDwXB8M5b4+Cxax/EGbxjc23hOLwY8o8RyeJbiDQk006pLHat3zTnjMfVhSo05zzarhZYShaeHw2Kw9HJ4xwWCw86ld+xw0c1yilhq1P2kJVMXg8NTxFWvSjGnxxssHh6dWpOpCeGw+afWq0adKtiqU62Mqxx1erSpUFetiMlzHEV4ctKk5YTGVJUY0o1UfqHRX48/s4/sMf8Esv2gdE+Kmsf8OqP2APCX/Cs/2hPjd8CPs//DKf7Ouvf23/AMKc8c6j4L/4Srzv+FQaL/Zv/CR/YP7S/sPyr/8Asjzfsf8AbGqeX9qf6H/4dO/8Esv+kaf7AH/iG/7Ov/zuaxhJVKGExMHzUcdgcBmWFnZr2uCzPB0MwwNbldpw9vhMTQrezqRhVp8/s61OnVjOEdpXjVxNGWlXCYzG4DER39ni8uxdbA4ylzL3Z+xxWHrUvaQcqVTk56U505RnL7/or4A/4dO/8Esv+kaf7AH/AIhv+zr/APO5o/4dO/8ABLL/AKRp/sAf+Ib/ALOv/wA7mmI+/wCivgD/AIdO/wDBLL/pGn+wB/4hv+zr/wDO5o/4dO/8Esv+kaf7AH/iG/7Ov/zuaAPv+ivgD/h07/wSy/6Rp/sAf+Ib/s6//O5o/wCHTv8AwSy/6Rp/sAf+Ib/s6/8AzuaAPv8Aor4A/wCHTv8AwSy/6Rp/sAf+Ib/s6/8AzuaP+HTv/BLL/pGn+wB/4hv+zr/87mgD7/or4A/4dO/8Esv+kaf7AH/iG/7Ov/zuaP8Ah07/AMEsv+kaf7AH/iG/7Ov/AM7mgD7/AKK+AP8Ah07/AMEsv+kaf7AH/iG/7Ov/AM7mj/h07/wSy/6Rp/sAf+Ib/s6//O5oA+/6K+AP+HTv/BLL/pGn+wB/4hv+zr/87mj/AIdO/wDBLL/pGn+wB/4hv+zr/wDO5oA+/wCvgD9jf/k4r/grF/2f/wDDn/11l/wTTo/4dO/8Esv+kaf7AH/iG/7Ov/zua+IP2UP+CZX/AATc8R/Hn/gpro/iH/gnx+xBrukeAv23/APhPwLpes/sofAbVNO8F+Fbz/gm3/wT58dXfhrwnY33gGe28OeH7rxt408Y+MbnRtHis9On8VeLPEviGW2bV9d1S7ugD6I/bN/4JI/AP9rvVPFfjaPxp8c/hJ8UviD8Tv2cviB8QPFXgj9pL9rDRfB/iux/Z48a+Btd0nR5/gv4F/aI+Hfwp07X7rwn4Nl8L+FviBpnhq28T/DjxBqqfE7w5JJ410yK8uOk+If7LXx4/aT8JftV/Cr4k/EK5+HHw1/4T/8AZ7n/AGKE1fTPDnxY1z4e6r+zS3gD4naN8cPGuqvq9l4w+Itr8QPjn4etG134f+PvHh8X3Xg7wVPK/jfw5qfxEvIvDnzl8Vv2bf8Agjp8I/2iPgT+zfrn/BI79nDVvEHx68Zt4A0T4i6R/wAE8v2d9P8Ag14X8VXHw88f/E7QdJ1v4heMvB/hOz8W3mveF/hd47aWz+DNn8Vb/wAD32kadbfFW08AJ4x8DT+Js34xfA3/AIIkfBX9qj9nD9j3X/8AgmH+x54h+Lv7S11qkXh9/B/7Df7L+o+FPh3Z23hrx34l8P6t8V9a1Pw1o1x4csvH8Pwv+Ium+AoNF03xPq+v6l4I8UMdLtNL0PUdTtzDU2qdDC4dTVLF5nVeCw1GU6Mo59h45XXhjMK6EqWKpY7AYTLKM8LFVFhMPRxOLzKnh1iqtPH0tazqQn9ar+7Uy3LaeY1cRUUZexyRSx2Hj9Z9op0XgMRiFOHLVg6larhMHhoSdHkw9b9DP2Wf2VtQ+CXh/wCOt78XfHHhr43/ABZ/ag+LXiH4ufHfxZpHw3ufhz8Otev9R8G+E/hd4f8AB3hH4WeIPHvxc1Dw14E8M/CzwF4Q8LDRvEHxG8c3mtajB4g8QajqufEL6XYenfDP9mr4IfAD4eeKfhr+y/8ACn4Wfst6B4nm1nV3tvgF8Kfht8OdKsfGeraLa6Ivjz/hFNC8K23g/WPFNla6bowS88Q6Dq0N9BoumafqkF9plqlnX4/+EPhb/wAEV/GP7ScX7O1t/wAElP2YdI07XPiR8Vvgl8O/2g9c/Yf/AGOLb4C/Ff46/Azw4PFPxc+DngK/shf/ABWfxd4I03TvHEF3q/ir4TeFvh9resfCz4laH4V8ba/q3htbS97n9qv9mP8A4JG/sst4G0b/AIc7/s1fH/4ifEOx+IniLw98JvgF+xF+xjqXjs+AvhH4ai8T/E/4jX7/ABVk+Evguz8J+DYdS8MaLcxt4wfxPrvirxt4Q8M+EPDfiPWNZS1hzxFSm8HSqVayw2DxmT4HCwr0631BRyTDYOmsv5q9CeHng8FhMuo0sZQxFSdCGEwMKeaqrTw/Lih0aVWWNnh6cHXxtLMsbip4ery4qSzTEYqvPHQVGv7WE8VPG/WMFWwcYylHF062UOhGtQng4eu+K/2V/wBsy1vtV/aZ8cfG74d/tI/tWfBT9nD41fCL9kPw38IPgdafsreBdO8Z/G2DwX/wkXj/AOKp+J/xx/aUt/FviZtX+HHgKe2ubG/8IeAfDnh+z8YJH8KfF2s61oqaPn/tEf8ABNX4o/tAyXU13+1No/h+4+OP7KPw1/Y//bl1O6+AlvrPiH49/DnwN4j1vxFrHiH4Q6r4c+Kfw90j9nj4g+MF+IPxf0K81jUvC3xn8LaVo3jjShpPgi1vfBthc3/cfDD/AIJz/wDBHz4y/Db4f/F34a/8E8P+Ce/ij4efFHwX4Y+IXgXxJafsZ/s+RW2veEfGWi2XiHw7q8MN18NILqBNQ0nULS6FvdQQXUHmmG5himR417k/8En/APglioLN/wAE1P8Agn+qqCWY/sb/ALOgAAGSST8OcAAckngCumtGpg8RJYiksNWwNWrGdCtSjSp4WpB55HGUqmElGNCCryz7Nf7Ro1KPJi5vCvGQqyyzLnhOahiFXoUquFxFV0MRSVSnWoYitF16dWtkuPwlWFWM1OMsJicky/GZbWpSp1MHXli6+GnCpj8XKt972Vna6dZ2mn2MEdrZWFtBZWdtCu2K3tbWJILeCJf4Y4YUSNB2VQKs1/OP8O2/4ILfFL4JftQ/H/wf/wAEuP2X7/wB+zB8T7D4SSlv2B/2Whrnx28V+K9L8Cah8KH/AGfdIh0eeTxdo/xxuvib4C0b4Ral4sl8Bp4nvfFOj6jdx6R4ZvYNffoYfA3/AARpn+FV94xX/gjP8AR8YtP/AGkYf2Rbn9kEfsT/ALB037Ro/aEudNtvF9v4CW5tvEs/7PZtpPhJdxfHRvHB+Pq/Du2+Ea3HiG78W2+p2l1ocMNzqSTaq1K1ejgMZGHLOeJrUc2qZfTwVaNGzr1XXrZxlNGajCU6OIzbLKOJVKtmGEhWtUVh6ago06FCjXxOB3p0sPhp5dhsZisTCpO8aOGoYbBZbj8T7epKnhvqmAxmIp1HQwledP8AoXor8jv2cf2IP+CPH7T/AMGfCXxt+H//AATL/Yf0nQPEx8Q6dqPhvxh+xV+zPpfjLwL4x8E+JtZ8D/EP4e+NtP0zwZrek2PjD4e+OvDfiPwb4oh0fXNc0P8AtnRL2XQ9d1rR5LHVbz56/Zm+Ff8AwRZ/ai+JD/Dnwx/wST/Zi8AHxJ8PvEXxi+BXjT4n/sPfsc6X4O/ad+CvhP4gL8N/EPxc+CjeEx4z8VR+EdO13UfB1+ln8WvCvwq8Zal4V+IvgPxZpHhTUNB1uS+smoSeIeFjyzr8tacYU5wqe0jh6FfFVvYzhKUK7jhMLi8ao0ZTlPA4LG42ClhcHiq1KXJLDzxT92hSqUKVWUk4ulUxOJp4KjGrTklUpuWMrUcHJzhFU8VXoYeq4Vq1KE/32or4A/4dO/8ABLL/AKRp/sAf+Ib/ALOv/wA7mj/h07/wSy/6Rp/sAf8AiG/7Ov8A87moKPv+ivgD/h07/wAEsv8ApGn+wB/4hv8As6//ADuaP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaAPv+ivgD/h07/wSy/6Rp/sAf8AiG/7Ov8A87mj/h07/wAEsv8ApGn+wB/4hv8As6//ADuaAPv+ivgD/h07/wAEsv8ApGn+wB/4hv8As6//ADuaP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaAPv+ivgD/h07/wSy/6Rp/sAf8AiG/7Ov8A87mj/h07/wAEsv8ApGn+wB/4hv8As6//ADuaAPv+ivgD/h07/wAEsv8ApGn+wB/4hv8As6//ADuaP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaAPv+ivgD/h07/wSy/6Rp/sAf8AiG/7Ov8A87mj/h07/wAEsv8ApGn+wB/4hv8As6//ADuaAD/grF/yiy/4KWf9mAftkf8ArOvxGr7/AK/CH/gpr/wTK/4JueAv+Cbf/BQbx14F/wCCfH7EHgvxt4L/AGIP2r/Fng7xj4T/AGUPgN4c8VeE/FXhz4DePtY8PeJfDXiHR/ANnq+heINC1eztNU0bWdLu7XUdL1G1tr6xuYLmCKVf3eoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPgD/gmn/wAm6/Eb/s//AP4Kxf8Ar039sivl7XP+CcfjX49/taft9678bfiV8bPBf7J/7Qes/s121x8FvAWt/AO1+HH7UPhLwF8H/D+g+ONC+J2qXHw08XftHeFNBOvaXL4P17SfBHxT+DQ8V+G5b+yePWNH1O6urnB/Yl8Fft9av8MPjHqHwU/aW/ZA+H/wyuP2/wD/AIKn/wDCNeEfil+w98aPjB470jyv+Cmv7XEGs/278RfCf/BQn4HeH/EX2/xBHqup6Z/Z/wALfC/9kaPe6foV1/bd7plz4i1f6/8A+Fc/8FTf+jyP2AP/ABWn+0V/9NiqVFKvSxG86F+RO0qbbqUal6lKScKyjKjBqFWM6V/ecHOMJQd3yVIJuKqR5HKLcKkVdPmpVY2qUaiaVqtGcKsVdRmlKSfjvgC0/aE+Av7e/wC2T4kj/Y2+OfxQ+EP7THi79mGfwT8ZPhh41/ZHtfAvhPSvA3wc0L4deL77xt4a+J/7Tvwx+L1laeGdXiubq4tvCnwu8WX+oaRYzS+HrHWLySysLr3D9mH4MfEr4d/tX/8ABSD4l+MfDf8AY/gn49/Gz4FeLvhNrX9saBqH/CV+HvBv7J3wa+GniTUP7N0vVb3VtC/s3xt4U1/RfsniWw0e+vPsH9pWFtdaRdWV/c0f+Fc/8FTf+jyP2AP/ABWn+0V/9Nio/wCFc/8ABU3/AKPI/YA/8Vp/tFf/AE2KihH2CVr1JrA1sudWprOWGrYrK8UlJQ5KfPRnlNCFKagpOnVxHtvbTlSnRafLzRhGNOnKnRgqUFanD2Ka54XvJSqXTnFydOPKlRp0o3T+W/2cP+Cb/jHUfiB8avGP7TXxG+NP/Cuf+Hi/xh/av+FH7LC6z8AT8BtdvbPx5b+L/gh8Y9e1HwP8M5Pj1quo6fr1vYePdP8AAHjP47nwpZ+K9B0K+8QfDRH0u0sl+T/jJ+zv4x/YX/YV/aP/AGiPDvwd8HeCPHH7G3/BRr42/t6fsu/DvRtV8L+F/Dniz4Y+IPGM/hbUvAGhjwC+rWHhZPjt8D/H3xH+HOjeGZ9Fk1fT/EnifQprnwfJrNpp1o36qf8ACuf+Cpv/AEeR+wB/4rT/AGiv/psVcv4x+AP/AAUZ+ImhSeFviB+0z/wTY8deGZdS0HWZfDvjH/gln8dPE+hS6x4V13TfFPhjVZNI1v8A4Kr32nvqXhzxNo2keI9BvmtzdaPrulabq+ny2+oWNrcRYUcO8NQwNDC16+GWX5Hl2Q4etRlBVYQy6vwdVoZxUUqcqWLzmmuB8jpupiYTwdfC0HltTCwy+GDo4K51I1q+LrYmlGvHH51jc4xlKTmoVYZjR4qw+MyiDjOM6GU1aXGWeWoUJ08RGviXjFinjK2Nr4v588O/st/HL9nzwh/wS38TeHfhBrXxy8YfBT4gfFXxr+1rpfw68Q/C3wx4vufiZ+1N8H/iQfi98YLFfi349+GnhbxFoWn/ABx8d6lqPiLTbfxlN41Tw5qVq/hfw94pl06TT4+J/Zb/AGMv2mf2cv23PiZ+03r/AICl+Lfgv9oH47/tP+CpvDuveJvhe3in9kn4YeN/i34u+Kngn43fA66/trSrOX4a/Hd20Ww/aW+H9ze6p8cLzXNK+D2uadbah4c+H0/gPQ/uH/hXP/BU3/o8j9gD/wAVp/tFf/TYqP8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNirqq8k8yr5nCnGhVq4HN8rhRo3jh8NlmdVMpli8Dh4ScpQowoZSsHh5SnKtRwuOxsVUdWOAq4HlVOTy55dVqyqwqYvLMxxdZqMK2LzTKoZj9XzCq4JQjWniMfDGVqVKNPDVcRl+DU6DoVMyo5h+fvxE/4J6ftKfFz/gmx+wH+yXDrHjv4CfEz4efEfw9J8W/H3wz8XfDr/hOvgn4d/4VX8ePCuq+LPD2s3WranoeuXNpqXjXw9pdxb+Cb698VNYa1dXXhbU9B1WyTxNoXvnwd/Zz+Mmq/FT/AIJveJviX+yp8M/g9ZfsYeAP2s/hZrWm/D2++Gt78JfB+s3mh/C/4b/Cz4j/ALPuh2viC/8AF3hnwF8VvB2g+Lbrwlot5o2mfEH4eeHNY1bwR8QrWxeUah4i+hv+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNiqMPH6ssdGnKXLmObf21iItq316OUYTJaMoOKjKNPDYLDVfYwbletjsXUrOrbBxwm+Jm8VUwVWr8WAy2vlVBRuo/UsXjMZjsbTqRbaqPF1sVSVaUl7tLA4WlQVGNTMPr353+NP2Lf2sfCfxN/aB1n4a/CSDxZ4M/Zy+OWvftg/sLQn4ieB7S8+KvxD/aE+Lfwh+Ov7QXws0+w8VeLILD4da1per+Ef2gvhxo/iLxrD4I8Mt4Z/aGs7fRfEw0+XxpNpH0/8Av2PPiz8IPGv/BN6+1TRbfWJfhF8Gv2t9S/ad8aWus6AsA/aF/aXvfhZ8RvG+qRWUupxavrkPjT4sN8TdQtrzRLDVLTT7WCAalc2UNxp5uPT00j/gpDL4sufAUX7eH/AATek8c2Xh6y8XXngtP+Cd3x4fxZaeFNS1G/0fTvE9z4dX/grWdYg8Pahq+lanpdlrUtmmm3Wo6df2MFzJc2dxFGeKtI/wCCkPgXRZvEnjf9vD/gm94O8O215pOn3Gv+Kv8Agnd8ePD2iwX+vatY6BoVjNqur/8ABWuzsYrzWtd1PTdF0m2edZtR1bULHTbNJry7ghkWGUcPgcLhKcufDUPq6w0ptTm62Dw+LyWrWlXsp4nE4nDRwOW46rWnVnNcPZRSj7KrhsW8WV5Sr43EYqemIr1a1fEwtzJ1cby4/mUanPUw8Hi8bmucUaOHlRofWOJs2qKnLC1sBQwX6Q0V8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxVZJ9/0V8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxUAff9FfAH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFR/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVAH3/RXwB/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFQB9/0V8Af8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUAff9FfAH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVAH3/XwB+2R/ycV/wSd/7P/wDiN/66y/4KWUf8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFXxB+1f4C/4KSQfHn/gmVF4h/av/Yg1TV7z9t/x9beBb7Rv+CfHx50LTvDnipf+Cbf/AAUGu7vWfFml33/BTXxHc+NPD8/gm18Y+Hrbw1o+seAtRtfFWu+GvGMviy80jwnqngXxoAftR8StQ8UaV8PPHOp+CvB83xC8X6f4S8QXnhnwHa+LYPAV34z1y20q6m03wvZeN7r/AEXwlfa7dpFpll4ju3gtdHurmG/ubq0ggkuofxL+BPwE+P3wv1H9tP4g+F/2Rf2ttD+Cvxq8E/Anwwn7PnxX/bR+H/iD/goD8Q/iDouq+IPC/wAXPin4O/bK0j9q/wCKfi3QfD3h/wCDuueELD4O+D/iB+3f4eu9H8X+C/GS+CU+B1n4ki17xV91/wDCuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFR/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVQqaVStU39vh/qtWEowdKpQbq+0pVqbjy4mnUVV2pYpV6NCtCjjcJTw+PoUcXTtzbhThZL2VeGJp1E5KrTq06uHqxlRqqXPhZN4eNKrVwroV6+Fq4jBYirVwderQl+Xut/s3/tdeEf8Agnd/wUY+Bnw8/Y9+O+uW/wC2N4g+Nmifs2/AjxD8Yf2UfGH7QnwisPiv8D7Pw74p+If7XPx+8eftK2ukfFCfxh8arPxN4itvEX/DQX7U3xo0vwF4g8F6NrGtXlvoreFvBH6e+BP2jPHmq+If2Y/2btd/Zm+JPw68WfFP4R/FjXPi1o/xB8a/CeXxX8AvAnwn0vQPB2ieMNc/4U54v+Nvwv8AFVv8VPHPiHRfD/g/R9G+K8PiWKwu7/xBdaHNH4W8Y6b4fl/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02Kj/AIVz/wAFTf8Ao8j9gD/xWn+0V/8ATYqqtGGJoV8HiY+1wmLwOX5diYOdT6xLDZTk2KyrBKniZTnJVatTELFZlXxMMVVxiliqVGeCqV6GKwcNyX1WVKXsKuCx2bY/DTpQpRgq2eZjl+OzGNWl7O06fJl9ChhFSdCdCUKVerUxMvrMMV8Qf8E9P2Uf2mvAnxR/ZBs/jT8GNW+EXhD/AIJ7fsQ/Er9kfT/GuseN/hP4t0z9pPxx4/8AHvwht7f4g/Cqw+HXj7xf4o0D4Zab4F+Alp4gu0+Mfhj4V+PG1r4j6Polt4Qnj8O6/epq/ttf8E/PjZ8f/wBvrwz+1t8MLWy0Xxd+zV+zN4G8R/syeKvFviKzvPhR4h/aZ8E/Fr4matdfC/4rfDaHW21S+8MeMfhn401Lw1/wsn/hFZNZ+F0vit/GHw48Q2/ivR7vSdR96+MniD/goH+z/wDDzWfir8XP27f+Cf8A4T8CaDfeGtL1DWF/4JeftUeILk6r4y8U6L4J8KaTp2g+F/8AgqdrXiLWtW8Q+LfEWh+H9I0vRtJv7+91LU7W3gt2LkjqfFWn/wDBRrwLbaTe+Nv29v8Agmz4Os9f8S6B4M0K78Vf8E8vjr4etta8YeK9Ri0jwt4U0mfV/wDgrbaRal4l8S6tPBpegaFZtNqmsajNFZada3NzIkRutVr4nFZPjHiKix+UZhmmJwGLpRo+2lnWfTz2pVxNSm6UsPVxix/FmKx2EwqoLC/WXgKE8HWwClgq9ynF0s4o1KcJYLNcNgqOOwjlVp4enleVvKK1TBU50qlPEUsFiMPkUKOYVJYiWIeGxOYTp4rD1Z0a+G474ba54t/at/bo8BeLviD8PvE/wmg/Yo/Zx0PxH4l+EPiDxH4M8Vnwd+1p+1rpt9ban4e1fxB4A1vxR4M8ReJvgr8CvCl/ZWuteHdcubGfQ/2i0vbaSNdRmtI/zk0i5/at+Jfg749/DP4PfsUfEr4meG/hL/wWa8WftBaj8TrH4v8A7M/hXRPiH4G+EP7aXhP4j+K/B3wm8O+N/jD4d8WXvxlgu7HVbJPD3xZ0r4N/Cmfwx4f1zxFYfG2/8TP4Y+Hnij9UfDekf8FIfGMGq3PhD9vD/gm94qttC8Q634R1u48N/wDBO748a5Bo3ivwzfSaX4k8MarLpn/BWu6j0/xD4f1OGbTtb0W7aHUtJvopLS/tre4RoweG/gV/wUh8HQarbeEP2of+Cb3hW213xDrfi7W7fw3/AMEuPjxocGs+K/E19JqniTxPqsWmf8FWLWPUPEPiDU5ptR1vWrtZtS1a+lku7+5uLh2kM4aXsM0y/NacacaeCwNergaVPnlCeKxPGvDHHeW16lWtUq18TgMNWyVUMKp4ipWll6y3CvEVsNRm6mVeCrYDE5fWcqrxGNw8Mb7S0P8AZcNwlxBwdmWGjCgqKw+Lxsc3qYrGOnGnCnj62ZVqFLC1KlCnQ9P/AGIPhd8QvhX4O+O1r8R/C8/hLUfHn7X/AO0/8WvDum3OreHNYubjwN8SvilrHifwfqlxN4X1nXdOtZ9R0e8guJdNmvhqFhIWt762t5lKV9pV8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxUqcVSw2AwsFall2V5VlGH3cnhcny3C5XhZVG2+atLD4OlKvNKMZ1nOUIU4OMI07yrYyvKTlUx2Y5lmddtJL6xmuYYnMsSoKKSjSjXxVSNKOso0lCMpzknOX3/RXwB/wrn/gqb/0eR+wB/4rT/aK/wDpsVH/AArn/gqb/wBHkfsAf+K0/wBor/6bFTA+/wCivgD/AIVz/wAFTf8Ao8j9gD/xWn+0V/8ATYqP+Fc/8FTf+jyP2AP/ABWn+0V/9NioA+/6K+AP+Fc/8FTf+jyP2AP/ABWn+0V/9Nio/wCFc/8ABU3/AKPI/YA/8Vp/tFf/AE2KgD7/AKK+AP8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNio/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02KgD7/or4A/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02Kj/AIVz/wAFTf8Ao8j9gD/xWn+0V/8ATYqAPv8Aor4A/wCFc/8ABU3/AKPI/YA/8Vp/tFf/AE2Kj/hXP/BU3/o8j9gD/wAVp/tFf/TYqAPv+ivgD/hXP/BU3/o8j9gD/wAVp/tFf/TYqP8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNioA+/wCvgD9jf/k4r/grF/2f/wDDn/11l/wTTo/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02KviD9lDwF/wUkn+PP8AwU1i8PftX/sQaXq9n+2/4BtvHV9rP/BPj4867p3iPxU3/BNv/gnzd2ms+E9Lsf8Agpr4cufBfh+DwTdeDvD1z4a1jWPHuo3XirQvEvjGLxZZ6R4s0vwL4LAPcf8AgoGn7R2uftDfsL6t8IP2LPj98e/B/wCzZ+0LL8fPH3jj4d+O/wBjzwzoV9oerfAL4/fCBvB/hjTPjj+1T8H/ABpqHjfS9e+IfhvWNRj1DwppHg9vDk13NpnjHUtZtJNEPzh8ZP2Bv2/7j9rn4E/HnwF8a/gV468K6p+37eftI+Nk8Zfs0+JYfiF8DPhnB+zR8Wvg/wCDfB2veLD+3bp2gfErwd4E8Na9Y/DrQvDPws+HfhC8X4j+OtT+Nt/batZN460jxL9+/wDCuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFR/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVVhpPC1KNaHv1aGPePjOo3KMpSxOS4p4epQusNOiqmQZZGE3Q+uU4UqsaWKg8TiHUvEzlioVaU7Qp1clr5HKNL3JLDV6Gf0HVjWV8Qq0VxLm1T2ftfqVapUoPE4OvDCYeFP4C+HH7LH7Qngv47fCbwX46+FGo+CP2ev2U/29/wBuL/goDqv7U2sePPhLqHw/+Ivgn446F8e9Q+Hvw98IeFNF8eXfxl0fxvoN9+0lqg+JF14++E/hHwRpem/CjXLnwz4x8RyeJvDqSdv478QftP8Axrm/Yu/4KNfDD9jnxz4512+/Zo/az+GWofs4eG/ip8IdE8daDon7Rl38LvFfwL+Jt/rnxz8SfAfw2fC+r6d8HNDvfHvh+fULD4l+CLf4l6ZZw+Atf1bwt4jso/sb/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYqP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYq56lBVsHRwdWc3DD4KGBpVKfJTq1qdbIcTwzm1XG+5KnUr5lkcsJgIzwdPAQwcaOJr0acsViMPXwOyxVRZlUzRqE61evi69WjVjzYZe3zqvxFQpUIQdOcKWGzrH5rj7VquJlWnjKVBzhhcHToT679lr9mTxn8C/2CfgD+ydN8VNc8GfEH4Xfs6/Dj4Tap8XPhbZeDL/AFjQvGHhrwfpOka54n8CWPxW8DeP/BV1FFrNteyaDH448A+JLGSwa3Oq6LPMXRZfjJ+zV8ZPiF+xx4//AGZ/Dn7Wfjo/E7xz4b1HwnL+078Wvh/4D8Q+Nm0TxB4jW68S2ureD/2cbb9kfwsk134HuNV+H2jar8P2+GuvaDZ3On+J01e+8V6dNqmo8Z/wrn/gqb/0eR+wB/4rT/aK/wDpsVH/AArn/gqb/wBHkfsAf+K0/wBor/6bFXXmFZ5nXzDEYuMJSzOvOvi4RTjTcqlWvWnGlG7dGnOWIqRqQpuKr0/Z06/tYUqahy4L2mAhgFQrVXUy50ZYfETcPbyq0YU4QrVpQhCNWd6canLKHso1eapTpwbZ+WNv/wAE+f2+bDwP/wAFCtP8Xp8CvHa+Iv2s/wBjD9o/9n/wN8GfhfD8AbT4vx/soaZ+yPr13pXgyTxn+1V8b9G+Fmh63oHwN1X4M+FPAnxLuNFktvH2kr4/1P4jaT8OfENhpOh+gt+y3+1RP4qn/bjuf2bvHJ+Idx/wVC079ryP9j+3+IP7Pkfxrt/gXo/7HM/7EFrp83iyX4wyfs33HxUuVf8A4XZNoMX7QEPhSPwfInhdfF58apJpZ/Q3/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYqP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqKVevSdGUK0uahQyyjGco0pzm8tq8J1ZVqkpU251swXBWQ0cZJ+5SoUKtLLIZdGs+W7x9hVw0acKdCv/aNOrTp80YywuZZZnOVVMDBcz9jhKFDPcdXw8KHsqkcW6VetUrOMoz+ef2Mf+Fqfs+6V8Ff2SfiB8Knf4oftUeIP26v2vPjvbaZ400m4j/ZV8IfFD4zeJPib4b8O65d6Rp/iPwn4914eJPjD4U+EF0vhrxp9lvvFGleMPF3g6fxj4I8OapqFj5N/wT0/ZR/aa8CfFH9kGz+NPwY1b4ReEP8Agnt+xD8Sv2R9P8a6x43+E/i3TP2k/HHj/wAe/CG3t/iD8KrD4dePvF/ijQPhlpvgX4CWniC7T4x+GPhX48bWviPo+iW3hCePw7r96n2//wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxUf8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFSoVJYevDFU0o1Vh5YaVJL/ZFSo5fn+R5YqNKfPiKf9m5BxDjsDD2uLxCxGKq1cwqq/wBTw+BmpKpUpYylOrOTxuNWYVcRJU/rX1mvj8Fm+aS5oQhh1HNc1wbr14UsLSVHC1Fg8L7JQdap9/0V8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxVmB9/0V8Af8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxUAff9FfAH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFR/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVAH3/RXwB/wrn/gqb/0eR+wB/wCK0/2iv/psVH/Cuf8Agqb/ANHkfsAf+K0/2iv/AKbFQB9/0V8Af8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUAff9FfAH/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVAH3/RXwB/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxUf8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFQAf8FYv+UWX/BSz/swD9sj/wBZ1+I1ff8AX4Q/8FNfAX/BSSz/AOCbf/BQa78dftX/ALEHiPwTa/sQftX3PjHw94T/AOCfHx58F+Ktd8KwfAbx9L4h0bw14x1j/gpr490jwn4g1TSFu7HRvEuqeBfGmnaFqM9tql94T8R21rLo95+71ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8Af8E0/+TdfiN/2f/wD8FYv/AF6b+2RXw3onif8Aa20L9vP/AIKxwfs6/BL9nT4p+Hbm4/ZdfxXqvxp/aj+JfwD1rRb8fss6UkFt4e0DwN+x9+0lY+J7OSxL3Mt9qXiTwjNDdqtkmnzwub9Ol/Yl/aW+NHw/+GHxj8I+E/8Agnt+1/8AHHw/pH7f/wDwVP8A7P8Ail8LfGv7AukeBPFH2/8A4Ka/tcandf2Fp/xr/bh+D/xNt/7Evb258O6n/wAJL8OvDvm6xpGoT6N/a/h+TStd1P6U079o34paRrfjHxNpP/BGv9tTS/EfxDfSn8f+INO8S/8ABJuy1vxy+haSugaI/jHVbb/gpBFf+Jn0bQkTRdKbWp706fpKLp1oYbNRCODMMHPG4fFUYzUfrGXY7Bcs03Tm8XGlGPteW1T2UXT5pexnSqtqPLUUeaMujC1lQrU6so83s6tGomrqcPZ1YVHKnryc7UXBe0jUhaUm4cyjKP44fsjeDPCP7RWj/sPfAL9oz4Z/CT476F4S/wCCLn7IXxe/Yn/Zd/aT8R32m/sz/Gv453Xhzxf4d+PXi7xLo+o+A/ib4W8VeOPhR4ZtvhFodr4jPwe+K/iz4NeCPiTrHijQPDOmnxteNqnQ/HnRPD/xT/Y5/ZK+D3hv9h/9l7wxaeDf+Cx0/wAEL/8AYy1/4u6/44/Y61bX/AWofHnSvEOi6X4r179mac+FPhF4g1mC98QaT4T0b9ltdA8NSzi00zwLCkskyfo74+1zR/it8LvCfwP+KP8AwQM/aD+JHwV8BtoTeBvhB4+0T/gjf4w+F3gxvC+j3Xh7w03hPwB4h/4KFaj4T8Ot4d0C+vdD0I6PpNmdI0e8utNsPs9lcSwPlawPBfiH4NaB+znr/wDwb5fG7XP2e/Cmorq/hb4Eax4T/wCCMep/Brw1qyXWp3yapoHwwvf+Cgk/gjR9RS91rWbxb3TtDtrlbrVtTuBKJb+6eX1sxrLG5nVx8YKFH+36OcxwfupV50/ETBcbKvWryhWkq1PL6GIyB4TFwzTB4ipVw+Z03gaWCoZXHB606sFKSqV8rrZc67Tk8LTq8B4jg+dCjTjOnFwxGYyocRVMThZ5ZiKU3i8By4l4mePfyh8CNKn+GH7DH/Bbb9m/VPA/gj4Ra18HJ/2kddHwI+B3iMeMP2XfgN4X+M/7JeifEfwv8Nf2eNfm8JfDTU18Pypfan8QfHuhan8IfhGuj/FHx74vk0LwLbeFtR0LWdZm0fxp+1/Lq/8AwRGPxl+Af7PHg/4eaN47k1DwVrnwj/an+JXxh+IXivU9P/4Jm/tRHQtK1z4eeMf2PPgV4d8KprOji5ub690/4o+MH0jWEtdHt7LWbO6l12z+2PAnxBuvhb8Lb34G/DL/AIIVftO/Dr4KalaeIbDUfg94Eh/4I++Efhbf2Pi5blfFdne/D7w//wAFEdP8JXVp4nW8vF8Q28+kSQ60t1cjUkuRPLu6+T9oH4jzL4BWb/gjD+2ZKvwpu47/AOFyya9/wSWdfhtfReF9V8ERXvgEN/wUeI8HXcfgvXdb8IR3Hh3+zpk8L6xqugK40rULu0m5oqrBY/kxElUxWScEZVQrOnzypYjhLK+IMBLMaqq1qtXEYmpUzijiaLq4qar1qNeePVd1kk24SpqMqMby/wCIjSrLmsqkuOoZbalH2cKVOlhoVMHW+tQp0Y1KdGrTp4GrSdNzl8Wf8E0P2lP+CiX7SfiD9m/9oDxv4Z/aL1v9nP8AaK+FPjzx18W5vijD/wAE29M/Z4+E+teINMs/F3wsg/ZUn/Zv+Kuv/tfX2k+GtZtNV+EeteH/ANpzSvGXirU9N1GDxR4uvfh94v8ADOraBqPGfBT4kft/fFfS/wDgnD4j1r9v/wAcaIn7eOhfGDQ/ifo/hv8AZ5/ZZh0/4X2nw4+H2rfEvwl4w+As2ufCbX9S0T4q6lY/D5vDfj/V/jJffHP4Ua7N418Y654N+Cfw5EfgnSPBf1Z4Rk8IfD/4ua7+0B4D/wCDff45eCfjx4ou/EV/4m+NnhHwt/wRl8N/FzxFfeL7h7vxbe678SNG/wCCgtl4y1e78UXUslz4iuNQ1m4m1u4kebU3uZHZj6VpHxr8ZeHoPAFroH/BE79rzQ7X4ULqS/C220jUf+CRumwfDVdZ0y70TWF8AQ2X/BRmCPwcuraNqF/pGpDw6unC+0y9u7C6821uZon0qOnOdKVKk8PTp0VClh/bVcQ6LeLx+IlGtiqjjPMpxp4qjRji8RRo1JUsPSpexhCjTIbqqWL5aimsRjKdeNSpRw8WqMKdCEoUqNOly4KNTkqzlhqFWpTVSq5qo04QpfFv7Pn7Vf7V37Trfsffs1a/+0tr/wAFvFXjU/8ABSGP4i/tMfDr4ffAH/hbfxjv/wBgX9qLTf2aPCfhzwn4Y+K3w7+I/wAEfCHiH4iaH4gHxi+LJ0T4Ja7DDH4WvdK8A6f4D0W9u7zTPE9Y/wCCgf7UXi34a/ADwM/xz/aQtNal0L/go7aar8ff2F/2ONM/aX+LHx/8R/sc/Hrwx+z9+z/4q1f4aw/sx/tH/DX4f/Dj47Wura54r8deJdC8AeDPCFx8R9P0bSvCnjv4W+C7uTRb/wC/PHF/4b+Jvw8t/hF8Sf8AggB8eviF8J7TxrrPxJtfhh448Of8EavFnw8tviL4j1TxFrniHx9b+Cte/wCCg9/4bh8a69rXi/xZrGs+KY9MXXdU1TxR4i1C+v57vW9SmufjL9sL4L/G79o3xJ8FNW8H/wDBJf4mReCfgn8Mtd+FPhf9nb9rX9nf/glL+1z+yz4a0jUL/wALXWj+L/hl8ENG/wCCzP7O2lfDv4meHtK8Lw+CbHxUureJLC2+H9zJ4V0Tw7oMUl/d6jz1uacaVKUKrjVlmVLH1cLVhh69T65h82nhMyw1Wd6eWYjKJ18vwODwGGw2Ky3GTwtLMMxwznKvGPXTqUaVWpVpUqclSxjxWEo4r2lalDBrFVaSyetT5nLHUq+CrxxdfMcViKePw2Kwiw+CrewqIw/iR8X/ANqT9mPxjpPib4h/EF/+Gp/FH/BP7/gm/wDCL4ufGj4kaL8KdTt/hJ4+/aU/bq8T/Cj4lfEvV9A+H+h/C34Q6vafBa8+JGsXXhfT7PRdN8J6hL4a8Pr4mPiOyl1u91i1+218T/jN8OPh1/wUH/Zf+If7VUvxz8L/AAT8Pf8ABOT4+eG/2g/j54M+DeieI/gvrfxV/astNH13wH8Yof2f/BP7Nnwr17wZ4Zs/hJovxf0sNongPxlH4X8Z6zZa74yutJPh/WNG+svgWfFnwe+BPhP4IeIP+CP37bvxih0f4J2v7P8A4s8W/EbUf+CQmqar8QPhRE+tTSfDLxBZP/wUXms5PhHZnxHremeG/hXdNqPhTw94au00GOC9Rbm7vO28Ba7o/wAKvh1ffB/4X/8ABAz9oP4b/CXVPEdr4x1P4XeAtE/4I3+D/h1qPi6xvdG1Ky8U33gnw9/wUK07w1d+I7PUfDnh6/tdcuNMk1O3vdB0a6hukn0uxkg6aih7Grh1DDy5M44kzClPDRrYbCTwmc8U5nn+CyvCYWUnLKcPllTMKmLo43DueOxFWrLLsTF4ChSb4cMnBUKlX28q0sLwtQrTr1YV8VTqZFkfDuV43GVq7U6eZYrNKeT4nA1qGKh9Ro4fEQzCjB4/2nP8nftB/FX41fD5/wBtj9mPx98c4P2x/Cfwztv+CaPxf8MeN/jp8G/2adf17wLq3x7/AGr4fBniX4TeMfDPgD4IeB/gn4ihs9K+HmjfFP4Y6vqvw3T4h+Ev+Ewtdai8Q6jf6V4T8Q6X25+Pv7Zlhq6ftD3H7T+pal4D8Nf8FZr39i+4/ZtHwn+C+nfDTxB+z94t/aTuPgFYXXiTxcngK++NV18YPBd74x0zX/DHjHwr8T/Avg2fQfB3hvw/4x+G3i/W28X+MPG3uvgLVtB+FXgHWPhR8L/+CA3x++G/wt8ReKbLxz4g+G3gLQP+CNng/wAA67420260K+07xjrHg7w9/wAFCNO8O6n4psL3wv4Zu7LxDe6dPq1rdeHdCuILuOXSNPe371vjT4xfTZdGf/gib+12+jz/ABBi+LU+lNqP/BI1tNm+KkHiWDxpB8TJbE/8FGTayfEGHxjbW3iyLxm8R8Rx+JbeDXU1IapFHdLOG/cZpgsXVk8RgqEqE8VhHCMI4l/2/wAJY7FKVFOWHc3w/k2c8PQxLhGrWjmNPHVFSxFTEON4rmrZdmWEo8uHxGLlW+r14KTeFvwrnWTwnRqylLE0Pa8QY3LuJZ0KdZ08LUwrwVCc6GGwrPi/Sv27Pjtc/t6/s52XhH4g/tAfEL9m39oT9sL9o39ly6ufGHw8/Ys8C/sl3Vv8GvAHxxutQ0/9nyy0DxXrH/BQm5+J/wALPiL8HbXwb49+IPxiNz8FPiJqunfE/XPBvh3wj4b8U/CbTdE/oTr8dtMuPCmi/FrUPj7o3/Bv38ddJ+O2r66/ijVvjVpnhn/gjPYfFrU/E0mn6hpMniLUPiPa/wDBQaLxje67JpWrappj6vc6zLqD6fqWoWbXBtry4jk+iv8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyynTajgMFQnG+JoQ5a1a/M5r2GGjyzrWg8TJYmGLrLETo0anssRSoTjL6uqk6xDVXMMXiaS9nhayl7KgrRUJPMMzrwmqUV7Og1gMTl2DqU6L9jOrgamIpwoQrrD0vv+ivgD/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yyj/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMsqRH3/RXwB/w2R+0V/0id/b/AP8Aw43/AASy/wDpllH/AA2R+0V/0id/b/8A/Djf8Esv/pllAH3/AEV8Af8ADZH7RX/SJ39v/wD8ON/wSy/+mWUf8NkftFf9Inf2/wD/AMON/wAEsv8A6ZZQB9/0V8Af8NkftFf9Inf2/wD/AMON/wAEsv8A6ZZR/wANkftFf9Inf2//APw43/BLL/6ZZQB9/wBfAH7ZH/JxX/BJ3/s//wCI3/rrL/gpZR/w2R+0V/0id/b/AP8Aw43/AASy/wDpllfEH7V/7V/x51T48/8ABMq+vv8AgmT+2/4cufDn7b/j7WdH0fWfHv8AwTcn1Hx7qM//AATb/wCCg3h6Xwn4Tl8Pf8FBtd0iz8QWeka7qnjq5ufHWqeC/CreFfBfiW0tPEt142uvB3g7xYAftN8SPhr8NvjB4I8QfDf4veAPA/xS+HHim1itPFXgL4keFdB8b+CPEdlbXdvqENr4g8LeJ7DU9B1e1t76ztb6KHUbG4iiu7W3uUVZoI3X8Zv+CaHws/Y++GGoftef8FFvh58OP2bP2VfgB8ZfGFj8JfgfrHgHwh8LvgJ8MW/Zn+A+vaj4J0n4oay/hux8MeFje/Hf42al498YaX4p1iY3/iH4dP8ABqxJtDYW2np9jaj+1v8AHrWNPvtJ1b/gkf8At56ppWqWd1p2p6ZqPj3/AIJV3un6jp97A9te2N9ZXP8AwUpltruzu7aWS3urW4jkguIJHilR43ZT4H8SvEnij4nfB3wj+z5ff8Eef29vCfwQ8Ha18Lb2y+FPgDxt/wAElPCfgLUPC3wg8Q6F4l8JfCrUvC9l/wAFEn0dPhLJd+GtD07W/Auk2mlaZq/huwPhacr4evNQ027MP+5xNWuvcnXo0MvU4K3saOLxUFmOPqOLp1Z1sJgqbw+HpRqTp4jA5hnOGqUva1cLOBXbq4WOH3jTryxrhLVVZ4WhOeFwahNyo8mJxv1bFTqyjSqYfGZZldWFdUliIr8xf2qfDvhjXv8Agol8Wv2mj4N0LxN8N/gJ/wAFD/8Agnj8Lfij+0iuh6Pbftmfs7+OG8FfCqx0r4E/suahe+KLu/1/9kr4p+LPi38HG/aBtYX+Hmu6fZfEb9pew8IfCf8AaBn8ZW3i/wCHP6Xf8FNv2lvi98Mviv8ABL4N/DL4k/tS/C3T/GPwL/ad+LmqeIP2Mv2UU/a4+Neq+Pvhdd/Bvw58IvA2t+D9U/Zt/ad8N+D/AIVeLtS+JHiuTX/Fmp+C/DMlx4o0Dwjo7fE3wNpVxqg1/d13xHp3ij4y6D+0Z4l/4II/tEeIv2hPCtva2fhf4767pH/BHHVvjL4btLG2vrOytdB+J9//AMFC7jxvo9vZ2mqana2sGn65bxW9tqN9BEqRXdwsnx/+3P8ADz9pH9sH4jfDL4jf8Ot/jP4ntvh74K8X+Cx8Hv22vgb/AMEtP21v2e1ufFWt+HNaHxL8IfCuP/gtD8AE8JfGSzi0A+F5PH1/4g8WLL4L1C68P6domjNc6lf6ly8k4Zbl2WWxHso4/M6+YTwlenh6n+2cJYLJVjcJVlC2HxEc0yrC5nhcO8NiqOHn9UwuO/tVwzLNcd2KvTeY18ynTo1Z08vy7A4OjiKfPRnh8DmeIrU8NiqULe1nDAY/FUa+MjXoTxVZSxWHo5dbD4Kn9N6dp/xx+KfjL/gmV+yl8ftc17x58T/hz4A0T9uz9tnxJ4kHw0hvF8bfDrSItB+FXw/1fT/hV4P8C/D1obn9pXxlP4s8IT+FPC2n2Z079miSWWbWbx77XLv4O+O/xR+L3xz0r4C/HXx9+1VeadoWo/8ABcX4efs4aJ+xjqXhX4DQ+CfCVj+z3+2fqHw68OweFfEui+FNK/aAu/jXeaD8LY/jF4vn8W/FTxx4Rl8IeMvE9jpnwn0DT4PC/i3w19Z/scaJ8UP2OtLvTon/AATX/wCCnvxM8X6x8Nvg/wDCvU/FPjz4mf8ABJMR6X4I+Cmn+KIfBfgvwLouhf8ABRHTE8JeAtI1Xxz401fQ/Ctxf+IH0JNf/se01eTSNL0u1tfW7nWNDvPidr3xsvP+CA/7QF18ZvFN14VvfE/xcudB/wCCNs/xO8R3vgXU/D+teCbvXvHsv/BQlvFWr3Xg7WfCXhXVvCtxqGrXEvh7U/DPh+/0h7S60bTpbb11XpQzrAY+NOhGhheJY8R4ing6DoYSriKPFuS5zReEyqrOphqE1w/kOWcOU8TUnPGYVYSljcPXpwnXwVXxlQqTyLFZdOVSWLr8PUsho4vE1fb4xYSpwrnuWYvD47GxSnXUuI+I8dn7qUopYinSp5fWjL2rxlL2/wD4Jxf8iV+1R/2kH/bb/wDV5eIq/Q+vze8N/tM/F7wdBqtt4Q/4I6/tu+FbbXfEOt+Ltbt/Dfiz/glBocGs+K/E19JqniTxPqsWmf8ABSO1j1DxD4g1OabUdb1q7WbUtWvpZLu/ubi4dpD0X/DZH7RX/SJ39v8A/wDDjf8ABLL/AOmWV5+Hi6OAyfBt80ss4f4eyepNfDVq5LkeX5TVrQW6p1qmDlVpxfvRhOKl7yZ3VHz4vNMStI5hnee5rCL3p083zjHZnTpSeznRhi40pyXuynCTjo0ff9FfAH/DZH7RX/SJ39v/AP8ADjf8Esv/AKZZR/w2R+0V/wBInf2//wDw43/BLL/6ZZViPv8Aor4A/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLKP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLKAPv+ivgD/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yyj/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMsoA+/wCivgD/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMso/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9MsoA+/6K+AP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLKP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyygD7/AKK+AP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyj/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yygD7/or4A/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Mso/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLKAPv8Aor4A/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLKP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLKAPv+vgD9jf/AJOK/wCCsX/Z/wD8Of8A11l/wTTo/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLK+IP2UP2r/AI86X8ef+Cmt9Y/8Eyf23/Edz4j/AG3/AADrOsaPo3j3/gm5BqPgLUYP+Cbf/BPnw9F4T8WS+If+Cg2haReeILzSNC0vx1bXPgXVPGnhVfCvjTw1aXfiW18bWvjHwd4TAPV/29fhJ4Dtv24P+CU/xpOmalffEfUf2z9U8Dw61rPirxbr2n+HPC0f7G/7WOo6jpXgPwpreuah4Q+HK+Kr+z0a88f3fgHQfDd/8R7nwt4Km8fXXiR/A/hA6Jxf7a37Of7PX7QH7VPgHwX8Efhl4V1j9vWy+MX7OXxy+Kf7V0GnXGv+P/2OvgT8IPGHgzxNPpf/AAta9fUdU+FI+OfhLwjq/wAN/hp+zZ4S1Xw5o/xTu/iF8Vfitqvgm78Op8YPG8+t8ZNB+GH7RXi+H4g/tBf8G7XxZ+Ovj220iy8PW/jf4yeA/wDgix8TvF8GgabcXl3p2hw+JfG37f2t6zFpFhdajqFzZaal6tla3F9eTQQxyXU7Ph+PPh18DPip43vPiZ8T/wDg258e/Ef4kag2kNf/ABA8efC3/giT4v8AG983h/T7HSNBa88V+If29tR165bRNK0zTdM0gzX7nTdP0+xsrPyba0t447wk3Qnl05N03gOIJZ1TnR1nS9k8qrYWnRcvZ6Tx+U0cbj6X7tYiFXEYSFWnVqRzCneNk8Qq3I3etw1S4fmqqUoV0sfm2KrTrwfPCpT+q5xUwmGp1Y16VOpgcJiK9DE4eVTL4+o/8FD9X+GXx41n9iT4J6rffDn4vfAXxx/wUS0T4M/tReAbrVfD3jDwRrOqeB/gL8cPij4Y+Dvxe0FL680u68j4u+FfhXrmqfDjxbZzR6prNl4U0zXNGurXVIdP1C3/AMEwPFniLwn/AME+r288LeCvGnxc8NfCz41ftieBf2ffAPgq/wDBNp4n8U/Ar4YftUfF/wAE/BHwZ4A1T4oeNPhz4ATQ9E+H2haH4U+H9z4o8beFfDUfg7Q9Cii1iPTo7S5n878O2kWnfBzxr8CPGv8AwRR/bU+N/wAOvif8R/GXxa+KejfHjXP+CQPxRtPif8QfG3jeXx9f+I/Hmka9/wAFCW8NeIbrR9WXR9O8JRXOhC38KeHPCng7QNDhs9O8MaRFbfRPhL9pr4v+APC3hzwN4E/4I7ftveCvBPg/Q9L8M+EfB/hLxZ/wSg8N+FvC3hvQ7KHTdF8P+HPD+jf8FI7LSdE0PR9Otrew0vSdMtLWw0+yghtbS3hgiSNYw96WCxdBvkrYytDE1ZUYQ9n9arZVkWFxOISmpXr4HF5TiqWW1a0a6qZbmU6VenSq0pe3WJmq9bBzVOmqeCvRhzKSrVcLhsy4or4aNWdOULLMsFn2XPNqFNpQx3D+AlRxGIpRoPC/Wej/AGv9oX4L3Fn8Tfhf8a/2f5PHmm6xo/iH4ea38TNB8EfGbwpZx6ld6fHND8T/ANkv43eNbHw1qGrWlrBrWk6x8NPjPLrNlpmo2sV7e6PrI1HSbL+dzRT4h+En/BHX40eA/gO+jfCTQNT/AOCpXxh+Ad1qOi2Wq6H4T+GHwP8AiF/wVd1L4V+PGex8C614M1zRvBGn/DfW9V8P6xF4P8T+DNZ07wve3v8Awj3ijwvqENnren/rV41/aS+K/wASvCPiPwB8Rf8Agjf+2x4+8B+MdHv/AA74u8E+NfE//BJ3xV4R8VeH9Uge11PQvEfhvXf+CkN/o2uaPqNrJJbX+manZXVleQO8NxBJGzKfn/4eeH/hd8IvD3xE8I/Cf/g3Y+LHww8J/F/QB4T+LPhj4eeAv+CK/grw98UPCwg1G1Hhr4iaL4b/AG/tM03xtoAtdY1e2GjeJbbU9OEGqajD9m8u+uVlPdeIr1J0acsNUpYSNTAqdWNDHww2d5Zm1TLsZJylVjgMVh8urZZVqKeIrRw+aYucYXpuGJ0VWUcLh6Eak1WoZvHMqeJcKU54NrKM6yqNbC05L2VTE0J5xTx9KNaCoVKuU4WhilXp4idTD9J/wT08QfDf9m/xN+1T+y14h8D/ALDnwMb4Q/tB/CDwBpvjz9kz4H6F+xt8G/jf8R/jj8GvB3jXw/4Ib4Q6r8SviXeD9oHQbe4tdD1HT7f4leNL/wAWeGr7wHf6VFp13PqHh3SfgD4G6Rp9r+19+zL+0Hp2j6Tb/tefGb/grT/wUv8AgN8fvG+nQW8/xD8cfswfC/wX+0hpvhn4aeP9WR7jVbj4U/Cvw78I/wBmPVPAvhq/vo/DXhfVNN8Fa5otkur+LJ7nXvtC30mw0S0+BHh3wF/wRI/bM+E3w0/Z2+KOp/GjwB8F/hDq3/BH34bfByX4nXug+ItE07xfr/gDwr/wUH0/SNR1Twxd+KNW8XeGpLYWCWHj0aX4zuEvde0LRLzT/T9E8f3Phr4w+KP2hvDn/BCn9pzQPj9430ZPDnjT45aJB/wR80r4w+L/AA9Emixx6D4o+Jlj/wAFEYPGmv6NHH4a8Oxppera3d2KJoGiosAXSrEQb0K0o42ljK8va1aeWxy51VShCdSnShwtXcZRUtMPj8Vk+aYDH4eFWH/CZi8HUVSrXo16NXmnCH9n18voUoU6das8Upzcqk6WIq4fizL6nspWjyPB086yfPMvr2/dZ3lbpLD06NPB4yl+sVFfAH/DZH7RX/SJ39v/AP8ADjf8Esv/AKZZR/w2R+0V/wBInf2//wDw43/BLL/6ZZWBZ9/0V8Af8NkftFf9Inf2/wD/AMON/wAEsv8A6ZZR/wANkftFf9Inf2//APw43/BLL/6ZZQB9/wBFfAH/AA2R+0V/0id/b/8A/Djf8Esv/pllH/DZH7RX/SJ39v8A/wDDjf8ABLL/AOmWUAff9FfAH/DZH7RX/SJ39v8A/wDDjf8ABLL/AOmWUf8ADZH7RX/SJ39v/wD8ON/wSy/+mWUAff8ARXwB/wANkftFf9Inf2//APw43/BLL/6ZZR/w2R+0V/0id/b/AP8Aw43/AASy/wDpllAH3/RXwB/w2R+0V/0id/b/AP8Aw43/AASy/wDpllH/AA2R+0V/0id/b/8A/Djf8Esv/pllAH3/AEV8Af8ADZH7RX/SJ39v/wD8ON/wSy/+mWUf8NkftFf9Inf2/wD/AMON/wAEsv8A6ZZQB9/0V8Af8NkftFf9Inf2/wD/AMON/wAEsv8A6ZZR/wANkftFf9Inf2//APw43/BLL/6ZZQAf8FYv+UWX/BSz/swD9sj/ANZ1+I1ff9fhD/wU1/av+PPiP/gm3/wUG8Pax/wTJ/bf8BaRrv7EH7V+jap468WePf8Agm5eeFfBenap8BvH1jfeLPEtp4F/4KDeNPG114f8OW08usazbeDvB3izxVPp1ncxeHvDWu6u1ppd1+71ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8Af8ABNP/AJN1+I3/AGf/AP8ABWL/ANem/tkV84zf8FEpPhd+17/wUC+DfxY/4aL8WeG/hS/wHn+CenfBb9iT9pX9ojRfBVp4w+A2neLPFMXiHxr+zT+z58SrHTrzVPF9y+rxWHxQ8RDUYbRmbSLeDQIyifR3/BNP/k3X4jf9n/8A/BWL/wBem/tkV794N/Zv8D+B/ij+0l8W9J1XxXceI/2o7jwBceP7LUb7SJdE0d/hz8PYPhrog8HW1toVpf6et1oVul3qo1rUvEBn1YtPaNY2ZFgvBmFLFVsPioYWcoTqZdjqNPkqSpVPrNWNJYaVKsn/ALPVhKMnHEuFX2S5koXqc0ejCzowrU5Vo80I1aMndKUFGNWEqntKbT9tB01OLpKVNycovntFxl+TH7JP7RH7Uv7eeifs7/C23/ab8ZfAHUPC3/BOn9i79rD9oL4y/Cj4dfAq/wDjP8W/i3+1Xo/xCtdI8P6Vpvxo+C3xS+B/w++HmiRfCjxZ4q8YWei/CC48T6/4i8UeEtL8Maz8O/D/AIQ8QaZ447H9sHw1+2X8J/F/7CGiaJ/wUl/aN0W4/aC/ai8E/szfE1fBfwX/AGE9P8PT+Gl+BXxx8dXfj7wxpfxE/ZL+K/iHQfiX4i1b4WeG7rxRcXXjLWvh6+oan4rfwf8ADnwVot/oHh7wv9KWf/BNDwD4M0L9nuH4F/tB/tK/s5fED9nf9nvwh+yzpHxj+FepfA3WfHHxL+BvgW0t08L+DfjB4a+NHwI+LfwW8YyaJrEN14o0HxFafCbQ/E/hXXNc8VR+ENY8P6H4u8TaLq3ufiH9kLwV4v0T9lfSvF/xB+MHizU/2TPi9o3xx8JeMfE3i3S9c8YfEH4g6V4A+JHw+uL74p6rqPhu4g1TTdZsfin4m1e80fwdY+B9P0vU4tF0/wAJw+G/COkweFz7mPnhK+aUsRhIPD4GHGGGxuIw7ulWyKXFlbG4inQ9moxeFXDNRYOeAnSwXscQ44OhQxcMJRzWvzJzUcwUuWUq/C+MweXyjHljhc4/1Sw2CoVa0Zyk1iKvFdGpmdHGRni3TwtRupWw8a1XL4fKP7Tf7UfjH9jn9oj/AIJ7/DXxZ8Qfjr8UPhr8QvB37S2l/F+98Kfs36z+0B8Xvir4i+HHgf4dXfgjxZrngT9lD4Aax4l0e4tdW1jWNU167+Ffw38EeBYJL8rq+mWOkx6faW/y9J/wWL0r4daV+05458WazocWl6v/AMFB/C/7K/7Lui/tlXGtf8E6/A/gPRJv2Ovgl8cvFrfHHxl8bvgtpnxO+GPhbS7p/i14q0rWvGfwh8beN/GOua74N8H+EdLvtA8SeGrvS/2L8cfs++DfH3xz+BP7QOsan4ntvGX7Pel/FrSPBmmaZeaVD4Z1O2+Mmi+HdC8Tv4ns7rRbzVb2ewtPDNhJoLaVrWix2tzLdvqEWqRSQw2/z54+/wCCefws8a6r8RPF+k/En41fDT4peNf2nPD37XPhf4t/D7XvAkPjP4OfGPQPgT4R/Zslufhzp3i/4c+MPh/qvhTxJ8HfDGoeFPFPg74veB/ipoWrx+NvFl41rBdr4Wl8L+fQdRVcVUxLclWw1SFP2NKhanOrxdw5mFRLD1OWj7WWQ4TOcLRr0Z4KWGoYmWBoSpOuq8emn7BUlTSSlGNTkdeVWcZV45TmtHByq16d8RTwkMzq5ZVxqUMbXq0qNatCnVqqFE+a/Af/AAVgl+K37P3ww+J/wk+Dnw8+MHxH+IX7ZGv/ALEUnhj4U/tO+FvG3wKh+JOneHPG3ibR/iJ4P/aWsPAMWn/EH4JahomheFvFGr+JdM+G2nePtD8J+Itehtfhhr3xN8Hj4W+IcnQv+CoP7QFhqdndfF39i3wh4B8AeEP20PB/7CHx28Y+Gf2q1+Id/wCGvjL8TvGfhzwf8NvFfwV8Kv8AADwfdfF34OahP8SPhG3jDxH8QdR/Z8+IPhW98W+IbXSvhX4w07wY+t6792L+yeNd0H4Jad8W/j/8cvjp4k+A/wAc7T49+FviF8QLT4C+G/FmteItN8MeMPCWmeGfFOn/AAU+Bfwl8A3Pg7T9K8bau0MOieCNB8Tz3cVjNf8Aim8SGaK45TxV+wL8HvF/h/xt4b1LxJ8S4LHx5+2f8Lv26NYlsdY8LxXdt8WvhL4w+Enjbw54d02S48G3MMPw6vdV+DXhe31vSLqC88S3On3+vRWHi7Tbm60+70vowXs1j6Lx6TwKzHLZVo0ZTlz5fCp4d0syjG8Kdan7fDy8SMVGlzVK2HxMclw9LGV6EIzxPDivbSwjhhOWOJeFzBKrOKjUhip0uPp4B2dWvh5uhXfh/RdX2cKWIowzOvVwlGdStRp/MHiT/gqdL4d/bT0H9jZ/CH7Lt54z+Ifjr4j/AAo+HHgzT/25vCPiH9pvRfHXg74W+Mvih4R8SftF/s0eB/hH4xuvgZ8D/ijpngieXw78QtM+JPxT8d6DovjX4ZX/AIy+Dmg6/wCJNe8I+EPNf2Zf+CgH7Xj/ALK/wO1r40/B74RfEn9pr9pf9pb4sfAL9nTw74Z/aCvNF8K+NrrwT4w+O2v+Ktb+Mfi2T9lrwNB8IPCHwj+Gvwd8UwwX3gL4cfHDxb490vw1oGpDw3B4y8X3mgab9KeEv+CXPwx8H/F/4d/Eyx+Pf7St94R+EX7R/wAW/wBqr4X/AAA1LWfgs3wg8IfF74423xVj+JeqNqdh8DtP+OHjLTtbvPjL451SxsfiN8Z/GUvhq5vLOx8MXej6DZJo76Nt/wAEz/AWmfD+1+H/AIf/AGhf2mfDcfgX9obxP+0t+zf4s0jWfgmfGH7KPjnxrq3xEv8AxfoXwhvdT+BmpaT428A+JNN+LXxI8Kap4W/ad0X9oVJfC/iy6sI7yK60zQL/AEjGnb6pgnV9t9ZccJ9d5PYqahTxGWzxLhTfPQWOrRq5nRnTjXqYKpgcJSlQrYDMK8ai6cRGMsxxUsPKFPBewzOnglP23J9er/21HK62J1nW/srDRo5DWxcYxlmdKvisbRpPMcPRcqvxF+1B/wAFN5fht4E8AfEX9pNbj9kLVf2S/wDgox4c+Ef7X2g+B/ip4i+I3w51rwhc/szfEb4xeFE8IeO7XwV8Ktf+L/gf4m+EvFnww1nSfCfiL4W+FNem+ILw+EpfBt1qekaLq2q/Znib9tL9qLTb/wDZZ+H+jfsYeFovjl+1Vofxu8X6P8P/AB/+1DY+FPDHwe8I/CabwVrGlz/Gj4geEfgv8TZ7fxL4g8FeNLOPxD4e+EXg74wWfhH4ovp/gvSvEHjjwFPrHxj8PddoX/BNv4H2mg6Tp/jTxX8UPi/4ol/aQk/an+KPxG+KF58PNV8VfHz4nv8ADPXfg0lr8WNF8P8Aw38M/DNfAVr8LdYsvBFj4A+Gvw++HHhmx0Pw1oUFpYwySa/LrvW/B/8AYR+GHwV1j4Eal4d8d/GDXtP/AGaNP+OXhj4J+HPGnibw7r+leCvhz8cL3wpO3wsh1D/hDrTxZq/gj4U6b4N0Xwx8Ik17xLqnibw/4VhTRPEPiXxZbWOkf2aYROjRxVKtGnOrUzfBZi5U5VZ4Woo8H8LZbm9Kg6ip4unh8ZxFluNr4GFTkl/ZyxFWUMrxdWlSxSxEo1MTgq1GE/Y08sxmCr068oqt7SefcSY3K5qFDloRWBy7H4eOIl7bEVp4l5dh51cxw+Ex1ep4n4V/4KI+MvHdl8KPBPhT9nnTj+0t48/aQ/aW/Z28Z/BfxJ8X7vQfD3wpb9mS08caj4p+J/iH4i2/wm1nWdT+H3iPTLD4Qav4XvdP+GMd/qOk/H3wDeW9ncb0i1DrP+CXfxt/ak/aA/ZfsfiL+1RoHwx0/wAVXfj/AOL2i+H9f+HXxH1DxvP4k0Xwl8ZPiN4Q8vxJo0nwC+BWjeD5vCw8P23hTQl0WPxdJ4u0HSbLxjr99oPiHV9R0C05f4Gfsb6v4W/4Kgftrfto694X1Xw14Z8d/Db4K/C/4RRXXi3S9Y0PxRrsvhbQL39oT4u6J4R0vWb/AP4Qm+8YR+Af2fvhVq8mtaVoXijxI/wFTVLlNQ8NSeGLt/qz9mT9mXR/2WfDnjLwP4Q+J3xS8afD/wAQfEPxz8QPB/gj4jTfDvUNL+D6fEPxl4j8feI/BXw91nwn8OvB3jPUvB7eKPFWr32nj4q+KfiZ4q0+F7fTrfxUunW8drTof7rhpVXfFYjAU62MhKNqOEx1OpQw1SjgXBxquhjKdKWa0IY6NWtgqeNxOXYqtLE4TDuWNaEvrU/ZTbwtDETpYeS92ri8Liac8dSq4yMuam6+WzrLI8TVw8cJHGVcBQzDC4Olh8VinP6WooooNAooooAKKKKACiiigAooooAK+AP2yP8Ak4r/AIJO/wDZ/wD8Rv8A11l/wUsr7/r4A/bI/wCTiv8Agk7/ANn/APxG/wDXWX/BSygD7c8Y2XijU/CXijTvBHiDS/CfjPUPD2s2XhLxTrnhyXxhovhrxNdadcwaFr+reE4Nd8LTeJ9N0fU3tdQvvD8XiXw9JrNtbyacmt6W1wL2D8jPg9o/7VXxB/aB/as/Zssf+Cg37Svi74R/Brw78BbuP9qSx+Gf7Cth8WfB37Q2sn4k3vxb/Zwt7y3/AGPJvgH4n8M6b8PH+Dnj/wAR2918Fbj4j+AdW8WadpN349W21kaXb/rF8R/CFz8Qfh/438CWfjTxp8OLrxn4U1/wtB4/+HF/pWlfEDwVJr2l3WmL4o8Earrui+I9H0zxXoZuv7R0DUdR0HV7Wx1S3tbqXT7oReU35+fCn/gmkfhN+z58Qv2YNL/bd/bE1n4Q+PPhV42+Ftrpl1pP7FHg/wAS+BpviJcXN14y+KfhXx38JP2M/ht401P4zeIrnVPEWpa78QviLrvj3UPEHiXxT4g8c+IYNW8e3cPii2xaq82LlBQ544KTwkMRUqwwuKxqp4t0aeIqUI1cThKdCoqM+bDUL4utWw6xdZ4DB4nBY7ZuEqeDpSmoRnj4xxNalRjPFYPBTqYKVfEUYynRo42dSNJ0vY4qrUjhcIsweBpUcxx2HxuHd/wS78WfHH4n/Cn4r/GH4nftD/Ej9oX4WfED43+NrX9lTX/ir4T+AXh3xi/wB8AXC+ANL8cajqH7PXwX+B3g/wARWXxh8X+H/FvxL8G33/CKzrF8Mdc8ArBqF1czald3TP2e/iJ+0pB/wUV/at+Avxk+Num/FDwL4e/Zu/Z0+NHgTwt4d+FXhb4Z+Efh3qXxI+Kf7Sfg290vw0kd34v+JWqrdeD/AIX+BpPE958Qfit44h1Px0nirxH4P034eeFNd0r4d+GPfPHX7Ovin+zP2Q/hd8DfF8/wV+B/7P3xC8D674z0nwh4k8S6B4n8RfDD4Q+BtX0n4e/BfSU0yN9L1bwT4j8UDwlD8S7Hxbcz2ep+BdC1PR7Sxm1vWbLW9B8/8B/sI6p4H/a48Xftgy/tmftW+MPFfjvw/ovgbxX8M/FOj/seRfCjVvhr4Q1r4ieIvh78OTF4R/ZI8KfEyx0H4f618T/E99oWt6Z8TbL4gawf7OtvHXjTxhZ2jW83epUfrtHlcnhMNDF5bCrXo0oTxeDw2Q4fB5fmmMoUHUpRzLHZjOOJxbownOlisFjcVGrGOLo063LzTeX4+EqShi8bDL8xpU6VWVVZdjKnFCzHH5PhsVVjSqzwuCyXC1cBh60pKni8PmWCw1ZylRx1XDfHX7b2qftO/Br9rjRv2ioNE/aC1/4G+Ebf9nz/AIQTVfhf8dYdH+EdkYdf+K+jfHD4FfEL9lVvjX4WuPjz8bP2lbjxN8Lvh7+zxrlt8C/iw/h7x7rnhW9Pi/4W2vhDUNXu/p//AIJ2ftD+Efjj4c+IE2pfF7V/iF+0HquqWHxP+MXhqTS/jHofwx8E2fiqXVfCHhHRv2Yh8VPDnhnw78Qf2cvDkfw81bwH4e+OXwUtdU+Gvxt8beD/ABv8S5tauPFnijXLe3+uvG/wL8I/ET4r/CT4r+Lr/wAQ6tcfBEeL9S8AeB5rrS/+EAsPHXi/SY/DLfFO80k6OdXvfiF4a8G3Xivwb4P1STX10rQdA+IHjfytEl1bVbXVdP8AF/2VP2IfAX7JmqeK9V8LfEj4vfEh9a8LeE/ht4QtfivqngLUbb4SfB3wD4i8e+KPBHwg+HzeBvh34BvLvwp4b1b4k+J3i8Q/Ei8+IXxR1q1bSLLxR8Q9etdA0aKy5sE3Qp16VX3qdaWPrUpNt1sLGvWwreEpqNqEaWLxeDoY+dGNOdONGM8ZTxOBzfGZ5Qz/AExKjUqPEQdVYinhsqwcIKT+rYhUa+LrYmriHOpKvL6vg8ZVo0KvMpSx0KGBeCqZRhMsxuVfaFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfAH7G//JxX/BWL/s//AOHP/rrL/gmnX3/XwB+xv/ycV/wVi/7P/wDhz/66y/4Jp0AfN3/BWT46/G/9nXwhF8TfhB+0R8Z/hj4n0Tw1pmo/Dr4c+F/2ZPDHjD9mDxl4ssPHejw+Jrr9t/8Aar+Ivwb8eeAv2efgrPoOp6Ppz+Ip/jb+ylqnhDw9D8RPGNr4v+JWppoGh+Ea/wC1jZftN+G/jv8AsveDvgV/wUH/AGk7Xxv+1X8ebXU7L4Tp4D/YP8U/BP4ffs4/Dm2t/iN+0D4itJbz9jKb42an4Q07wYmlfDHwTrmp/GC81iH4ifFX4cTa34qvI7h4b37A/ac/Ysi/akufEuk+JP2m/wBp74e/CP4jeAIPhd8ZfgD8M9d+D9v8LPi/4Fe48Qpr+ja7d+Pfgt4/+Kfw9ufGnh/xRq3g7xj4h+AnxM+D/ifWvDf9mKdag1rQtE1rT/RPC37LPw68J/tD6h+0nZ6l4vv/ABcPgT4P/Zy8FeFtU1TTJvh/8K/hj4W8Ral4p1Ky+HmiWmiWWqWWr/EDWp/D8/j/AFrxDr3iS81e38B+BdP05tGsNDa2vHg7U54OrW0eFzSpi+SX7722Ho+3xkMLisNU9pQr4PG4/CZTg5xqYupUWVY7OpUqGV1KOHwePMX78MRGi7yrZdLDPlXseTEYiOAwNLFYXER5XSxWW4Wvm2ZNPB06VbMMFl1GvWzZY2tisB4p+3n8VPid4Vm/ZN+Cnwk+Iut/BrxR+1j+1JoXwV1L4xeFvDngLxX4x+HXgvQfhb8Vfjh4uvvBOifFLwx45+HMvizxRp3wjXwBp+o+M/AvjLRfD9n4t1LxEvh7UNV0rTIjk/sRftU3viL9jXWfi1+1X8TfBmiX3wG+Jv7SHwW+L3xx8Z33hL4aeDtdtv2avjr8QPg0Pi94tuSvhrwN4Jm8ZaL4M0vxX4tgsbbw74R0jxJqur22gabpOgR6bYwRR/sPeNPiT8ML7T/jn+0J8VdI+NUP7W3jX9q/4X/FL4SeLNL1+/8A2ctXu9Q8QeGPAHgX4MwfHbwD8RfCEvgjR/grq114I8U+FPHPw48R+EtX1bxp8SNU0Xw5oMGr6DBoH1T+zf8As/eB/wBl34NeEfgn8PbnxBqmheF28Qanf+JvF97Y6n4z8c+M/GvibWfHPxC+IfjXUtL0zRNJvfGPxB8d+I/EXjLxPPo2h6Fof9ta3exaHoWiaPHY6VZrD3jgsUp8sMViKsMRCNVTr+wqYjKch5YQqcyaoZZjMPneDxWEpTw1DGVcTQzKjKrKc5ULxTpzr4P2MJKlhm8PXqwm6f1ulhcz4ojWreylGSX9sYLFcLYzB1qsJYrAQyzF4KtRwzrVVjMDV/2uf2dbT9m/xJ+1p4Z+LPgj4p/ALw74d1/xFB8RPg54l0X4reHvFY8Pahd6FcaH4G1TwLf63p/jDxNe+KrR/BmlaBoN1e6jqHjF4vDUEB1Z/so/Nz9ijxH+3H+05p/7cPw0/aO/aj8cfA34q/CP9qrwVbaHqn7Ovgr9mia7+EPgvxv+zV8G/jPN8ANLvfjL+z/8XfCvjfw74L1n4n32gX3xB8V+ENS8feJLvQk1a08S6Npd5/YsX67fE74V/C/42eB9c+GPxm+G/gL4ufDXxOljH4l+HvxO8H+HvHvgfxDHpmpWes6amueE/FWnatoOrJp+sadp+q2K3+n3AtNSsbO+gEd1awSp8E+B/wDgkr+x38HvDv7ZOg/s9+DY/wBmi7/bW0q58O+OPFf7Pfg34M/C7xZ8LvCt58OvD3w5ufCfwL1LQfhSlt4I8NvFoV142h0zVrDxVHYfEnxR4p8aac9nqeo232GLNVc3qRgpQrZJVoZVSr4ipy0MzpZplOPw1SpPD06Tg8VTwtfB4vEOjXlTwPtYYZU4YvHYDMtKbpungqc6ipzWZ82MrRoKdsvq0KuGcqcJzm6lTCwrVq0aF6Ua+JWGqe0pzo0K2Db/AMEu/Fnxx+J/wp+K/wAYfid+0P8AEj9oX4WfED43+NrX9lTX/ir4T+AXh3xi/wAAfAFwvgDS/HGo6h+z18F/gd4P8RWXxh8X+H/FvxL8G33/AAis6xfDHXPAKwahdXM2pXd18mfCj9sD9pXWv2k/gv8AFPW/i9qmufAr9pL/AIKCftlfsI2/7Mlz4H+Fmm+D/hT4c/Z38OfGy2+HfxV8I+ONJ8FW/wAZdc+I3iDxV+zHrmreP4fGvxQ8QeAp9G+LmoaR4X8DaDc+DNB1O5/Szx1+zr4p/sz9kP4XfA3xfP8ABX4H/s/fELwPrvjPSfCHiTxLoHifxF8MPhD4G1fSfh78F9JTTI30vVvBPiPxQPCUPxLsfFtzPZ6n4F0LU9HtLGbW9Zstb0Hz7wT/AME7PhR4I/aMtf2gbf4jfGbX9M8O/Ev4xfG74a/s/wDiPVvh3c/Az4S/HH4/6XdaP8Xvi74Gh074Z6X8XbjxV4vs9d8fEaZ43+LvjLwP4buPif4/uvCHhDw/Pq1i+ldlOVBZhz+9PB4bBVMrw869OEKmNoYJ8MOlmGMw1B1MPSzPOcFhc6wtTF04VquBzSdTFwdLD491qfJJynl1aHslTx2LrPMv3eIqTp5bVx2H4tpf2Vh684Qq4nDZFmmJ4ZzGEasY0cxynCvBVatavTxODxH37RRRXMaBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8Af8FYv+UWX/BSz/swD9sj/ANZ1+I1ff9fAH/BWL/lFl/wUs/7MA/bI/wDWdfiNX3/QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfiD+xL/wAE9v2Bfjj8MPjH8UvjX+w9+yB8YPib4o/b/wD+Cp//AAkvxF+KX7NPwY+IHjvxF/Yn/BTX9rjw7o39u+LvFngrV/EGr/2R4f0jStC0z+0NQuPsGj6Zp+mWvlWVlbQR4fhf4Kf8ES/FX7cXxH/YDt/+CW/7JOl/GD4cfD7TviDP4r1n9hL9mG2+E3iyG60rwbr+qeE/B3iy28NXmqXvjfw14f8AiB4T13WtC1nw1oUc2kalc3ugX2uRaLrx0v7b/wCCaf8Aybr8Rv8As/8A/wCCsX/r039sivhz9oX9j79qtPjd+2j+1n8CfhhpHiH45eBfjr+yl+0N+xrpms+N/BHhzT/jePht+zx/wpj49/B7U9dvNSuZvAOl/ErwL4l8ffDuPUPGkHh3TrfxRP4V8YrLNp2gW2pRYVKzo16E5061XCwVR4mFCm6lVxqulg4VIpe/JYF4t5rOhQjPE4unl0sLQhKVZxlrTpe2VWlGdOnXnT/2WdWpGlS+sU5RrU6NSpUtSpQxvsnl8sTWcaODWLeMqO2HKejfDL/ghbqn7R/7T/7ON7/wTV/Yu8MXH7Inwxi+Kvxi+M3in9ir9lDSfgRZaDbaVpWueLtP0fxp/YlxrF5rHw40rW9NufiCb7wrpmieHpZbjT/7bu9U07U7GzwNI+FH/BKW58GeMfir4m/4ILeCvh18FNB+D/xE+N/hH4w+N/8Agn/+wtb+Gvih4I+Hvhm48bEaR4S8PeK/EXxf+FGveMvB9tLrvgvRP2oPhn8Aru7cL4a1z/hH/GcieGmvj/gl18X9e8C/FX4L65rdvpl78fP+CX/xX+CvxW+P9ndaVHZar+2X+0H8YfGvxb+L3iiXwpBrd94pXQdV8deOtc8UeRa20ujW3hieLwtpetx3FrbQxfTPi/xt+2p+0R+y98bf2evF37A3j34P+PvE37KHxs8Ca7438RfHT9mbW/hL4p+KGpfDHVvCHhnw/wDAm48EfFzxj8SPEuj+NPFmoJc6TrXx0+H37OsGheDg2qeJ2sPEcY8Jy4Y6WMwvD+Pr0eXFZ/g8oz3koUoOWExWZ4DOeM8DTxOFhH97iKeJwmU5Bjckwca1KrPCY6hUqxzx5rQnhdcH9VxGcYClUc6GTYvOcvjWr1U6WKwuV4jKuCcXQhX57woTq4rNuJMNnVaVOtDAYnLJ0I18u+o1ZYnir/8AZK/4I3adD+yNPcf8Eu/2MvL/AGztftfDnwvKfsT/ALLP/FP3t38B/H/7Q0c3j8v4bRdKs08FfDnW9Mkk8PHxTKvie60uyWBtJnu9bsfLfhb8DP8Agk18afFXhtvhl/wRA+D/AIu/Z+8Z+J73wp4O/bE0n9hL9h26/Z/8U3dmb+yHiDR9Ah12T9pmX4bah4h0278P6L8X7j9na2+E2tp9i8baV42u/hZq2j+Pr/X0H/gmDfeBNW/4Ji+JfB5/aX1DXfhD4jvYv2i4PiP+3P8AtIfG3wl8NNC139hv49fCfVNV8I/DT46ftDfET4YWGp2HxS8Y+FfDWi3fwk8H3Gp6Jp+pzJootPAi62ye7/sLXP7XX7Ofwn/Z0/Yi8ffsceNdStPgD4a8MfAy+/a10/4v/s/R/s7eLvhV8LtAHh/wx8UtJ0Nfinq37T8fjvxb4W0bQvt3w01j9nfS9H0z4hahqujSfEhfBdja+Pb76DFUcHTzXMaFCpGdGhjlRwFJVI1MHi8LLG4qji6izNShCLwWHhlrwNes6EcZPM8Ri3hcVhMnxlOXlU6tZ5XlVepGUa2JyDB4rHz9nL61hMzlVzhypSy2KqVI1a1PC0JYrBw9s8HSo0KPtYYrPcBVoev/APDp3/gll/0jT/YA/wDEN/2df/nc0f8ADp3/AIJZf9I0/wBgD/xDf9nX/wCdzX3/AEV5p1nwB/w6d/4JZf8ASNP9gD/xDf8AZ1/+dzR/w6d/4JZf9I0/2AP/ABDf9nX/AOdzX3/RQB8Af8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc0f8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc19/0UAfAH/Dp3/gll/wBI0/2AP/EN/wBnX/53NH/Dp3/gll/0jT/YA/8AEN/2df8A53Nff9FAHwB/w6d/4JZf9I0/2AP/ABDf9nX/AOdzR/w6d/4JZf8ASNP9gD/xDf8AZ1/+dzX3/RQB8Af8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc0f8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc19/0UAfAH/Dp3/gll/0jT/YA/8AEN/2df8A53NH/Dp3/gll/wBI0/2AP/EN/wBnX/53Nff9FAHwB/w6d/4JZf8ASNP9gD/xDf8AZ1/+dzR/w6d/4JZf9I0/2AP/ABDf9nX/AOdzX3/RQB8Af8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc0f8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc19/0UAfAH/Dp3/gll/wBI0/2AP/EN/wBnX/53NfEH7V//AATK/wCCbnhz48/8EytH8Pf8E+P2INC0jx7+2/4+8J+OtL0b9lD4DaXp3jTwrZ/8E2/+Cg3jq08NeLLGx8AwW3iPw/a+NvBfg7xjbaNrEV5p0Hirwn4a8QxWy6voWl3dr+71fAH7ZH/JxX/BJ3/s/wD+I3/rrL/gpZQBznjH/gmJ/wAEp/BXhLxR4xv/APgmD+xHrNj4U8Paz4kvNI8HfsJfA/xl4t1W10PTrnU59N8L+EfDfws1LxD4p8Q30Vs1to3h7QtPvtY1nUZbbTtNtLi8uYYX/Oi70T/gjl4T07412fxh/wCCIXwk+BnxV+C/hf4JeMP+FD+Pv2If+CfXiH4l/FDRv2jviTffBj4KyfC/WPg547+KnwdvZ/Gvxg0+f4cSReM/it4IHhDXGh1Lx8/hXwnIPEY/oF+I/iDxV4U+H/jfxP4G8Bah8U/Gnh/wpr+s+EvhppOveHPCupeP/Eum6XdXeh+DrLxN4v1DS/C3h248R6lFbaTHrniHULTR9KN39uv5hbQSA/z0+I/gx+2t+0B+z9+1BdfFH9hT4vad+1J+0w/wQ/4X9N8UtZ/4J/a38MvEH7Mfw7+LuhX/AIl/Yp/ZWsdP/au+P+nab4j0b4SeIfiinw++J3xx8MfDrSfGPxd8ReJPi/r/AIw+EGtah4D8M/D/ADg5TxE6SbUFHCqtKq5YenThia1ajCeExP1fEJYiEovE46p9TzeGCy3CVWssrZjjsowuYbWpRp4WpU5ryxbUlR5a850aUsHVxP1jDupRcKKwv1jC4K2KwVXF5tj8FUVf+zMszqeH+qv2XP2Rv+CRv7Uej/FGTT/+CR37KHwe8c/BH4rap8F/i98J/jB+xZ+xwnjfwH4907wt4S8dQWF5qvwqg+Kvwx8Q6frPgnx54P8AFOkaz4I+InijTJNP12C0vbmx1q01PSrHw3wh4F/4Iv8AjD9ofw98BYf+CO37PmiaH46+NPxr/Zz+Gf7QuufsN/sTp8EPiT8dP2eNG8V638Wvhx4etdK1LVvjlo174bi+HvxHs7XxR4++CfgzwB4kvvAWvJ4Z8XaxbXnhq58QeofsfXnxl/Yq0uw+FE/7PvxE0bwl+1T+3jqlr+zh8BPjF8VPh74z/aM+Dvwd8V+AB8TP2lPi38dfjL8OfEfx48PfFKXRPiHoXxT+Jei3fjv44fEP4keItB8W+D/BfiX4vT+NdU8N+CtP8d+An7HX7VvhT9vrw/8AHfVvgN4i8C/Ek/tSftXeLv2gP2kF8Xfs53X7JXxd/ZP+K9lq9j8OPBfwg+C3hjxxd/GLwd+0adK8Hfsuab45+MGo/AX4V+P/ABxcfCfxja/GH45fFzwnD4I0PVuqiqdXGYC65cLVyXDRxnPKNH2WeVMr4WxWInKEqlVQpUKucYt1cPTx1enhZ0Mxw2FxOfY/h7F5Xiuaq3TwWOu39djj8RXwUYc9dyynm4vhgor/AGahHETq4nJMBhZTdLC1K7rYRVYZPhM9w2d4D6e+OP7LP/BAL9mK68OWP7Sn7OX/AAR5/Z6vfGEGpXXhKz+OPwh/Ys+E114ptdGksodYufDlv498PaBLrcGky6jp8WpTaYl1HYyX9kl00TXUAfzr4x/sX/8ABNCx+Jf7GHwz+Af/AATc/wCCXnje6/ac8aav4v1rxJqH7H/wA8SeHbP9lb4eeApfGXxE+Jvgy98K+FbC21TUdX1fxF8IvA/gjXGvNT8MpqPxQ0rXLux1mwthZXXyp/wUg/4Wt4q/bB/bN0vwNYeL/F37PsX7GP7LXgr9t0/Cb4SfBzxx8Rfhp8JvCXj/APaN+Muqz6N8Rf2iP24P2SPD/wAK/FviTwF4g8RXGi6h8N/hZ+1pPYWdvb+KNX8H+G/Fmn+FbDxR+k37L2paV+1t+0v+1H+154W8Q6pdfD7wx4J8Lfsb/s1a9snhtIdHt/D2ifF/46fEjQbHUreO+tNR8S/Ezxp4Q+HmuC+jt71NR/Z7hsdQtFls9qcdKr7SjKtShLF4rLvr+a47L6TVPE0cHlmJxdDKY18NJzVTB8QZxDKMtjXqYjD06+DxGbTp0aksJOlDXEqFPEToKrCnhMZQwmAwWNq88Y4jH5hgcuqZssNWjG9LG8N4XFZtj/YQoYqrUngctqJ06WM54fJ2vfDf/ghhcftM/BD9mL4P/sK/8Enfjv4z+IfxR+Jvwq+LVr8NfhN+x/4k8T/s6+IPh38J/iR8So7X4i+CPC/w38T6rp+sa7qPwz17wgmgeJbrwZe2N7aavdrJfz6HeaS3vv7J/wCwt/wSy/af/Zz+Efx//wCHVP7AHgf/AIWp4Tt/FH/CJf8ADKf7OviX+wvPurq2+w/29/wqHw//AGps+zb/ALT/AGNp27ft+zjbub5f/Zq/ZW/aq0nxn/wSM8KePP2Novh3H/wTo0v4vfDD4xftC6n8TP2f9dtfiOniT9nDxv8ADVPiH8FbDwV4s1n4l618Ovi/4/sdF8b+PU+Jfhz4RfEew8WeI/Cdxqfwv8Tx2/i3xb4K/Vz/AIJ7/Crx98Dv2LP2dPhL8UdB/wCEY+IPgT4eWeheK/D/APamja1/ZWqxX+oTSWv9q+HdR1bRL7bFPE3n6bqV5bHdtWYsrAdVWnGlVqQhWjiacY01TxEIyp0sRy1cXSliaVGooYnDwxMKVHErCYyCxODVaNCo6qjHE18uaTrVVySpwjCly0pOFSVKo5V/a0pYilKWHxUqdqcXiMLJ4erFQqU1HnlfiP8Ah07/AMEsv+kaf7AH/iG/7Ov/AM7mj/h07/wSy/6Rp/sAf+Ib/s6//O5r7/orMs+AP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5r7/ooA+AP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5o/4dO/8Esv+kaf7AH/AIhv+zr/APO5r7/ooA+AP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5r7/ooA+AP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5o/4dO/8Esv+kaf7AH/AIhv+zr/APO5r7/ooA+AP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5r7/ooA+AP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5o/4dO/8Esv+kaf7AH/AIhv+zr/APO5r7/ooA+AP+HTv/BLL/pGn+wB/wCIb/s6/wDzuaP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5r7/ooA+AP+HTv/AASy/wCkaf7AH/iG/wCzr/8AO5r4g/ZQ/wCCZX/BNzxH8ef+Cmuj+If+CfH7EGu6R4C/bf8AAPhPwLpes/sofAbVNO8F+Fbz/gm3/wAE+fHV34a8J2N94BntvDnh+68beNPGPjG50bR4rPTp/FXizxL4hltm1fXdUu7r93q+AP2N/wDk4r/grF/2f/8ADn/11l/wTToA+Kf2sv2d/wDgkv8Asg2V54p8af8ABFb4F+PfhR4R8N2Hjb4zfGz4Z/sK/sVXHw0+BXgi/wBek0NvFXjeX4gX/wAPfGPjK20eCy1jxJ4q0P4DeD/jH4x8G+E9IOu+LPDWi22v+DV8S6Vh+zn/AMEcNS/a30b9j63/AOCSP7N9r4s8QfDv4i/ELRPid4g/4J5fs8eD/g9rkfwq1D4bWfjbw74Y1nxj4P0Dxr40utOtvi74A1K08beCvAPiL4Oaz/a2p6Bo/wATr7xn4Q8a+GPDvY/8FTvgv8Y/2jdF1T4VfDj9lv8AaC+JPiaX4f2lx8CfjX4J/aj+H3gv9lzwJ8ab3xJLf6PqP7Yf7L/xJ+OXg7wr8a/h98M/Evhb4fePJLHXP2Zv2v4Nd8OXPiXRtB8E6X4gt107xBL4/j/atb/gpH+yp8T2/Yw+PXj/AOGvwW+AXxr+A/xE+Onhfxt+xpo/gfX/ABZ8d9e/Zl12P4jeFPB3iv8Aav8ADPxbPw68KSfDLxmPGMGpfDTSPHNvLBZQ+C/A3jOC7guGvL+WviMJSxHuUp188p1KlR+x5msozWrlU5V5+zhSoUM1wuBw04VsLhI1f7QwlWhmeaYeOP8AqtYq1ONSdOzX1bCzSp3rTpzp18r9vH2UVJuriqNfGzhKnWxrcMNiaNXA5RiKWDqY6f8AaT/Ys/4JIfs1eEfCmval/wAEnf2Qfip4t+I3xG8L/CX4VfCL4T/sWfsjXXxH+J3xC8UpqOoQeH/DL/ELS/h18P8ATY9G8LaD4q8deJtd8b+PfCPhrQPBvhHxFq9/rMb2cFrda37N/wCw9/wR5/ah+DXhH42fD3/gmV+xBpeheKG8QaZf+GfF/wCxT+zPpnjPwN4z8FeJtZ8D/EL4eeNdO0vwZrek2XjH4feO/DniLwb4ng0bXNd0P+2tEvZdD13W9HksdVvOe+Lfir4w/tZaL8Bf2n/hN+zt4n8a2H7Gv/BRT4gax4Q+H/hT4hfDyw8Y/tKfBXwb4A+Mn7MXiP4ofDi5+L+o/B7wLoF8fF3xC1zXtE8MePPHPhvSvEHhf4fahq3h3xrrln4s8H3Gpe+fsRfs4fF74dfsa6z4B8feJPEvwD+M/wAZfib+0h8ddfu/h7cfDDxb4v8AgXrn7SHx1+IHxm0/wppGoeLvDPxa+EPiTxd8ONH8Z6Z4Y13Ubzw78QPAWp+JtM1i60b+3vD8umXs8YdqeCxWImpSm6tOthabXscQ8NWynIcdgcPDD1pUZKeJ/tHNJY6riLPAYzAUsoxVPAY6jjac3ilCFfB0aM05JyoY/mhUlCjiaGZ8UZfmkp14KVP2WBllPD/1KnRhKWYUc7xeY4atj8FToPCV/FX/AAS+/wCCVXhLwx4i8VXf/BML9h7V7Xw1oera9c6T4V/YZ+BPinxPqcGkWE+oS6f4d8NaJ8MLzWfEOuXqW7W2k6JpNpc6jql/JBZWUEtxPGjfBnhzwF/wRfGk/tDN8Zv+CO/7PX7M/jz9mjT/AIU6z47+D/xc/Yd/Yl8U/EfXdG+PF7faD8EL/wCG4/Z01L48+CPHtx8V/HOlax8NfB/h3Q/G0vi2b4g6Vc+HNV8P6VLPp019+zNv4c+Jfwp+Aev6NbeKviP+1p8TvDfhTxje6PqfxI1v4R/Cv4ifFbW5F1bVNE8K3nif4PfDL4PfCvwXezefaeEtC8R6T4A8NW2l28Gm6pr15calHqfiC4/AHxX/AME9P2gfij4I/a5n8Ifs1fF/wJ8JPGfib9hz4taR+zH+2j8fPhV+0X+0f+0p8U/2VPjbY/En4paD4s+P9x8fv2mbmf4SfE34P+H/AAj8IPhj4J+Nn7Vet+GfDnjS08T3ieEvhF4K1vU9a8Tyl/tdTDyqf7PP6lTqY2ManJgqE8by43H0YSw/t61Wjgo1Z0sPRw2bYirXWGoSymhTrzx9Jqzo0qvKlUhXq/7PKUfaYy0sNToYa6q+ypU6spzc8RiMRllHDUJVMZLG4ipg3lOK/Q/4I/8ABO//AIJ0fFfw5qWueOf+CI37M/7NOo2Wrtp1p4Q+N37KP/BPLW/Eet2IsrS7XxDps/7OnjD4++FrfSHmuZtOW21zxNo/iFb2wu2l0GOwaxvrz5u8IfC3/giv4x/aTi/Z2tv+CSn7MOkadrnxI+K3wS+Hf7QeufsP/scW3wF+K/x1+BnhweKfi58HPAV/ZC/+Kz+LvBGm6d44gu9X8VfCbwt8Ptb1j4WfErQ/CvjbX9W8NraXvVfss2HjD9jHx94gtPBX7Gqfs6+Af25P2vfhj4S+Bv7Duja98G/CI+APgHwR8CY4/wBof9pLW9C/Z81T4t/AHwlPqyeBL7xdq/gXwL8QP7I8VRaf4Ka713S/jD8Q9S8O32B8If2Qv2ltJ/aM+Cfwu8QfBvWfDXwS/Zt/4KD/ALav7df/AA0pe+OPhNqvgn4q+G/2gtL+O8nwv+GHgfwfonjy7+M+l+P9L1j9pi/tviFN49+E/hLwTp1j8LNan8M+MfEcvifw6knTQVOtjKXMlTwzy1OpGa9nGGO5OFq2Km5utUdWWEy7OsdicNQjVoPMcywdfBRpUcTleb5NhcJt0svrtybzFVuehT5J1FVwk8PxbHCOnyQpwh9az7IcryqtVqOtHL8szOWPrqVDE4DN192/8Onf+CWX/SNP9gD/AMQ3/Z1/+dzR/wAOnf8Agll/0jT/AGAP/EN/2df/AJ3Nff8ARWBZ8Af8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc0f8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc19/0UAfAH/Dp3/gll/0jT/YA/8AEN/2df8A53NH/Dp3/gll/wBI0/2AP/EN/wBnX/53Nff9FAHwB/w6d/4JZf8ASNP9gD/xDf8AZ1/+dzR/w6d/4JZf9I0/2AP/ABDf9nX/AOdzX3/RQB8Af8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc0f8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc19/0UAfAH/Dp3/gll/wBI0/2AP/EN/wBnX/53NH/Dp3/gll/0jT/YA/8AEN/2df8A53Nff9FAHwB/w6d/4JZf9I0/2AP/ABDf9nX/AOdzR/w6d/4JZf8ASNP9gD/xDf8AZ1/+dzX3/RQB8Af8Onf+CWX/AEjT/YA/8Q3/AGdf/nc0f8Onf+CWX/SNP9gD/wAQ3/Z1/wDnc19/0UAfhD/wU1/4Jlf8E3PAX/BNv/goN468C/8ABPj9iDwX428F/sQftX+LPB3jHwn+yh8BvDnirwn4q8OfAbx9rHh7xL4a8Q6P4Bs9X0LxBoWr2dpqmjazpd3a6jpeo2ttfWNzBcwRSr+71fAH/BWL/lFl/wAFLP8AswD9sj/1nX4jV9/0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH4g/sS+Cv2+tX+GHxj1D4KftLfsgfD/wCGVx+3/wD8FT/+Ea8I/FL9h740fGDx3pHlf8FNf2uINZ/t34i+E/8AgoT8DvD/AIi+3+II9V1PTP7P+Fvhf+yNHvdP0K6/tu90y58Rav8AX/8Awrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxUf8E0/+TdfiN/2f/wD8FYv/AF6b+2RX5HfEDxXYfst/8FXP2yv+CgGu62+h/DP4Y/EX9kv9mf8Aal1XUNRuotA0D9m749/s/eDj4c+Imrwzapb6VbWfwd/aF074d6zfaxcWNy/h34f+OvizqiSW8E1+J8Z4ilSr4eGInGjh6rnGriZyUY0JTdPC4K6m4U/Z1szxWBw+Jr1q+Ho4HB1cTmFSdRYRYavpClUqwrewp1K2IhSdWjh6cHOeIVFqriadOMOatUxH1KGJngsNh6GIxGPx0MNl1GnGeLVej+uP/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVfhzp+s/HjQ/GX7ff7ePw70fxRZ/tU/tUf8Emviz+0/wDC/RY9KmHjDwN4P0vx7r+ifskeD7DwhrVldpZeMvBPwW8O+BfEniPwpPpV89/8Yta8cCSyv31VLGv0qsv+Cdf/AATI+LP7NVpo/wAHvD/wh8PeLP2vP2cvF3hTwl+0t4F8QaZb/Hf9oG28deCLXxNefFTxd8VLe9Xxp+0z4z03WoNG+M9z4o+J138Q9Q0/x1pFl8Q7j7Lr9oupR2nVhlsswr4bEQq0MNi5YzLKUFVzDC5jhc74tyJ5XUpTlQhGvLF8J4mmqlWpRp1K08RSwf1yGX1q85l7F46ng6eJoypV8csPh8wk5LBVsFDJ+D84rZpGdKNaq8LOhxfh54GnClOvXw+GVbF08vrYmGFp/Tn/AArn/gqb/wBHkfsAf+K0/wBor/6bFR/wrn/gqb/0eR+wB/4rT/aK/wDpsVfD37Hvxt1r/goZ8eP2XNV+I2mLH4o/4J/fBfxX4i/aX0KGy1K10nwv/wAFCvF2reKf2aJvDaG422zal8PfCXw//aR1yTQ7hru+0vRPi98NvEM6QDUtHurj94K6atJU0nGrTrQnWxsKU6XNy1aGEx2JwEMUlUjTqxpY2WEqYzAudOKxGWV8Bj6bdPGRjDCFSUpOnUpSo16NLDLGUJuMp4XG18PTxdXBSnTc6FWeEpYjD0cTOlVl7HHrGYGrCnWwU3P4A/4Vz/wVN/6PI/YA/wDFaf7RX/02Kj/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kvv+isTU+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir7/ooA+AP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNir7/ooA+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir7/ooA+AP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNir7/ooA+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir7/ooA+AP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNir7/ooA+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir7/ooA+AP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNir7/ooA+AP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYq+IP2r/AAF/wUkg+PP/AATKi8Q/tX/sQapq95+2/wCPrbwLfaN/wT4+POhad4c8VL/wTb/4KDXd3rPizS77/gpr4jufGnh+fwTa+MfD1t4a0fWPAWo2virXfDXjGXxZeaR4T1TwL40/d6vgD9sj/k4r/gk7/wBn/wDxG/8AXWX/AAUsoAP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nio/4Vz/AMFTf+jyP2AP/Faf7RX/ANNir0P/AIKA+MfCvw//AGF/2w/GXjjxf498AeEvD/7M/wAbb3XvHHwrt0u/ib4S08/DvxDBJ4h+HlvLrfhmCXxvpTTLeeFluvE3huz/ALbisTeeIdDtRLqlp/Mbonw41P8AZz+Ev7anwD8V/CT4T/s3698UtD/4JBp8U/hB+yjFYeFv2RfEH7J3xa+PuifAb4v/ABQuRousWeoeGPjp8cLZvjR4O/aRsNQtlstM+FGmfDbQ/DfxQ+Odl4b1z4x6wYZTxOKqYOKjTrTnk+Hy+VSUlRxeLzXGYzDVKdWoqcvq1DLaOGhmGNqwjiqyy/65i4YWVLL68nrVpqlh8NiXJuFSpjvrKUfew9HCYjIcNTqQV37epiq2eRoUYP2NJYqlhsJPELE5ngqc/wCi/wD4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02Kj/AIVz/wAFTf8Ao8j9gD/xWn+0V/8ATYq+fv8Agnbqnws+Afiz9vf4OeH9R8AfCP8AZw8Ef8FDYvg/+zJ4JiufDngL4deH/Ffj79n74B+NfG3wX+DOiBtH0K3S6+OHin4hahp3w/8ACFntg8a614u07SrE3cN7ZWnwFb/s3/Fz9k//AIKFfseHXfA37M+u/Gb9or9vz9qXx3eftaeBPil42n/bK+P/AOzHr3w0+PnjrWfhV8e/hprHwR8O2cHwK+APhTV/g74TsC/7THxP8GeGfFPw1+A0Hhb4c6Xq2vaRJ4Y0w8YYjEZRCM5fV85yzKMdQxHs21QxGdYDIczw+GxWv1ajSwmX528fmeKli+bD4HBzxeHwuMpVE6eVZOjQzabdOWIyrFZxTnhYzblWwmTriGNTEwtH2yrYjFZFTy6lhFh58mY476vXr0o4PEVT6k/aS/Zy8Y+J/i78D7r9r79oz/ghN4h+PPinUh4W/ZtuP2kv+CVeqat8XfEesaBq1jrI8OfA+b4n/wDBVS48ZavqWia7rmmaqNI8BNcXWm6trFjffZ4bzULeWb658J6P/wAFIvHvhzSPGPgb9vD/AIJv+NPCPiC0W/0HxT4T/wCCdvx48R+HNbsHZ0S90jXNH/4K13mmalaM8botzZXU0LMjqHJUgeTeLvhb4t1H/gtF8OvHMHx++LWk6LY/sG/ErWV+GFhoP7P8/gebSLT41fCPQNT8FSatrHwN1X4qQ+GfE2rXFj431y4sfiVZ+Lk8UaJpdpofirRfBh1PwjqXt3/BJ/8A5Rzfsjf9km0//wBOmq1z4Oftctwlfl9l9ZrZxXWHjpTp/V+JM9yKVRRjzQlUxNTIZ4ivW5oTnWqzouh7LDUcZjlWl/wo4+h8bwVLJaE8Q7ynVnjMhy7O4025KMqdPCUM3oYWlQtWppUniIYnmxU8DgLn/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVff9FaDPgD/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYqP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYq+/6KAPgD/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kj/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYq+/6KAPgD/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYqP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYq+/6KAPgD/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kj/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYq+/6KAPgD/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYqP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYq+/6KAPgD/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kj/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYq+/6KAPgD/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYqP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYq+/6KAPgD/hXP8AwVN/6PI/YA/8Vp/tFf8A02Kj/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYq+/6KAPgD/hXP/BU3/o8j9gD/AMVp/tFf/TYq+IP2UPAX/BSSf48/8FNYvD37V/7EGl6vZ/tv+Abbx1faz/wT4+POu6d4j8VN/wAE2/8Agnzd2ms+E9Lsf+Cmvhy58F+H4PBN14O8PXPhrWNY8e6jdeKtC8S+MYvFlnpHizS/Avgv93q+AP2N/wDk4r/grF/2f/8ADn/11l/wTToAP+Fc/wDBU3/o8j9gD/xWn+0V/wDTYqP+Fc/8FTf+jyP2AP8AxWn+0V/9Nir8V/8Ags/4K0X4sftEftD6xZeCPC3xQtv2WP2BPhX8SPjdr/jXSdAi+Kn7H3w71f49fEbxlc/tC/8ABOzxH4i8WWdnF+1/qngH4Z/EuPVtM1Gy+Fnh9r/wJ8Atfm+OOrX3haT4JeObfx5TQvFX7Rnx/wD2mI9Ntr/9qT4Uf8FLf+CT/wAGP2TPiBqNkG+Lfhj9nn4q+E/2adR8V/DHwpJeK2veHvAHxW8N/Gb9pzUvir4fsU0jT/Fi6n41uPF6Snwdbf2BeXweOnl1FtUK2MzOhgcRCd39UpY7izBcJZXiIu0XiamYYjMKGOo4dRpQnhMLm9OhicTissqUKumMp/VXjbSjOOGyvFZhRnNulGvVwPDeW8R4yjVlaosLQw1PMFhcRi5upLD/AOx4yvhqeEzLB1J/s7/wrn/gqb/0eR+wB/4rT/aK/wDpsVH/AArn/gqb/wBHkfsAf+K0/wBor/6bFXh3/BQ/V/hl8eNZ/Yk+Ceq33w5+L3wF8cf8FEtE+DP7UXgG61Xw94w8Eazqngf4C/HD4o+GPg78XtBS+vNLuvI+LvhX4V65qnw48W2c0eqazZeFNM1zRrq11SHT9Qt/8EwPFniLwn/wT6vbzwt4K8afFzw18LPjV+2J4F/Z98A+Cr/wTaeJ/FPwK+GH7VHxf8E/BHwZ4A1T4oeNPhz4ATQ9E+H2haH4U+H9z4o8beFfDUfg7Q9Cii1iPTo7S5nii1VwuKxTdoUK9SNH2anWWIw9LAZFjnVjKEU/rFWGfYaeFwlGGIeJwdOpjIVUnGkLEQdCrgqfNTnLF08O5R9pGnUw9XE4zifBQjUhOyVKhV4UzCnja8501hcRicvw7hOVatLDezf8K5/4Km/9HkfsAf8AitP9or/6bFR/wrn/AIKm/wDR5H7AH/itP9or/wCmxV2/xm8OfGX9rX9iT41eBfCelfEn9jD41/Gb4P8AxR8BeEB8SNY+H978QPhJ4q1vTNd8NeHPEmra5+zt8Vfir4RtxNIbPX7HUPAvxL1rV9L0nULWeRdP8SWtzotp/M942034vfs4337cH7PnwZ+EX7Lv7GHhK08F/wDBKL4TfHXwh+xz8T/iB8QP2ffhvr/x2/ay1zwH8RPib43uLD4T/sgeJfC/xS+In7N2uWdt8Zbbwpoel+Pp/hFZfC/xLf8AxyXVtT8M3vhgpxqVMc8ujGP1mtUwOGwMvaQWEqYrGVsVQbxuOk44XBYGlXhgcP8AXKVTGzlicyw0J4alTcK1VuNOOFWMdRqlSeInjY+yqOvQw9HF5RhYzw+GhGeIxlarDMMbioUIUqSnQymvGjWrV8ThqMv6Kv8AhXP/AAVN/wCjyP2AP/Faf7RX/wBNio/4Vz/wVN/6PI/YA/8AFaf7RX/02Kvnz/gnp4g+G/7N/ib9qn9lrxD4H/Yc+BjfCH9oP4QeANN8efsmfA/Qv2Nvg38b/iP8cfg14O8a+H/BDfCHVfiV8S7wftA6Db3Froeo6fb/ABK8aX/izw1feA7/AEqLTrufUPDuk/AHwN0jT7X9r79mX9oPTtH0m3/a8+M3/BWn/gpf8Bvj94306C3n+Ifjj9mD4X+C/wBpDTfDPw08f6sj3Gq3Hwp+Ffh34R/sx6p4F8NX99H4a8L6ppvgrXNFsl1fxZPc69rShTr4qlRo1ozw9XLaOOWK5ZLlqYirw7Ro0p0pWUMPB8R4Sti8XOrH6thPY4lYerDFU1HGftKWAr4ytCNKrQxNSg8LKovaVKdLLeJc1dSlLl96pXw/C+Ow+CoOCliMxqUcHOdDlxFWj+wX/Cuf+Cpv/R5H7AH/AIrT/aK/+mxUf8K5/wCCpv8A0eR+wB/4rT/aK/8ApsVff9FZFHwB/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxUf8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFX3/RQB8Af8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFR/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxV9/wBFAHwB/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxUf8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFX3/RQB8Af8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFR/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxV9/wBFAHwB/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxUf8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFX3/RQB8Af8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFR/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxV9/wBFAHwB/wAK5/4Km/8AR5H7AH/itP8AaK/+mxUf8K5/4Km/9HkfsAf+K0/2iv8A6bFX3/RQB+EP/BTXwF/wUks/+Cbf/BQa78dftX/sQeI/BNr+xB+1fc+MfD3hP/gnx8efBfirXfCsHwG8fS+IdG8NeMdY/wCCmvj3SPCfiDVNIW7sdG8S6p4F8aadoWoz22qX3hPxHbWsuj3n7vV8Af8ABWL/AJRZf8FLP+zAP2yP/WdfiNX3/QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfiD+xL+0t8aPh/8ADD4x+EfCf/BPb9r/AOOPh/SP2/8A/gqf/Z/xS+FvjX9gXSPAnij7f/wU1/a41O6/sLT/AI1/tw/B/wCJtv8A2Je3tz4d1P8A4SX4deHfN1jSNQn0b+1/D8mla7qfuWu/F3xL4ps/idp/ib/giF+1l4i0/wCNmnWukfGax126/wCCRGr2fxc0mx0QeGrLS/idbah/wUXuIfHunWfhwDQLWy8VJq1tb6IBpUMSWI8ivTf+Caf/ACbr8Rv+z/8A/grF/wCvTf2yK+PbL9sv9ofwZ/wVq+Kvwt+IHj2xv/2LbvxV8H/2YvCng2Twj4M06T4Y/tB/FL4AaZ8dfhx4wufH1vaWHjHUtL+J914d+JXwyutH1/UNc0uPxjq/ws0/w7b6Nd6jeJq0JwnicPhZJKWL9rSjOaTpqTio0KEkuarOpmGNng8swlKjSqupj8bhVVVLDKviaFc0qdKviYykvqdJ4ufI3GcaNCUamKxCnpTp08vwixGZYqrVqUo08Hg8RKnKpiFRw9b6atf2kPirY+I4PGNl/wAEbv217PxdbeF4PA9t4ptfE/8AwSct/Edv4Ktb/wDtS28IQa5F/wAFIU1OLwvb6mTqMHh+O6XSYb//AEuO0W4/eV5B8L73wz8EPHnir4p/Bb/g3/8Ajx8Ifid46i1OHxt8Rvhf4b/4I0+APHnjGHWtXh1/WYvFXi/wp/wUH0nxB4hi1bXreDW9Tj1bUbtb/V4IdSuhLeRpMvy9H/wUv+PfhP4m/t//ALS+u67D4t/ZG+HH7GHxf/aH/ZU+B0nh/wAK6LDq+nfs+/EPW/hFH8SL34k6T4XuvHOqaR+0N4z8F+J/FnhiefVdc8O6Z8KNe8C6zo+jHU7jUPO+zPHnhH9s/wCAP7NXx1/aO8T/ALdfjL4neN9A/ZW+N/j/AFj4cap8Dv2c9H+DPgr4m2Hwy1fxj4Y1j4AReGfhf4e+K/h3QfA3ivT0tNG0b4//ABO/aVOveDM6X4rl1PxLJ/wl0XPVx1PC5NLiOpGtTwlHKc3zHmUUsXGjTzDiDDZlgFT5lKGNxWNyLHyxeGlOMIVcVhv7TqYevWrQo7U8FKtmdLIoexlicRm+DyuEL3w08Vh8Dw1iKeK5+VwnhMtw3EmVU6OKgpqtClWlk6xuGo0atXpfCHx7+IXw+1Dxrq3gL/gi5+2R4I1X4leKrjx18RdT8Ia3/wAElPDWoeP/ABvd2Nlpl14x8a3ujf8ABR2yufFXiq503TdO0+48Q67Jf6vNY6fZWkl40FrBHH2//DZH7RX/AEid/b//APDjf8Esv/pllfHvgX/gpTqXxX8Y/wDBK34f+CZ/2jdE8RfHbxumn/tDaj8VP2HP2kfgb4F+IOjWX7E3x0+Juo2fhz4ofHH9nb4f/DK7urj4q+FPCninTIPhF4tj1XWNK0q4l0Rb3wKdbjk/cGvWxmCq4CtUw1R05xwtargKU6LlLDzp5e44WMsJKUIKWEiqapYdxjGMYU/ZqEFDlXn0MTDE08JWipxlmGW4bO3Cokq9KGZYvMaSp4yKlJwxzrYGvWxELzXLWpVPa1JVJqHwB/w2R+0V/wBInf2//wDw43/BLL/6ZZR/w2R+0V/0id/b/wD/AA43/BLL/wCmWV9/0VyHQfAH/DZH7RX/AEid/b//APDjf8Esv/pllH/DZH7RX/SJ39v/AP8ADjf8Esv/AKZZX3/RQB8Af8NkftFf9Inf2/8A/wAON/wSy/8ApllH/DZH7RX/AEid/b//APDjf8Esv/pllff9FAHwB/w2R+0V/wBInf2//wDw43/BLL/6ZZR/w2R+0V/0id/b/wD/AA43/BLL/wCmWV9/0UAfAH/DZH7RX/SJ39v/AP8ADjf8Esv/AKZZR/w2R+0V/wBInf2//wDw43/BLL/6ZZX3/RQB8Af8NkftFf8ASJ39v/8A8ON/wSy/+mWUf8NkftFf9Inf2/8A/wAON/wSy/8Apllff9FAHwB/w2R+0V/0id/b/wD/AA43/BLL/wCmWUf8NkftFf8ASJ39v/8A8ON/wSy/+mWV9/0UAfAH/DZH7RX/AEid/b//APDjf8Esv/pllH/DZH7RX/SJ39v/AP8ADjf8Esv/AKZZX3/RQB8Af8NkftFf9Inf2/8A/wAON/wSy/8ApllH/DZH7RX/AEid/b//APDjf8Esv/pllff9FAHwB/w2R+0V/wBInf2//wDw43/BLL/6ZZXxB+1f+1f8edU+PP8AwTKvr7/gmT+2/wCHLnw5+2/4+1nR9H1nx7/wTcn1Hx7qM/8AwTb/AOCg3h6Xwn4Tl8Pf8FBtd0iz8QWeka7qnjq5ufHWqeC/CreFfBfiW0tPEt142uvB3g7xZ+71fAH7ZH/JxX/BJ3/s/wD+I3/rrL/gpZQBT1H9rf49axp99pOrf8Ej/wBvPVNK1SzutO1PTNR8e/8ABKu90/UdPvYHtr2xvrK5/wCClMttd2d3bSyW91a3EckFxBI8UqPG7Kfn74fy+EfhP8O/HXwg+Fn/AAb8fHL4afCb4oxX8HxM+F/w/wDC/wDwRm8G/Dv4iQ6ppI0HU4fHXgnw7/wUF03w14ui1HQwNFv49f0zUEvNJA064ElmBDX60+MbLxRqfhLxRp3gjxBpfhPxnqHh7WbLwl4p1zw5L4w0Xw14mutOuYNC1/VvCcGu+FpvE+m6Pqb2uoX3h+LxL4ek1m2t5NOTW9La4F7B+PvgDxn+05o/xI/bv+Dv/DZnx2+NHwc+B3wt+CNwf2n5v2bPgp8UPj38Kfjvq2peNta+PPwY+E3w8/Zl/Z28I+B/i7430P4MWvw18WeGtAv/AICfFnxB8O/HnxC0FPFXhX4pabcx/Dy4zvTcsTTkoQVTBzliJVOSNKvg8N7StWhiJyfJHD0Hyv8A2x0sPPE4nDYbDzq43FUaE9LTjHC1YzvKONpwoxg5uth8TiKmGw9GtQp2VSrVqxrVKjjl6xOLpYLL8fi8RRo4PCus2/Z1sLD9nzwx4N/4Ip/trfC/4X/szfEfU/i38MPgl8Ktd/4JB/D34MW3xBvdK8VWOneI9T+Hvhr/AIKFWOjT3XhjV/GniHxz4ajsF0y3sfiNc2fjq4ivfEek6TfWXa+AfFNn8KfiP47+MXwu/wCCC37Rnw2+LnxRl1Kf4m/FPwDpf/BHTwd8R/iLPrGsL4h1ebx3448O/wDBQzTvE3i6XVdfVdc1KTxBqmoPfawq6ncmW9AnrvP+CYPx4+Jnxr+G/wC0FF8Svih4m+Lkfwq/ac+Ifw4+HHiz4teCfBXwh/aYvfhbp+geD9d8ON+0x8CvBXgb4Up8GfiKdW1zxJD4b8M+J/g78IfGOv8Awnt/h54+8QfDvRrrxaLi/wCE+BX/AAUq+KvxKm/ZO8bfEz9lPSPhN8Av2zdU8ReB/hD420v49z/E/wCKmmfE3w78PvHXxGg0z4h/CXR/groXhbQPAXjfQ/hV8RLn4f8AjDQPjP4u8W3dtB4OXxz8L/h9rXiPXNB8GbVZ+xqRq1KzhVxGAwubzqVHUo1Y089yzCYj2eIdeNOcMwxGFp4fBYvBz/2qpiMLDAuFWdKlB4xiq1LFtU/aUcBicZg6qjyVo8uRZjmk54mjClKp7TL8Nif7SzSjiqcXQw9LFV8wm6DxFab8c+Ivx1/4KSyfFXxN8Qfhp/wSz/aDvXuLrwx/wh3ibxpr/wDwSt0T4q+Gfh1p5+HfiXxr+zrZ+N9N/bu8YmL4YfEjxd8JNWtPEfibUrPxH4otD+01qfj/AMOaZoWp/sjeBfBf7RP0P8Gv2mv2mfAPwz8KeCtS/wCCO37WPg+48LWl3oceh/BrxZ/wS48L/DNbDT9UvrfS9W8KeD5/+CkcL+B7TxJpiWfiO78BLfeJ4fAmqatfeELfx38Q7fRYvHXiLA/ZL/4KJ/G79pr42fBXwZqX7NXwe8BfCD9oH9mLX/2vfh3490r9qrxV4++K9h8HU8ReFvDXgm1+IfwYT9lbwp4X8IfELxJe+NvD7a14dtPjj4j8NaB9k8YWeheN/G+peFLiyvf1srkpZXPBVFipVse4Yp5jGnhsTiZzo0JYbPMzwmYU4YSfvYOrhs6w2aYapSnGnUjUhVvBwdOT+ozfiqWa4Clw/UyLhfAV8jq5ZTxOZZTkOFy/OMZOnw5ldLCPMc1wyX9qwxeTzyvG1KvNVp1sTJ4pTjiq2MdT4A/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Mso/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLK+/wCiuk+ZPgD/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMso/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Msr7/ooA+AP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLKP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyvv8AooA+AP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyj/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yyvv+igD4A/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Mso/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLK+/wCigD4A/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLKP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLK+/6KAPgD/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yyj/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMsr7/AKKAPgD/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMso/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Msr7/ooA+AP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLKP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyvv8AooA+AP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyviD9lD9q/wCPOl/Hn/gprfWP/BMn9t/xHc+I/wBt/wAA6zrGj6N49/4JuQaj4C1GD/gm3/wT58PReE/FkviH/goNoWkXniC80jQtL8dW1z4F1Txp4VXwr408NWl34ltfG1r4x8HeE/3er4A/Y3/5OK/4Kxf9n/8Aw5/9dZf8E06APCPin4j0746eK/BHjz42/wDBBH9oj4xeOPhlcx3nw38Z/FPSP+COPxB8V/D67i1Kz1mK68EeIvFv/BQvV9X8KXMer6fYarHPoN5YSpqVjZ3ysLq2hlTU1jx/c+IvjF4Y/aI8Qf8ABCn9pzXf2gPBOjzeHfBnxz1iD/gj5qfxi8JeH7i31qzuNC8MfE29/wCCiM/jXQdHntPEniG1m0zStbtLKW317WoHgaPVL5Z9n/gp1q37RXwv+DnxB+PPwZ/a68bfBjXfBHgC10T4DfATwF8IfgX44i/aH/ad8Q6xqFl8Pvhz8Qbv4s/D34m+OPGGk/E3xHP4E+H3hfwT8Drz4JeL9BS88ceItT8eeJzqmgH4d/H3jr9vH443f7SXxi1L4h6n+1l8D/2X/wBkP40fs9/Aj4q+Nv2ZfCX7Dfij4KW3j/x/4I+Bvjvx9qP7TOtftJL46/aXufh/a+Ifjf4a8ERSfso/DPTX8D+AdP1/4geKPH15eazBN8OawS9vWp4bDtUqlGvWqTTvTp4KOLr0MvxGPnVivYxhWrZll2Gxn1edXGQWc5bHGYenDHU+Yxb9hTrVajVaFbCU6bcJRnPGRpU6danlyoVHDETqRUMa8JRr0oYfFvJc5nltTFQyyvOPsXh+2Sw+D3jf4F+N/wDgil+2r8cvh58UfiR4z+LnxV0j49a7/wAEgvinbfFH4h+OPHE3j/UfEnj7Sdf/AOChL+G/EV3pGrjSNP8ACaXWhi38KeHPCng/QNDis9P8MaRFbfRHhL9pr4v+APC3hzwN4E/4I7ftveCvBPg/Q9L8M+EfB/hLxZ/wSg8N+FvC3hvQ7KHTdF8P+HPD+jf8FI7LSdE0PR9Otrew0vSdMtLWw0+yghtbS3hgiSNeh/bz+KnxO8Kzfsm/BT4SfEXW/g14o/ax/ak0L4K6l8YvC3hzwF4r8Y/DrwXoPwt+Kvxw8XX3gnRPil4Y8c/DmXxZ4o074Rr4A0/UfGfgXxlovh+z8W6l4iXw9qGq6VpkRyf2Iv2qb3xF+xrrPxa/ar+JvgzRL74DfE39pD4LfF744+M77wl8NPB2u237NXx1+IHwaHxe8W3JXw14G8EzeMtF8GaX4r8WwWNt4d8I6R4k1XV7bQNN0nQI9NsYJov/AGXFzjJUMPhKkaNWnOcYRnRyzA5XCOKSi3TjhcvoZtgMBTdeVKrRU3ToUfqsHULr06lOphHUhKpPHyeIpVI/vZSxOcYzPKnLU1dV4rNMTw7nWLqzjGaq1MG6uLqxr4nCqvB4o/ag+Mnjjw14h8F+Nf8Agj3+3F4v8HeLdE1Xwz4r8J+KPF//AASi8QeGvE/hzXbGfTNb8P8AiHQtW/4KSXel61omsabdXOn6rpWpWtzYahY3E9pdwTQSyRt5L4K8R6b8NvhP4j+Avw6/4II/tEeAfgZ4xj1+Lxd8F/BWj/8ABHHwt8J/FMXiuwj0vxRH4j+HWh/8FC7HwfrkfiTTIYdO19NT0e6XWLCKO01EXFuixj9D9B+K/gj47fBbUviV+zX8Z/ht488N+J/DviyL4e/GT4b3mkfHf4e/27pX9q6IdX02HwF4j+wfECPwz4m0+5ttU8M6J4ltLy/1DS73w79usNQ8ww/lX+xz8W/2i/j94v8A22PgD4d/bE+Nt5o3gqz/AGdNR+EPxp/al/Zk+FHwV/bT8FQ+PLXW5fjXPB+y7q3wG/ZqS18A/wBmeH7Ww/Z7+Mnxr/ZgHhm9+KGp+OjPoPx68GfDK58P6qeyk6uOwzoy9rHCU/rlGUEpVsN9YlF0a8Hr7OjNTruGKVOlJRqewdWvCdNS6ijDB1nWSpxx0o0KvNLlweKboYeWIg0m/aSdWNKf1NVsVCNOXtqcKahKdq30mw0S0+BHh3wF/wAESP2zPhN8NP2dvijqfxo8AfBf4Q6t/wAEffht8HJfide6D4i0TTvF+v8AgDwr/wAFB9P0jUdU8MXfijVvF3hqS2Fglh49Gl+M7hL3XtC0S80/0/RPH9z4a+MPij9obw5/wQp/ac0D4/eN9GTw540+OWiQf8EfNK+MPi/w9Emixx6D4o+Jlj/wURg8aa/o0cfhrw7Gml6trd3YomgaKiwBdKsRB6N/wTw+Inxo8dR/tUaV8QPi94i/aP8AhP8ADT9pLV/hx+zr+0b408LfC/wp4v8Aix4Q8O+AfAqfEpNST4LeA/hf8LPFOnfDn46zfEz4ZaR448G/D7w1Ya4PCd7p91HqWpaHe6vf/Gfwo/bA/aV1r9pP4L/FPW/i9qmufAr9pL/goJ+2V+wjb/syXPgf4Wab4P8AhT4c/Z38OfGy2+HfxV8I+ONJ8FW/xl1z4jeIPFX7Meuat4/h8a/FDxB4Cn0b4uahpHhfwNoNz4M0HU7nWip1cRhI0al5Y3KcLmtGupSiuTN8NkGCoYKV0q6xuLp5lleWVIRpywyWEdCviY4bD0JzmpFwwuMxU6d6OBxeJy3ERTpzko5V/rFnleaiptfVsHDKM9zj2UnHEU68qyWFWa4qWGl90/8ADZH7RX/SJ39v/wD8ON/wSy/+mWUf8NkftFf9Inf2/wD/AMON/wAEsv8A6ZZX3/RWQz4A/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLKP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLK+/6KAPgD/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yyj/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMsr7/AKKAPgD/AIbI/aK/6RO/t/8A/hxv+CWX/wBMso/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Msr7/ooA+AP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLKP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyvv8AooA+AP8Ahsj9or/pE7+3/wD+HG/4JZf/AEyyj/hsj9or/pE7+3//AOHG/wCCWX/0yyvv+igD4A/4bI/aK/6RO/t//wDhxv8Agll/9Mso/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLK+/wCigD4A/wCGyP2iv+kTv7f/AP4cb/gll/8ATLKP+GyP2iv+kTv7f/8A4cb/AIJZf/TLK+/6KAPwh/4Ka/tX/HnxH/wTb/4KDeHtY/4Jk/tv+AtI139iD9q/RtU8deLPHv8AwTcvPCvgvTtU+A3j6xvvFniW08C/8FBvGnja68P+HLaeXWNZtvB3g7xZ4qn06zuYvD3hrXdXa00u6/d6vgD/AIKxf8osv+Cln/ZgH7ZH/rOvxGr7/oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPxB/Yl/4KE/sC/A74YfGP4W/Gv8Abh/ZA+D/AMTfC/7f/wDwVP8A+El+HXxS/aW+DHw/8d+Hf7b/AOCmv7XHiLRv7d8I+LPGuk+INI/tfw/q+la7pn9oafb/AG/R9T0/U7XzbK9tp5OC+NXxG/4If/HfRf2wtG8X/wDBVH9lnSn/AGz7r4Q6x4117wd+3p+y94a8T/DDxd8CNC0DSPhd46+COvW2vSX/AIP8YeFtS8MaF4vsdV1yTxakfinTormO1j0tpNIf9+6Kyq0KNeMoVqcKsZQcJRnFSTi506trPS6qUaVSL+KM6cZRaaTNaNarh6tOvQnKlVpTjUp1IO0ozi7xkn5dtmtGmj8OtK+On/BCnSbi0s4v+Cgn7A1z4Dtf2QLL9hw/CS6/bI/ZdPwyufgBZXMr/wBgXOiW/i221Jr6602aTQLuWLWodLk0VzBHpEV2TeV5b4b+J3/BKvS/APij4Q+Lf+C+/hX4r/BvWPg18QPgX4V+F3xE/b9/YJk0X4eeC/H/AIXn8ENdWPirwb4I8G/FD4q+JPCPhC5m0TwfrP7Snj745vZysviTWINc8Yxx+I1/oXoq8RCOKp4yjiV7ejmEMdTx1Kq3OljFmWMzbMMXLFU5Nwr1ZY7Pc6xVGtVUq2Er5rj6mEnQliq3NlQbws8LUw/7mpgqmDq4OpT92phZ4HC5ZgsN7CovfpQWEyXKMNWpwap4qjluChioVlh6XL+M17+1t/wRvv4v2RYpv+Cov7Gar+xf4gtPEnwuMf7bP7LIbXr6z+BHj79nqKLx8W8SONUtG8F/EXW9TkTw6PC0x8UWulXqzrpUF3ot99Nf8PYv+CWX/SSz9gD/AMTI/Z1/+eNX3/RXRXr1sTVq169SVWrXrVcRWqS+KpXryUqtSVre9Ukk5eZnTpU6VPDUqcFCnhMHRy/DQW1HBYariK1DDw7U6dXF4mcU7vmrT12t8Af8PYv+CWX/AEks/YA/8TI/Z1/+eNR/w9i/4JZf9JLP2AP/ABMj9nX/AOeNX3/RWJofAH/D2L/gll/0ks/YA/8AEyP2df8A541H/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njV9/0UAfAH/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njUf8PYv+CWX/SSz9gD/wATI/Z1/wDnjV9/0UAfAH/D2L/gll/0ks/YA/8AEyP2df8A541H/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njV9/0UAfAH/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njUf8PYv+CWX/SSz9gD/wATI/Z1/wDnjV9/0UAfAH/D2L/gll/0ks/YA/8AEyP2df8A541H/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njV9/0UAfAH/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njUf8PYv+CWX/SSz9gD/wATI/Z1/wDnjV9/0UAfAH/D2L/gll/0ks/YA/8AEyP2df8A541H/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njV9/0UAfAH/D2L/gll/wBJLP2AP/EyP2df/njUf8PYv+CWX/SSz9gD/wATI/Z1/wDnjV9/0UAfAH/D2L/gll/0ks/YA/8AEyP2df8A541fEH7V/wDwU2/4JueI/jz/AMEytY8Pf8FBv2INd0jwF+2/4+8WeOtU0b9q/wCA2qad4L8K3n/BNv8A4KDeBbTxL4svrHx7PbeHPD91428aeDvB1trOsS2enT+KvFnhrw9Fctq+u6XaXX7vUUAfmZ8R/wDgpl/wS7+IPw/8b+BLP/grB+xp8OLrxn4U1/wtB4/+HH7a/wCzBpXxA8FSa9pd1pi+KPBGq674s8R6PpnivQzdf2joGo6joOr2tjqlva3Uun3Qi8pvgL4M/EL/AIJmfAn4RTfBPwL/AMHE/he08FWVlYN4La3/AGsv+CR3hnX/AAH4ttfHum/ETU/iPa674A/Zr8G33xF8b+NdetdY/wCFnXHx1b4teH/isvjPxrqXxI8PeKfEmvza7F/RhRUxiozqTi5RlWjQjOUZSV/q0q88NUjZ/u62GqYmtUw+Ip8tehVmqtKpCpCEouT540oTUZRoVZ1qalGLtOoqUaqd1edOtCjClWozcqNalz0alOVOrVhP8TPgd+2H/wAEqP2Z/DXxs13wf/wVY/Y1+PXx2+NOv3XxI+IXxR+Pv7d37Jfh/wARfFr4h6N4H0fwJ4CsvFd58HtO8MfDr4d+FtB8JeE/CPgazX4YfA6xstI0LS38Q3PhTxV4su9Zvtd/Gj9j/wDad/Ya+HHw3/Z9j+Kn7enw5+IHiv4K+H/ib4T/AGcPgv8AFf8A4KAfsSTfs2/Cf9qrxPp3irwV8R/iHrc3gjUNJ/aB8O/CDR/C3ifx9F8Nvil8Qfjd8VfAzeF0+M+g/s5/DjQZ9a/Yisf2gf7SqK4sfg6mNU4Rxc8NTqYGjlsqVLD4SdKOCw+HnhMPRoUK9CrhqKw2GqKOFlGg5YOrhsFUwsqMaNalifpeH88yrJ6deOYcL5dxFVqYuWMp1cxzLP8AC+zrTc6tRVP7JzXL6leFes3RxMXVh7fK8dnOAm3VxuAxuU/xFf8ABK39t39kL9jf4s/DXT/DXxt/Za+E/wAHfiD4Bsvhj+0lN4o+MX/BFX4eW/iH47+BfEvibwjHffDZv2Rm8LfHnUfhP8NIvDXjT4j+GPjv+2t8cvHo+Lnwe8X/AGTwpP40/aI8b/D7T/ip/Tt/w9i/4JZf9JLP2AP/ABMj9nX/AOeNX3/RXZGWMnKc8ZjKmNnJ+5KpTpwdOF5T9nzxj7WrGEpyp0p4irWqxw8KFKdSpKnKrV8/NcXk+KnR/sfh7C8P04U1HEQw+PzXHyxlWEKeHpYitLMsXiIUarwuHoSxEMFSwuGqY+pjcTQw+FwtfC5fgPgD/h7F/wAEsv8ApJZ+wB/4mR+zr/8APGo/4exf8Esv+kln7AH/AImR+zr/APPGr7/oqzyT4A/4exf8Esv+kln7AH/iZH7Ov/zxqP8Ah7F/wSy/6SWfsAf+Jkfs6/8Azxq+/wCigD4A/wCHsX/BLL/pJZ+wB/4mR+zr/wDPGo/4exf8Esv+kln7AH/iZH7Ov/zxq+/6KAPgD/h7F/wSy/6SWfsAf+Jkfs6//PGo/wCHsX/BLL/pJZ+wB/4mR+zr/wDPGr7/AKKAPgD/AIexf8Esv+kln7AH/iZH7Ov/AM8aj/h7F/wSy/6SWfsAf+Jkfs6//PGr7/ooA+AP+HsX/BLL/pJZ+wB/4mR+zr/88aj/AIexf8Esv+kln7AH/iZH7Ov/AM8avv8AooA+AP8Ah7F/wSy/6SWfsAf+Jkfs6/8AzxqP+HsX/BLL/pJZ+wB/4mR+zr/88avv+igD4A/4exf8Esv+kln7AH/iZH7Ov/zxqP8Ah7F/wSy/6SWfsAf+Jkfs6/8Azxq+/wCigD4A/wCHsX/BLL/pJZ+wB/4mR+zr/wDPGo/4exf8Esv+kln7AH/iZH7Ov/zxq+/6KAPgD/h7F/wSy/6SWfsAf+Jkfs6//PGr4g/ZQ/4Kbf8ABNzw58ef+CmuseIf+Cg37EGhaR49/bf8A+LPAuqaz+1f8BtL07xp4Vs/+Cbf/BPnwLd+JfCd9fePYLbxH4ftfG3gvxj4OudZ0eW806DxV4T8S+HpbldX0LVLS1/d6igD8Bf2ivjf/wAEtv2gP2gfhv8AtH2H/BeP4Q/BLxj8JPCOqeF/h54a+GX7W3/BMTxh8PPCepa++qQeI/iP4e8J/tKfB79oCPw98WPEHh/VrnwRqXxD8P3mleIR4BkvfBtjc2Wg694nstc5XxV4t/4I1eNvHmr+LfE//BaL4Eal4X+ImufBHxv+0R8HU/bS/YA0z4XftP8AxS+ANp4ZtPBHxT+L0Oj+DtP8d6L4nvx4F8AP410D4HeO/g58M/GkPgjQtJ17wDdaBJrWkav/AESUUUf3HsfZe68PiPrNFtc7p1XjHmDSc+Z+xlj3HHSwzvh5YyjhsTKk62Ew06TqN1ZVJz+Krh44WpKP7tyowpQowV6fLapTow9jCurV4UqmIpxqKGJxCq/zzR/tA/8ABOb4k/DC+0/45/8ABbD9lXSPjVD+1t41/av+F/xS+En7en7MOv3/AOzlq93qHiDwx4A8C/BmD47XHxF8IS+CNH+CurXXgjxT4U8c/DjxH4S1fVvGnxI1TRfDmgwavoMGgfVP7N/7cP8AwR5/Zd+DXhH4J/D3/gpr+xBqmheF28Qanf8Aibxf+2t+zPqfjPxz4z8a+JtZ8c/EL4h+NdS0vxnomk3vjH4g+O/EfiLxl4nn0bQ9C0P+2tbvYtD0LRNHjsdKs/1woopfuaH1an7tH/ZrQsnZ4TA4XLKMlJpyjL6jgcFQrSTUsSsJhp4l1qlGnOKqfvavtqnv1faYqopOys8ZjcbmNaMYq0YUo43McwrYehBRoYP69i6eDp0KWIqwn+aPxA/4Kaf8EsfH/gbxh4H/AOHqX7F/go+LvDWteHF8YfD/APbj/Z28N+OfCr6xp9xYR+IvB+vjx9eLpHiXRXnXUdFv5bK9t7bULa3kubG8txLbS/n1r3i3/gkx4v8ACnx/t/Gn/Be/wX4l+Mn7RfgHwL8IfFn7UUH7dn/BPLwJ8cvC/wAGvh94l1fxZovwq+HVp8K/hx4C+CPhbwxfa14p8bS+JdV/4UxqHjnxLa+Ntc0/WPF91Y2vhu30D+jOiolThP2nPHm9pSlRlzNtKnONWlVjTTbVF4ihWrYXFSpcksXgq1bBYl1cJVqUZaRq1IcijLlUKtOtZJJTqUatHEUHVVrV44fE4bD4vDQre0hh8ZQo4uhGniacKq/nV8MftB/sN/DW1/Z1+HPgj/gvt+zVr/wS+FPxV8A+MPEOgeIv2sv+Cc/wfv8AQvhh8H/Bniiw8FfAX4W+HP2PvhP+zf4Ll+GHjTxXfeDYPid4c+Itp4k0hPh74OPhzwfp2k3+rjU9N67wT8T/APgi14I/aMtf2gbf/grl+zNr+meHfiX8Yvjd8Nf2f/Ef7b37GNz8DPhL8cfj/pd1o/xe+LvgaHTodL+Ltx4q8X2eu+PiNM8b/F3xn4H8N3HxP8f3XhDwh4fn1axfSv38ordVairVcRzXr1niXWqOMXKs8ZSy2liXVun7SVX+x8trOU+aUcXhKWNg44zmry5/ZQ9lGhyr2EKeGpQorSlThhJ5nPDqnBWjCVOOc5ph+eKU5YHG1svnKWB5cPH4A/4exf8ABLL/AKSWfsAf+Jkfs6//ADxqP+HsX/BLL/pJZ+wB/wCJkfs6/wDzxq+/6KzND4A/4exf8Esv+kln7AH/AImR+zr/APPGo/4exf8ABLL/AKSWfsAf+Jkfs6//ADxq+/6KAPgD/h7F/wAEsv8ApJZ+wB/4mR+zr/8APGo/4exf8Esv+kln7AH/AImR+zr/APPGr7/ooA+AP+HsX/BLL/pJZ+wB/wCJkfs6/wDzxqP+HsX/AASy/wCkln7AH/iZH7Ov/wA8avv+igD4A/4exf8ABLL/AKSWfsAf+Jkfs6//ADxqP+HsX/BLL/pJZ+wB/wCJkfs6/wDzxq+/6KAPgD/h7F/wSy/6SWfsAf8AiZH7Ov8A88aj/h7F/wAEsv8ApJZ+wB/4mR+zr/8APGr7/ooA+AP+HsX/AASy/wCkln7AH/iZH7Ov/wA8aj/h7F/wSy/6SWfsAf8AiZH7Ov8A88avv+igD4A/4exf8Esv+kln7AH/AImR+zr/APPGo/4exf8ABLL/AKSWfsAf+Jkfs6//ADxq+/6KAPwh/wCCmv8AwU2/4JuePf8Agm3/AMFBvAvgX/goN+xB408beNP2IP2r/Cfg7wd4T/av+A3iPxV4s8VeI/gN4+0fw94a8NeHtH8e3mr674g13V7y00vRtG0u0utR1TUbq2sbG2nuZ4om/d6iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooArzGTa6rIYtylRIFXMRIADjekiFgSSpdGjDbVdGBxSWkckdrbxTXM13LFEkct1Oluk9zJGoR55ktYLe2SaVgXkW3t4YFckRRIgVRYIB6gH6j3z/MVXkJDBFbaXICnqV4wSme68OQ2Uxkck4oAryyPIzIl08DQTxbhEtvvlCfv2t3E8U42zw/KTGI5tmXikib5lrCG5WeOVtZvmRRHC1r5OlNbyyGWWYyNImnJceaY5Y4XVLiGP7PbxskK3DzTy+IR+CPhn+0h4R8HeNfH/gS11Cb7PqLaXaXuqagz6Ysl7JbzhLnSb6xhuGuH0+FzKysQDsQqpZW89+H/AMO/Cfwp/af1rw54G0VvC/hvxB8BdJ1WTTbe/wBWuNK1HxFpnxB1izlvI7bUb67ibUrPS7m0iuJbfZN9ilhFyRF5OAD7AbzW8tRK6MHQttWLMioxWQMJFYKsnX5MMOistTeZkD5gM552njH41+bFz+1h8QE1LQ7ue68EaT4c+D+v6xZ/tb/bbW9nk8O6e3xEuPh54budH1mC+TTPDzzaWifEy6065jvr99AEMM3kQSSTSeORftc/tHa54p8X6xogWbwvoXwasvjv4Y0HT/C/gWHRJvC/ir4gfFvRPDNl8UPEfifxNp/ijStPtfDHw/03UbrVPA+maleyLcajeG2lxa2zAH7CrMzMMZ2jPJXg/wB3IAyrkfMQWGEKtsw3Fqvxq8L/ALW2v+P/ANrnR9dTxlo3gH4d+GNG8Q/C/WtA1qOceGdQ1HxNqvhLxF8PPHGvape6ppk9u/xA0BtW/wCFcXFpBJFIt1ZJfxz/AGiSJf2LWR2w3y7SCWAbdt+UOm05wwCHLk7d24MvyDBALVFYGl+ItF1i/wBY03S9Y03Ur7w7eRadr1nYXtteXGjalNaQ3yafqkUDvJYXrWdxbXi2115c7W9zHL5XkvG7b9ABRRRQAUVia5r2leHbM6lrWpWel2CzW1q1zfTLbwm6vbiO1s7eORyokuLu5mitreFW3yTSIkavIyqdlCSoz178YP4jC4PrwOaAHUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRVeRyrHkhVG5uemO/UgrjPy7cl8YzigCxRXCeBfFF54rsdZvrq1jtBp3i3xP4dt44jIRJb6BrF1pkd1J5oVxJcLaiZwVCqZGCDZtNdzzt98dRx2oAYWYE89/asRrbUX1y31Aa1qCWEGnXVnL4cit9H/ALNurue5tZoNWuLqXTZdaW8tYYJbS3htdYtdNMd7cPd2N3cLaT2X56a18avifY/Ez4wEavqlnoHhr45eDvhxoPi7VNV0T/hVfgyy1PTvBF3LpHjLw5pyt4mefXZda1LS7PXJiiRa3qeipPNY2G25blPA37RHxgSPxX4muF1fxFqFx8Vvjj4N0XRbzVNG1zTfETeBPFXxF0XwP4T8NeDfDULaz4HmuRpejxar4o1z7Tatbac737GW+inYA/VDc3zDnPJAYAYGCcfKPp6n9KqvfRRzwWskqxzXRZLdHKLJM0S75fJViN5Vcu6qGZEAkYKhzXz34C8YW93N8P8AUb74oW83iD4kaXaX2oeBL24sr/zdcj8IWN5qOmeGbOAJdeG7TQnt7y71W3YNHJcvILtxcypFVOz0K8+KGqat8R5rhLA+GL3UtL+CNzczOE0q60o3eneIfFeoLZS7J7XxXqSSaJc2lyhlt/DlhJsKSX6tEAfTucMq5POeoHp7D/61PrgPh/41j8aaS9w1pNpmr6VqGoaF4n0e42faNJ8Q6XKsV5aSKssjpa3KSQ6po80m17/Rbywv0XypwT39ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRUcjlRkAHhjycdBwMnA5PHJHrzigCSmtnoDtz/F8uR+DAg1y+heMdA8Ra14v0DSr1rnVPBGqWGj+I7ZoJ4hYX+paNY69aQrLJEkVysumalaXHmW8kqqZDG5VkxXTsMnoDxgjjoT1GR254z+tAEfzhyxkcqFAEeI9pP/PTdt3855GcDHA9ZQGx979B/TivDvAfjzW/EXxd+Ofge+ezbSfh3P8ADr+whbxNHeonivw5e6pqK30jHZMgurVTalRmOPzAxIIx6ZZ+J9L1DxBrfhezuWbV/Dlpo99q8DRSxpBaa8l8+lypO8Qhl+0jTrsNHFIzQCJS+CwFAHQMz5xluMk7F7c46qwLdcjcOVXGMmua1vxh4b8N3mi2PiDxJpGh3viXUJNJ8O2eq39nYT63qcNu91JYaWl20RvbtYEaVoIXLmFWZQu0sfze+KOu/HjxH/wUF1P4eeCrXxjrPgDwz+zV8L/GNv8AY/i3J8N/Bfg3xn4i+JXxR0i71/VPDkHhzVpPiLqF9Y6PoqXGmzahZpDp2nQ2ohBvDcHyL4V+LdP+I/7XH7TvwA/aq+LvhfWta8Caj8M/A3wg0vVPEGg+FvE2s+JPil8GPDWoeOtS+E3hs3X/AAkWhLLPoWt3lq+mRSTQyatetp1/KLC5khAP2h81m5HmLg7SGj2qrYDEtuUMF/hOM5yCjHrUwVv75PttXn9K/Jj/AIJvWupeEtU+OPgTxN4/8feI7jTPjT8erL4Q6N47+Imv+L7qy+Cfgr4z674KsNHt9N8QyyXV5N4L1bTI9NHipJrs3Oj69oKXc48z99+tVABRRRQAUUUUAFFFFABRUbvtIHqVA5xyTwOeOeemT7GuX8E+NfD/AMQPD8PibwxePf6PPe6tp8V1JbXFo73Oi6nd6PqCGC5ihkXyb+yuYVbZskVBJGzIwNAHWUUUUAFFFFABRRRQAU1jgZyBz36dDSnoece+M15r8WPiFD8NPBeo+Jv7Ju/EOpm50vRvDPhrT5Ei1DxN4q8Q38Gj+HtDs3k+WA3mo3cJu7whk07T47zUplMFpLQB6QHyeRgdiT178d+mTntj3pwIOcdq8c8CeDPHWn6zeeKvHfxK1PxRq17ZCx/4RnS7O00L4e6BELh7grpOkRxzalf34JjgbWtX1G6vJY45Y0EMLrCnsKDGevYdc5GTg59Tn8MCgB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFQt98YzncuQx+UgFWLDg9P4RuUbgOM8VNTSOR9enr0Ofwxn6j1oA8O/ZvnS4+CngOaKK4hRrPUf3VyhW4GNZ1MESqWY78jJyze5NYfiDVLW1/aa+HWmXIWG51j4TfEBtLlLL/pLaTr3h19SgSP/WE20F7aXD4O0+coONtbH7NGR8EPAIZSrfYtRyCcn/kM6n1JJP6n8sV558SoZ4P2uf2XdR+zxy2lz4F/aJ0Q3WwtcWt9JZ/DjVLfLnDRWtzb2V2sjIpbzYYA2EINAEnx1sPh58K/CXiLWbT4W/DzUk+OvxL8AeDvi/a33hfS/svxEsfGV1Y+AL288brFZOfFd1D4YaHSon1v7bnToYtNZvsSLEPUbr4BfBO51fw34gn+FXgSTWfB2g6d4U8Maj/wi+lrcaH4W0RJ4tH8NWDRwKsWh6ZDc3MOn6UUays4rq4WCGNZZQ3j/wC2rF5/ws8FxhcuPj18DWVQxXaF+Iuk7SSCOAgPGRnp6CvsLAIYLjknOfXOSOn19aAPya+PGi+BrPxt8av2iI/DVrca/wDAf4sfsvwx6tJ4f03UbyztdEuLXw94nGmxtaSSqtl4f+IVxcXGovIJYLKyVrY20dqA/wCriGN4/MjdZYpFSRHB3ZidVZMHkFdpjYE5LAluor4N8BaPqHxK+CH7Y9p9ntxdfEH4n/tDWOgKUWB4xZ+HrDwlocsxna8iivINQ0aO9imJkhjkSO5WBDmFPqr4N6zeeJPhP8Nte1NlfUdY8B+E73UNhLRyX11oVk11tyWQxfaA7KQ7BnZ8t97IB8//ALMWlXOm/Gv9t2a4x/xNPj54e1CDbN5uLd/hB4Gjj3DJ8o4iJMYxgn619qV8n/AO2uoPjT+2C88MkUVx8WvBlxab5ZJBLC3wh8FI00ayACJHnWUBI8rlSQeePrCgAooooA+Zv2s9SOk/CKS8WK4k2+PPhdC/2eRY5Alz8QPD8G7c6OAitIN4CgsCRnrX0wowDj1Y9c8kkn9e3bpXyV+21BcXHwA1tLORY7lPG/whmVmaFFRIvip4QeXe0zKmHgEqDB8zcVCAtivrRe/X7zdfck8Y7UAOooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmZ+fpnoAR1HBJz7egP1p9NP3wf887v8KAPEfgPIsnh3xmUJKp8Yfi1GecjI8cauG+uHJ9e9e3joAfTFeE/s/Ls8NeOR/1Wj4xN6Zz491lv617uDkA+tAHzlaammr/AB4+Ivwvv9C8MT+EZPh34R8Z31pLoNlJPrmuajrWo6bdT69JLvi1VVtNMsY4Rc2ryQmCEid/LSNPW9H+Hfw/8P65qfinQfA3g/RPEutyST6z4h0jw1o2m65q00uTLNqWrWdlBf30suSZJLqeV3JJYkk14noB/wCMvPiL/wBkR8B/+pT4jr6eoA8i+IM/hD4V+Cfih8UrfwvpltfaV4P8QeKNdvtD0ixg1/X/APhH9Fu7tIZLm3t47zULsx2ywWnnyyOGMaIcYp/wb0KLw18LPh9oiWV9YLZ+DtANzYatcx3mrWl9eabDf6jb6tcrBB9s1Fb+6uG1C7MKPeXjzTOu9mLef/tUJPqnwiufB9ncxW198RvGHw/+HMbNG05ksfFXjPRLPxCLaJSH86PwqNbvIyHzCtvJcuuy2Ir6RjjSNViQEpGFjG45IWMKFXPU4GGzknnnpigD548V+JovhX8X/CF1ebIPCXxov08E3k4hYLa/FGx0x7rwfcboIpZJX8WaHY33hqaa5aONbzS/DVutypmaE/REMhfBKup28hscHJznGeR90kHbkEAV558XfAEHxL+HviLwebt9LvtQt4LrQdahbZcaB4m0u6h1Pw5rttN5czQTaVrVrZ3glSN3VI3Cq+7a1T4R+Or7xx4aSTxDZWui+OdAf+wvH/huC6Fw+heKrNQt6ijKyf2VqyeXrfh26liie80LULJ3iimSWNQD1aijNFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMfkf17jOBx36E9KfTW5wPUn+RoA+bvg5/yWP9qfjp8QPAgzjt/wAKp8Jtj82Y/Uk9Sa+kWz9Bjr3zkenP+ea+bPg1n/hcn7VPB/5KH4Ex16D4TeDxx7ZB6d8jrX0m2e3qmfpu7e/+RzQB8r/CmRX/AGm/2s4iWJjj+AuUB4US+B9cwcZwN3JOeuAea7HwiJH+OvxrVtkcK+HPhG0bRkb5HNv4wVzJxkcqseT1UAcrxXGfCrzD+09+1orqqRfZ/gEYXX5XkJ8DeIPMDN3CEYX+781d/wCFY7dfjV8X2jdBM3h74VNKi5LqqJ4tSB3JGP3pSSPGcBYQT1DEA9gdYU82UrHH8m6WYKgZYo0JDSsRlkQBvlzwCegr5l/Zqj0vxd4b8T/GObQtMg1H4q/Enxj4s0y++y+bfP4b0a/fwH4Nv0ubyN7q3TU/C3hez1y1hgdIFi1qbyUV55C3rHxd8Sz+Dfhb8TPFtta3F9N4X8B+Ltdgs7YhJ7mXSdCvb1IbZzFMEmnaIRo7QTEOwKxSquysj9n3Rl0P4EfBjS3tprSSy+FngOC5t7mCW1uIbs+GtLlvBc2twqzW90140pnglCvDMZI2VSpFAHm/x+v7jwD4n+B/xgtrrStK0Pwt49HgP4jTajdw6Zat8P8A4tiHw6ZYZHhdHn0z4gJ4E110MsReHTr6Ilmnr6urxv48+Fn8ZfBz4keH4hGb278I61c6aZ7VbxYtU0y3/tPTZVtWjkE0q3lpAYXCO6SKrIrPgVvfC3xnB8RPh54F8e2zAQeMvCfh/wARGIFsWtzqmm2t1eWh3pFIklleSz2UsM0MMkU8MqGKIr5dAHo1FFFABRRRQAUUUUAMIG5Tzn9DgHGfoTx+NfMv7ILM/wAE7Escn/hNvigM9enxF8TAc/Tivp2vmH9kH/kill/2PHxS/wDVjeJ6APp6iiigApuWz04+v6//AFqdRQAUUUjEhTjOe2Bn9KAI5ywjJTIYEYwcE8jjODjPTODjOccV8x6Fqt18Vvj3rs8Nz5vw7+A8A8NxWzWsMtrrHxk1i2iutavob4yM7/8ACB+Hbi28PqsMWYNa1vxBBLMTB5deg/G/4kXHwu+HGseJ9N08a14ouJLDw34H8PKP33iPx54nvYdF8I6LEAcst3rF5bvchTuWyhuZF5UGpvgn8NIPhL8O9A8Fi6k1PVLSK71PxNrk0xuJ/EHi7X72bWvFOuXFw8MEtzJf61e3UkU1wn2kWa2sc3zocgHq0ahemcEDtzkYyT1OTkHr0qTGOgxk5PHf1+tFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTGJyCMj5lB4JyDjI68fXHp2zT6YQSw4yAR7YwQc+/T+hoA8T/AGd2LfB/wh93CRawiKFKhUGuajhRk8Y4B5rG+Jlkr/Gz9nTVM7mstQ+Jlii5G0rqfhWxLNnAyyGwUAc/eatD9nCWST4ReGy+58XniYJ5hUttj8TamkaoRgImPuhskDrxxWH8b79tD8d/s0arBEtzc6n8ap/BjJO+EisfEfw58c6nf3iKMbrq1fwvZx254QRT3CMN7xmgDA/bJs0vPhBpwawTUPs3xY+D97Er3T2otZrb4h6FJHqO6Mhp2tHPmfZcHzyuwjk19UXNwlrbzXMpCxwJPO7MPlVIYpZWLbcnCqhJOM9gK+dP2qlsz8Jc3iiSMeOvhpJEgEzA3K+OdFaHYkGWDeZzljsyMvwOfXviPrEPh34eeOvEFz5n2fQvCHirWJ/JKLMYdO0TUbuQQtKRGJSkR8syHYGwW4oA8D/Yt17VfF/7NfgDxRrNrbWt74qvPiHrk8Foirbtb6x8TPGt1YXcalnMkd9pctncIZT5uGXz41d3SPS/Y8uTJ+zv8PdIa4W4m8Fr4m+HF1cRsiu918OPFmueCLlbmMF0hvkn0OQXtvAXit7pJoInkjVCdf8AZSs7Gx/Zq+AS6dbR2Vpc/Bz4e6wttHGkQSbX/DGna5eSHBUJcz3Wo3E1z0DzySSqEUgVzv7Ljrp6fH7wdFpxsIPBX7SfxOtrZFOyGePxsujfFZ7m2tmG+1inn8fSMwkJW9nM2oRBYbuJEAN34RO7fGb9qQNB5Kr47+HgjcIi+cD8IvCDMxZJZN5DFgS6xMDwUr6Qr5q+ELo3xy/avRJmk8vxz8MN0ZaRhC7/AAX8FsyqsgCoHJ34iypzzzkD6VoAKKKKAPkP9uh5Yv2bfFUkCLJOPF/wf8pGA2ux+MHgVWDE9MRs7AnuAB1r67XOD/vN/M18eft6l1/Zh8ZMjFXTxb8G2Rh1B/4XR8PwfTgqSvHPJFfYg/qf50AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUw53DHHIzx1HP8qfUZ+/0PYkk8A9Bgds+vGSO+MUAeEfs9O8nhjxwZDuYfGv4xrwOgTx9rIXp0wAP6173Xzv8As3yrJ4V8ePGHVT8cvjYMOhVsj4ha4udrZIUsCU9V2kcEV9EUAfKugzOP2x/iNCM7P+FE+AZT+7zh28X+IUxv6fdGSpOQDu4ABr6q7cfhXxvoxT/hu/x8BHO0n/DM3gXfL5mLbH/CxvEG2PyM7WnGTI05GViIiBAr7HPQg+h/l9D/AC/CgD5p+L2pT3PxZ/Zo8Ix6XbX9tqXjvxb4uvWuYGcWEHgjwNq8Vvf2csbBYLm21XxPp4TzFAlSSfnMQWX6W6cgdSAf8a+UtX1PxFqH7Y/w+0OCWxTwr4Y+AHjzX9Ut5bO4/tBtY8V+OfDGi6VLBfhGtFtzbeFr9ZbOaSG5VtjxpKrSiH6uz7HrQBHKCY2C9SOOO9fMPxAgf4a/Fnwj8XbNUsPDfjSWy+F/xb2z2dvbCW/uYLb4VeNNSV4hLdXemeIpz4I3RO93Na+LNJt5CLXTWCfUVcj458GeHPiF4S8QeCfFulwav4a8VaTd6JrWnzr8txY3sRjfaylJYbiFylxZ3MDpc2l5FBdW7xzQI6gHTxZDsCBlR68qM/KOPvBgM5IBDBhjBFT5r5w+APjTxFLaeIvhV8RbkzfEv4S3Vrouq6jLA1qnjbwdd+b/AMID8R9NRprhZrfxJpFu1lrpjlzZeMtI8QWjRR25sy/0apyW/D+VADqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApjnjk4zkcdT04B7f54NPqOTscdAw6gDkdCT03HAz2NAHgHwnVl+LP7SjFkKP448FbAv3gR8NPDO4P7k42j2NfQDZ9D0PfqcNwB1J/z2r5z+E0k5+Mf7TCSEGBfGPw/eDsyvJ8OdGEyEezRphv4snBOK+jT1HtyPyYH/AD70AfMPw12D9pj9qRQ7ln0b4BO6b02pu8M+MUUqoG+NmERLtIQrYXZjDZ73w6I4/jD8T3WRw7+GPhj5qMq7gPN8ZJGcqdxyqEbuRkNjlTjivh4z/wDDSX7TEfJUaD8BnAZSEBk0Pxqh2sw2SbvKAYZJQ4zjIrrPDmR8dfiiMjC+APhMVj6mNm1L4iodq9WXAGWI4PFAGD+1NqmsaX8BPiadBiuJdZ1nRLfwlpUdrD9puP7R8Zapp3hS2mSARyyTpDJrCSXVtFG8zQRuYSZmFe/2EC2tjZW0ahEt7S2gRV3YVIoUjVRu+bACgDdzgc8189/tE6tdWmifDrQbFLpr/wAY/HD4UaJaG2SGc2aaP4iHjrUbiWKQh3tm0rwfqEE7wDzbZJvtTBUglkr6OXp0x1/maAEcKyMrqGQqwZSNwZSCGUr3BGQR36V8xfsvX9nbeDfFnw8t9Qgvrr4P/FHx34AvmUyLPFH/AG03ibSI5Y2RREi6T4ltLe1Cb4xb20axuzebj6fPQ/5/w/mK+VNOuYPAH7U+o6DM8NtpXx98EL4u0iHATz/iB8LjbaL4qSARYA+0eD9V8OX9wZNxnubeaQu7LmgD6ropAQehz/n/AOv+o9aWgAooooAKKKKAEPb6/wBDXzB+x/8A8kUtP+x6+Kf/AKsbxNX1Bmvl79j1g3wUtdpBx47+KYOOcEfEbxNkfUUAfUNFJkZAzyeBS0AFFFFABTXztIGMn7uc4z2zjnr6U6uN8f8AjXw/8OvBfijx54ou1s/D/hHQ9S1/VZi0Yc22nW7TmC3ErIst5dyLHaWFuG33N5PBbxBpJFUgHid6sPxQ/aCsNI2yT+Hf2ebNfEV/IJpI7eb4p+N9IntPDumTWoj+y6gPDPgq61HXpBKzNY6nr/hu6jCywEn6ZjXbgKu0BQCDnPCgDnGMjGD69a+fP2aPBXiHwp8N7PVPGbs/j/4i6trfxR8fr9qubyOz8T+OrxtXl0K0mu5JJBpPhbTX0vwxo1vuH2TTNHtLaFUto0jX6IoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmnBIznqMdevBx9Djn9adUbcEcYy68888H2P+HqRQB8t/sf6rcar8E7Ka8VY5IPG/xQ0+NMH5rTT/iL4isrZ9rfMWaKBNpA2nOQehp37S0CB/2ftSVXF9o37SPw/udPbLb4pL7RfGGiXZdQP30UumanfRlX2qCRMTmBa5r9hpzJ8CQ5OSPir8b0B3XIwkfxY8VqBtumbcMLwYV+zkYa3VVbFdB+12xg+GXhfUobxdOv9L+OXwCuNNvCMtDLd/Fvwpo11FCeBG+o6Tqup6bmT5RFeSr/ABCgDo/2nWkX4S6l5cYeRfFPgAooC5QnxtoZ3gPFOpcAFgBErZ6MD8wZ+1ne21j+zJ8eprp3ihl+F3jKxZ0jeeUyappF1psCQwxK8kkss90kUMaqd0pVWwMmrX7TcNu3wd8Qyzxxytba34IurUTbvLjvI/G3h/7PIRHhtyM7Fc4Bbbk15V/wUDsNa1z9lT4i+F/Dt3Naav4y1b4e+CrOWGaO1aU+MPiP4Y8O3Nl9tYA2S3tvfzWMt5GYri0inM9vOk4VwAfTvgLw7F4Q8CeC/CEMlxLH4U8H+GvDqSTxxJcyR6Jotlpcc00cf7tZpUtF89It0WdyR5Xr89/Bw2Fh+0t+1n4et0uI7+a8+DHj+7Zmd7WSHxh4EuvDUJs5XYHc7/DmX7VbqjJbeXbzCZjeSRQfWRXG7BLAZ+Vj83PACMO2BiPPKkks2TXyJotlJoX7cfjK7FtPHafE/wDZm8ETWt7M5axmuPhH8RPEdrc2VoItsEVytt8VIZrsSbp7qJLd7bFvZT5AO0+En/Jcv2ruB/yOvwt7Yz/xZbwV1Pf9cCvpKvmj4RSZ+Ov7WS53bfG3wqwoByu74KeCmwT0JI+b2BHPavpbIPT+n/66AFooooA+Pf28sH9mHxoGIUf8JV8HDk4GT/wuj4f8c9+K+ws/1/Tivkj9uS2F3+zT43jLtGF8Q/CeYugYsPs/xf8AAc20hUdirlcEcAAkk4Bz9bDj8z+pJ/rQAtMLoDgsAcgYPHJzj88ED1II68U7I6ZGc4/GvD/jP8TLvwNp2k6J4T06PxF8UfHmov4c+HXhmZXa3l1PyXm1HxFrkqc6d4S8J6cJtf8AEN87RiW0tk0u1Y39/ao4B7cZEGcsOOo5yM9MjqM9sjnp1p25c4yMjqM8jPTI6j8a+N7zwT+1j4Iaz8c6N8V9O+N+uWohg8U/CbWvDPh74aeDfEelbJGuW+HmsWM2r6l4Q8XQSGMadc+K9Z1vQdRgU2epjTncainpnww+PfhP4kanqHha4svEngL4haPufVfhp8RtHPhrxhbWUZYtrGlWzz3Nj4p0GYqHg8QeG73UbEQPE12LGSVIiAe+0VGsiv0J646Yz7jtjt74OM4qSgAooooAKKKKACmH7w6E8ZyOQMnBBA/vcYJ754HV9MP3ueOg+vOfxwccdeaAPCP2f1hj8M+N/Jcup+NPxfeRmbcRK/jzWGlUtxnbISox2A69a95XoPoK8P8AgWFi0PxxFHGEjT4wfFRsrja7TeMNRnY9cg75GDEgYIBxzXuC9B/h/nrQB8ZaaqJ+334xdYJA837KHhF3nDMUkMXxU8QJGqpjaHjzlnXJ2kemK+ze34f098frivmCK0iT9sTVrvyE824/Zt0eJrkLH5jxxfEzUv3RO3cwUvuAfjkAYzX0+R8pHXjHp2/ED8jQB8ueCbvU9X/aq+N007xto/hb4b/CHwnYoIZA631/P4s8ZXnnSnMc7ka3DJFnE0SlgwEXlsfqSvmD9n26s/EniT4/+PtPv7bUrbxH8adU8NxXENrPZtHH8MtH0zwM9u7TJHHexwXOlXENtd2weG4jAYSORkfT9ABTJBle454IzkHnBH07juMjnoX0UAfN3x10bX/D66R8b/Aem3Oq+Mfhha3cms+G9PH73x98N55IZ/FnhFB31S0gg/4SLwm3k3Ui6zpq2ENu7amwr2fwb4t0Hxx4Z0Hxh4Z1O21bw34o0mx13QdQtc7LvTNRgW4tZmjYGWKXy3CTwy7ZYJklgljSWKRR0kysygr95WBHTGQQQSD12kBgMjkZJ4xXyhpkz/s8/ENfC16vl/Az4k6vJceCr2CzSDTvhL8Qr/zrnVfCGt3u7ZZ+EvHuoO+q+DtQlKxaZ4ouNR8MS+TZ32hAgH1oCD0/kfzHqPQjg9qWq9u6MhZdwBJ++rKTyecOA2CcnBCkZ+6M1OCD0IODg45wfT60ALRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx84HAbkZB9Ppg98DpxnrT6ZJjaSc/dbpnjAznjvxxzQB8x/CaeZ/j5+1HbPEFjh1r4S3Ecgh8sSNc+BXR18wzO05iW2jUsYYUXO1PM+Yr9P/AM+xx0r5S+Et1K/7Tn7V9iYwkNra/Aa6jOSWd7zwt4sSR2BJx8lnCBjGcHrX1bQB88+BV8v9of4/ny2Bm8M/BRy5xtk8qx8bJwT/ABJuIOecEEUvh24/4yX+LVsTlU+EPwXuSoI3BrjxL8XYWkYEjoLWPB9sc1N4LVh+0H8dGOcHwr8HwAeU+W28ZkkDqDzz68HtXOeFpZG/a/8AjRaniJP2f/2f51BHPmyeN/j4khJPfbDEP/1UAUfjlHqmpfGv9krRbO8kitIPih418aataLFG/wBrs/DHwq8TaJC8rojzxpbX/jC3JkDxQF5kgnZi9rG31eM4GeuBnHIzjnB4z9cCvlnUY4vEv7X2iBL+9H/CqvgTrN/JYLJs0t774seLbPTxLcLGBK2oQ2Hw8jeOTO2G2ucIQ8kmPqVAQqg9QoB4A5AAPA4H0HHpQA6vlz9qCHWdG8F6P8VPDsRl1f4LeMfD3xGuYobS6vLq/wDAtpcvo/xN01ILBJdQmUeB9T1jWorGwhuJr/UNB0u3+y3E/lAfUdV5ow8ciMiSIUYMjkBHQgh0bIxtkXhw2UYZDcE0AUNH1TTda07TdZ0W+ttT0fWLG11PTb+yljuLW90+8hjnsry2njdkmt7iCSKWOWNmDoysDtNa9fIXwLnk+D/jTxP+zXrNxBFoWjwXvjr4CTM6I198J7+//wCJp4Igj3HMvwh167/sS2h3bx4N1PwuYYFSwvJK+uVkR8bTncoZfQq2drD1DBSR7DPcZAJKKKKACiiigCJ87lI/2Qe38fHP58A8+nSvk79iuS4f4LTrcDBh+KHxhgiCl8eRH8SPEIiJ8z5ixU54+XJOBg8fWTnlc9Nw/E7ht/qcfpXyz+yElxH8NfE1vO2Ra/GT4yQW+IzGFtv+E71V4lCn0Eh+b+I8igD6hjW4Jl89lKlwYfL4IjAHyucj5i2SCOi8HBqyM9+vtQOAB6UUAFFFFACMcKeOxr5I+PzP8RfGvwo/Z7gilu7HxXq4+JfxLkjgS4trL4cfDm+stT0/TdTFxaS26r4t8dDQ9PtVZo3eLTdSjxtDMPqPWdZ0rQtJ1PWta1C20rSNJ0+81PU9TvZFgs7HT7G3kuby8uZ5P3cUFtbxySyu3CopPpXy7+ztpepeNPFXxC/aS1+xazX4rLoGj/CuzvbJ7XV9K+CXhu1efwxcahHMEu7C68datqOo+NJtMuYo5rS0u9Khuo4bpZoIgD6viG3aoUAAtgAKAFx8oAUYwg+SNf4YwATnirFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRSE47E/SgBaiYHPy4BLq3oWxw+eMfd6Djp261LUZJDDoMlccZP8AtevUDGeOfXmgD5C/YhtntPghe2pkaT7L8YPjtCheTzMRr8W/F+yMSMH+WMEKu3C4XoOldb+1aLBvgf4kn1MW62mneIvhlq0s19KsMFp/ZPxU8E6hHeNPKUEJtJLZbvziwWPytpYBqofsl2sGn/DHxBZwBUhh+M/x1VFB6Bvit4qb5emQPM/Hjpmtr9qr4aar8YP2c/jZ8ONDuRb674r+HfiLTtDd4BcxtrEVqdQ0i1lif78V3f2dvazbQXEVw7KC6IKAKH7Wdxt+AXi+5ikzjVPABR/mCYf4g+FhlfLYMQUk4BYhjgEYNc7+1tM0uh/Bbw5b/ZTc+K/2o/gLYi0uSHN/aaD44tPG2rww2OQ9+8OkeGr+/kRQRZW9tNq8h8rT5COS+KnxA0T4rfsUad8RvDSynRfGWg/CLxBaw3KeXe2aXnjDwY8+najACzWuqabcifTtQspAJbO+tbi3uFjkidR1HxQsLTxz+1N+zf4NvdIuL2x+Gtl8S/2g31WK9W1h0bxPYaRD8I/BsFzasjzX66vpvxF8eyRCJ4IYH0ZWlMhlEbAH1yqNtwdo6/dyuGOd3GSSAclfmB9wcEfIPx+e88J/Gn9k/wCJB1WXT/DsPxH8RfCXxXawQTzyavD8X/Cl/ongizaOBVEUMXj7T/DlzPcz7oLWOJmbLkPX2DtITb1OMZ/rz3r5O/bW0PUNR/Zz8c65pU9zZ698PJ/DXxU8PX1jZm/vNO1j4c+JdK8VLe2dsodpJlsNOvowFQlfNaQdCKAKXwO1C4uP2mv229PkaD7Np3jD4FT23khhcE3/AMCfCrT/AGkklSC8CtCFCHZ94Hgn64G6OQltnl7MEjhy+dxJycbQOmOSTwDXw/8As5+J7PxH+03+2rd6ZLcS6XqF/wDsz67p8slukcUsHiD4E6HdW8tu6xrJKHtI7V5lleVom3BSiKVHZeJPiz8R/iV4r1nwD+ztZeGjZ+ENVudC+JPxj8bWuo3/AIP8M6/BBGz+EfBWi6fJaTePfFti06tr8rXtp4Z8MN5Nrf3V/qTzWFkAfWnmLyeeCAfQE4wM9M5IGM5z2pVcPnbn5WKnII5HXGeo9xkHsa+H9Yn/AGovgVL/AMJx4r+Inhj4/wDwk0xJdU+IliPhtD4G+KPhPQohM1/4h8Er4TvbjQvE1h4ftWi1C+8O6zYDW7zTLa7XTtTlvYoY5frvwh4o0Dxj4b0TxX4Y1bTdd8N+JtNtNd8P65pFzFd6brejalbpe2GrWVxFhJYL21minUjld+xiGUgAHhH7YyB/2ePHIbG06p8OSTuKfd+J/g1h8wDfy7AdGyPp0d/qe2P8/WvlL9tmdIf2afiHK5dUivPh7I5jV3dQvxP8Fn5FQEsT0BUE5U8cGvqlpUQ4Y468ngH0AJxljyAoyeOeoyAZes6rpuiabqms6zfW2k6Po1ldapq2q31xHa2WnadYwPdXt7eXEzJHBbWtrDLczzyMsaRRsxfjFfL3wC07VPiZrfiH9pjxVpmpaXL8Q9OXw18KPC+uW/2e/wDB/wAGtJ1GW4028mtJYEuLDW/ixfLF478QQTyPJb6TH4P0l4obzTL7zMz4j3i/tBfFCT4C6JfXMfw88AXHh3xV+0Hqtkiy2uvXTytqXhH4Hx3rNLbpLqktra+JPiRYNatI3hIadoVxIsfiK7iH2NFFsiSNAsaKFCxoAqxoAMIgXAUJgBAAFUDaq7QBQBKFCqqqAoUAADgADgAcdh2xivK/ij8IvB/xa0BNF8T2lzb3en3UOp+GfFWjXEmk+LfBmuWjedY694W120CXumahZXKrL5au9lfReZZaja3VjNPbSerUjZKkDqQcduccc0AfO3wa+JetanrOufCT4lxQ2Hxd8AWlpc6nPb2kljo3xH8J30kkGh/E3wgJWmjaw1WS1uLfxFo0N/e33hLxBHLpupf6PeaVdXn0QHDdM9/wxjOffkce9eL/ABd+D8HxQsNDuLLxHrfgPxv4M1A634F+IHhhoF1vw3qzReRdW01vcRyWeueFdetD/Z/inwvqEZsdbsMKWtryG1vLfI+GnxR1m68Qv8LPivYab4Z+Lml6a+pwjTWuI/CXxI0G3McVx4x+HlxdtJPNaQzSxx694avJm1vwpcyxLepdadd2Gp3IB9A0VHHJvGcY5I67uR1HHHB/znIElABUckqRAGRgoZgikkDLnO1BkglmwcCpKiliWXZuUHy3WRc9nT7p6Hpk0ASAgjI6H/PakPXOOmPfqR0A545/+v2VQQPx4x2GAAOAKafvD06Z5/IeufyFAHzt+z5NKbX4wQyMTBbfHn4lR2jNFIuLaW60+6YqXwXAuri4AkUGPdlc7lYD6IEgwAc5CgnIwfu55B5H16A9SK/Pbwt8S0+Gnwq/bH8Zz3cyT+F/2gPinp/h6NEiknbxHqum+DLLwtY28E7It1cXPibWrIQxsx3b5E8plHPSeC9D8Y/s0T/AbwvqfinxV488HfEK60r4feMn8T3ja1f+D/ivf6F4g8UN43i16R5rtdD8ceIbK58L32gzSNpen6/qWhT6N9ltrme0AB7J5dn/AMNTSyop/tCT4AQLIfmK/Y4/iNL5fOPKB8x5DgPvIGWUAAn2fxJr1t4b8P654hulLW2haPqus3IyqqLfStOudRm3yE7IwYrZ13MQATzgc142XUftPAgOFPwEYbgD5eU+IyoVChOTl/73CdVAYtXPftc6jcL8CPGHhfTbw2/iL4mS6P8ACvwtHGQZr3WfH+sWfh9LCBEyGDWdxe+a7BVjiSdnljjVnABP+yDo+uaL+zr8LB4oe3l8T+INBk8aa9c2sKwreX/jXVdQ8Vfap40eTdcSWmp2sc0xd9zxHlV2gfTlY+i6JYaBpWkaJpUKWumaJplhpOnW6D5YLHTbSGxtIEHQLHbQRRg8kKgUetbFABRRRQAVznijw1oni3Q9T8N+ItIsNb0TXLSXTtX0vUoVnsb6xmwZYLiNuTwN0TxlZYZ1jniZHiV16Mn/AD/jTG+Yd+CDkf09fQjupIPWgD5V+HXi/Uvhb43uvgZ8SfEQu7e8Z9Q+BHibXdRthqXjLwkkcaXHga9uJ1jl1Hxt4FmRrfzXkn1HxJoNzYao/mXMV21fU6yKOMMPmI+YBSTgHkfKckEHpkjB7iuM8dfD3wf8SfDtx4W8daBp3iTQbmaG5ex1GBi1ve26strqWnXULR32j6tZMzSadq+lXFpqWny/vLS5ibOfBr3xX4m/Zn0yGDxyPGPxK+EVmxSH4mW9rL4g8W/DnR7W2sY7aP4n2Fisut+JtDgI1G5ufHui6dealp9utumt6LPAsmqQgH1lnPSisDw74j0TxPoel+IvDmradrug63ZQano2taReW1/perafdRie3vtPvrSSW1u7aeJhJHPDKysDztPFboYEA8cjOCecev8Anj3oAdRRnv2ooAKKKaWAGScD1IOP5UAOopNw56cc474/z+vFAOe3GM0ALTHzj2wQfxGBn8fTmnAg9D/Ohjx+Ix9c5/pQB8ifCOKSP9rj9r92cMk3hz9muSNAD8mPD3xGibPbc3lqTjqAD7D68r5L+FGP+Gsv2tGBB3eF/wBm08Z/6AfxJwc4HB7fSvrSgD568EzM37RXx6h+bbH4S+DTDptBktPG2cd8naM5/DpWL4bWNf2vfjHICN7/AAC+BKsO+2Lxv8cyOMZ/5ads9efa14EmP/DTP7RCEkpH4M+BzAY6b7Tx5uwcd8DioPD/AJEP7WfxduXcID8Bfgg05c/JHDbeNPjXIJMsMKAskpk5GVQN1WgCh8FLu68RfGH9qTxY8MX9lJ8Q/C/w/wBEnLI0xPgbwPo9l4ghkfakkcP/AAkF9cvFAysAztNEzLL5lfVQ6DnPA59eOvHHPtXyT+xtokth8G5/E9xLeS3/AMVPiN8UPinqEl7u+1xS+M/GWqzwB2fLsi2NpZLA/wAoEHlKqhFFfWwyAAeoAzigBaQ8gj27/wD6j/I/SlooA8T+NHw0vvH/AIZtpfDGrW/hT4keEdQTxJ8N/GUlrFOujeIbOL5rPU49hll8M+JbUS6B4q0+JiLvRruZ0H2mC2Mc3wa+LGnfFHRr/wC0W8eg+PfB9/8A8Ix8UPA806vqPgnxpbwRTXelyqSHudJvoZE1Pw3rcCyafruiT2l9ZXcymVY/Y3GQcgEY+6wyCenPrkEjHQ5rwbx98JrybxG/xb+GU2meHfjDbaDbeHpr7Uo7g+G/HHh2w1D+0bTwn47trLFxc2VrLNqH/CP67ATqvhe41S7ntDPaSTWLgHvSsG9vY47cdiadXg/w6+O3hLxp4k1bwBqkF54F+K/h4yDWfht4s2WOt3Noibk1/wAIXJ2WHjnwpcRgSW/iLw7JdQxxtHFq9vpGoFrJfdPNXcVzg4zg8E9jgdSFJAY4wCyjJJoAkopA2c9ePWloAhkOGTPQlcZBI3b1A4AwCQxw2euOwr5V/ZFuJpvB3xNidZ0Sw/aF+N9jAtxIHfyIPGVx5eCuQIyXYoucqpGea+rG+8o9cHA/2SeT7AsD68V8l/sef8ip8YhliE/aZ+O6jcSSAfGMrY5JIAzgDtQB9cUUUm4eooAWolmRumeemQRnt7kc/KQRkHgjkZguL2C1ikmmZYoYVkeWaV1ihijhUvLJNLIRHDFHGrM8srJGmMOy7hXyuni/Vv2koIoPhlrGo+HvglNPLb6v8UtPjmsta+JNpBcTWV9ofwtkmSG407w5LNBLaan8RGhT+0LfJ8HeZBLFrrAFbxBOv7RXj258AWNzZ6j8EPh1qUSfFW6t5IL2z+JHju2+0iD4QSsks0T+HvCVyLPXvH7RpLFqOonSfCTuIrXxFaz/AFjDCsbLsRVTLsFCqoUnHzAKuAxGEIBChVXHzVg+F/COheDNGsPDnhnSbDRNB0sCPTtL022itrW0iLl3wqDdNPcSNJPe31wZb6+upZ7m7uJZp5ZG6qgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKgn88KDAIi2efNJAx7Ef5/Op6Pz/wA+3T9KAIVE275im3avAHRsfMR6gnkZpAxDHcykHlSByAB82TyMZYY9TxipioPBGevr3qHy9pO3Ay28A8gEjBwO/TkcYGCuCaAPnr9mu2+weBPEVv8AZNRsmf4vfGa4aHVYRDcnz/iV4huftSBSwNlPGwnspc/v4JInIVm2j6DZmIDqwxxklW7HBHrkg4yMYPOO1fH/AIS8N/tM/DKLxZ4b8OeFfhR4v0O9+IHjvxZoOva78QvFei6nLpnjPxVq3iWHTdQ0lPCWsi1n0mPUk04NBq1xbzCEvFFbwlIl7PWPEP7VsWrXEWg/DT4KXmiLIgt7zUvij4qtL+WNo4DI0tlb+ArmCKSOdrhQoumEiRxfNGZG8sA+cviHL4Q+Enw++LHwR8RQy6Noup/EfT/HXwrttQ1az0TTvEGi+MfiB4c8W+INN0DxBJpselWd54e8d6l4ikbw3Mj6h/Y9zpqWUl4bl2tfd/hXL4e8afHr46fFjRryLWbbS7LwN8FtI13Tdd0zW/D91p/hWz1HxprsOnJp6SnTL6y8XeNtW0jXhLeyGe80u0ie3hltjXi37SFt+0N4t+DnjLSPG3wZ+AfiDRpp/DE39l3vjrxFr8dxqFv4w0KTT5jYal4Ca2t2ib5lu4v9MslHnWsyPGpXZ17wR+1jp/w7n8CfBT4f/s6fBd4ta0vU9Kv/AAx4t8R22nWKw+JrLWfEKT6PpngXT4p5/EtlBqGn6ldbxcXE2oy3Fy0j7mAB96efu2hRy/TPHYEEZGGDZABBPrjg1V1Oyg1HT7zTr+3t7yx1C2nsr20uY0ltrq0uomgubW4hkUxzQXEEkkMsUgMckbsjAg187Prn7WPnzeT8NPge0Qlk8gzfE7xc05jDMIml2+AyofYQGVQQpO0MQMlra7+1sRiT4afAoIeCR8TfF+RngEZ8BLnBOcblJ6BgeQAfInwq+D2v2fx3/a/+Dfwy8df8K88D6fpHwM0PVfFNjNrfiT4zW1hc/D22/sbw/wCHtY8SSS+GPD9h4f8ACQl0Dw7rctv4k1u1W4jubmES6fYuf0e8EeDPD3gDwvoPg7wfp9vpHh/w5plvpmmaarTTLBBCpEsk91cF7jUNTu53e71fU76WXUdRv5p7y9nluZ5JG/MeH46/HX4RfGb9qrxV8TND+B/hLwpYap+z1pEGpeJfH/i3TdHfVvE/hHTtC0zT/D93b/D+4vPEkup6/f2di4WOaXTr2dYHjWJGmPbD4/8Axd8I/Gjx4PEOt/s/WsUmkaT4evvDd38TfH3/AAj/AIO8S+DtA1Txh4hsrjXD4FbwtY+KNR8J6ha6/L4dlvLXxE+i2sOoyW91bKvlgH6ZtH8hjyGDggh/mX5lCtwQTIrE7mV2bJJ3ZBAHybJpOlfsoLqOreG9F1af4G+IfEk+t+ItD0mIXWnfA6+1hzLq3irw/o1tbvqA+HesazNNqvjDSdNElr4Nkln1vSNOh0iTUbe35XwV8cP2iPiha6jcfD/wp8ANVudEk01NXsNQ8e/EbSNW0f8AtjTrfW9HbVdB1T4d6frGnJq+jXdpqmly3dpFFqFjPHdWzywndXXXGsftqyLOi/Dn9nJtygQLL8Q/HzKQyFZEmQeDk3K2WHykAqcMG5oAyP2ofHXw18V/s5eOp7TxT4e8VabNaeFdREHhPxj4Xa7vbWx8beGdT+02N3cXc9ilvEtk17cSS/8ALpDMoAm27PSdO+LNv8V7rVtG+EM91qmjWVzcaH4j+J9vaS2ei+Hbi70i+mgufBVzqenXGn+PdX0+9+wNNFZxXGiaeLqG5vL2ZJPsr/CH7QPww+OVh8IviBfy/s5fsiWfn2/hu/v38NXXip9QnvNO8SaK0AisbXwhaCSNYw6SbXUPHJNJcRzxtNFN9JfDLwp+2H4B8Ijw4W+AfiBRr2t6xpV3e6j4/hj07SvEOt6nrttosNnGjxx2vhm3vrTSLC3tGt7OS2tS9vFZxGK3QA+oPh78OvD/AMNfDcHhvw+lzMjz3Gp65rGomGfWvFfiPUdj614q8R3cEFtDfa5rl0pu9Qnjt4bXeVhsrW0soYLWLvwwAUdDwuOmMcdO30r5j879sEWtzt079nVbszzrZI138RXt0hLR/Zmun3rK8pBlaWOFEUAxJGwwxNjXr39p7TrI6hFd/s+WdnYac19rV1qln8QjFZC0gM+oSxpbaukj2iRxTyxu+2RUQB43KljD576KNr9+mn/B+7zA+kWmVCQ3AALbsEjavLdBnIXnAB79gcSbl9f51+XXxF+LPxc8WeFEkv8A4hfB3Qzo3iTwL4ss9D8J/DX4+6r8U9TuPDWqP4+itbb4f6Tq8fivUvDfinQ/C+pKlxa6dcWWsaD/AGow8+FDEfQNF+P3xo8Qa9ovh3TPiB+zhe3viH+y0068svhx8brnQ7e91vTW1jR9D1vXG8R2+m6D4j1PTYrie10HV57LUt8L2z24u1+z1YH6Cs3ynBGcHHNeWfE34T+EfitosGj+Jor23udK1Aa54X8T6FdzaT4t8GeJUtZbO28S+FNet8XGlaxawXE8SuRPa3lvK9lqNre2UsttLwiWv7Wv70Sa1+zmdwl8hU8MfEtWBMGYVm3eMm3FZuZtm3dCfkCv81NFr+1sLSRX1z9nEXbS24ix4W+Jv2UQkSC7WUt4y80zFzbi22sFwZd6khKANDX/AIpar8KNQ0+D4iaNq2peBG0tPtXxi0i0W60vSNQt2kW4bx/olirXXhfTZrcW80PiO0hvNCkuzcC7/srfDDXsukeJND8Q2sd9oGr6VrdhMsckN9pGo2ep2sqSgsjLNZSzRjeu1kLEKwbrwcfLC+Cf2vrj4h2/ivUPHn7P0/h0eDpvC114Ki8HfEYabNfXOuW+pXPiLfL42lU339mRSaMttLC8bQTSPJI0bNCeb0/9n34uaRda/qfh2w/Zw8F6t4jvdNu9S1XwDoHxS8J3l+ui3g1HTYLyXS/GccZgkvWlTUre3ghhvrCe4tZgyykgA+4BN8oIG4lto5AGc85Y8YH06lQMk8PMyhdxBxySRzjGCVOOdx/hABDHgHnNfBa/CL9uKwkjXSP2i/hvb2CXEt19k1nwX4k8Sy+ddSXNxNDJqmq65JfvZRzzRxWNq8gis7SCKCJg3J8q1vxJ+3Z8ONcn03xx+1F+yebKO0tL2e9v/wBmH4sbdIh1e/ttC8ONrHiHR/i7ZaCn9q6zN9k2LZw3Fzcyp5NtYWccktAH6lxyCRcgEfUH6jBxg++CdpypwQQBjg44ycYBz2PJHQZ59eOvPSvg/wCAXxj0bw/L45ufip8U9E8R+KfHOq2njKz1fw34L8UeD/hVqttplj4O+GV3Y/CW98Uanrk2vW0vi6Owjurc65dzjXvEiQWJubGW2un+r/Bfj3wt8S9MvdS8N3V+66brF14e1zT76zvtE1rQPEOmpbSXei6vpl9FDeWN/bR3MMjoyGKWGSO4tpZ7eWORgD5N+Hnw08OfEG++KOmzRi70Hwx+2h4g+IXiDT7+MzJrXiTw/wCHPB+saAsACvGbTT9XbS7+e3ugUlFg+cny1P0t8aPh/B8S/h/q3h14Ly41KzvdB8XeF/sGpHSLyDxn4H1uw8WeELuDU8xxWzp4g0iwLNdB7KSINFeI9s8qHxHTfCf7SXw+8T/FJfBvhv4T+K/C/jT4jan430PU9b8c+JvCeu21jrHh/wAP2k9hq1hp3hLV4J7+z1HRpY11NL92udOuLfdFGbXyZOqOqftaSbnb4cfBdGljKOkfxY8arGu5cMUVfAeBJn/lqPmbGcAmgCv4a+JfgDWvi7p11rL/APCL+Pz8Gw2v6brWsafp8Ph62HjKFdQ0Ga2u7yGa4v018SG11KG2OnX2l26XFteTJcxKbA8P6h8Ufj/onjaaS6X4a/BTR9Zg8Gta6kBp/i/4q+KkvdD8S6td6Y0Aae1+HvhqOTSdJv3uPsl3rPivVriBWm0WOYfMHjX4f/Gf4g/tC6de+N/gR+zx4pn074MTw2kWueNfFN9aRE+O7d5J11OXwBv+1IixxpayyPsQvLHGFLZ+n7fU/wBrC2RIrf4X/AmGFIooY44vib4yWOOGEMsSxovgIKpRGKhlwxXC52gAAH02LhQwjKsCTgZU84GScAH64zkrlsYHMokBAJ4z078456dMV8nXiftYa3r/AIJa98JfBzRNC0bxXa6z4ik0/wCJHjO8vb3SotL1axlsrazPhGxgdxe31pfxxXFwLd/sBhl5kWRNU63+1wksgj+G/wAEHiMsxVpPih4yRwhJEbbV8CuAXGGKZPlZKiST7xAPp/PTg89DwR3PYn0pf89D/wDrr5h/tn9rX5d3w1+CBC/9VT8aenofAeD6d/XHamvrf7XCo5h+GvwMWQj5TJ8T/Gbxg9AWA8CoR2JK8nGO+QAfTcu4oQpCk8BmUkA9cleMj68VFGz+X94lzyreX5YYcY+TcwHXsemPXFfCusftEfGrwp4s03wL4tsP2bdP8XX2ka74q/sKH4m+OZryDwn4WsTq3iLV70x+BriDTI7HSs30B1Sa1W+jV/s6OY5AnD/D/wDad+Jdhp2reFtSPw98R+MILueTwfpd/N8TNL8Y+MoPEo1bxD4NutN8MXHgYXuo+Hr3w/o/iOePXNEbUbKC18PzPdPbyx3iWwB+j84unTbBLHG+AHd42lAbr/q1kiI44P7wDuVo8uSSNklcMxTy3aNRsbIKkCNxIoBDZIcSKwOG3DFfLHhnxv8AtN+JLCx1jSPB3wD1TR7wSxyXmnfEXxnlLm1nuLPUrPy5vB29Z9P1C3ks7iOcRTw3EU0M0EMkbLU1/q/7ZyeaNJ8Bfs8bmSNoTfePfHoCOGJniljg8K5k3psEUsbxiNstIki4FJ3aaWm35pgWJPgNrvgDWb7xB8A/Fdv4Lh1Oa1utY+FviHTzqfwj1C8imlk1HVdA0rTRZXnw38Ra2txK+s6p4YFxomo3ax3uo+Fbq/lubufrPEPxS8a+D7nxDJrHwX8bazomjjRTpet/DuXSPGl14kN9ZSXOt/YfCdtdWviSyGg3afZgNQsoJdWSeCSwR5TLFH56NW/beZP3ngP9msySICQPHfxEZYXknlVwwbwwpmVLcWzhk8kvKJYwEUo4zrpf22bnxhpuv2+k/Aix8N6bo2t6fc+E18Y+NZk13VtQFq+ka3d3/wDwjcYtI9FktrlZdOSCWS9jv/kvrdrXdKLRJdkB3PhP9qz4MeI9Tbw/qfiS7+Hvi2G3a5ufCHxX0PVfhp4htIl+z5aW28UW1lYyA/aoFX7Jf3Bd3CqD1r33TNe0bW7f7Xouq6brFoGRftWlX9pqVvmTlMzWU08YLDBXLfMOmeK+TdZsP2svFGj6hYeJvhl+yxrvFvJpVjruseM9b0dZ1nmF0b20v/D0qsHtTbx2724gaK4E5lEsRiQeMan+y58QL+x8qy/Z/wD2SNIuZtT1K/uYYNY+J1tpsxu7VJEmjt9ATQdt3LqMUfn7g0CWaYgVJCTTA/SsyqGK8gj1BHrggY5XIxnpVdW2SzO7v87IqxMSwGeF2LjOXPGOOSK/Ovw78G/2uPCUyajoWpfDPRil7dynwjF8WfjFdfDyOG6tbeBBZ6PqUNzqFh9neJZY7G31JbGP5jAiyTuw8v8AiF8RP2oFTxT4am+O/gTwAX8LT3mkfa/hR4r1G41/SY2tNC1zWfAV/c6JJfeLtY07Wtc0C3stA0fdql/d3tu0ESpIbp03bf8Ar9f69AP1kkeUkeV5alt4bcCdxUEcfKcBW2g7iOcD0JdF5qxKLko02DloxhSATyFycDFfkgnxq/bO0eI+FtP+Ov7Jcl94U8I2dx4gTxV+zd+0FrXjHwdp/h+xgg1bxj8XX8O/GPR9G8OLqb2d1d+WlhYxGWZzp0N9aabfXMfuGi6F/wAFPrm6068v/jL+wdqOgzPFdzppX7P/AMeba8vdPliZ0+w38/7RF5bQSuTFIk72V0NhP7rLK1O99gP0AZ5WYKqq43DPzBcA5JPI6gYG3qTn+7TN0gxuCIxLjA3MSvZgMLzjoDwTwDXxL4V0T/go7a6hYyeMviV+xPq2kLdXsmo23h34OfG/QNQnsZFiayhsrvUPjbrlvaXVtJ55urqWyuYrlXjxbWzxuX9K8TWn7Xdz4Fe28Ia/+zhonxJ+26pjWPEvhD4l+JvA6aWDA+jyx6Bpvjnw7rz6jbx/aY9UjfxEkFxIYJrM26CSOUAyvhebWP8Aaq/arMJlkvpfDX7OMl2skiCCK0fR/iTFYrEoyySh4btpkcAlWhYEg19WHeWJwoCrxhiWJyccAcA+v144r4u/Z1t/itbfHb9o6P4wN4FvPEj+G/gBJHq3w58OeKPD/hbUYv7K+ISTCKPxXquvXs+oW1yj/aIoNYuorO0m06OSOOd5Zbj7V2jOcc9scfn78mgD5z8E20kP7Q/xwvfJ/e3vhH4Prc/6RD5Yitbfxetv9nUEyl/30puTdR26ACMWrXG6Qp4V8WPEOoWXx6+KfhDwqt0/j34nfB34IeBNEX7TaWVtY2uu+NPjNbar4isroXP9oSz+F/Dw13xHqcVvZI0VjpkMtvdCddqe2+KrT46eGPij4i8RfDzwJ8OvGvhXxV4Y8N2ksviDx9qXgjXdI13w9JqyGKeK38F+KYNX0u8tb+F4JEubGe1lSaNopEZXPyJ4Qvf2pbv9rrxXqnxA+DXwN1fxlofwJ8H3vhi78OfEnxbp2jeHtL13xv8AEHT7qwN7rfgrUZNX18WdskN1q9pp+kxpZ6hdWywLbXfkkA/Srwh4d03wf4V8P+FNCgkg0nw3o2n6HpkM8sk8wstLtY7K3e5uZmkuLm5lSETXVzPLLPcXMks0sssjs7dD5jjYNgyQS4z93Hpxzn6dCK+bP+Es/arMDyR/Bj4Pl/NAhgb43+ICfswlQeZLcL8KGTzRD5jbEUqXC/PgkUknij9q37OZYvg98HPtpV/3Enxn8RCHKqpjXzk+GBIVmDh/3TcYbjBylokuyA+mc9D29abvx2OeOB1Gc9e3XAHPfnAr5dsfFn7Xsrr/AGl8FfgjaI0o3G0+OHie8YQbZizASfCSzBct5AAGVUNITuwtePfGz4k/tC3mhN8HL2w+B3ww8dfG/wAOeMfBXw81e2+PPie08UWfiyTwrrF8l94ZtLb4YQXd5daBa20uvm8hutOktobGRoj5oQk5l5722f6+oH6ACVSQpBOcYIGUJ46Hv1z7AZOM05yCCM8/TOPz4BHbrj0r4v8AAPxk+NHjIaRpXhnwl8JtWltfDtpc6hd6h8QfGtrLqUdskdmde8LXN98NLG38XeGry68kHxBo8smnJNeRDz5XmQSdanib9r9y5k+E3wJgAecRxj4v+Lrhtiu4t5Gk/wCFa24Jki2+bF5a+W5OJXA5YHqfxM+EPgX4r6XZaf4z0X7ZPo10uqeHdd0+8vND8V+FdZh3m21rwl4p0iez1zw5q0BdkNzpl7D59s81ncRzWk8tvJ5c837RHwsW4S202y/aG8HWkUY0+NL3SvBfxgsreOG5Z47p742fgjxoF8u2Md/HdeFNUuWklibSrq4jM81xvEH7WRCf8Ww+CJO7bIv/AAtLxYAF2ZGGHw+5IkwCCudpBHIqIa/+1uxAPwx+Bi5X5/8Ai6Xi9yHAbIGPAC/KHK/+PE8kUAV7H9pkxae2oeLfgX+0H4NghiE94b34cXWvRWMPmTLLPdXHhS61iJIbeOF7i4dd/lQNG7D5wK7DTv2kvgnf6Pc63B4902O1tII7i6s7u01ay1y3SS5Fnh/D91YRay7i8ZbRlhspQs5VC3zpni9S8WftVaZZTapqPw6+A9ta6dazX1/dzfFHxfFBaw2sZlup2f8A4QIlIYrdGZ2IYggZU548Hsf2hPHGo6lpfxE13SvgzpFzbaVfeF/DmgPrXxJHjnxDrniTdd+GoNK8N6t8LrDxxqGi64ul302l32iaRd2uuW9tc3WmG8S0l2AH0Jp37XfwU1DU7Owl1bxRoq3T+SNT8R+AvGWg6FA8jrHF9u1vU9Gt9P09ZpdsUUl3PFEZGVXkQEkcZ+zF4y+F/h7wb8V9Rtvip4C1XRrr4/fGXWrvWYte0/TdM02a88UPNdadPdajdxQzNpzCSKa/gkewnZDJbTPFhjL4U+JX7RPxK8Lw+IfDHgf9nzxR4Z1c3tolxH8T/GVzaTTWlxcaZq2l6lY3Xw/ElreadqFvd6bquk30KXFhe289pdW8dxC6L8kfBb4IeL/Eeh/FOK9/ZK/ZNura4+Pnxfe5s9W1XV4bC/MmuiGW5/s3/hX0lleQ3WZgZvJW2uYvLkWBSzEgH6U3Hx7+CFr5gn+MXwuSSKH7Q9uPH3heS6MJiWZXjtYtUe4mDxMrxiGKQyqyeUH3LnzKL9rP4Za3/aTeAdI+KHxTTTVj8+5+HPwy8Xa9psk0xkWOC31aXT7HTpm8yJkkljnaCLGXlC/NXB23w6+LlpNZz2v7MH7IdtLp0VtDp80GqXMU9lFZxJDax2ssfwuD28dtFFHFbpC6iGNERNoUAeirrX7WyAKnwz+BiooCqi/E7xiqIiqFCxoPAWxAFGAFCgDgDFAGhrfgHVvjRLYN8QoZdM+FEllo+r/8KvK6hpviXXPEOnalbazZy/EPV9N1K2j/ALF06a0hh/4QW1S70vVpzLJ4iury3/4lkfvlrbw20MFvbQwW9tbwwwW1vbwpBbQQxgCCKCGIJHHHHGu2OONI1TaVAVSEr4f+I/x/+OnwyFpY+MfCfwZ0q61Ww1TUIH0vxV8UPEh0vS9LjCap4i1lPD/wx1T+xNB0jzY5LvW9aOn6TblGhku1bOzE+Hvxn/aEsovBfwxuF+DXxE8W/wDCPQWsPjm48X+O7PSfH2paNZRnWr228S2HwzPgm58RzeVLqeo+HNI1aS/tYRcyixigtpREAfoUz7SBjIPU+nPpg0pcdufbn/Cvmb+3/wBrvqfhp8CyR0x8TPGGfYDPgLH6iugl1f8AaNXTrBoPA3wmk1aXRJ59StpPHniSOxttfF7st7G0uF8JST3Wlvp+Jpr+SCC4S7HlJZtG3mKAe9E8geuf0pc56V8yx69+1wXiFx8NvgYsZdBK0fxL8YMyoXUOY0bwIgdwmSqs6gsACQKkn1/9rBbm5S0+HPwQltg7C0ll+JXi2KZ493y+fCvgaVUfYQW2SMM+gIoA+lScfTvS5z0rxDwVqv7QV5r8cPxF8GfDDRPDItLh5L7wl428Q65rAvlVTawjT9T8K6RavayneJpPtqyxYVkVhuFe2qTz09sdB3x0569RwfQYNADqKYykkEHGB/nsafQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSbR6dTn8fX1B+mKWigBgRRnAPzEE8nJI9T1PTHJPHA44o2L0x+g+mQMYBwSOAM5OafRQBF5MZ5Ybuv3vmwCoUqM9FIAyBx360oiUevYY6jg56EED0yBkjrUlFADNg3BucjA646dOmOO+Ome3SnMoYYOcHGccdOeo5/KlooA+Z/wBrL4D3P7RHwZ1L4baVqej6FrFx4t+GniSw13WbCa/hsI/A/wASvCHjnUYIxaFL1JdW0/wzNpcbwyqoluoWnD28bofnX4z/ALC9/wDGG38beAbnx1a6N8MvHPxtvv2htSuobbU7rx/ZeO5/BUPhC00HTpJrhNFHhS1uLeDW3lM326UI+iC3jsJWkH6QMu5SvTPf09+386aIxnPGccEDGMcDp6UAfO/wX+E3i7wb4v8AiJ4+8da94c1LXfGulfD3wvZ6V4U069tdK0fw58N9N1ex0ma6vtSZb7VNb1qfXNQ1DUWktbaHTo2tNLtGuoLRLqT6LAxjknHcn+eMD9KRQVzk5JOScYz+A4z7/QdhTqAInhjk4dQw4+VgCmQQQdhBXcCAQxG5f4SKd5a4I5wW3dc9845yNvqO/en0UAN2j36Y/D0z1A9gQB1GDWHrdtqE+l6lHosljBrMlneLpE2pxTT6dFqrW8o0+TUIYXSe4slvPKkvIIXjlmgV0R8lWG9SbRnP+PrnP19D+FAH58+Ef2avjlZ6vb/E3xZ4n+EVx8ctC8Qv4isvGOhaZ4z/ALK8cyap4O1LwRq2n+PrTUrszWWkaXpN5bP4P03w15dnos9htaGSTUNRup6Xhj9g7TPBp0zwjpnjGS8+GL/F7w18fPEltfRamPF998UPDmrXmrmHTNStdQS2sPCms6ndQXtxp0skr6WunjTbOK5sr24C/okEUdu5Pfgng49ODjjHFJ5abt235umefXPr3PJ9TyaAFKg9c/n7569fb6fhSFFK7TnGMcHHXIyCMEHBxkf0p9FAEYjUZwCOcg55HAGB7DHAOQPSnBQO3bHQdOOPocDI6d+tOooAhdQNpAzg5IJA3cY7YJboFydo6nkA18wfGr4H+NvixqFlY2/xGsNC8EPLoN5eaQPDFrdeJfDGueH9TfU7Txj4C8SidJrPX9RIh0m7XV7W8sba08y8sx9qXZL9SEZ6/wCHv1/Ck2KO3cEe2On4Dk46ZJNAH572n7D80Xhnwb4JuPiKB4e+C3kp8CryLQQ/iDRPI8aeC/H9vc+OLuW/jtvEc9vr3guz04xWNvYW19pDyyzKt7MVX6Z+DXwdj+F//CwNavNRh1bxj8WPG8/xC8d6paW09lp0mvT6Lo+hJaaNYTz3DWulWFho8EVsJXNzM0k0tyzOwC+3hFHQf5Jyf1/w6UoGOB/X9PT6UAMCLncOpOeORnjoDkDGOvUdAcYAkHAwO31P86OnSigCFoI2cSEfMO4wD9CQNxUcjaTt5OQeMTUUUAM8tck889f0wB/dwRkbcc89eaAijGO2Pxx3PqT3Jyfen0UAHX8Dmo5VDrg56jA9TnjIPBx1/lg4IkoPPBoA+X/jR8Arr4reLfCuuWWt6ZoOm6b4Q+LfhbxDCdPuJdQ1aX4i+D18M6PqNvPbzWiGTQbhI7yYTyGS5to1s45YkLE+R3P7KXjzWvix8L/j34h8b+Gr34mfBPRNE8M+BNDsrHWbDwJd6XD4X8eeFPE2q+JY90uqXWs+IrH4g3l3YxW8b2vhq40mztrSe6S7v5X++igOOOmPyHb27dKTYvpkcjHsc5z65JPXpnigDyj4KfDGD4SeALDwal+mqXKar4l1/Vr+K1ksrW81vxb4i1PxNrE1pYzXV7JaWhv9UmS2ga5k2xIrZXeUX1jaPT9APp0x07E8jtShQucDqcmloAbsX0/zjHfqccZOTjgU3ykyGx8wAAPoFPHH3cjJAOMhSQDg1JRQAwop6jsAfcDsfXtyeeOtGwE5OT/jzz9cHbn04p9FAFeWEMmCcjILg8hgp3EE4z67T1Bwe1fAWs/st/Ff4heJvFfiH4meNfBGoajc654X8R/D3xDpMXiyW+8EyfDzxxovjrwR4Z03w9eT22g2Xha61PR7WTx0LOVtU8WXFvZSajdz2tjZWVp+gtNCKBgDj07enTp07f4VMk32+d/0A/OqP9h7UYvHH7RvxTh8c6NY/EH9rjwXb/D34zXMOiajdaJpnhHTNP1XRPDreCtMutUMP9saHoOsajp8t7fQ2UOuTzxalq0T3Fqgf768P6NZ6Do2laFZK62ejaXp2kWiOzM0Vrp1lDZWytI/7x38mFSZCclj6g1teWmdxUE+/YZzjH5flTgoByBz68n+f+e1NKySAZ5SenfPuTyBk/eOAcYzjHHrkeMPj655z17Hj05x29QakopgRLGFOTg4xtwANoBJwMAcDOAOcAYFSAYGKWigBpRWzkdcZ4HO05GeOcds8UzyIt2/Yu/bs37Rv8vkhC2MlFLEqpJCknGMmpaKAGeWnHHTv3/E9/ocjHGMUeWvfJPqcZHGOoAPT+ZxT6KAGlRzkt2z8x7Z9+OuTjGcCvlv9oH9n2T42eIvg3qMGtWOi2Pw98ZeKta8TFYrtNc1jRvEnwy8ZeAfsGjahZyRfY9Rs5fFUeoQz3LskMdqwhMU7I4+pqZ5cec7B+X1H4Zyc+uec01bW9/l+oHyH8FvgV418FeK/AWp+MNU8J3Wk/CH4Np8F/Ag8Mz+I/7R1vSpH8JPd+I/FUGqLDY297KvhSGKKwsvt8UMs88yXpXatfXoUDpxznA4H5DA575yaQRgHI9STxyeMDJzzgdM57YxgU+kAmB79MdT659f169ulLRRQBlawl+2nXn9lGxGpi0um046mJm05dR+zSrYyXy2w882i3TQm78n959n8zy8S+Wa/PLS/wBl/wCOF3rmj/F/xnffBy8/aB0Lxn4a8aR+J9O1f4k3HhLxIbXwnqfg/WfCE+lX9nHP4Q8HWNlqk994QsNLj12W21Vp7/U3nvL2a4H6QlQ3UZ+v+Hf6Uzy+MZGM5I28Y7jHQE+o5HbqaAPHPgX8MLz4VeB77w9quq22savrnjz4j/EHWbzT4bq209dV+I/jjXPG9/Y6dDdzTzx2On3GttYW+5ozJHbiQwws7Rr7IsaqcqMHnOABnJyScdTnqep7k04ADoMck/nyaWgBAMDApaKKAPD/AI0fD7xD8R/DOreDbKPwdqHhjxfpN/oHi7SPFy6zGn9nXsckX9p6Te6Gy3jajab1dbC4NvaSMBJ9st5F3V82/Db9jPVvBWnfBDwRrHjtvEvgr4A/E/W/i34a8QNPq8HxB8beK/E6+ML7VF8bTtIdLjsV8ReM9RvzBYXNzb39hBbafJZ2sMaIv6AbFByByTk8nk+p55z0Oeo4NJsBOT/XPXPBHTGAB6AY6UAOxxjt+f8APP60gUAg85Ax14xz26Dr2HanUUAIRnqKQKAcjI4xjJxjOfu9M+9OooAQjPX1z+PtnOD7jmkVQpJGck85+pPTp369TxknAp1FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFfh3+x98afiPqX/BYD/gt94G8b/FTxdqvwm+CvhP8A4J+ax8PPBPjbx/rsnwv+FUXij9nvxf4i8d6h4V0XV7+88NfD6z8S6jZRa3401LQ9MsV1O5tRq2sC9ntlcKMoOpiYzkqcMLlWNzapUabiqOBxOXYepC0U5cz/ALQjUTSfu0pqzcomsaM54fFYiC5nhpZdH2S+KrLMc3y/J6UYPZOFXMIVZX3hTlFe80fuJRX8hv7Qf/BWj4p/HL4e/tJ/s861qvwn+Kfwd/ae/wCCVX/BRH4x+AvHHwv/AGVf2xPgDovgTWvhR8J5pYdB8F/HX9pq8sPBP7cPw11LQvEmo6fafHD4L/DP4UaRql/p2keJrjwf4Z03xRpvh5N/4I/8FT/2k/8Agn7+z/8AsueDvj98Pvg38YPhDe/8EX9T/bD+EGi/BPQviJ4O+Ing+7/Zu+HPgCK1+HPxX8f+LPFnjjw54y0rx5oGt6A9z8RvDXws+HSeCfEN7fWE3gzxLpOmwa1quarU44bF4rEN0KOHwUcdSk0qqrQoUPELE5pScqblGNXB0fDrOKmGqUXicHmUZReHxUVLB/XlOlL2uEoUOXEVcRmFfL5xjOFNU6jqcAUctq05VZRjUpY6r4hZVTrRqvDYjL5U5e3oTX1l4L+tOiv5uPF3/BUf9u39m/R9Ds/2h9K/ZK+JPin46f8ABLb9o79vL4K6h8GPhp8Yvhz4f+FfxT/Zz+FmlfErXvhN8UdI8cfHX4k6j8YPAGtW/jDwza6R4+8J618FfEUs2ja7bXvgjTU1nT9R0XqtV/4KS/tdeH/2av2ZvH3jn4rfsgeDvjl+1f8ABfxB+0/4D+GPw1/Yo/bv/bA8W+HvhlbeCvBniTQfh/P8E/2fPiVdePfEul2r+LhN8Sf2ufEPir4RfD7wNqcGjeB9M+BXjKfxDceMvDuuN/2CnjquKtCGXXhirNTccRTzLifKsRhKcYNyr4jD4rg3iW8aCqU8TDLV9QqYyrj8spY1YaMcXPBww1SFX+0JT+pzXNCnWorLOGs2pYpyqxh7ChXwvF/DqpvE+xq06uYcuKpYeGEx08N/Q7RX8i37Mv8AwUC/bJ/au/4KJfsI/HeP4uaD8Mfgp8Yf+CQmuftSfEn9mfT/AAZ8W/G3gKSTwl8XtH0D4owaH4ds/wBonwr4c1H4ua7quna0fhP8XtW8I6nc/D/wTqFp4I1zwH8Rb2O58SXn1l+zt/wVb/bE8YaN/wAE1f2ivjD4T/Zpl/Zy/wCConxb8cfCzwB8JPhp4T+KOj/Gz9nN9T0r4geMvgnrPjD4y+KPil4g8CfHdLjwn8O77SvinZ6L8EfgWdN8Razaaj4SuNY03TZtP1C60Hh6Up12qc6WNxmXYinfn9jjaXFHEfCWXUFKKaqSzrNeF81o4GUV7OlPDy+vzwlCeFxOK5vrFKVN14S5qH9nYXNacmuWdTAz4XyrizMaypN81smyvOcDLHJOTnPE4alg1icTWeGp/wBG9FfyGL+2f+0L+2N+y/8A8EjP2xf2rfhd+yH4q0v44/8ABWD9mvwX8Gvh14L8LftK+GdY+C+s6Jqvxz8DeIfjLN44sP2mtL03xb401DWPBt1feCPAXiPwJrnw98FaPezWni5Pi3qF3a32g/Sl1/wWX/afg+EPijx+ngT4DHWdE/4Lv23/AAS+tbZvC/xCOmSfAKbx3YeF28X3EI+KIun+MA0+6kmXX472LwWLwJIfh+YQ1u2tLDValf6m0o415zDJ/YXTjTq1sX4fZZQ9tVfL7PEPM/EXJ6GIw8YVKeGw8Z13iZ144rB4LfGL6nKo5tSo0svnjKtWN7+0w9LjzFYulShZqrRoYXw+zn2eJ54fWcVH2VGi8JPBY/H/ANL9Ffy/+JP+Cuv7fdrrfifxb4b8G/sf3Hww8O/8Fndf/wCCTWn+CNc8KfGi18eeI7HW/F2qeF/AnxpvPiTYfFO78PeEbrwlPqHhCPxb4Nh+FfjSHx/Fa+JNT0fX/hs93pmi2f6ffsB/tjfGX41aj+3Z8Mf2lx8Go/iJ+w5+0jrfwa1j4mfC3RfFXws+Ffj7we3w38JfE/w34zuvCHj/AMe/FnXPhze2ejeJ3svF9rdfETxjpdnNYS39hqMlpmMceHqwxGDljk/ZUI5Ys2ftU1L6l9R4RzOUrQ517SOX8dcMYt0+bmcMxlCKlXweOpYa8TSnhcWsFNe0rPMqmUr2TUovG0sbxPlsoLm5ZOLx3B3EGHU+W3NgoVHahi8HVr/qFRX8st3/AMFyvjzpXi7xja6LN8CvjN4O8Y/8E/P20/2vfgv4m8L/ALJf7anwO8AeFPHv7MfhGw8aeHvCml/Gn9oXX/C3h39uv4Na5aXtxpF18Z/gL4M+CVvrRsdP8RJoPgu18VaTo8Htnwr/AOCtX7S/h3xb4JX9qKP9j7RvA/xw/wCCVms/8FJfAOt6UPiz8HfC/wAEr7w9qPhK2u/hf8Z/iZr3iL44Xnj3wvqNj420m7/4WL4G+D3g7xDpV9ZXmjad8LfGNze6fMzjOLpqrJxpU3g8VjHUrVKNKlBYKhxpisRSnXnUWHTjhvD/AIorxxKqvL6lLA0qlPGyhjcG6w6cvaeyharN46ngYRpPmdSdafB9KnVhHSXs3V474bpunKMcXCeLrRnhovB4n2f9F1FfxJf8FF/+CkPxc/aV/Y6/4KTfsr/FCfwt450vwB8Gv2BP2h/hz8XPD37HH7Vv7CN7rGi/Ef8AbR+H/hfWfDesfA/9rzxl468fa/p9tPouj6r4T+KfhrVLDwf4lsrrU7O2sXvrC5Fn23/BRn4w/Er4Y6L/AMHIPiH9mSfw5+zR8VvhPY/8E2Nf8U/H34c6t8fLf42fErTfFvwt8PGWBPEdp+0DpHhf4YeKPD66ja6H4c8TfDLwX4d02Xwcut6P4x8J+Mdc1qDxVo9T56eDxGMnTqezpTzKEIKLhUm8rx/DuV4uc4YhYeVKnQx+dYzD1mlUlN5XGtgYY7CY+liKNYOlHHYjD4ahVg6tfFYfDSb1pwWMWUVMHOM4OfPPGYfO8ur0aUlT9l7f2OPngq9LEU6P9m9FfzSftEf8Fb/2l/8AgnTe/EX4e/taXX7PfxM1HWP+Ceen/tE/sW+N/AXw1+Jfwtl+OP7RmjeKLT4d+IvgP4r8J+Lfj58YdT1/W/7c8a/CvxBFbeEfFFprN54Yv/Emsy3aSSC30H6f/Ze/bD/4KGftP/tC/HT4T6bpX7I3w+039im5/Zc+FP7R2ieKfAXxpvPE3xc+NXxQ+F2hfEn4++JPhN4n074rJpfwY+HvwytPFNvD8KfCPirwf8eNY+LV94audN1/4i/DLSvF1l4w8MdHsJTrYilQarww8sVesmqNOVLA5/jeGcfVi68qaay/OcLQw2PpxcquFp5rlGNqQ+oY2OKjxUsRCeHwteo1QeLjhPZUpNzk62OybJ8+wuHUqcZR9pXyvOIYqk5OEJQy/Nk5Rnl1eK/byiv5gfE//BWH/goF8NP2WP8Agph+1deQ/sdfHP4U/sf/AB4+Ef7Ov7Onj7wn8EvjZ8DtI+P3j62+M3w8+F/7Tmp6roOsftO/HmSz8A+CNY8Z6h8Pvh54x8NeKtRTW/GHh3WvE95pV/o2lp4Z1Tofj/8A8Fj/ANqf9jm2/wCChXw7+Nfgb4GfF/4xfs0aX+xLe/BPxT8Hvhz8ZPBvw/1HUP239evPA+j6Z8S/hzL8Qfjb8RPE8Xwc8S2c+s3d14A8QaFrHxp0tLTwpoHhj4beJtYs7qPmhKNSlg6tNqUcxll9LL7yjS+t4nNsBl2aZZhqUq7pU41cXluaYTHKdadLD4ahNrHV8LV5aUut0pwWLlUSpwwFfGUcbNv2iwscuxOFwOY16qoe1n7LAY/GYfA4iEISxKxEqypUKlLB42rhv6XaK/LL/gnV+13+0z+0N41/ad+Hv7Q/wq8Sadonwa1f4Y3/AMIv2kH/AGNf2r/2GfAXx58K/ELwtqF54i0fSPgj+1/d6/8AEfSPF3wk8W+HtV0bxVqVh418SaBrWla94U1W1g0Nrhob3+fb4Df8FZ9P8Qf8FOPhL+1XN+3TZ+Kfgf8Ata/tq/tCfsGx/sPwftKaL4k074TfCHTND8E+A/2S/wBo+0/Zvi8YSXHgrUfiV8Zfhb4t1zxZ8Qb3whptyvhj4x6TZQ6je2l7Bca9vRpSrZpgsrjpVx2Xwx9KbjNNyxU8twuV4FUJQjX+u5jmWbYHA06UqcI0bYzFVpxw+CqyeFSapZfjcxmpKlgMTHD1o+6+VRwWPzbE151IylShQw2TZXj8e3zurVqU8Pl9KjLMMXSw5/atRX8Htx+0/wDtQeD/AItftS/tDaj8WP26vDHgf9nf/g4W8SfCj4iftQ65+1X458X/ALGnwi/YyHjLQ/C+u/s5eIP2Qm+NXjvU/E8t7d+NNPsfCc/hz9kI+HvC9x4o8LXcPxp8Nw+GrnRrH9o/+CcNt43/AOCjPjD9t79p743ftGftP+E/HHwf/wCCgfxg/Zx+Cfwq+D37RnxH+Ffww/Z/+G/7NmvaQvhLSNf+CHgfxTB8FvjJ4v8AHp1q71z4k63+0F8O/idb+K9LvdJ0ew0608M6dp8Us4Cm8dhMJjF+7hWyynnGIg7upQwFTLeAMxXsoNQdbFOPiLlFKFGusHRq/UszxFLFTwyy+rmGuZr+zcZisHKSrVKOZVcooShdQrY6ljeNMHL20rSjQw6/1IzGrKrTliqtP67ltGph41qmLhg/6H6K/nt/4LfftsahH/wSk/b08Sfs2+J/2rfgd8WfgtL8FLGP4k3XwQ/a1/ZM1WwudY/aT+HPhTUpfhX8WfiR8NvhNY+O7PUdOj1rTNS1T4S+KfE2nXHh7VIpLy7bQ/Eenzaj3v8AwWi/aw0b4SfCf9kH9me9/aZP7JWs/tv/ALQHgTwD4s/aNi+MmnfAjXvg/wDAP4bW9l8UPj3490P4q6trnhyLwvruoaRpfh/4YaZqP9u6dcHVPidai1kvbwwaVqOEpyeDp4qlBVHiM7wWR4Sm6kKUMRWx9LKatDFKvN+zjglHNoTrV/ejSoYfEYj3oRsbvD8vsXVm4Qlh+I8VieWnUq1sJR4YweXY/HqWHpp1auInhswTw+GhFVKlSmqejqwZ+6tFfw8eK/8AgoP8XfjX/wAEof8AgnJo3hz4+fHD4pfGL4V/8FiPgd/wT6/aZ8X/ALMH7S2s+DPiT+1V4X8IXvxN0Rbbw9+0B4V+MXw1bxJbftF/DJvh/wCIoPGuufGDwvoes+L9T/4STUPGunDTk8UW/wC2v/BE/wCK3xN1m+/4KE/AH4z+M/javjX9n/8AbN8TnwT8A/2lviRq/wAcvj5+zr+zx8UvDej+L/gr4T+IXx4vde+Iml/E9/EEEXijXtAl0T43/HGPwr4ek0zw9ffELUJ4I1rupYb208z9lU5sPgYYmvha8qdSl/aGDo0OBsZQxVKlWjCpTjjcFx9lWLoU7VKtGnQxKx0cJOpgli+TESeGpZfKqoqtjKkMPiKEakKjwWLeN4xy6vQlVpOpRrLC47gvMMNUrwnGhXnicJLA1MXD28qP7pUUUVylBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8GeKf+CaX7Ifi74+/Ev8AacvPC3xe8P8Axk+NJ8Ar8Y9a+HX7V/7Wnwn8LfFmz+GGgQeFfA+j/Ev4W/C/44eEPhV478O6N4cgfRX8NeKfBWq+H9W07UNattb03Uo9e1sah950VLhBy53CLl7OpS5nFOXsqrg6tK7V/Z1HTpupC/LN04OSbhG1Kc4wqU1KSp1lCNWCk1CrGnVp16cakU7TUK9KlWgpJqNWlTqK04Ra/L/wv/wRq/4J0+EEWHSfgf4turW2+DPxS/Z20PT/ABP+0j+1H420rwb8CvjPoM3hn4i/CX4d6T4z+NOv6b8NfAWsaPcXEGneHPAFr4b07wpczzal4Qh0HU5XvG9B+E3/AAS2/YM+CWqeJNV8B/s/aW3/AAlHwc1L9ni40Xx143+KHxa8H+HvgLrdzd3niH4M/DvwJ8WPG/jbwX8Kvhh4mvL+7u/FXgf4ZaB4S8N+KLqY3HiDTtSmSN0+mfAHxy8J/Ef4n/Hf4T6Hp3iK18Rfs9eI/A/hjxpe6raabBoup3/j74eaB8S9Hm8L3Npq99fXtnbaF4jsbTU5NW07RZodWiuoLW3vLNIb+f5b/bG/bf0D4EeJvCfwa8D+MfB+m/GXXZPDnjDx3qXiv4PftNfGzwd8BvgHdaxf6ZrPxp+Kmm/s4/DvxDo/gzQbm/0m90Pw7qfx6+Lv7NPwyltrPxr44u/iu2mfC3xF4e1RQVOtUw1CEY1amZR/s7DUlFSliqONpZlOrhow3qYaeFzTOq+LpWdKOExub1q8VRr42U3epClUqJyjRwMnmU5JtQw9WNbL5xxSd1GGJqYvAZRChONq9bG4XK6VFzxNLBxVf4b/APBKT9hD4VeFvHvg3wv8H/E2paH8Rf2fbv8AZQ1j/hY3x7/aM+MWs+Hf2ab+w1HTb74GfCvxP8XPi1448T/BH4Y3trqT/a/CXwa1jwHpNxdaf4ev5rd77wv4budJ6b4g/wDBNT9jP4maH8DvD/iT4X+JdPtf2cvhdefBD4R6j4B+N/x8+FPinRPg1qWj+HtA1f4U+IfGvwt+KHg7xh8Rvh1rmkeFdCtPEHg34la74u8Pa/8AYmn1nT765vL+a5+61ZXVWUhlYBlZSGVlIyGUjIIIOQRwRyK5PxT410fwfceE7bVrLxbdyeNPFdl4M0dvC3gDx345t7PV9QsNT1KC88WXfgnw54gtfAXhSO30i6jvfHnjqbw54H02/l0zStR8RWuqa1o1nf6VW8Q3Cveu69ShTcav7x1qvPj6eGg4z5vaVPaZzmcKEbOXPmuPjTXNjsQqsJ3i5rWMKWIqOS1jCjOhgfrdRy2jSlhsny36xK6i6GV4H2j9ngcP7L478I/8Ezf2Lfh7qH7NOrfD74VeIfh/qv7Ifg7VPhz8BtS8CfGz49+Db/w78ONb8SaZ4u1f4b+L7vw18T9MuPjB8OtR8R6PYapd+A/jJJ4/8JTSxzRPo5tr29huK3wW/wCCYH7Dv7PXxF8O/E/4TfBm+8P6/wCB7v4n6h8MNA1T4tfGzxt8KvgrqPxo1WfWPijqXwB+B3jv4j+Jvgt8AdS8Z3N5qFpquofBjwB4FvBoera14atJrbw7rWraXeffVed/Cr4r+APjb4H074j/AAw17/hJvBmran4p0fT9Z/srWtF+0al4K8Wa34H8TW39neIdO0nVYv7N8UeHNZ0vzprGOC8+x/bdPlutOuLW7nJSlL2ik3JVXjXVUm37R5lUrVcxdS/xvMKuIr1ca5X+tVK9adf2kqk3JNpxdFtOM44dOk9YyhgaNTC4VOD0lHB4fEVcNh9GsPRr1KNPkhVlGXzL4f8A+CcX7GPhb4O/s6fAHQvg39h+En7Jvxl0b9oH9n/wn/wsP4q3P/CA/F3w/rXi3xDpHi3+3bzxzceJvFX2TWPHXiq8/sHxrrPiPwzP/an2e60Wa1sdOgs/PfEf/BI//gnz4s+JfiD4s678BLm68WeJvj34e/an1Gxg+MHx2034fW37SXhnUPDmpWXx08P/AAi0v4nWXwm8J/FTU5vCukW/i7xt4W8E6Nr3jzSm1jQ/G974h0bxJ4jsNW+uvi58cvCfwY1T4MaT4o07xFf3Pxz+Mei/BHwk+gWmm3UGneK9d8KeMvGFpqHiJtR1fS5LTw9HpngfVoLm70yPV9SS+uNOii0ma3lubq09mqqVeo6lTHUatT21HNK6qYuE5RrQzdYfIMxxE3WTVRYx0KHDOKqV1L2klg8pm5uWCw3sXXXP/s2J/eLE4KnWdGr+8jWwFTF57h6TlCXNGVCWMxPEcIwkuX2uNzV8v+24l1vh+T/gnB+xhNp99pUnwa3WGo/tlQf8FAr2D/hYfxWHnftdWutW/iGD4t+avjkTR7NYtYLz/hAopE+GTeX9nfwY1qzwN7L8PP2YPgT8KvEX7QHirwP8P7PTdZ/al8a/8LD+Pcmoax4k8TWHxD8WnwjpXgOS/vtE8U6zrWiaRZz+EtE03RrnQvDenaNoF1DA89xpct5dXdxP73RWShBUXh1CKoSw7wkqCivYywjw2U4J4V07cjw7weQ5FhHRcfZvDZLlNDl9ll2DhRqU5zqqtOUpVliHi1Vk3KqsXKvmWKlilUd5LESxWc5viXWv7R181zKs5e0x2KlV/L/wv/wRq/4J0+EEWHSfgf4turW2+DPxS/Z20PT/ABP+0j+1H420rwb8CvjPoM3hn4i/CX4d6T4z+NOv6b8NfAWsaPcXEGneHPAFr4b07wpczzal4Qh0HU5XvG9Y8Rf8E1P2IfF1n4Y07xV8B9K8R6b4O/ZR1j9iHw9pmt+LviLqemWf7L+uroY1L4ZXGnXnjCay1VpG8NaFPbeNtWgvviJp11p0F5p3i20ujLNJ9BeLPjl4T8HfGv4O/AfU9O8RT+L/AI2+HPit4n8K6jYWmmy+G9PsPg/B4Mn8Sw+Iby41e11O0vL5PHOkjQo9N0fVoblrfURf3GmCG2N37NSap1acoSjGpSnCtQlCUVKnKnKnnGCxFGUWnGVOdHPeIMLVg04zo5zm9GSdPMcZGsRlOm6bhKUJUqnt6Ti3F060q+W4t1qbVnCq8Tk2T4l1I2m6+VZbWb9pgcLKl+YTf8Eb/wDgnfdaH8TtB1z4MeNvGdv8ZvA/w4+G3xN1X4i/tNftV/Evxd4r8CfCHx1pHxJ+GXhe78d+P/jb4k8bWml+CfF2gaNd6BFpfiCxez0nT7fwsJG8Kq2it7v4u/YA/ZD8ey/tZzeMfg3YeIT+3L4a8EeEP2pI9R8WePpbb4n6D8N/CDeBPA1utovitLXwPeeGvDRS203WPhxD4Q1lNRgtfEEuoS+IrS11WH1P46ftIfCP9nHSPDuq/FLWfEsd14x1uTw54K8HfD34afE741/FHxzrVtp11rOo2Pgb4QfBXwd8Qfip40fRNDsL/wAQeI5fC/g7Vrfw14esL7X9fm03R7O5vovH/iT/AMFCP2Ufg9L8J7f4n+OPGvgi9+MnhrTvGvh3Tdf+A37QVnq3g3wTqniXwv4NtPGvx70g/C1tT/Zf8Gjxb4y8P+GrzxX+0nafCjw/puuXN7peo6jaXmi63Dp2l3iYywl3iI4mrisDPDfxY16+Yw/tPG4OVH3lVq4+ng/7QxWHcZTxUML9bqwnGh7SMwf1NqtTf1WVKFPHKrD9w6dLCTwmFo4tTjyuEMNUwWAw9PEXUaM8JhKUZxlQoxj8d/tYf8Esrb45fFH/AIJXad4Ri8NXv7P/AOwb+0P4k+PHje++OXxZ+N3xg+O9/HpHhi4n+GngvwV4t+JU/wASfEHjfSL74jNo2reMH+JPxQ0z/hHtB8G+FbDw1FrFhYx+H4Psrxz/AME+/wBk/wCInxs8QftC+Ivh74ltvij4ytfBNt4/vvB/xm+OPw68H/E+f4aR3kfw11v4s/Cr4e/Ejwv8Kfiv4r+HQu0k8A+MviN4K8T+LPBdxpXhq68Nazplz4U8My6T9m18gfCX9vb9k743+JPiZ4W+HfxXF3f/AAl0PxD4s8Wan4p8D/Ej4b+DtR8D+EfFfiLwN4t+Ivw4+IHxJ8H+EvAnxk+GPhXxd4U1vw94l+Jnwg8R+OfAWganBZ2+reIrQ6vo5v8AOpUpqnXhiJwn7TE5rn2KqYmaqVJ1quDy+jmuYVZ1m3ClTy/Kcujipx5KEKeEWJxC9vVxOIrOMHT9lUowdCnRweW5HBUE6VBUY5tjcZlmEcIWp+1qZpmtVYWCSlVryw9KjFzp0kvCPCX/AAR7/YC8FfADxZ+yponwz+K9x+zb4zs/DtjqnwR8T/td/tj+N/htpkPhb4h6d8V9Ik8E+FvGvx98QaZ8N70fEHS7PxHqmpfDyHwvqPiCcXVlr91qemX9/ZXPtnxH/wCCfX7Hnxd1n9ovX/iV8FdK8Y6p+1h8Pvhz8L/j3Nq/ibx1JB418HfCGTULn4YW9lYQ+KYdP8D674F1DU7jWfDfjP4fWvhXxppviCHTPEUHiAa5o2kahY9h+zR+2F+z7+15o/iTW/gP4u8Qa/D4Rm8NDxBpXjP4XfFn4NeLLLTvG3hy08XeB/E8fgj40+B/h74yv/A3jvw3eJrHgX4gaboV34I8aWlvqTeF/EGqvpGqpZ8z8eP28/2WP2afG9r8PPjF8Q9a0LxP/wAIpa+P/Ei+HPhT8YviVoHwu+HV9rUvh6y+Jfx28ZfDHwB4x8G/s+fDO71a11SC2+I3xx1/4feCZ4PD3iq/i15tP8J+JbrSuitGvKvQwleNWWKrYirPDYaspuvVxdfBVHWlQozvUniK2XUqrqypxdWpgqdRzboQlZUZWp1a2HdqVKdOrWq0XanTnDH4JUqlWcPdhOGZ4bLlTnNpxx9DBKLWIpUOXq/ht+yd8KPhX4J+IXw98Pa5+0H4g8M/E/S5tF8Ur8Wv2u/2svjvr9vptxpOoaLPB4M8ZfG/42fELxj8M3lsNUug9z8Nte8J3TXi2WqGf+09M028tOC8Sf8ABPH9jvxX+yZ4K/Yb1j4OQj9l/wCHFv4Bg8CfDrSPHPxL8N6h4Ul+F+vaf4n8C6ponxH8OeMtK+Kdl4h0PxBplrq3/CTReNh4i1O8N3JrGqah/aGoC6txft5/s53vx18Sfs46HP8AHLxf8TvBfjLwv8P/ABrL4B/ZH/a2+IXwv8FeLfGXhnw34z0DSvGfx68D/BDxB8CPCaT+FPF/hvxDqGpeIfiRpuk6FpOrW97r19pkKzNFteGv23P2ZfF/7Q+ufss+H/iHf3vxl0C98TaNcadN8Ovihp3gPVfFHgnQfDPijxv4D8I/GrVPBdl8FPHXxK8EeHPF+h6341+Gfgr4ha/4/wDCOmS6heeIvDemw6Frr6bEJTqzp1aTlUniIYLMaVSDc516WQunicux1OcburDJnmdKvgsVFyjlzzCnVoTo/W4yqT7lCKj7tGOH9tSjHSnGj/bXLTxFJLRU/wC1vqcIVoLl+v8A1WMZqr7BKPgVt/wSH/YAtvHviv4hP8IPGuo3njz493n7UXjnwLr37Sf7UfiP4FeNP2gr7VrfXZfit4t/Zt1/40al+z34k8Vw6vZadqGn3Os/DG9t9LuNJ0ZtMtrQaNpYtPRNb/4Ju/sda38Z/GXx7Hw18UeGfiB8TdY8NeIPi3Z/Dv44/H34W/C/41a54SkuH0XVfjp8Cfht8UPCnwN+N1+Fu7i21W5+LHw68YyeIrCVtN8RNqunhbYfS/jn4zfDb4a+L/hJ4E8b+JBoHif46eLtX8BfCuyn0jXrqz8U+MdD8F+I/iFf+Hv7b0/S7vQtD1E+D/CPiTWNPj8R6lpC6wukXdjo732pBLN+G0H9rH9nnxNr/wC0t4X0P4m6Vfa/+x7d6fZftI6aNN8QW83wum1X4f23xR099Ta70iCHWbS68DXS6zHf+F5dcsfMt9Q0drhdc0rU9NtMlWp4SkqiqQw1HK8PWxcZqcaNLLsLhKeVYTEYlSTjHCYfDUaeR4atWTp06NOnlVGcoxjg4q50pYmryTpOvWzGdKi4Tg6tXH1MRVzSrQpcrUp4qdetLOqlKnacqtV5pOClN4tmh+01+zL8EP2xfgh43/Zx/aO8FN8RPgz8Ro9Ci8ZeD18TeMPBzaunhrxLo3jDRAviPwF4g8L+LNNax8R+H9I1EPpGu2Dzm0+y3TT2M9zbTeMfCn/gnZ+y18HfjL4Z/aC8OaR8a/F3xi8E+DfFXw+8EeNvjr+1x+1z+0zeeCfCHjifQ7jxdo/gzTv2jfjl8VNE8JL4hfw3oiape+HtM03Urm2sI7Nrz7JJPBL9aeBPG3hz4leCPB3xF8HXd3qHhHx74X0Dxn4Wv7/Rtb8O3t94d8T6Va61ot5d6B4k07SPEOi3F1pt7bTzaVrulabq9g8jWuo2FpdxSwJ1db+zq4KvWj7OphMVCriIYiPJKhXhWnh55dioVlaFSNWWEdTA4iM7Tlh3PDVE6bcDNVoYzDUEqkMVg5cuJw6U1Xwz9pPC4qFegrypPnqYPBYiNWn8U8Lhaqk5UKMo/nL8Vv8Agkz+wT8afFfxE8cePPg34mbxb8VPjf8ACj9pTxjrvg34/ftH/C+9f49/BDwrrPgr4YfFrwy3ww+Lng+PwD438NeHde1C1fWvAUfhq4168TTNa8SHWNb0PRNR076O/Z1/ZO+Av7KemeNrD4J+DtU0a++JniyTx18S/GfjLx/8SPjB8UviT4teyt9Mh134h/F74x+LvH3xT8cXmnaXaW2laN/wlPjDVodC0uFNN0aKwsR5FfRlFZ0n7CDp0f3NOVGnh5U6X7uDw9Kll9ClQcYWi6NOhlOV0adJrkhSy3L6cYqGDwyp6VW684VK7dadOo6sJ1f3k4VZPFydSEp3cajlmGPk5pqTeNxbbvia3OUUUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr+Yz9u3R/iv4WH/AAWr+DOlfs4ftPfE3xn+2ra/Arx1+zrefCD9n74n/Er4f+MvDvh79m34ZfDDxyNV+LPhrw9d/C3wN4m8C638JPFl9qfgDxz4w8O/EHxTps/hi2+GPhbx74j8W+HdA1D+nOiimlDEKvq1LDVcHWp7e1w9XE4HGygpWbpuWKy3CKpNJyeG+s0aTo1qtLFYfSFRwjUUV78or2besYVIyTjOcdHUjFczUIzp3nySlKUIypVPyv8Ahp4m8XfAr9q39sDxBr3wL+Pni3w/8fv2n/2R/hx4N17wB8MtT17RdOstT/Zc8C6BrXxU8SapeXGkWVp8HvAOvaBfaH8QvHGlTazD4W1gw6Zd2Ml6ZoYfEf8AgotLrngT4weIPjH+zBo37bvgT9vex+B+j+DPhJqnwZ/Zq8a/Hf8AZY/a5srfxNrPib4efAf9pLWLT4c/En4L/DXwroPxEn1XS9Z+Jfj/AMc/sq/FX4Z+F/iH4m1/wr8YbXwHqerTv+31FZwpuP1e9Salh8S5wr0mqWJp4V5dSwDw1Co1OnCc39clXq1qOJpYrCZhictxWFr4OUoSmg1QhGmoQq0VgsJhp4aupTwuJrYXGPFRrYunCVOrUpv2eC5KNCthquGxWBw+PwuKo4qKnH+c39pX9nT9pXxB8bf2hfgh4X+G3ji78NfF4eAP+Cl3hXxr4Y0rV5Pg14a/aq+B/wADtQ+H0HwdtPGMen6dFZ+J7v8AaX+Ff7Mvxx0DQbjxFp2v+Kra88Ua1DZXOl6T4t8vqvDHwj+M3xB8LfAH9pyf4R/ETwf8Xv2n/wDgqUf2mfG3hzxP8OvFOm+Lfg78KfDnwC+L3wE+AbfFbw1f6Vb694GsfD/wr8EfCm98T2Piy00j+wfGPjTUtI1FbTVNQ+zyf0EUUp0oz9nZzoeyr5HKjHCznQp4bDZJnuU5tTwuEjzTdF18JwzwjlCxUpVcVg8Jw5h1gqtCli8Xhpq8vZum5SqOeAzTA1qtZQqV8UszyTHZXKeNnywjiowx+dcR59VoVKfscXmedTniIzjgsD7H+Tj/AIJi/ALT9L/af+E3w6/aB1f4e+FP2trD4AfHWy/bL+Dtr/wSk/ar+Efjn9rjSvG8lv4T+LXib9p79uP4h/GX4n/s0/ti+B7n4w2lj4v8KfFOx0G50jxvqN8+lfD4+D9G8YeIPBJ3/hj+zT4A+GP7J3wW+Fs37DXjzw98HPhZ/wAFCvirP/wUr+CHgH9ij4jWc3xy+FUWtftPWfwA8Ry+BPBHw8sLj9ub4JeE/Gmtfs6a9e6X8GdM/aB8OjwHpWlR6p4fuvCnhLXdLsP6OG/Z0+E5/aCb9qODS/FWn/Ge4+HOkfCfVda0j4n/ABS0Xwl4l8C+HtV8V654b0vxl8J9J8Z2Xwk8a6h4Y1Txz4uuvC/ifxb4G1rxV4bPiDUotD1qwgn8oe4V0Tn7SnhOalhYVKMEquHo4aFPL/8AZ+I6+c4PD4fDqXtYYCFGd5YapXnXo5liK2LwuMpKjRjJOMFisfUU8RUo4qWIVKpWrzljqdPNOHKOU5pX9rL2lGnm1PF+0ngMxo0o0vq+Fws8VgKlaviacf5XPE/7MH7S/ib4I6l4c/YP8DeN/wBkP4c+Kf8AgqLF4/8A2HdM8b/s/eM9A0r9mv4Z3X7InjHwn45+KU/7Nes6L4O8U/s6fCvxL+0lcfEXxN4S8OeO/CfhS18Mav4203xxdfDe+sPEth4c8U/SngX9lL4WfHbxR/wTi8B+O/2GvG/g74O/Czwn+3Dov7QnwO+OXg3xj4/8BQfHRdT+D/8AaWtfGLxh4u0658GftSab8T/iPYeJviv4D+Mvj6Txlo3xz8UWum/Gqzkm+I+gi68M/wBB9FRh74aFWlCdWcZ4zLsbCrVmpYtV8q4ZyThfCVK2IhCn7erUw2TRx+Mn7KmqmaVaeIwkMBSo1KGJqtOdathcQ+WlUw2FzDCcmHgqVCpTzXNs4zbGylTTdWVR1M2lhaNSrXrSjhPrscQ8VXzKviIfzS+Av2Rv2Vf2vf2m/wDgo9Zat+yD42/ZR8dfFz4dfGD9lP4YeINE/YF+N/wAtda8J2fiL+2viH+1x4p/aXufgN4U+B3xE+K/xh+NEXhzxn8I93xL8YeIdN+HHwx8E+J9NWHxN46+Jmh6fx/wx0zVv2+/2R/2rP2tv2q9G+Lfww8Y+LZPgt+xxp2meB/2e/iH+1zcXH/DFnjzTm+Mljr/AOzT8F/Dvj/xL8Zf2fPjL+2m3xk8NfF3wFY6bpY+IP7PnhrTdM8W+IPAaTXt94f/AKiSNwKnOCCDglTgjHDKQyn0KkEHkEGvMfgz8Gvht+z58MfCXwc+EPhv/hE/h14Hsrqx8OaE2r694huLaO/1K91nUrq/8QeKdU1vxLr2q6rrGpajq2r63r+saprGrapfXeoalfXV3cSzPnThyUKNCdqkcPleX4HD87qKGGxmFxuLxOMzTAU6dSm8trZnSzLOaWY4TDVHgMZPOa0pYalhcBgcFGpTTr1cRCKpTqZpXxr5OW08HVw2Ep0MtxalGVPMIYDFZRw9iMBi8XTqYrDQySmo1JYzHY3H1P5ofHvwC/bM+Lvwh/Ya0z9nT9nHwn+y6/gXQv29tL8Q/D74FfBL4ifsaeA/id8DJPir8J7xPCnhLQtSbSfGf/BO34i/tx+APD3iG88KSfEC68QfEj4Vax4r1y4ub2LxdBceMvCfCf8ABTXwlqnxc+Eun6B+zn+wD4i+H2meGP2A/DN3+x6njP8A4JnftaftBfGHwH8TFuPiF9k+D37O8Hw08Y+Avhr/AMEuPjj8ELnw74UvNb+MnjLSbnxD8W9Q1n4YzeGI/HHh34M+EodQ/roorS81UnONWpepjqeYTrNxWMeKhhczw0sS69KNKm67nmCxlChLDvKcBjI46rluVYNZvmMK1UK3sVBOlSmqcK1KFG0nhVRr5xlub1cNKlVlWq1KE/7Ojl9WrVxE8zxeBnR/tHMcbjMvyzGYT8Mf27Phpc6j+0T+w78efjhoH7ZfiD4F+F/2bf2ifhX48l/Yy/4bGtvjR4O+NXxJuv2ePHHhDU/EVj+ws9r+0PD4P8Taf8JvG3hvWbizjj8DWHihPDNn44e1jv8AShJ+e3xH+Fv7aFj8Cvi14J+P3wk/aH+MXx5/bo/4JG/CH9kH4fXulfC/xt8WodG+Omj/ABR/aK0m18N/tNfE34e6F4t8C/CHX/D3gj4/fDDxZ8R/i78VNR8E/D7xDrGg/E/XtP8AEE+paJd2R/rXorRTXO4uCjhfreYVlhaP7iP1bNf9Zp46k6kPelivbcUYp4TGtP6ph8DluDWHq0KFWNfPCVKuDo0I0qjniKGCyjDxxdde2qRr5HmHD+Y4CrSpz/c0sPPEcOYOeY4OMGsfWxGOxUq9LFYhVqfzJ8LfjFoHxD8T/HH9njw/F4wl8U/s06Z8NfAPjv4iXVhY/wDCE6v418e/DS18YR6R4V16z16+1C98VeFdAv8Aw9rfjfRNZs9C1XQYvF/hK7AvLLX7G/f+bvwT+zF+0Z8c/wBnjwd+z54Y+DHxr8BfEf8AZS/4Io/tkfsPfEzWPif8LfH/AMJvD/jP9o/4wH4S+EPAnw6+E/jrx7ovhjwl8bfCmrTfA3xT4ru/iV8L/E3jP4aaZouueCbrUPEEN/4otbWP+sPRPDHhrw02tP4c8PaH4ffxHrl74n8Qtomk2GlNr3iXUYraDUPEOtNYW8B1TXL+Gys4b3Vr4z391FaW0c9w6QRBNysantKlTFYh1XHEY/BVIYpxhT9nHMMRkHEeRVa1KPKv9lw9Li/PauHoJUp1q0crniKjo4XE4PGaZbWeVUsJRwsU4Zdjcuq4J1W5/wCyZXm+W5lRpVorlU62Khk2AoVqkpT+rRni3hbYidLF0vwy/Zj0j9ov44fH79pP9pP9n/Sda/ZistZ/Zi/Yc/Z28M+IP20v2Qfjtp0niXx78Hb/AOOfjz4tmT9n7xT8QP2TfiZrGj+FNL+MPhfwToXxHtvGEfgzVPFH/CUJ4VvvF2meHb4T+U/8FO/gJ4p1XSfixYfDbxh+2jrv7df7Vv7HXhD9mLx14S/ZT/Zc1GP9jf8AaOaS7+I/hDwrL8Zvin8ZvgR+0l8Nf2W/APhTWfin8TPEHi6z0z9sH4W/FrQfhNqVwsXjDxJ4qm8Ba7qH9EdFbY2UMfVbrU39Wr4qtiMZho1at6sMYsb/AGhhKGIcnWw+ExUswxcPYN1406FSMZKriqNHGU8cC6mXKM8PUbr0MPldDC1akafLF5HDKKWUVsVRpQpRxNfC08jy6brU3hq0sVR9vSqYeEpUH/Ot8WPhNY+F/i1Y6d+x94E/4KH/AA+/b/H7Q/7MCfEnxpBF+2n4X/Ym+Mngn4dN8JfAfxg+LHxK1DXvEeu/8E4/FvgvX/2V/DGt2dlZLeXXx6PiTS/Dnh7RPDNn8YNOi0uOh8GPhV8XZP2mP2cvgHefCb41ab4k/Zv/AOCoX/BQb9sv4k/F7xN8JPiNoXwYk+BPxm0X9pub4XXngb486n4fT4U/EfxN8SZP2mfAWiXPw98EePNc8beG30bx+fGvh3SbXwffGT+jiitKOKrQqQq1Z+2qP29as1GFGH1ypLhqrRqYShTgqGCwVDEcL4Sv/ZdOlPBuWPzanSjQo4jC08FDpwWBqZdSvTw8oUqFNyfta/1WOVcR5LVoYivUvPEynlvFOY0KWJfs8TRlQy6rKrWnh8Q8Z8Cf8FJ/h7408XfszTePvhdoOs+KPi1+zN8UPhJ+1Z8N/DXhnw9J4r8VeLNT+A/jrSPGXi7wF4W8O20Uupaz4j+Jnwut/H3w10fStHMWranfeLodPspDLciKT8R/Fv7Kv7REPhv4Z3Phn4J/F3+3v+Cx/wANfHHwo/bqvLLw1430zUv2ebP4xftMn9oK21r4vRRTXk3gDUvhl+zJ8dP2mvgmL3xHLZW1t4w8M/Dz4f2F/bxXem6TJ/VnRXNhoxw2Ip14xUowzF4+pQaSpYqGNy+jlGfYPFNWq1cPnOVYHKMK4qpCOBr5Tg8xwsFjoRrR2qVKlSlKmqlSEnh6NKFWFScKlCvluMrZpw/i8POlKnKnWyTN8Xj8wo3lNYiWMrYary4SriqOK/lY/bx8BfF3xL+23b618M/2T5vDvxB+FP7XH7Clt8L/AIsaN+wj+1H8efjd4o+A+geLvgVcfE3x/wDC7/gofo3j62/Z6/ZP+A2l+GtT8ffD/wCIH7KOmeFNc1HxBZ6F8XfHPjHw9HJ8bvEWu2n0BrP7EPwg1H9nL9vbx/8AGP4YfEPwB8Wfif8Atl/H2Gy+K+k/sk/Fj9rH4p+IvhAv7Umk/EH4f/DSf4JeD/A/jj4o/E/9ir4n614b0XVfi38DvAFr4d+FPxO8I6/478T6pqeg6r4s1/4gj+ieipoxnSoxpc/tJKlmlOVWbqc0qmbV+CZ4rErlqxnDEVaXBdJVVCawvts4zOOGwuFypYTKMPUqqlKm4xVGNDEZVUoU6SgqdPD5NgeI8Ll2BcJwqQnhsJV4jrToJxUo0MBl8JyqY2OJzLE/yi/Gr4efCj4ufsr/ALEn7PX7Rv8AwS98N+DPAfiD4rfHCbX/AB9+zz/wSn/aF8T6P8G/2Z/h58V49eudT+EX7Pvw++BPxZ+OH7FXxW/b3a28JTDwL4qm0rxj8NvB+s/E7xf4h8bS/Evwr4QstVtftyeEPix46/bO0vxd8LP2S9Q8MeOvh1+1d+wbN8Kfinaf8E//ANrD4w/HvxH8AtL8U/AfUPiT47+HP7fEHjTSPgV+x38ENI8Mav49+HvxI/Y/j8D6hr2pwaD8YPGHjvwpZ3fxp8S6vY/1YUV1YfESoY3A43WrUwOd0M8998rxGMw+Ly7F+3runGEFXxH9lYehiKVCnRydRxmcYvB5Pg80xuEzDLcKkeejicOlGFLFZbicrqwXtJqODxtbEVcThqMqtSpU9h/tTVKWIqYnHTll+TPMMdmMMLmFLNv5pfE/wn/aC+E3xK+JGn6H8Fvjj4s8C/8ABNz9pX4gftj/ALPt74a8CeJtZ0/4v+DP2s/ij4G+IPjD4f8AwStfDmjwXnxE8X/Cr4Q+Pv21vgyfh94YuPEeq6cmteD7S+8PzT+JPBkNxyHx+/Z88a+Gf2av2QPhb8Uv2UPCHxP1r4r+HP2mf2kfj34w+Kv7DH7RX/BSH4c+Cf2r/wBoHxV4e+KfiH4ZS/sofAPx34FtfDXxQ1jxN8SvF+i/Dv8Aav8Ai1qFn4c+Cfgr4b+KvAelazpa/FbW939RNFedLCxllkcslKU4RoUaDxU7vHVrYKrl+LxOJxKlGpiMXi6FHIq7dT/ZHj+HMBiMVg8ZQxud4PNOr61VjjquPpNQqzq169OleTw2Hq1alfE040aMZQjChTxea8T+7FrE08BxNmGXYHF4GlhstqYP4e/4Jn2XxV0v/gnr+xXpXxxsPHGl/F/Sf2Z/g9pHxH034mWetWHxC0/xbpXgnSNP1iz8aWniNn8QQ+Jba5tmh1ca3LPqr3qSyahcXF08s8n3DRRXrZhjJ5hj8dj6kI06mOxmJxk4Qu4wnia060oRcrtxjKbSb1slfU4cNQp4TD4fC0r+yw1Glh6V7X9nRpxpwvyxjG/LFX5YxjfaKWgUUUVxmwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABX433v7cX7RfwX/ac/4KS61+0N4U+FVr+xf+x98Dvhz8Y4dS8JfFvVNc+Kfh/wAOzeDfi34oF5ofgO8/Zt8D6b4k8SfFCDwbGviXQPFHx2i0b4ZalpOj2fhPXfGln4g1i80z9kK+KviH+wr8Lfif8V/jh8RPFfjH4oT+Df2m/gRYfs+/tEfAG11XwdB8IPi14U0jS/Heg6H4h1S+fwPN8aPBvjTRvD/xF8RaLaap8K/jD4B0q4txpl7qmh6hrOnQapXPiI13SrLDzcK0sHjaVBtU3Tp4meGqSwuIlzwlJ1KVenCGHVp4d1a0XjKNTDKcqe1D2Ht8K8Up/VqeOwVXFxoOSxNXBrERp4uhQ5pxoc0qFWdaXtnCTjQ5cPWpYiVPm/NHRf8AgrLD+1D8Df25Ph1oWs/s2aB8XPAH7AnxQ/aO8EeMf2I/26fD/wC2FpPhm2Twp4v0O/0jxj478FfDb4P6v8H/AI0/DjxMfCGowabZaf4i0HWLfX4NY8C/ELWZ/Dmuxab+qupfEP4z+Ev2N9B+JHwf+El3+038brD4MeAdd8L/AAlv/idoHwwv/il4mvdC8Pm8sL34p+OINS0Hw5d3Md1farc63r8N1HcTW7xSbri6R64rwz+xd4itvhR8WPgp8Uf2zv2sP2hfh38Vvg/r3wWbS/i7afsoWeq+B/DviLw7feFb/XfCniv4Q/sr/CjxXrHi/wDsS+e2GsfE/WviLb3NxFHqOo6dfalJd3dzZ1/9iSx1jwD8d/h7pf7T/wC2J4G0z43+BvhN4D07VvAPxqh8M+IfgFYfCTwzaeF7TWf2br+38Jy2/wALPEfjm3s49U+JGowWWrQ+JtaeW9is9NRlt16v3cJ5xKnFxjjMNw+sLLmlze1y7H8cSxKdGo60MHUeAznIadRQxOMo4mphJVpVbpYehhS9o62TrEuhOGExedvGKEKv1b2OOwnBUaKhUhLD4zG4Z4zKc9q05TpYDF4ehiYUFTjN/Wa1v9sqz8b2/wALrv4lR/tkeMP2Jvht8LPBvjTxx8T/ABf8O/AXwI8ZeL9Ru7PTNOfw7a3HiD9oP4dfGTwLY+DtF2+ITrPhjQvhh/wnXj3xFe+DoPDfxC8I2mkax4f8dfnb8bPiD+37pX/BOj4Y/tW+M/2mfGP7N37T1j+y18NJNG/Zj+HvwL+BusJ8c/22vGtnjw98MfiXpHxb8A/FPxzeRfE/xfeeB/Aml/CX4H6h8FPF/gC+1H4h3Op+PPExm8P/APCuv0A/a2/Ygsv2tdS+Bup6j+0f+0N8Gj8A/FUvjvw1o/wrg/Z38S+EvFXjq2XS38J+NPiN4H/aN/Z8+Pvgzxb4m+GuoaYPEPwx1WfQbWfwN4uuW8ZaH9n8VafoWsaR5V4+/wCCb3iT4i/Ev4NfGPWv+ChP7bkXxP8Agb4M17wn4M8Tjw5+wDrdlHqvifUdek174nReBPGX7CXif4Z+Fvi7qXhfXpPhpcfEL4c+C/BGtN8M7V/CIcWfiHxnJ4nzp3UcUm5044jMsJyOKp1q+DwuDw2cOpisK8T7elL+0a+Pp4aeDxKq0MIsHleYVMNmMqM8Dg6hOcaWE5o0a9ShldX2kcQpQjicbVxmXVoYXGVMB9Tmo0PqbrVsbhOTE4ihiMbleExGVYapUnj/AKFsf2kfAnxOvvGX7PHwp/aW/Zd0v9tvwl4Ej1bxh8J28VeG/jV4i+EGvra6Cmq6r4/+BHg/4tfD/wCJd34T0bVfEOlWkq3PifwSbgaxom7XrZtStPtPyJ+x/wCPP2rPjh+xH8T5L79pR2+Mfgz9pv8AbA+EJ+Pfi/4PfDXXfF8nw1+Cn7SPxQ+GulXGi+DPA+n/AAr+EemfFKHwH4XsLfwv4w1v4f8AizwLpPiqC18Q+NPhL8S9KXUvCurfpVqHgvxJefC+bwBbfFz4haT4rk8HR+GU+N+n6b8KJPihb60mlpYN8Q4dJ1X4Y6n8F28Yy3atrcllP8IZ/h+NUkeKLwNHooj0iP4c+C//AATt134DfCL4sfB/wJ+3p+2b/Z3xW8ceKfiO/i3WtB/YV1Dxf4F8Y/Eb4heIviZ8WtW8FGP9iW18JyL8U/EfirWU8R6f448J+NdM8PabNFa/DSz8BS28VwsZgqtanm1PDOnRxGIymvRwtehKrTwUc3lmWGr4PE4KnV9pi8FhMPh6WIjVhWdatVoVY0a0sYpzoUNMJKnSw2XRnz1JYfOcFiaqxMKNTGTymlk+aYTG4XG1qcY4bF4nE4zF5fiIqnGnhlVwlSvTjhqlKhPEfHvir9o39srxP/wQk8D/ALZfg39orT/AXx40j9hCf9o74kfEpvgx8PfFXjHxp4w0L4MXfjmyTwlp2pw2vwY+H/8Abnjex0//AITRtS+C3xA0u/8AA114i8NeDNC8AeJ9Q0H4g+FP1Rvv2qf2ffhs3wP8E/G39ob4JfDX4sfG7RvC8fw58DfEb4pfD/wF43+KfiHWRo+mCz+H3g/X9b0fV/F1/feIdXstKt9P8LaXfO+qajZabb2/2i5t4H+P4v8Agldp8H7Df/DvuH9t79s2P4Gf8IlcfC1tRFh+xQ3xBf4HXXgST4fzfBFtff8AYxfSB4ObTpZNUHipPDi/GNdabePij/ZQXSR+gfwW+G+s/CP4b+HPh7rvxa+I3xvvfDdvLZR/ET4rWHwp03xvqmnieRtNsdUtfgt8Mfg/8PhDolgbfSNPm0vwHpl7cWNnbzazdatqz3ep3XrYytha2Y5zXoQjSwGJzTC4zB4dUo0qkcHJZjPE4XDOEalPAOEcVl1GVPkqYVVcDiHRo1YOhiK/M1JYTJ6cVL6zhqGc0MXUcuaMp15ZKstrYm8lPHKi8vzafNKpHEU4Znh0qqcsXRw/wd8DPiD+1Iv/AAUF/a7+APxO+O+gfEPw1oX7MX7P3xl+GOh6d8HPDngfwD8MPEXxL+Jn7S3gz7LpGk2Ouax8U/E1i/hf4YeArrxivjn42eJDr3jSHxbrfgofC/wx4h0jwL4TzP2PP2hfiV4U17/go/aftn/tL+DfEvhT9lX9ojwvof8AwtfxZ4b+G/wB+Gfw98F+Iv2YvgR8XfE1jbCCaKPwz8N9C8a/EPxMPCc3xU+IXxJ8c6J4VfSNH8Y/Ffx1qthceJNR9T8HfsF6x4P/AGr/ABv+10P21v2tPEPjH4heF9L8A+J/AGvaL+xknwyuvhz4V1b4ja/8OvAdvb+H/wBj/QPH9npHw31z4o+JdU8OazB8QV8ba1KmmWvxC8V+N9OtZbK5v/svfsL6h+zH8WPjJ8W/+Gwf2pfjnqPx91228Y/FLwt8ZtJ/ZGtfCfiDx9p3g7wR8PNG8cwD4I/so/BbxTousaN4G+H/AIe8NWmkaJ4p0/wXc263mp6t4V1LxBdHWE4MI+Wm1NwpzqcOY/Bp4in9Y9lmj4jwuZZZWmoScnWo5NQxWW4jF0aqq1p4qlhquIq4X2mJw/Vi505YnEzpwc6EsxymvShQ5cO1Ro8O4XLM1UbxjGnRxObU62ZUqDhKkoyeK+r08ZJ4d5P7QHxM8OfGb9ny3/aV+BP/AAUa074HfszeC/CnxJ8Z+KPjz+zTY/sz/G218az+Gnj0fTodO+I/xZ8GfHz4VHwf4W1bTPF+m+KfCfhfwBP498W+NT4Z0fRfiH4N/wCEd1/w143/ADi/aX/ag/bi+F/7Dn7Nn7QPjv40fGL4DftUX37Ofwr8X638GPCf7J3hrUP2Yte+NMureF5fiM/7dX7RPxH+D/xC8Cfsq/Ca503WNKtNXW4+OP7KmqfC+wX4naza+MPiVqen6BoXhD9TP2vv2JrL9r3WvgprWo/tF/tA/BQ/Arxfc/EHw1oPwktf2d/EPgvxL46iOmzeE/F/j/wH+0b+z78fvBnirxD8MtQ00a/8LdSn0K2n8CeK7g+MdDMHirTtC1nSOI+KP/BP3W/jT4RuPh98Tf27f22PE/gHxh8O3+FXx08Gi9/ZS0LQv2hvBF3q3iu41rTfHMfhr9lHRrz4a33ibwv4v1H4deJ/EH7L95+z94h1zwbY6E1/qkvi3RbDxXFFJyg8RKnBR9rmmBnh6OMn7VUcPgqGbudWpi4Uq7jhswr5hTpY3DwwOKVOlgMtr08BiKsnHKZbg5YeFZ89KGDxMa9TC0nCs5YjH4KrGjGi6+FVbEYbD4SUqWIqYyhUrPFYnC08dluFjVp5p+hFhdJfWNlexT2l1Hd2ltdR3NhOLqxuEuIUlSeyuV+W4tJVcSW068Swskg4ardZujaRpvh/SNK0DRrSPT9H0TTbHSNKsId5hstN021isrG0iMjPIY7a1hihQu7uVQbmZsk6Va1vZe1q+w53R9pP2LqRUKjpcz9m6kYynGM3C3NGM5xUrpSkld8uHVaOHoRxHK66o0lWcJSnB1VCKqOE5QpynHn5uWUqcJSVm4Rb5UUUUVmbBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV80eL/ANtL9jn4ffFzTf2f/Hv7WX7NHgj486zqfhrRdH+CXi/47/C3w18XNW1jxm9pH4P0nTfhtrPiqy8ZX2p+K31CwTw1YWujS3Wuve2i6XFdG5hD/S9fywftqeFfjJ4h+Jf/AAW0n0+/8F+IP2WrBv2N7r9q/wCE2n/DTxLf/tGeJ/g1pvwI8Gat8TvFP7Pvxig+IF54M8B+OPA3w/stY8U6DoviH9nv4i6h4g1XQxa6B4w8Aa5c6T4k0XL2sYYrDQquMMNLmniqs5qlClRjVw9JzqYiXNHC0YyxClWxUqGJhh4RdSrRVFVKtLSFN1IVlCFWpXVNvD0aFN18RWqppqlh8Nen9bxE4KcaGE+sYWWIq8lKnXVWUKdT9+fiH+3P+xN8I/iUnwY+K/7Yf7LPwx+MMk+h20fwo+If7QXwl8F/EqS58TpbSeGrdPAviTxdpvih5/EKXlm+hxLpZk1ZLq2awW4E8RbU+Lv7Zf7IH7P3jPQvhz8ef2rP2bfgl8QvFGnWOseGfAnxd+Ofww+G3jPxFpOqaneaJpmqaF4X8ZeKNF1vV9O1HWdO1DSLG90+xuLa71OxvLC3lkuraaJPxU8FftTeEvhn/wAFTf21bC2/4KAfsB/s8eBviR4r/Yb1e1+G37R2lWut/Fb4+eFtS/Z88HwW1x8BPGlx+2J8DLLSP7c0q7j0PRdZm+E3xotl8Q6jp+pvZ6rGp8O3vl2sftM6J+x18Gv2/wDwl45+NP7GX7Of7d+uftE/tbfGL4jeBf27vha/iSf9vH4Lazq3xLH7Lmj/AAX0o/tEfs4X3xT8H+Jvg/YfDz4LeF9V8LeIvjNpHge/8N+KPhPrHw+svGEd9o1hm67pYVYmvTm5UsHmWNrYeEKqxNd4DF5NhngKFKnSxPJXhTzOviK8sPPM8zj9R9jDh9zrTlhnSpPEqj7CpRbxdbJsLTmqsKlDD/2rlmb49ZlUq1Hhfb4D22WUcFRdaOWYKU8xoVpZx7OFqv8ARZ8av2iP2f8A9mzw1p/jT9ov45/B34BeDtW1qHw5pXiz41fE3wV8LPDWp+IbizvdRt9B0/XfHWt6Fpd7rU+n6bqN9DpdtdSX0tnYXt0kDQWs7xw3P7SH7PFl8OfBHxhvPj18F7T4SfEzUvC+j/Dj4pXPxR8DwfDn4gav44uhY+CtK8EeN5ddTwz4r1Lxfestn4XsdB1O/uvEF0wt9Jiu5SEr8mtR+LPwd/Z0/wCCg3g79oH9tnWvh7+zl4D8Uf8ABPP4IfD39mn4l/GDVNN+FnwJ+GvxOPjv4meJP2nPgx4R8T+OprDwX8MviX4n8Pt8EdQ/4RLUPEOkeMPHPgTwAlppMPibTPhx4gj8NfBPxQ+Dvwv/AGi/D9/ZSeD4dT/Yk/bM/wCC4fgDU/hPpX2T+zvB3xM+HHjL9kS98B/GD4rfDezXT7OxHgH4w/GLR/iT4+8H+ONBSbSviFdancfF3QNQ1e38XWvibWuypSq08XTwaUMRUqZph8Bz0pxjSp1KniNk3An1KVVucJYvF4bNK2eUKzlTjSjhJ4WlhMxwV85MYVKE8PWxcqkqGHoZP/anNKnKrLEQlwFiuNZVaEF7KXLga9D+xcRh5JxrVIV8RUx2X4uNLKav9Ti+NvBr+Mpvhyni3ww3xCt/DMHjSfwIuvaU3jKDwddapcaHa+LJvDAuzrcfhm51q0u9Hg157FdLm1S1uNPjumu4ZIVyvib8VPhj8FPBGt/E34yfEfwH8Jfhv4ZWxfxJ8Qfib4v8P+A/BHh9dU1Oz0XTG1vxX4q1HStB0pdR1jUdP0mxN/f24u9Tv7OwtzJdXUET/wA537KvxE8b237eP7WnwJ/at8Z/EXw18Rv2Pf8AgmF/wp74n/tA6XFNpninx58J7H4yfETxT8L/ANqLwLrXh3StRSXxl4j+DGq6F4h8SPoOjXV74d+NugeN9Fg0Jn0q0tbj2z/goj42/Yr0z/giDqHjjxP8cvB3xN0bV/2EfG+k/sZ/tCftc+JPDSfHn4ueKPiB+y14j0Lw34m8NeJ/itpHg3xrqfx9+L/w91LUm8U2+gaBoHjvxRBrniOx1Dw9b293qOmJzOtD+yP7VpzVSn7OeJprlcXWwtXiXjDJ8tdWm26uXYjMcFwvSr4fD4xKvUxmKxuGp0ZVMpxdFdeAw0sRndHKMTF4ZzxWDwdeSnGcaVaWQcKZtmDo4jljRxuFwmK4iq0ZY/Cqpho4Ghg8wTq0cxwrqftv47+M3wf+Fum+D9Z+JvxW+Gvw60j4h+LfDvgHwBqvjvx14X8I6b458deL0nk8JeC/B994g1TT7XxN4t8UR2t1J4d8OaLLe6xraW07abZ3KwyFeS+Lf7Uv7MnwA1/wV4V+O/7RnwI+Cfij4lXE1n8OfDfxb+Lvw/8Ahvr/AI/u7e907Tbi18FaP4y8Q6NqPiq4g1HWNJsJoNCt7+SK91TTrV1We9tkl/Db/gpR+05/wT11j9jL9lb4xp+0J+xpqnjjX/jB+xPovwz+KifFj4I3vivWvhf8OP21P2aPEnx90nwL44Gvy6vqXgLwHqPg+z174v2Hh/VJvD3he98LW2qeNIrGfRIp7X03/gpr+2j+wV4u8JXn7Jtp+0J+x74P+IX/AAUK/ZxtPD3ib9pD4j/FT4JeFPh54S/Yt1+bxlpSfFlviX4t8TaJp3xgkgbxX4/g/Zw+FvgvXvEl7qnxG8V3vjSe28LfDi18fePNO7cRRdFV1T/e1qPFGbZBSw0pxorGRwOWZfmGE5MXJSjh514YjG1sZi6uHqYbAYbLcwqTpVMPl+JxZw4KpHE4TDYmu5YWNbIsBmuIqKk68sFKtjPYY2U8Kp0qtdUFKnh8FgKVVYvMcfWwOEpVaeIzKjh6X6+eJv2pf2ZPBXxg8M/s9eMv2jPgR4S+PvjW3sLzwb8DvE3xd+H+g/GDxbaarJqEWl3Xhn4aar4htfGmvW+pS6TqsVhPpWi3cd5JpmoJbtI1lciO1oX7S/7OPij4x+Jv2dvDP7QHwS8RftA+C9ObV/GPwL0L4q+BNX+MfhPSUg0m5fVPE3wx0/XrjxtoOnJba/oVw17qmiWtssGtaTKZRHqVm034c/tXftXf8E4PiT8R/AH7B3h79p/9kT4WaJZ/EH9kr9qT9pX49eO/jh8DvAWoeIdO+FM3wj+JH7PGhfDvXPEXijQNb+Onxv8AjT4d+G/wt0pPiV4XXxF4d+G3wP015td8U22v6n8LfA/iXU8afGT4Y+O/+Cmf7IGk/DX4y/s3fHzR/hH+0X+0/ZN+yl+zb4EvPht+0v8AsqeJ/F3wm+J+g/Gf9oX9rGJPGnxS17x78OrjxunivQ7y0n+Fn7K2heLfiB8avhn45n8RfGLWIPCUHiSIxp3hzTbVXG5xhqE6kfq0K1DBUcrjhsbWtLFVMBRhmOLx+Cxf1mn7OGHwNLNsbXyfK8bQxUlKcvYVKijFVqOW5djq9GNSNaNGrXw+PxWKw0K37iOLUqGHwlbDSw0XiJwxTw+CwebZlSll5+2Xwv8A2l/2cfjd4o8f+CPgv+0B8Evi940+E+pnRfin4R+F/wAVfAnj/wAUfDXWBqGp6QdJ8f6B4U17VtV8G6mNV0TWdMNh4itNOuhqGk6nZGL7TYXUUXYeC/ir8L/iTeeNtO+HfxI8BePtQ+Gfi6+8AfEex8F+MPD3im8+H/jvS7e1vNT8E+NrXQ9Rvp/Cni7TrS9srq+8N66lhrNpb3drPcWUcVxEz/zPRfH/AMdeK/2rPEPxD/YB8R/s5ft//ETRf2A/it8Jf2dvDX7E+geCPgt4U/Yl8J6h8aPhBeeCvh9+1F4D+JPxz8QeEda+Jl/pE9vrXgTw54/+Nv7LYso/2fPix4L8LfADw/qfi3xHrPh7zj9lvS/2gfBvgn/gph+y/wDs1fsE/tc6Vo/iP9rz4DeAPilb3vxX/YjtvjR4V+E/ij9kr9n6y/aD1aLxZN+27p3hzXP2jPH/AIasdW8SweNtM+I11pll4l+NOj/ER/FGq+M/Dni3wTpmdFTrUoWhOlXqZHiMdShiKValSqY2nxnR4Wi6tSNOtLDZbRoVIY/MsQoYmjhKmJjQwuLzKhh4YzH9c6dOnXxKnUf1bD5pTw050vZVsTSwa4dwudVXPCyrYeU8bXq4mdDKqPNRnjaeBrPEUMBVxFGnD+mK/wD2tv2VNK+D11+0Pqn7TX7Pmm/ACx1efw/e/HK/+M/w4s/g9Z69beIn8IXOiXXxMuPEkfgq31e38WxyeF59Nl1tLyLxEj6JJCupK1sHeM/2s/2Vvhx8KvCHx1+If7TH7P3gP4I/EKTRYfAPxj8Z/GX4c+F/hV44m8S6Zea14di8IfELXPElj4R8Sya/o2n3+raKmi6vetqumWN5f2IntbaaVP5qv2WdK+Htt+xX8NviH4w+I3wz/wCCWNn+xh/wVW/bQ8Xfs/8AiD9tmP8AZ78Tfs56/wCIfEHxF/as+Hr/AAduvBfgL9rzwO+pa18NvB/jLxRoemx6V8XvA9zpfjbwNJ4j+Ht18SPAenx67qHNfBbxt4d+CWgfspftGftteJ/AfgL9mD4paT/wWw8ZeD/FPxH8D3fwO+Gmra7+018aPCPxC+FFz4f+HXxG1TXL34aav+0Z8IE+NHi74K/DHXPG/izx3f8Aw68Xav4NtvEPivVNW1Y6tGIqwo0MbWhGVX6tgaWZ0JTlTpUa8J8N4LPcJlNSthpZhHD5tn9erjsuyinLnnGrgnOnhMzU431pYb2mOoYR816mb4/KK9KmpfWKf1POuJcrxGY0qeJhg6lfA5XSyfK6+NqOjRo1ambvD1cVllfD06WJ/q18SfGH4SeDfGHw6+Hvi/4pfDnwr4++ME2u2/wk8D+JPG/hnQ/GHxSuPC+nQax4mg+HXhrU9Ttda8bzeHdIurbVNdi8M2WpvpGnXMF9qC29tNHK3HeJv2pf2ZPBXxg8M/s9eMv2jPgR4S+PvjW3sLzwb8DvE3xd+H+g/GDxbaarJqEWl3Xhn4aar4htfGmvW+pS6TqsVhPpWi3cd5JpmoJbtI1lciP+bCb4jfsyfsoeEP8AggNpX7TvxP8A2b/gJ+1j4Xn/AGc9S/aXHxa8f/Cn4efHXQ/ht4S/YH/ai8D+Arz44X3ibV9J8ax+EvB3i3xXfeBND1XxrcyaBpXjbXtW0DS7861rF3HefYH7dn7Vv7A3xJ/aAsv2D9T/AGgv2TfgLqtr8bP2a/2p/wBr74rfEf4sfBf4Q622o/CzXPhd8TPgl4J8CL4u8SeGvE3xZ+OvxW074c/DXw8fGmgW+u6J8Jfgjo8kXiLxLZ+Ir74XeBfEnp18HTo5pHAU6/1mjT4sxnD9XEUowXtcFgsRlyxWPoxjVqwhPC4HGYzEzpQqYupisVl0cswdGriswoqj5ka18DRxUnBOvwhgeIYTg5VKSxuMxWaYWnhUpRpTnhq1TB4KNCrJ0WqOY0MdiZ4fDqSj+zOtftL/ALOPhr4yeHf2dPEX7QHwS0D9oPxhpqa14S+BOtfFXwJpXxk8U6PJBq11Hq3h34YX2vQeNtb017bQNduEv9M0O6tWg0XVpllMem3jQ9jP8VPhha/EnT/gzdfEfwHbfGDVvCN58QNL+FM/i/w9D8SdS8B6dqcWiah420/wLJqK+KLzwjY6zPDpF54kt9Lk0a21OaKwnvUupEiP4Q/8FGfjD8NtV/aI+FHwr8GfGX9mzxv4q8G/ts/sb/Enxz+wD4D8FTeBv2/vi98VND8R+AbjRPjJonxLl8ceJ9R8TfCr4c/Di98CfETxneaF+zLb2et/CL4QeNPAGqftO+DPC8HiO10Dw/4Bah+0Dp3/AAWK/Z3+Jn7QP7Evx7+G3x5+P3wb/bkl+IniPVfHP7IviTwfo3w00/4g/ssaB8IrDwnc+Bv2s/H2vH4XfA/4daB4c0zxdbHw9ovjLxR8VfiV4q+IHhL4X6jF4s8aN4X4stisdLL4S5qaxmK4jw6rKL+r1f7J4Yw2fYL6vWdqTeJq4qcK1aNSthqeW4KWPr1cHiMTXy/K+nEpUPrMovnjQwGSYrkTUsRGeYZlmGExU5YdNVqmEo0svhCnONOFeWYY+hQo0cZh6E8XV/qKoooqBBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFfi/41/wCCkvxTuv24P2hv+Cd3wf8AD/wv8QftJadqnwom+A9vrmmeI7nw/wDD/wCEetfCfwr45+NH7RP7R0Nl440i91/wT8Ptc8U6f4e8C+CvA914G8TfFPxbq3h/wDp+raPYjxr8UPAsqXNiKGFgnPEYlyjQpxtebg4e0blJqFOlQpylisViKsqeGwWBoYrH4yth8HhcRXp1GN41JuUYU6UHUq1JX5YQWl7RUpznOTjSo0aUZ18TXqUsNhqVbEVqVKf7QUV+cvxr/wCCkXgD4FeIfippeofBf9oT4s+Bf2ak8HRftZ/tAfCTwp8NG+Dv7Odz4o0XRvFd9L4ysPHnxk8JfFXxj/wiHw+8QaJ8U/H2kfAP4f8Axy1fwJ4C1vSrrXY/7Xu4NMm+a/8Ago9/wUy8R/CD4IfteWX7Mnw4+O/iHxZ8BPBPh208RftU+AvB/wAG/GnwN+CPxS8d+H9B8Z+DvC3irR/Gfjyf4jeK9Uk8JeKPBes+INS8F/Aj4lfD7wJpPxD8Laz8RPEvhfSI/EOo+Hbgva+z9k1U9r71K14OdKXJ7DE8lRQqQwuNdWjDLsVVhToZjUr0KOCqV6telCZyzWk4um+Rzak4y1h7P29KDpOpGviML7WH1zD4eVavhU+avThHU/a6ivkD9oD9r3SfgD4w+Cnwutvgv8c/jz8Vvj3pXj/UPhz4G+COi/Du4vNRHwutPCGpeMm8QeJ/in8SvhR8O/A1pa6N4tTWLPWvG3jHw74b1BtKuvDVprD+N9a8E+FfFnmml/8ABRn4c6r8WNF8DRfBj4/2/wAKfEnx51n9l7w9+1lcaR8J2/Z21f8AaB8PDXdL1f4bwC0+L918dbX7P8QvC/iP4O23j7U/gdY/CjVfixpJ8JaP491A6poN7qpBe1qwo02p1atadClBNKVWtDE4bBqnTUuVznWx2MwmAw0Um8Vj8TQwOGVXF1I0Xm5cuFjjZp08PLDrFOpK1qdH2WIxEp1eVyUFTw2Dx+MquTtTwOXZlj5NYLLsbXofoVRXwV4L/wCCg3w28YWn7QPjy4+GXxa8H/s1/s3t8b7Tx3+1p4pu/gkfg5e65+zr4kv/AAp8W/DmieDfDPxp8S/tNwax4c1jQvFaW58Wfs9+FdL16z8LXmoaDqepWOueCp/FPG6L/wAFMvA0X/CeW/xd/Zw/al/Zv1rwv+zV44/a18F+G/jV4e+DEWufGv4K/DS1hu/iBqfw3t/hl8cviZa6L4v8HJqvhBPEXw0+M958JPiJpD+OfDTX3hmCCPxFNoGUq1KFFV51IU6X9nvNXOpJU+XArCYvMPbTjPllTby7AY7MlRnGNeWW4LGZjGk8Fha9en0KhWdb6uqcnX/tCeVKkl708fSxuEy6vh6a/wCXssNmGPwOAxU6fNSwuNxuEwuInSr4ilCf6T0V+PXiH/gpl8a734wfsX+Hfh5+wB+1G/wr/ai8T+PbeLxJ47/4ZS8K+KvFHgXSPhJqPxE8KeNPA3hfXP2zfDni/wAAxrDHa+LPFnhz43+AvCnxBtPBmna5oMXgKy+JJ0vw1de06h/wUv8Ahbp3j2LSn+DP7Q0/wJb9oOP9le6/bHh8P/C+P9m/T/jxL4ob4cf8IbPb3nxbtP2grvR4/jH5PwSuPifpHwE1L4RW/wAT5jo03j5NLsdV1uw6XRqxxFPBzpzp4upXlho4WrF0sTHEKvh8IqFWhU5atCtVxuMwmAoU60Kc8RmOJoZfQVTG1adCXJCvSqUK2KhOM8NRhGpLEwanh5xnhMRj17CtDmp4iX1HCYvHOnQlUqRwWFxOMlBYWjOsv0cor4J0L/gov8CNfv8A4IaVbaR8RoNW+N37QXxy/Zrt9LuNF8Ny33wz+IX7P3jHxR8OfG958VotO8XX40DwnefEXQ/Dvgbw5rmhv4nbUPEHxR+F6Xtlpmn+JZ7/AEtPhj/wUV+B3xN+Iek+AI/D/wASvBMHifw5+1Z4t8D+P/HeleENM+Hvjzw9+xv8abH4I/GPU/C+s6P4317U5YV1fU9O8a+Fhq2iaS+u/De7HidlsZbe90y25/aU+RVeeKounjKvt3JKgoZfllLO8Zeu7UYyoZPWpZnKm5qpLAVIYqEZUZKZvKE4TdOUJqsquHovDqEniY1cTmONymlTlhknXU/7Ty3H4GrF006GKwtalX9nKDR970V8dfAv9srRPj9qvwUt/DHwF/aa8NeGPjr+zlN+0t4Y+Jnjj4Y2GkfDHw/4al8R6Bovh/4f+OPF+meK9btPDvxh8Y6P4jsvHvhfwD5V7c3fgS21PVr6+06+0650pfAPij+0L+2J8Cf2pP2dfDnxB1D9mbxb8Ev2mPjn8Ufhfofwh+Hfw8+K0fx6+Gvw48D/AAn+JfxL0344a18aNa+K0/g7x/Y2dp8P9Bf4neDLH9nDwDY+B7/4maZ4V0T4jeOJfDll4n8e3WvhmvraeEhz4mlOpiU6UaNfCZhVyqrQxEZL2uHkswoV8POpWpwoUFRqYjFVqGFj7dzG1SlUq0XGv7OFOs4UJRqTqYerl8s1VegovlxEFgFGso0ZTrVqlWhhMNSr42vSw0/1Eor+f/4c/wDBWf40+G/A3/C+f2hvCPwm1v4O/Gv/AIJ//tE/8FEf2cvC3wj8OeNPCfj3wL4J+AOs+GdRPwS+MPizxZ8QPHmjfEjxt4w+HXxU+GWpJ8RvCPgb4TeG/D3i3SvHWiv4O1vS5tA1mvcfhj+3/wDHD4Wp+0f4G/bMsvg743+LXwl+Bf7M/wAfvhqf2bfCvi34Z+HvixcftTz+Nfh/4A/Z20Dw58Uvij8U9WvPirJ8efh9d/Dvwx4uuPFGhaT8QbXx74K1D/hBvBF1Y67aNpKlVhCpKdKrGVOnK9D2VSWKqYulmGd5XiMto4WEZ4itj8NjuHM7pVKVKnKlNYBVcPWr0cbls8ZpKnKM4xbjyTrqlTxDkoYSdJ0shq/XXi6vJh6OCUuJ8goSq4mpRlDE5j7GdOMsFmX1L9j6K+Bv+CbP7Rnxw/ag/Zon+If7RugfDPwz8YvD3xw/aM+DvjLRvhDb+JLfwBa3vwQ+N3jj4VRHRG8Wa/4k1u98y38KRyXeqXGoQRapdtNqFrpOi21xFpVp8wfGb/goJ8d/Av7RPxMu/C2lfB64/ZS/Zy/as/ZF/Y7+NHhvWvCXji++Pfi7xv8AtVWXw5a5+J/gL4hWnxG0TwF4O8IfCu/+P/wZjl8D6v8ACb4g678QLbQ/iY1t4t8GPJ4WMjVGbxmDwMXCdfHf2e6DpzjWpcua4nLcDl9SVak501QxGYZzlOA+sqUsNRrZhQq4itRwca+KpZX/AHWYVeWov7NlmlOvTlSq0606uTyxixtClSqQhN4mMMvxtWjhpqnXrxw86VKnLEyp0J/sxRX4DfB3/grR438Zfta+C/hT4x+IP7JFtY/Ej9sT48fslT/sY6Jb+JtN/bn+AGj/AAtt/i1D4C/aH+LV/qPxf1iHxF4F+Kuo/CPTbuDw+v7Nnwv0bQ/D/wAdPhte6f8AFjxXPo7w+Nv35rOmva4PCY6m1PD4ynTnTlFqShKphcJjlRnKPNT9ssHj8DiJxpzqRhDFUoSmqqqU6dVk6GMxOBqaYjCyqqcbpqUaOPzDK51Y21VN4/KswoQ9ooTqRw/1iEJYWvhq9cooopCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAor8Zv2jv+CmHjr9k/8AbW/aJ+C/xj8O+ALL9nzwf/wTa8c/ty/BHxtbaV4hsPGXiDxX8Etb1LSfjL8N/Emq3fi+68Ma/HbWc/hXXNAg0rQ/BuqWcOsJp9zPrkl3b3sHxL+y1/wWm/ap+Pv7MX7D5174WfBLwr+3N8ev+Cj2ofsWfHj4VPoHjKx8E/Dvwb8PrXXfit8YPF3h7wzcfFrU/GNhrnh/9nqLwvrGkX2r+L/EWiz+MNdtLiTSrrRdV02wpYJrHuCw/vSnPLo8stHGnmfGWP4DoYibV1GhT4iy+rQxMm+ehh6uHxMoOnVfKYv/AGGFSpiE4wp/Xk2k3eWX8IYXjjERh/PL+wcXSqU1G/tMUp4WP7yDP6c6K/KLwz/wWA/Zv8X+EfhVq+leAvjxZ+OPi3+3B4u/4J92PwY1Pwr4Ct/i34H+O/gG/wDEUXjzUfiDocfxLufD+kfD3wT4d8N3Hj7xF4g0vxPr2qW/gu/0m9tvDt5qt7/Y0Xwr/wAEsv8Agth4c+KH7I/gLUP2rPFnj74lfFj4bfs4/GT9qD9s79ovw98PvAGmfB79nr4b+Ffip8WNI8AWfxdTwPN4Vm0/4hePfCHgSZvh38Nfhd8MfF/jLxPpOiT+JtR0e1sLhtaulTqU6mHxeLVSEcNg6eFrVK8pJUp0cVkdbiWNanNXi6NPIadLNKlaThSlhsbgnQnWqVnCFzpVITdLknKvHF0cFOhTi6laGIr5xjeHqMJU4JyvPPsvxWURUeaf12m6fLypzX9I9FfkDoX/AAWY+B40PW9X+K/7O/7Wv7Ot637Hfjv9ur4V+GfjP4Q+DVv4g+P/AMAfhn4Zk8XeOrr4XL8OPjt8R9G0j4geGtDm0K81f4YfGbWfhJ450+HxVoV1e6Lb2I1m70fsvgh/wVp+Bnxs8Z23gpfgx+1P8N9Q8VfsqyftpfByTxv8KtE16/8Aj/8As92uo2GlX/ib4S+Bfg346+LHxUuPE1pfaxokcPwz8c+AfA3xL1uHWtNvPDPhPW7KaS4i1dOpGtLDunU9vCniJypezm6ieEWePFUXBJv63hv9WOIlXwVvrdKeR5rCpQjPA4mNObe7GacZwqVqVGnOnKNWFSVb+xHRqU503KNTD1lxJw/Kji4OWFqxznLZQrSji6Ll+plFfzNf8FVP+C1HiX4M/safttaH8L9D+Lf7CX7ePwH8I/s0eN/h94W/aO0z9lzxNrXizwt8b/jZp3hS31r4cQ+CPih+0z8JfGkl14a8MfEaw1nw3q058Z+HrazvNbHhi3XTJNU0/wDcL4L/ALQ3iT4g/ETxx8G/GfwK+MPw/wDF3wr+HXwf8WeKfihf+Fru6/Zn+IXiH4l+G5tX1nwv8APjNf2nhi9+Ktz8PNQsrjS/Gc958O/Atzpc11pTz6NayXzWdpNNKphquLjKHsaOLxODc+ZONSpg8FTxuMlSqR5qVSODU54XGQjU+sYPHYevg8VRo1lTjUKtqUcO5NN4hYqSgr89KGGq5LRp1asGlL2OPef5fUy6tTVSljMNKpiqc/qyhVqfUdFfkl4a/wCCu/gXxo3wek8G/sb/ALc/iXTf2kdH8U3H7Nes2vw9+CWmad8cfFngOC0vfHXw/wBCXxF+0JouofDjVfDOkp4p16Px38frD4P/AAP8Z+H/AAJ4i1v4bfFjxrpup+Brnxj2L/8ABU74W618MfhD48+FfwE/aV+Nfi/4t+G/jr4tb4D+AtI+CWhfGH4baH+y/wCK7L4eftDz/Elfi98dfhd8MLG9+E/xO1XSPhtq+jeFPid4v1rxN4p1KF/h5p/jLw7aapr9hnOpCnRnXqSUKVNVHUlLR040KNbFYqU4fHCOCwmHqY3HylFRwGB9njsY6GErUa1TSNCrOvHDQg5151PYxpwtKUqzjeNGPK2nWqSjVo0aKftK2Kw2MwlKM8VgsXRo/p5RX5v/AAy/4KS+Fvi/4l+AXgzwD+zF+1Nrfiv4+fA74ZftL2+lx6Z8AF034W/Ab4peLdc8J6P8Rfip43H7Qj/DqxGmDSbDxHfeBfA/jDx38Uta8OeILWbwJ4F8Y6t4a+Imj+CfPf2sf2m/2tvDX7TXjr4Lfs9eOP2Vvhj4W+Ev7EWo/tc+LfEf7SHwh+JfxIt/E1/Z+PvGHhVfCn/CU+CP2jvgfp3wp8Lwad4U+26v411Lw38TZtNW8n1AeHrmDT/sF4YypHL5QWN5sPGVfPqE6k4ylGi+GMHnGOz6pOFNTrTpZbTyDN6NWWHpV5VcbgMTgMNCtjKVShGMLF42DlhHGvejkdanGEop1VxJispwmRwjKTjThUzCpnmVVIRrzpKlhcbRxeJlRw0lVf6xUV+SPhH/AIKheHZPCngr4ufE/wAPeJfBPhvxv+wp+y5+1HZ/ArRPhdqfi/4qj4jftQ+PL7wJ4E+FXhbx/D8RtNbxz4w8UeMbjQPhv4a+H83wE8FQxa/eWvivVviqmkaxe+H/AAjzP7Rv/BVPxj8OP2e/2qfEngn9kL48eE/2of2aNC+H3ijXv2e/jX/wzncanp3w++KMmpQ+DPjfd618Of2rtR+GPjT4S6hqnhvxf4Qu7f4d/GjWPibo/jHw/eWGreAbKySK9ueirRq0J1qdWElUw+LzDAVoxXtUsblWbYvJswwtOpR9pRxNbCYrB1qmKp4WpXlhcHy43FKjh+epDnhXpVKCxEJr2EsLgcYqkmqaWGzLLMBm2Cq1Y1XCeHhicPmWEpYeWIjSjicZUjhMK61adONT9lKK+Fk/bid/jP8ADj9nj/hlD9qY/Gbxt8NvBvxg8W+D47T9nq5sPgf8NPFfj7xJ8O77xN8WviHaftDXHwsE/hDWfDwvtX8JfDTxz8SfHfiXRNVhvvhb4W+Icnh/x1beEvmv9q3/AIKJfE/9mL9vL4X/AAg1TwT4Fv8A9kFfg54J8dftGfEmW18VyfEz4T3Pxd+Lfif4M/D34h21xYanN4XPwo8N+O9L8J6L8TotU8NfbdE0TxxcfEGTxVpeheB9W0zVcofvMRlmGpuM55vj8xy3L5wnCVHEYvKqGZ1cbGFWMnB0aVTKMwwf1pN4V43DVsN7ZToYj2O1V+xw+Y4mreFPKsDgcxx0ZJxq0MLmM8vjhXKk0puvUp5pgcSsGl9ceHxFKcaEpVqMKn6+0V+W/gb/AIKJXVp4K+LOt/Ef4faz488eWX7fXxu/Yw/Z9+DnwA8P2k/xE+MN98O9T1K48P2Nt/wsj4g6D4F07XrPwN4e8WeOPiB428ZePfhv8NNB8O+GNX1e+vPD8MMFrdei/Dn/AIKOfCDxxrvgDwX4i+H3xi+D3xH8X/tIeLf2TfFHw4+Kel/Dq38R/B/45+G/hD4h+PGh+FfiPqXgX4meO/BN5YfE34U6Aniz4Y+Kvhf4t+JXhbxLBruhafPrGmatcX1hp84eSxVDDYih78MVl2VZpSjtUeFznCZTjMG+R6yqKGe5NSxMKfP9VxOaZdh67hUx+DVd108PUxNOqnGWExeaYSs7NqEsnxOb4XG4iVk3DBQnkGdThjKihh6lLK8wqRqWwWK9j+gdFfBPw2/4KJ/BP4r2HwPvPBnhf4qX118fP2gviZ+z54P0WfQPDFvq+m3nwu8HeP8A4jap8VfEUP8Awmb2sfwb8Q/DrwPp3jnwf4p0K81/Wdb8P/Ev4YO3hiz1DxHeafo/iXxh/wCCjN3H4A/aL8H6V8GP2i/2aPi/YfsbftJ/tLfs1+L/AI5+DvhLYaX8VPDvwZ8OWcV5428L+D9K+JHxI8Z+C9S8K614z+HOtah8Mf2nPhl8IPiCLDxHDaat8PHvNF8aaN4f58Zi4YPBYjHShVq0qGW4rNowoxjKpicFhMlnxDKrhXUlTpVo18npVsfg5qrGli8Ph8VVoVJwweLlQ6sLg6uKxlPBQcIVZ5hh8sqSm24YbF4nOKuQxjifZRq1KSpZtQq4Ou/ZydGooKcV7fD+1/WOivjr9kX9q3w/+0zoN9D4U03xn4osvh74d8E6H4z+OTaLoOmfCLxp8X5dFDfEvwH8O9Ug1e31XxZr3wy1mFdM+I+q6B4Pi+G3h7xXf3Xw+0vxdqPjvwd8QfCfgz7Fr1MbhKuAxVbC1nCU6NScFUpuTpVoRk1TxFFyjCcsPiIKNfC1ZQiq+GqUcRTTpVYSl5mExMMXh6WIpxnBVIQlKnUSVWjOUIyqYesoynCOIw05PD4qkpyeHxVOthqvLWo1IRKKKK5ToCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr8tviz/wTSh+IPxW/aE/aB8LfGeb4cfH/AMffEX4K/Fz9nb4raX8Po9U1n9m7x78H/hbYfCvULa9tn8aaanxe+G/xd8O22oeH/i18N7+fwTpXirwPrmoeHHvbfXLPw/4y0X9SaKiVOMpwqO6nTlCVOcZThOnOliKGKpThKDi4VKeIwtCtTnFqcJ04uLWt2pNcytGUZwnTqQnCNSnUpVYSpVaVWnNShVo1qU50q1KpGVOrTnOnUjKEmn+TXxd/4JzfFzx9f/tTeFPBP7UfhT4cfAb9vCXQtT/a58CN+zrceJvibf69cfCzwd8Dfite/s6fFyL44+G9F+D1h8VPhP4A8M6LNYfE/wCFH7R154S8Qf234l0TWHXVLbSNL5f4/wD/AAS1+IfxN0v9r34Y/CT9qjRvgr+z7+2tH4W8R/FfwNffs82fxL+I+hfE3wl8MvAfwoi1n4e/FS7+LPhPRtL8AeMfC3wm+Gtt8QvBXiz4XeNfGF81h4suPAXxY+G+p+J9O1Lwt+xtFbU6k6UoSpvk9nhaOBSSXJLAYf6r9Vy+rTtyVsvwn1LCfU8BWjUwmEWHpLDUaSihylKdlOUp8s51YczcvZ4it7P6xjaV7+yzDF+zj9ezCny47He99bxFbnnzfOXjP9n/AP4S79oj9nb49/8ACW/2f/woPwX8bvCH/CKf2D9r/wCEs/4XJZ/Dm0/tH+3f7Ztv7C/4Rz/hAPM+yf2PrP8Aa/8Aa237Tpf2Dde/nl8Jf+CQ3gb4IftPap8bvBXhj9gbxF4V1P8AaB8c/tC2+s/Ff/gnV4Y8Z/tq+FvEXxK8Van8QvEukeDP21NA+O3gX+zrXQPHeu6zP8Ltb1/4D+KPE/gfwZJpPgy91jxUdDs9cP7NUVFH9xiaWLpe7iKPtvZT+JQ+sYujjar5Jc1NylicPSqKTg5QSlSg40qlSE4klLBTy+SUsHU9lzUWrp+woYjC0mp/xIyhh8ViKXNGak41Z8zbs1+QPjf/AIJVQfHT4x/tJfEv4/8AxA+Dttpf7RPwC+Nf7OPiW1/ZV/Zu1L9m/wCI3jjwN8XYfDGi6Jr/AO0n8R/FXx3+PulftH/EL4K+EvCOm6V8HNf1n4eeDdF8I6rqnijVIvC02latZeGdH39Q/wCCe3x0+La+M9Y/ao/au8FfE/xt/wAMg/Gz9kH4Pap8Jv2bdU+CPhPwNon7QeleHbD4m/FH4g+D9c/aF+Mt58T/AIj6tJ4E8AG0Tw94q+E3gjS9P0bWbLT/AAfb3Wvw6pov6v0VhPD0amCWXTi5YJZdi8qjQc52p4HH084o42nTnze0pVMVRz/NqVbFU5xxU6WKVOVfkw+FVHphisRTxNLGQqOGKo46GY0q8YxU4YunLK5Rkmo60n/YuVxnhWnhalPBUqVSjKnzxl8NfFb9kzx34nl/Yw8R/Cz4xeGfAXxA/Y+8QPPa6p45+EuofE7wZ8Q/CGvfB/XPg7458P6h4R0T4rfCvXfDmuappGrxaz4V8T2Xj3UbTwtq1iE1bwx4ysbl7VPnxP8Agmt8QkuJfhAv7S2gQ/sQSftZXH7YP/CjrP4DS2Px3bxtc/HN/wBqiT4cTftJ2nxji8Gy/BwftHyv4wj0lP2aIfiP/wAISlt8PpvilNNFL4tuP1ooruqYqvVx0syqVHPGzxssxlVkouP114rBY6OIVG3sIypYvL8NiMOo0lDC1VXlh40vreL9vw0qFKhgoZfRh7LCU6OHoU6cJSjKEcLhsbg6FSFZP28cTDCZji8K8ZGosXPD1IUaleVOhh40vyb+In/BMK/8WeO/2tvHXhX9oO78FTfHXU/BvxE+BWiy/DSHxFpP7Mfx30XxB8HvHXjP4nWcLeO9HPxE034i/Er9n34R+ONZ8IQ/8K9ubXULLxvEPFl6/jOC88OeF/8ABQX9grVtS/Y1/YW/ZJ+AN38TrPxF4D+MnwW/Z+X4meA/DNzqeo6T8BPHHw88V/CD9rjxR8TdTtrHVrLwl4e8cfs96x8TptS8UarNbj/hbWq+BI9I1iz8Y3/h3UYv3YormowhQo4HCQinl+CxeQVnl8vfwlfB5BmFTG0srnSleMcFjaGIxeWZhTgksZl1alhMSq9DBYGlh+mVSpKpjcQqlSljMZhc3pPGYecsPXp4zNssp5c80jKjyKeYYWdChmGGxM061PMfreOp1KeMzPMsRivDLf4b/E7S/jd4T8WeHvjFb6F+zn4a+C+q/Dyf9mOz+GHhY2mofERvEvh6+8K/Fa1+K5ul8XaLb+E/Bulat4Ig+HFlYN4a1OLXF166uY9Q0mzif4v8Efsa/te+Gf2s/iR+0l4n/as/Zz+KGkfEXXZPDdv4f8dfsZ/FC5+I/wAM/wBmYa4mrQfs6/CP4gaT+3Tpfwz8F2s5jTUfFXxE/wCGfNT8RfEjxdBpHiD4mWPi/TvCHgPw14T/AFDoptKU4TqXrzhSzGi3iW8T7WnmuKq4rHfWViHUWLnWdevhI1cUq1XD5VWq5Lhp0coqTwLy5I+wqYWEY0sPUlgZOlh4rDwh/ZtGlRwUaCoKn9Xp0HQw+LVLD+zp1Myw9DNqsJ5nRpYuH4wfDX/gkJb6d4W1v4X/ABv+PNt8V/hF4W/Y1+MH7BX7N3hnwp8I/wDhWHif4Ufs+/G7U9Nk8ZX3xB8Vaj8TPiXo3xd+MEPhzwb8L/Cmh+PdD8EfCLQLCx8G6jfzeALzUvFl9PY9Z4N/4JS6J411LxR44/bc+MGq/tC/FnU/+GedL8IeNv2fpfjv+wpb/D7w1+zB4f8AiDp3wuOgf8Kd/aa8RfEUeM7jxF8X/il4x8aeIYvipZ+Gdd1fX9Aj0jwD4Zi8GaOzfrnRV882rTnKrZ0JKVeTxE41sPmeY5zTxcJ1nUnDH/2pm2Y46rmEJLG16+LqSr4iolBR1q1J1XUc5ztVlXdSEZOnSnDE4PK8BXw8qNNxpPB1cLkmVQlguT6nz4GhXVBYiLqv8rf2dP8AgkP+yb8JPg94m+Dfxp8EeHP2y/D2tftB/GP4+6JF+1dpviT9orS/Bep/E/x74u8U6XaeFNC/aR8cfHK28PeJdC8P+KF8N+LviD4cudC8QfFzWbbUPiB46iuvFPiDU5i/4mf8E29X8f8A7QnijxtZ/G7Q/D37N3xU/aB/Zy/am+NfwC/4U7Nf+OfGHxn/AGXdF8H6b8Ol8K/G+0+KWiaP4M+GWs3/AMJ/gxrPj7wRq3wV8c61rs/gjWLPRvHPhmz8Z3senfqfRThUqU6+ExEJzjWwTwUsPNSfuyy7+zXgpVI35cRLDzybKasJYiNVuvluBxEnKthaNSET9+ONhJLlzBZnHFcqUG45zWxWIzKNCUFGWDWJq43FSawboKkq9SFD2VN8p8E63+yh8Z/it+058K/jN+0F8fPAHjD4R/s5ePvH3xP/AGfPgR8LvgHrfwwns/Hvinwp4g+HHhLxZ8dPiP4v+PHxm/4WzrPwx+HPjHxnpvhceBfA/wAC9Gn8X+J7rxpqei3B0zw9oej/AHtRRUxbhRpUI6UqXO4rec51GnOrXqu9XE15RjTpPEYidWv9XoYbDe0+r4bD06ZNudWdafvVJxjC/wBmnSjOrVhQoQX7vD4aFaviK8MNQjTw8a+JxNeNNVcRWnUKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB+O3/BVf/gkhov/AAU41r9mrxB/wu67+BGrfAzXvGuleMr7TPh6fHN18X/gT8U4PDVp8Vvgbfzp488DSeGdK8bWfhbT7WXxGD4ik0yCa/S30SVb66EtH4c/8EgtD+Hv/BV34if8FKofjpqGo+DvFuk67q/hX9lj/hXcFtoHgT42eL/hf8L/AIOeMvjLafEefxtqM+p6l4h8BfDiXS5dEj8CaQ9o/iG6a314W0V5aat+y9FGH/2WpCrQvCdJZpGnq5xhTzqlRpZnRhCblCOHxM6EMZ9WUVQo5pKtnGHp0s1xOIxlUrWrxcayU4uOFjZpJp4OtKrQrQas6eJ5ZPB1sXBxxWJytRyfE1q2VQhg4/zgfBP9gOW5/wCDg39rP9p0+Bfi/oHwI+Gfwh8GfEjwJL4t8MeK9C+COv8A7aX7RPgKz+G/xe+JXwZ1HVltvDHjXWrP4IeB9J8PfEXVvCp1GPS/FXii807XZLDVrPTxLgfs/f8ABt/4C/Z/+HmofCjw/wDtM34+H/xy/Ze+Mn7L/wC3T4e8P/Bq18MW37UVn4z8S+OvFHwb+MuhRP8AE7XbL4SfHL4CXPjifRtK8aapY/Fq08X+FrBNCvdE0SO8ubiv6XqKyhQpRy+hlvK5YejleIyefNJ3rZdiXn8XgZqPKlgsJheI8fluXYdL/Y8voZVTU6uKyrBYuls69X61i8TGXK8XjsszKVNxhONPMMspYKVPGU3KLaxFXM8LWzutV+OpmmYY7EzcqmJqyn+Ejf8ABHb4pfEvw1Na/tR/tieGfi34z8Cf8E+Pi9/wT8/Z08T/AA5/Zkn+CujfD7w/8cvAlv4B+I3xp+KnhW4/aA+J03xj+J2raPoHgyC00vw74j+Dfw40q10vxCuneC7bVPEVjrPhrR8ef8EX5/HGnfCuwtv2r/GHgW4+GX/BKjxZ/wAEyoPEXgLwC/h7xZdS+JV8DGP446VrsfxFmfw99mbwUIL/AOGqW+ptqum6xeWC/EHTyn2mX9yqK1xf+3LErFfvVjIY2nif+XftY5jheL8HjnL2fJapiqHHvFvtqseWrKtnFTE8/wBZwuBrYXOhJ4Z4Z0FGl9TqYerhlGEVCjLCVOFKmGUYW5OSjLgfhZU6Ti6UaeVQpKHssVjoYr+XDXv+DbK08SfDP9rTwLD+0N+z58Irr9qn9nj9nz4A3tt+zJ+wTpfwK+GPhE/AH43eHPi/B8R5/htYftJ+Jrzxp448fw+HxonjTVdb8cW2oXeqXg16DUo9I07TfB9t/QT4B+Gfxw8M/Gn4teMfF37RH/CdfA7xZ4U+Gmh/CP4Af8Kk8I+GP+FLa54V0i9sPH/iX/haumX8/i/4jf8ACzL+aw1T+xvE1rbWngz+z/sWiy3EN3M4+hqK1qVqtWg8NUm50HWzHEOlJJwdbNZVJY6o1bWVSdWc6V7rCyalhFQlGDjjGlThCNOMeWMGnBpvng1RyLDtwqX9pDnw/DeT4eryyXtaGGq0qvPTx2YRxX55fCH9gv8A4VVoX7Aeif8AC1v7e/4Ybh+JMP2n/hBv7L/4Wh/wsP4ZeLfhzu8n/hMdR/4Qr+yP+Ep/tnHm+Lf7Q+w/2fmy+1fbrf8AGH9r79gvxH8IfEHwG+Gl/wCJPjfqXw503TP+Ch/jG8+O/wAMv2bP+Cj3x08PXeqftmftVab8bfEP7PniH4Gf8Etv2ivg38dtLCeF9Uj03UfiH8W/i1efBDx3ovhaXTo/hfN4s1GM+DP6q6K5qkHUrUK11ejUxE3CUW4VVicFi8FJS5JU6kZUli3iaLp1IweIoUYYqni8BPFYHFdEKkqdOrThKrSdXEYfFqrQqezr0sVhVKnCpTm41IqNXC1MTgMTTcGqmDxmIdF4fGrC43C/nZ+xv8FvHtxqfwx/ap+J3hPRvgj44179jP4S/s8a3+zf4c8Ix6B4f+Ho+HPjjxx4q0vVtDWPxZrz+FNI1XRvFOnwad8J7uLUtT+G9pBD4d1Xxdrmp2F2Y9P4s/8ABOb9nv4//tg6d+1Z8f8A4c/Br462vhz4BaD8GvBfw2+MPwO8EfEq38E+ItE+Juu/ET/hZ/hfxL41/tyPRNauo9Yi0L7HpPhmwvoUsY7/AP4SKZZFsIP0AordySxODxNPmjUy7GZxjsvnKSnUw2Jz6tndfMq3MoQjUq16vEecVIzlTUcNUxangoYV4bBrD80KMY4XEYSSg6ONwmU4LGU4RdOlXw+SUcnoZdRUOaTp0aFLIMqpypxn/tFPDOni5YhYjF+3/OH9qj/gnva/tM/Ebxt8T1+Ld34A8Taj8Lv2e/D3w1ubTwJpnicfDz4tfsxftG6n+038LfidqUOr65BZeNPDjeOZND0jxb8OfsXhq81rwrY61ZaZ4/8AD+p65Z6voHCeKf8AgnP8R/jJ4L/bEu/2hv2lPD/iv49/tX/BLwb8AbD4g/Cf4F6h8K/hN8IPAPwuu/Gfij4cReHPgt4v+Nnxo8S+I9Sj+I3xC8WeLviBfeIPjaW8X2V3Y+G/Dq/D+3sPt9x+rNFZUIrDYVYKg50sNGrmeIhThUqJ0sRnOIrYnNMTQqc3taGJxs8RUp1sRRnCu8L7PBRqRwdGjQh0VpyxFSdWty1Z1Vl8a6nCEoYillVHA0cuw+JpOPssThMIstwdWlg68KmFWLpSxzovG1q9er8jfDD9nbx/4f8Aj2/7SHxT+KfhHxz8Q9Y/Zq8DfALxZY+AvhTrHwx8Hahqvg34k+P/AIgSeONA0nxB8WfixrOgWOqx+N4tHXwhqHiTxLPYSaVJqf8Awll4moppmn5Pj79i/wAF/FX9on4m/GP4j6jY+L/h/wDFv9j0/sfeNfgxqfhyT+z9Y8LXvjzxV4v13WbvxXDr8c7Q6xpviq58OtolvoFrcWfkjVrfxD50kdrb/Z9FRKhRnDDU5UoOnhHnjw9PlSp01xIs9jnUfZpKE4Y2PEudx9nOMoYaON5cJGgsNhFQUZ1IOvKNWrGeJ/sZ1qqq1PbTlw+8llk9RV+b2sKuDlw9k8/awnGpXng+fEzrSxGKdf8AFL4Kf8EkPHPwG+AXwz8C+Fv2vr/xj+0H8Cv2wfiR+1z8H/2h/iz8GIPG1lPqfxL8L+Lvhhr3gX41/Dmx+KPhnWvihY6h8I/Hnibw5rvizwt8VvhN4q1jxidG8fQXmk/YL/w1rPp3iP8A4JseN/F/wM+OOka7+0ytr+1x8cf2ivh/+1Tc/tN+FvhHNofg/wCG/wAXvhPb/Dvwt8Oofhl8DLz4qa5q+j/D/RvhX8M9H+G+reHNd+N3iTxP4k07XvGWoal47zrlvY6X+r9FaVF7WHs6rdWKw+AwsXUbqTp4fLFk31GnSqzbqUlh58PZPXTpzhKeLwUcZVlPFVa9aq4TdKpGrTjTpuNXGVOSFKlGhUWPxOa4zF4evhlBYfEYGtXzvNZPLq9KpgIwxtWjDDRoKFOH5ufCH/gnN4a+D37S+qfHXQviZq0vhG2+Btl8LPh58MYvDVnZXfw+8aX/AIF+DXws8e/Fy08anV7u31XXvFPw5/Z3+D2g6Xp0ngyxk8NXWm+M7+XW9ftfGY0rQvhH4Rf8EKT8N9d8T+IdQ+NnwHbxBr/7HX7Sf7I2qeP/AIY/sWWnwu+MXxcl/aGs/BkV1+0B+1f8V7j9oPxz4i/aN+Omm6j4Tu9d8TeIruPwLpPjHWvFHiC/07RvBU2oXbXX9CNFLEQji4144i9VYnA5rltbmlLmngc6jnFPMcNzpqUYVaWfZpQouDjLBYetRw+BlhqGCwNPDGFqVMG8M8NOdP6nicBjMOnJ1I08TlkMFHBVeSq5xm6csvw1eoqkZxxOM9vjsVGtjMZjK9f4W/Y5/YotP2JpPEngf4SePLW0/Zq1nw/4Xv8Aw7+zzF4Ii0vQfhX8X4EuIfib4y+EmtWfiZ7XwX8Nfi3P9k8W618E4/DF/pHhz4lT+KfGXhfxRp9v4x1jw+fumiiuiviK2KqSrV5upUk5OU2opvmnKaj7qSUKfN7OjTSUMPQhSw1CNPD0aVKHNQoUsNTVKhDkgre7eUry5YxlUk5OUp1a0k62IrSbq4nEzrYrETq4mvWqzKKKKxNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z
</value>
            </observationMedia>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>              <code code="C53" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Morfologia krwi 8-parametrowa"/>              <effectiveTime value="20140906081203"/>              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="6690-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Leukocytes [#/?volume] in Blood by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="8.3" unit="K/µl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="4.0" unit="K/µl"/>                        <high value="10.0" unit="K/µl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="11273-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocytes [Morphology] in Blood by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="3.35" unit="M/µl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="4.0" unit="M/µl"/>                        <high value="5.0" unit="M/µl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="777-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Platelets [#/?volume] in Blood by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="331.0" unit="K/µl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="140.0" unit="K/µl"/>                        <high value="400.0" unit="K/µl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="718-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Hemoglobin [Mass/?volume] in Blood"/>                  <value xsi:type="PQ" value="7.8" unit="g/dl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="12.0" unit="g/dl"/>                        <high value="16.0" unit="g/dl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="4544-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="27.1" unit="%"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="37.0" unit="%"/>                        <high value="47.0" unit="%"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="786-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/?volume] by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="28.8" unit="g/dl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="31.0" unit="g/dl"/>                        <high value="36.0" unit="g/dl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="787-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="80.9" unit="fl"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="80.0" unit="fl"/>                        <high value="96.0" unit="fl"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="785-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count"/>                  <value xsi:type="PQ" value="23.0" unit="pg"/>                  <referenceRange typeCode="REFV">
                    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                      <value xsi:type="IVL_PQ">
                        <low value="26.0" unit="pg"/>                        <high value="32.0" unit="pg"/>                      </value>
                    </observationRange>
                  </referenceRange>
                </observation>
              </entryRelationship>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 … 1 M (plCdotsort)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 … 1 M (plCdotsort)
@extension
1 … 1 F POCD_HD000040
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17
@extension
st 0 … 1  
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsort)
@code
CONF 1 … 1 F 11502-2
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Laboratory report
hl7:translation
1 … 1 M (plCdotsort)
@code
CONF 1 … 1 F 06.10
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 … 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 … 1 F Wyniki badań laboratoryjnych
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsort)
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotsort)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:confidentialityCode
CE 1 … 1 M (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 1 … 1 M (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsort)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsort)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:recordTarget
1 … 1 M (plCdotsort)
@typeCode
0 … 1 F RCT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:patientRole
1 … 1 M (plCdotsort)
@classCode
0 … 1 F PAT
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.  
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsort)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsort)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsort)
hl7:patient
1 … 1 M (plCdotsort)
@classCode
0 … 1 F PSN
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * NP (plCdotsort)
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:name
1 … 1 R (plCdotsort)
hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsort)
hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsort)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 … 1 (plCdotsort)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:maritalStatusCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus (DYNAMICZNE)
hl7:religiousAffiliationCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation (DYNAMICZNE)
hl7:raceCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.14914 Race (DYNAMICZNE)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15836 Ethnicity (DYNAMICZNE)
hl7:guardian
0 … * (plCdotsort)
@classCode
1 … 1 F GUARD
hl7:id
II 0 … * (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.  
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsort)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsort)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsort)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsort)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:guardianPerson
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:guardianOrganization
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:birthplace
0 … 1 (plCdotsort)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.20115 RoleClassBirthplace (DYNAMICZNE)
hl7:birthplace
1 … 1 (plCdotsort)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10892 EntityClassPlace (DYNAMICZNE)
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:addr
AD 0 … 1 (plCdotsort)
hl7:languageCommunication
0 … * (plCdotsort)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:modeCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12249 LanguageAbilityMode (DYNAMICZNE)
hl7:proficiencyLevelCode
CE 0 … 1 (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12199 LanguageAbilityProficiency (DYNAMICZNE)
hl7:preferenceInd
BL 0 … 1 (plCdotsort)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 … 1 (plCdotsort)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 … 1 (plCdotsort)
  Schematron report rola red error  
  test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)  
  Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.  
hl7:providerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:author
1 … 1 M (plCdotsort)
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:functionCode
CE 1 … 1 R (plCdotsort)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
hl7:time
TS 1 … 1 M (plCdotsort)
  Schematron assert rola red error  
  test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)  
  Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.  
hl7:assignedAuthor
1 … 1 R (plCdotsort)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsort)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.21 Specjalność lekarza (DYNAMICZNE)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1 (Mnogie specjalności lekarskie)
hl7:addr
AD 0 … * (plCdotsort)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsort)
hl7:assignedPerson
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']]
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE)
extPL:boundedBy
0 … 1 (plCdotsort)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsort)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 … 1 M (plCdotsort)
@classCode
cs 1 … 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@nullFlavor='NA']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@nullFlavor='NA']
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NA
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsort)